ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering för Mekatronikprogrammet lp2 H08

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-16
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.*

13 svarande

Ja»6 46%
Nej»7 53%

Genomsnitt: 1.53

- Det är enklare att få en grundlig genomgång av någon specifik del. » (Ja)
- Man har diskuterat ämnet tillsammans med andra.» (Ja)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.*

13 svarande

Ja»4 30%
Nej»3 23%
Vet ej»6 46%

Genomsnitt: 2.15

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.*

13 svarande

Ja»1 7%
Nej»12 92%

Genomsnitt: 1.92

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.*

13 svarande

Ja»2 15%
Nej»11 84%

Genomsnitt: 1.84

5. SI har inte gett mig något.*

13 svarande

Ja»2 15%
Nej»11 84%

Genomsnitt: 1.84

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.*

- jag har gått»
- slö»
- Inget behov»
- I visa fall har salarna varit fulla och man har inte fått plats annars så har jag inte känt behov av det och hellre pluggat själv.»
- låg på en dum tid, gick på ett möte och det var lärorikt, men de andra skippade jag för var ledig den dagen annars, kände inte att det var tillräckligt behövligt»
-
- har haft ett sjukt barn hemma under stort sett hela terminen»
- ..»
- Har inte haft behov av extra hjälp»
-
- Jag har ej känt behov av den hjälpen som SI skulle kunnat givit. Jag lär mig bättre själv.»
- Jag har gått på mötena.»
- Har gått på si tiden.»

7. Övriga kommentarer.

-
- Dålig uppslutning på SI-mötena.»
- Tycker att si ledarna har varit dåligt förberedda och inte haft möjligheten att ge klarhet i de frågor som jag ställt.»

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?*

13 svarande

Ja»1 7%
Nej»12 92%

Genomsnitt: 1.92

- Martin Larsson, Mekatronik 2008.» (Ja)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från