ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering för Tekniskt basår lp2 H08

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-16
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 6%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.*

26 svarande

Ja»21 80%
Nej»5 19%

Genomsnitt: 1.19

- övning ger färdighet» (Ja)
- Isabelle förklarade på ett lätt och förståeligt sätt vissa saker man tidigare inte hade förstått.» (Ja)
- har gett mig möjlighet att diskutera... » (Ja)
- Diskussioner medför att man förklarar det man vet, man kan lösa problem ihop och samtidigt lära sig vad det är man gör och varför man gör det.» (Ja)
- Bra att diskutera lite så man lär sig.» (Ja)
- Man kan ställa mer frågor, ledarna är ej stressade.» (Ja)
- Bra övningar som gjort de lättare att förstå!» (Ja)
- Man får se ämnet ur ett annat perspektiv när man får hjälp av äldre studenter.» (Ja)
- De gamla studenterna förstår vad vi ser som problem på ett annat sätt än övningsledarna. » (Ja)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.*

26 svarande

Ja»11 42%
Nej»4 15%
Vet ej»11 42%

Genomsnitt: 2

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.*

26 svarande

Ja»10 38%
Nej»16 61%

Genomsnitt: 1.61

- att ta sig tiden och plugga» (Ja)
- Att hjälpa andra ger fördjupad förståelse.» (Ja)
- De är perfekt om man kört fast.» (Ja)
- Förstått vad jag ska prioritera.» (Ja)
- Grupparbetet har blivit bättre och vi tar hjälp av varandra även när det inte är si.» (Ja)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.*

26 svarande

Ja»15 57%
Nej»11 42%

Genomsnitt: 1.42

5. SI har inte gett mig något.*

26 svarande

Ja»7 26%
Nej»19 73%

Genomsnitt: 1.73

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.*

- har inte tid pga arbete»
- Har gått»
- jag har gått på SI»
- har gått»
- ehh, jag har ju vart där..»
- Jag var med på alla SI-möten»
- cfb»
- ??? »
- Ville plugga på egen hand och på sista SI:n visste jag inte vilken sal eftersom det var ändrat.»
- nej»
- »
- har gått på si.»
- Jag har varit på nästan alla si lektioner! Skulle gärna haft fler till och med. »
- Jag har gått»
- Jag går om basåret, förra året har varit några gånger i si möten och tyckte de möten är inte så bra, jag tycker basår studenter behöver mer övnings tillfälle.»
- Jag har gått på si-möten.»
- jag har gått på dom flesta si-möten»
- Jag har gått!»
- Övningsledarna ver inte direkt pedagogiska. jag gick på gupp 6 och grupp 9. men jag tyckte inte att det gav något. det var lite för mycket "vad tycker ni andra". jag studerar i grupp ändå och om alla sitter och ser ut som frågetecken så funkar det inte riktigt att fråga vad alla tycker. det startar ingen diskussion och slutar med att alla blir mer förvirrade.»
- Har varit på nästan alla. (Fråga 5 är väldigt konstigt formulerad.)»
- jag har varit på nästan alla si-möten»
- Tandläkarbesök.»
- har förstått på föreläsnignarna»
- Jag har inte deltagit, måste kryssa i svar ändå, kassera de här svarsalternativen»
- Råkade trycka i ovanstående av misstag, jag har gått på alla Si-möten. »
-

7. Övriga kommentarer.

- inga»
- Har varit bra att diskutera problemlösningar eftersom det ofta finns flera tillvägagångssätt. Då man vet om flera sätt kan man välja det som passar bäst.»
- Forsätt med SI, det är bra»
- Bra om det framgår att SI är till för att skapa studiegrupper. Det förstod vi först när läraren sa det.»
- Inga»
- Förra perioden var SI jätte bra. jag hade en ledare (simon larsson) som var jätte bra och då var lektionerna kanon! vi arbetade i grupp men fick ändå stöd när vi behövde det. det tycker jag inte att jag har fått denna period.»
- Jag har lärt mig betydligt mer på SI än på övningstillfällena. Speciellt har Björn Vestlund varit otroligt hjälpsam. Han har verkligen ansträngt sig och gjort mycket mer än vad hans arbetsuppgifter innefattat. Jag hoppas verkligen att det blir Si till våren också. »

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?*

26 svarande

Ja»3 11%
Nej»23 88%

Genomsnitt: 1.88

- kanske» (Ja)
- Petra Elvestad TB Klass 7» (Ja)
- Jag heter Anna Ahlm och går här för att få fysiken så att jag kan söka till TFHS men om det är möjligt att vara Si-ledare trots att man inte läser på chalmers så är jag intresserad.» (Ja)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från