ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering för Dataingenjörsprogrammet lp2 H08

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-16
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.*

14 svarande

Ja»10 71%
Nej»4 28%

Genomsnitt: 1.28

- gällande programmering då, vår si var nästan bättre på att lära ut än både läraren och handledaren vi hade på övningarna» (Ja)
- Upprepningar hjälper med mer fårstöende» (Ja)
- SI genomförde bl a en övning som innehåll perkare som absolut ökade min förståelse för dem (pekarna då)» (Ja)
- Jag har fått extra hjälp som sett till att jag lärt mig mer.» (Ja)
- Antingen förstår man, eller så förstår man inte. SI hjälper en att brygga gapet mellan landet okunskap och landet aha.» (Ja)
- har inte gått på SI» (Nej)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.*

14 svarande

Ja»8 57%
Nej»3 21%
Vet ej»3 21%

Genomsnitt: 1.64

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.*

14 svarande

Ja»5 35%
Nej»9 64%

Genomsnitt: 1.64

- Tänka igenom med olika metoder» (Ja)
- Studera oftare, om kortare och aktivare pass.» (Ja)
- Att gå på mötena är en studieteknik i sig ,)» (Ja)
- har inte gått på SI» (Nej)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.*

14 svarande

Ja»4 28%
Nej»10 71%

Genomsnitt: 1.71

5. SI har inte gett mig något.*

14 svarande

Ja»4 28%
Nej»10 71%

Genomsnitt: 1.71

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.*

- det har känts som att det ger mer att sitta hemma själv.»
- »
- Jag HAR gått på mötten.»
-
- Har inte haft behov av att gå på dem då jag fått bra hjälp hemifrån och på övningar.»
- jag har gått på dem»
- Jag har gått på SI»
- (den verkar inte tillåta mig att svara tomt..)»
- ..»
- Kände mig inte bekväm nog att gå.»
-
-
-
- jag har hju gått...»

7. Övriga kommentarer.

- det känns dock betryggande att det finns extratillfällen att gå på och be om hjälp om man fastnar i ämnet»
- jag har inte gått på någon SI så ni kan bortse från svaren på uppgift 1 - 5, men det gick inte att skicka enkäten utan att ha fyllt i dem.»
- har bara varit på si för programmering, inte för elektriska kretsar»
- SI var klart mer givande än någon av övningstiderna, mest för att det var fler handledare och färre elever. Dessutom är det alltid lättare att programmera när det är schemalagt...»
- Mera SI, roligt lära känna andra studenter också!»
- Vi hade en duktig & trevlig handledare»

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?*

14 svarande

Ja»3 21%
Nej»11 78%

Genomsnitt: 1.78

- Eftersom jag är utbildad gymnasielärare i matte/fysik så kan jag tänka mig det. Lisa Karlsson, data» (Ja)
- Sasan Farmanesh,DAI1» (Ja)
- Om jag får 5 i ämnet i fråga, sure give me a call. Jag vill inte vara med annars, för nya studenters skull, inte min egen.» (Nej)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från