ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorstödd produktmodellering - CATIA, PPU040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning.
Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»4 40%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»1 10%
Cirka 30 timmar»2 20%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 2.4

- Har inte behövt arbeta mycket mer än på lektionstid» (Högst 15 timmar)
- Detta känns mer som alternativ per vecka, kanske skall ni se över enkäten igen?» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 10%
100%»9 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 70%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Men det hade varit kul att se mer fokus på renderingsbiten, den är rolig och uppskattad av de flesta av oss designare och lite mer tid än på lektionstid är det väl ändå meningen att man skall lägga? Jag tycker annars att innehållet är toppen!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»8 88%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Kul praktisk slutuppgift som verkligen testade om man kunde programmet.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 10%
Mycket stor»9 90%

Genomsnitt: 3.9

- Sven är en klippa och han löser minsta problem!» (Mycket stor)
- Sven har varit mycket bra på att förklara och hjälpa till! Enda nackdelen är att så många vill ha hjälp... När väl hjälpen kommer är den bra!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»5 50%

Genomsnitt: 3.4

- Vissa uppgifter var ganska dåligt utformade i just ritningarna, men å andra sidan var det väl inte så petigt med just det. Men det kanske skall tryckas på mer att det inte är så noga, så kan man undkomma massor av onödiga frågor.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»9 90%

Genomsnitt: 3.9

- Både kurslitteratur och filer» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Som sagt: Bra hjälp, men för många som vill ha den... Klona Sven :-)» (Ganska bra)
- otroligt bra, läraren var mycket hjälpsam» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»9 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Många som hjälper varandra» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»9 90%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»4 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Jag läste bara denna kursen så jag vill inte uttala mig i denna fråga.» (?)
- På grund av den andra kursen!» (Hög)
- läste extra» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 30%
Mycket gott»7 70%

Genomsnitt: 4.7

- Mycket rolig kurs som stimulerar den kreativa själen i varje designer!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den egna uppgiften, och de små övningsuppgifterna, och Sven.»
- Allt»
- Sven! Och kursupplägget i huvudsak. Kul att ha en "tävling" på slutet med lite frihet att forma själv.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De små övningsuppgifternas instruktioner.»
- Inget»
- Första lektionen/genomgången var lite väl detaljerad. Det blev lite för mycket korvstoppning som snabbt glömdes bort. Dock är det mycket bra att gå igenom vad som ska hända under läsperioden. Behåll det, men gå inte in så mycket på specifika kommandon i programmet.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från