ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2007 HT - Inledande Matematik Z1, TMV120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-21 - 2007-11-11
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

45 svarande

Ja»34 89%
Nej»4 10%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.1

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

45 svarande

Ja»40 97%
Nej»1 2%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.02

3. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»26 57%
Mycket bra»18 40%

Genomsnitt: 3.37

4. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 24%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 33%

Genomsnitt: 2.8

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»36 85%
Nej, målen är för högt ställda»6 14%

Genomsnitt: 2.14

6. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Peter Hegarty engagerat sig i kursen?

45 svarande

Mycket engagerat»38 84%
Engagerat»7 15%
Mindre engagerat»0 0%
Inget alls»0 0%

Genomsnitt: 1.15

7. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- 7 mail i veckan från Peter säger väl det mesta om hur uppdaterade vi blev :)»
- Infon har varit hyfsad. Den har ändrats nycket, lite vsårt att veta vad man skall ha gjort.»
- Fler som man kunde få godkänt på labben av.»
- Fungerade överlag bra.»
- bra»
- Mycket bra att Peter Hegarty skickar mail så ofta så att man alltid vet vad som gäller. De har underlättat mycket.»
- allt kunde varit tidigare på dagen»
- Fungerade bra»
- Mot slutet av kursen började Peter, att hoppa väldigt, detta tillsammans med gamla veckoPM gjorde slutet av kursen onödigt rörig. »
- Väldigt dåligt att vi missade lego-labben för att läraren var sjuk. Chalmers borde ha fixat en vikarie.»
- Kurs-PM var inte godkända av den enkla anledningen att de stämmde inte. Dock stämmde hemsidan de sista veckorna innan tentan.»


Lärande

8. Vad kändes svårt respektive lätt i kursen?

- Svårt: medelvärdesatsen - väldigt otydliga tillämpningar lätt: inget var för lätt»
- Grafritning och vektorer kändes svåra.»
- Lätt: Gymnasierepetitionen de första veckorna. Svårt: Kap. 10.1 - 10.4»
- Svårt - vektorer och gränsvärden. Lätt - saker som kändes igen från gymnasiet.»
- Svår tenta i förhållande till uppgifter på duggorna. De borde vara mer på samma nivå.»
- Vektorer var svårt och vi var tvugna att stressa igenom det.»
- matlab va svårt»
- Tempot gjorde det mesta jobbigt. Välja något så var nog vektorer svårast.»
- lättast var det vi gjorde först.. vet inte vad som var svårast»
- Trigonometrin var svårast. Vektorerna gick nog bäst. »
- Svårt: Vektorer och inversfunktioner Lätt/medel: resten»
- Optimeringsproblem är svårt.»
- Vektorberäkningarna var så långt i från det andra och annat jag jobbat med förut att det blev svårt, men samtidigt var det roligt och jag lade ner tid på det. En del var ju repetition från gynasiematen och detta var givetvis lättast, men och andra sidan väldigt nyttigt.»
- vet inte»
- Vektorer gick lite för snabbt.»
- Det har varit svårt att lära sig alla formler utantill. Det var lätt att förstå ekvationssystemen.»
- Vektorer var svårt och gränsvärden. Det som var lätt var derivator»
- kap. 10 kändes svårt.»
- Svårt: Vektorer »
- Jag har inte studerat matte på sju år, så man kan sammanfatta att allt var svårt. »
-
- vektorer var svårt(nytt)»
- Det man inte sett tidigare var svårast. Bla. vektorer, plan, etc.»
- Då det var ett par år sedan jag studerat matematik hade jag stora problem i början med de enklaste av räknereglerna. Ingenting var väl svårare än något annat, kedjeregeln var kanske lite krånglig, även vektorer var lite jobbiga att räkna med.»

9. Skulle något annat lärts ut istället? Kommentera

- nej, man kan rimligtvis inte veta vad man skulle behöva istället när det är den första mattekursen på z»
- Istället för att lära ut något annat kunde man gå igenom dem lite långsammare.»
- Vet ej»
- Vet ej, då jag inte riktigt vet vad kommande kurser innehåller.»
- nej»
- Lite mer om gränsvärden.»
- Nej, men lite mer vikt kunde lagts på vektorerna för bttre förståelse.»
- Teori inför de teoriuppgifterna på provet»
- Har ingen uppfattning om detta eftersom jag förutsätter att det vi kommer ha användning av i senare kurser lärs ut »


Föreläsningar

10. Vad tyckte du om föreläsningarna?

- bra, oftast relevanta för motsvarande kapitel i boken.»
- Inte så himla bra.»
- Mycket bra upplägg.»
- Bra överlag.»
- Mycket bra, Peter är mycket kompetent och bra på att förklara.»
- Det gick för fort framåt, man hann inte alltid skriva av och samtidigt förstå det han sa. »
- Kanske lite mycket på en gång ibland... men i stort helt klart givande.»
- bra»
- Bra men sista kvarten kan ibland kännas lite stressad.»
- Snabba och ibland kanske lite väl. Men det behövdes för att hinna gå igenom allt. »
- Ibland gick det lite fort.»
- Ibland väldigt genomgående, ibland alldeles för fort.»
- Bra. Dock skulle det varit mer tid till repetition sista veckan.»
- Bra att de var såpass utspridda då de var rätt krävande. Peter skriver väldigt snabbt på tavlan och det var stundtals svårt att hänga med i resonemangen och samtidigt skriva av.»
- så bra en matte föreläsning kan bli»
- Mycket bra»
- Föreläsningarna var oftast meningsfulla att gå på eftersom det gavs många bra exempel, och man fick se allt från ett annat håll än i boken.»
- De gick lite snabbt ibland. Speciellt när han gick igenom vektorer på sista föreläsningen. Det var även lite svårt att veta vart vi var i boken.»
- bra»
- Pedagogiskt och bra»
- För mycket definitioner, vet inte hur man ska göra när man väl sitter o räknar på det i Adams efteråt.»
- Engagerande»
- Överlag känndes de väl plannerade och bra genomförda, lite flera praktiska exempel hade ökat min förståellse, tror jag . (?) »
- Bra»
- Mycket bra, Enkelt att hänga med på resonemang. Beviset att gränsvärdet av sin(x)/x = 1 var dock det svåraste och med tidsbristen svårt att hänga med i.»

11. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»2 4%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 15%
100%»35 79%

Genomsnitt: 4.65

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»4 9%
Ganska stor»24 54%
Mycket stor»15 34%

Genomsnitt: 3.2

13. Finns det något föreläsaren kunde gjort bättre?

- ännu mer härledningar - det skapar grundlig förståelse»
- Skriva mindre, tala högre.»
- Nej. Föreläsaren har varit mycket bra.»
- Ja, inte skrivit och pratat så fort.»
- Varit tydligare i sin planering.»
- Att ge mer tid till repetition sista veckan.»
- tror inte det»
- Lite lugnare tempo på vissa områden»
- Berättat vilket delkapitel vi gick igenom.»
- se ovanstående kommentar»
-
- lugnare skrivtempo bitvis»
- poängterat veckans mål bättre, alltså detta ska vi kunna till nästa vecka, varför vi ska kunna det osv.»
- Förklara exempel lite mer grundläggande.»
- Inte vad jag kommer på.»

14. Kommentarer på föreläsningarna

- nej.»
- Allt gick så fort. På lektionerna har vi bara skrivit och inte hunnit lyssna. Man kunde lägga upp anteckningarna i kursens hemsida istället. Då skulle man kunna lyssna och engagera sig mer utan att missa någonting.»
- Har dragit över tiden flera gånger.»
- (Ganska lik fråga nr 10)»
- bra»
- Bara positivt»
-
- Inget att kommentera»


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»15 34%
Mycket bra»19 43%
Har ej sökt hjälp»7 15%

Genomsnitt: 3.65

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»18 40%
Mycket bra»20 45%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.47

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 29%
Hög»27 61%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.79

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»19 43%
Hög»20 45%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.47


Övningar

19. Vad tyckte du om övningarna?

42 svarande

Mycket bra»8 19%
Bra»34 80%
Dåliga»0 0%
Mycket dåliga»0 0%

Genomsnitt: 1.8

20. Hur många övningar var du på?

44 svarande

0%»2 4%
25%»4 9%
50%»8 18%
75%»7 15%
100%»23 52%

Genomsnitt: 4.02

21. Hur många duggor gjorde du?

44 svarande

1 2%
3 6%
5 11%
35 79%

Genomsnitt: 3.68

22. Skulle du vilja ha mer demonstrationsräkning under övningarna?

- Nej, jag tycker det är bra när vi får räkna själva och ställa frågor.»
- Nej jag tycker det är bra som det är när man får fråga som man vill. Det ska inte vara för styrt. »
- Nej, tycker det är bra med egen räkning.»
- Några fler demonstrationer möjligtvis.»
- Kanske något mer, men annars bra med fri räkning och möjligheten att ställa frågor.»
- Nej. Det är bättre att sitta och läsa om det man behöver.»
- Ja, att räkna ett par exempel i början av varje övning vore nog inte fel.»
- Ibland. Ofta klarade man det mesta själv.»
- Ja, lite mer.»
- ja, att läraren visar hur man metodiskt ställer upp ett problemt och hur man räknar på det.»
- Ja, med relevanta exempel»
- Nej, det finns för lite tid för alla att ställa frågor på ibland som det är.»
- Nej (8)» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ja (11)» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

23. Kommentarer

- Några exempel ur boken på varje kapitel»
- Vill räkna mer självständigt»
- Övningarna var bra.»
- bättre att räkna själv, fler "lärare" hade inte varit fel»
- Ofta var det väldigt stökigt på övningarna. Mycket prat och så. Om man då ville räkna där så kunde det ibland vara svårt.»
- Saknade studiero på övningstillfällena Kanske en ide att aktivt annonsera att i ett av klassrummen sker övningsräkning tyst, så kan det vara zoo i de andra två. »
-
- Övningsledare martin berglund var speciellt mycket bra.»

24. Hur stor andel av SI-mötena deltog du i ?

44 svarande

100%»4 9%
75%»7 15%
50%»9 20%
25%»11 25%
0%»13 29%

Genomsnitt: 3.5

- Si:n var bra men ibland visste dem inte riktigt vet peter sysslade med och då passade inte talen på tavlan med där vi var i kursen.» (75%)
- Var inte i fas med matten genom hela perioden och då ger SI en inte speciellt mycket nytta. Man kan dock ställa frågor vilket är bra om man får svar på.» (75%)
- Vissa av dem fungerade bra, andra inte. Beror lite på vilken grupp man hamnar i. Men tanken med SI är kanon. Var dock inte alltid man fick till någon konversation inom gruppen utan många försökte på egen hand. » (50%)
- Det är dumt att de tvingar en att sitta i grupper när man vill räkna för sig själv.» (50%)
- Tyckte inte att det gav så mycket, lågt tempo.» (25%)
- Testade en gång men kände att det inte var något för mig.» (25%)
- Kändes överflödigt» (0%)
- Såg det ej som nödvändigt» (0%)

25. Vad tyckte du om SI-verksamheten ?

37 svarande

Mycket givande»3 8%
Givande»14 37%
OK»13 35%
Inte mycket hjälp»7 18%
Usel»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- Vet ej» (?)
- (Givande)
- Givande om man hade legat ifas.» (Givande)
- tycker man borde kunna välja mer om man vill räkna själv och sedan bara ställa frågor.» (OK)
- Blev allt bättre då de på de första passet hade dålig koll på hur långt vi hade kommit i kursen.» (OK)
- Studerade på egen han istället då det saknades studiero på SI-mötena» (Inte mycket hjälp)

26. Kommentarer om SI

- bra si-ledare»
- ...»
- Ojämn kunskapsnivå bland ledarna»
- Bra. Dock skulle det varit mer information om det och möjligtvis mer "eget räknande"»
- Det var bra och de hade bra övningar. »
-
- det e bra o trevligt att bekanta sig med äldre z teknologer»

27. Hur många av duggauppföljningsmötena deltog du i ?

44 svarande

4 9%
2 4%
3 6%
8 18%
27 61%

Genomsnitt: 4.18

- Kändes inte givande.» (2)
- tycker man fattade bra vad man hade gjort för fel och behövde inte gå på mötena.» (1)
- Hamnade fel» (1)
- Tyckte inte att det gav så mycket» (1)
- fanns ändå på internet» (0)
- Kändes överflödigt» (0)
- Inget behov.» (0)
- (0)
- vi fick ju svaren direkt efter duggorna» (0)

28. Kommentarer om dessa och allmänt om gymnasielärarens insats i kursen

- bra med en extra övningsledare»
- Tveksamt... Ej mycket hjälp, eleverna i många fall "bättre" än läraren.»
- Märktes inte mycket.»
- Heter han Ola eller Ole? I vilket fall har jag knappt sett honom.»
- Bra för de som det gått sämre för på duggan. Annars är det nog bättre att lägga tid på kommande kapitel för att inte släpa efter där också. Tror det är bättre att hänga på och göra ett bättre resultat på nästa dugga än att försöka plugga in det man missat på på förra duggan under dessa två veckor. »
- Han fyllde väl i där han kunde antar jag. Hade inte så stor kontakt med honom.»
- Bra. Då fick man ett annat perspektiv på problem än Peters och det skadar ju aldrig.»
- han var duktig»
- Det gick väldigt sakta när han skulle gå igenom uppgifterna men det var bra att det fanns.»
-
- bra»
- omärkbar»
- han var ganska anonym plusset ligger i att vi hade en extra person på övningarna som kunde hjälpa»
- Kändes lite spontant ihopraffsat. För stora utsvängningar. Bra idé med gymnasielärare på besök men jag tror det ger honom och gymnasieeleverna mer än vad det ger oss. Jag har bara använt honom en gång på ett övningstillfälle. Så egentligen kan jag ej säga så mycket...»


Laborationer/Inlämningsuppgifter

29. Vad tyckte du om Matlab delen?

44 svarande

Mycket bra»1 2%
Bra»22 50%
Dåliga»15 34%
Mycket dåliga»6 13%

Genomsnitt: 2.59

30. Kommentarer på Matlab: uppgifter, upplägg, redovisning.

- koncentrera meterialet på färre delar som då kommer sätta sig bättre i skallen»
- Man fick nästan ingen handledning för detta. Det var jättesvårt.»
- Lagom mycket uppgifter, bra upplägg. Jag har nu grundläggande kunskaper och kan göra enkla operationer i datorn.»
- Skulle vilja ha mer MatLab-undervisning och bättre utformat material.»
- Ta fram ett häfte som är bättre sammanfattat.»
- Otydligt vad som skulle göras och när man var klar fick man vänta i värsta fall 45 minuter innan man blev godkänd!!»
- hade velat ha nån sorts genomgång (föreläsningen gav inte mycket)»
- Var alldeles för lite handledare, fick sitta en halvtimma och vänta på hjälp.»
- för få handledare..ibland kanske inte någon alls i salen. man var tvungen o leta själv i matlab-hjälpen som var rätt svår att förstå»
- Tror att de kan göras på ett bättre sätt. Blev mycket att sitta själv och prova sig fram. Häftet var bra dock. »
- Dåligt förklarande i exemplen.»
- Svårt. Ganska eller väldigt svårt att få hjälp.»
- Dåligt med lärarresurser och genomgångar.»
- det var lite för svårt när man inte fick någon vettig genomgång»
- Dålig introföreläsning till matlab.»
- Den inledande föreläsningen var mycket dålig. Föreläsaren koncentrerade sig på att visa fönster och hur man stängde av programmet. Han visade också att han inte kunde alla kommandon. Övningshäftet var dåligt det med. Det var dåliga förklaringar och exemplen som behandlades hade ingen eller liten koppling till uppgifterna. Det var ganska svårt att få hjälp.»
- Det var ganska några uppgifter. Jag vet inte om man kan räkna så mycket själv nu i matlab men det var kanske bara en introduktion»
- Eftersom det var få övningsledare så fick man sitta och vänta mycket för att kunna få hjälp.»
- Dåligt grundmaterial, svårt att lära sig själv, man var tvungen att ta hjälp för att förstå.»
- Svårt att få tag på någon man kunde redovisa svaren för.»
- Inge bra kompendium med uppgifter och vägledning»
- För mig var det förmycket att göra i denna läsperioden. Vilket resulterade i matlab bev ett hastverk och ingen kunskap.»
-
- flummigt»
- redovisningen var lite konstig»
- han inte fatta , för lite hjälp o genomgångar»
- Tog lång tid att få uppgiften godkänd.»
- Gillar inte upplägget med att man ska bläddra i en massa manualer. Ger inte den viljan och glöden att vilja jobba med det. Precis som linuxintroduktionen. Introföreläsningen om matlab var rätt meningslös. Visa istället möjligheterna och låt oss själv lära oss hur man skriver tex m-filer. Finns inte en chans att man kommer ihåg det när någon annan gör det.»


Kurslitteratur

31. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 9%
Ganska stor»19 43%
Mycket stor»21 47%

Genomsnitt: 3.38

32. Vad tyckte du om Robert A. Adams Calculus?

44 svarande

Mycket bra»9 20%
Bra»28 63%
Dålig»6 13%
Mycket dålig»1 2%
Köpte den inte»0 0%

Genomsnitt: 1.97

33. Kommentarer på kurslitteraturen

- Språket var ett stort hinder för att läsa och förstå boken. Inga bra lösningsförslag.»
- Lättläst och lättförståelig.»
- Bitvis komplicerade och omständliga förklaringar.»
- Svåra engelska ord.»
- Är en bra bok men matten är svår utan engelska.»
- Lite krånglig på vissa ställen men det är bra om man kan ha samma bok till flera kurser.»
- Jobbigt att man måste hålla på och hoppa mellan avsnitt :S»
- Dyr? :-)»
- Tung»
- okej, men lite jobbigt att den är på engelska»
- Ibland kan det vara svårt att hänga med på engelska i boken. I visa fall är den svår att förstå.»
- Kunde vart på svenska, underlättat en del»
- svårt att greppa, med calculus på engelska och förekäsn på svenska»
- Långa och utdragna förklaringar, tungläst. Måste den vara på engelska?»
- Dyrt»
- mycket bättre än tex dig o dat»
- det hade inte varit fel med ett extra kompeidie som förklarade vektorerna bättre. Tror det var många som hade problem med just den delan.»
- Det hade underlättat en hel del om kurslitteraturen hade varit på svenska. Det tar betydligt längre tid att läsa och FÖRSTÅ på engelska.»
- Lite motsägande svar men jag låg som sagt efter och har fått inhämta mycket information från boken. Är dock svårt att hänga med ibland i hans algebraiska steg han så vänligt hoppar över. Man fastnar på onödigt enkla saker,»

34. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

- Nej absolut inte!!!!»
- Ja, men med lite mer förklaringar av svåra saker.»
- Finns det ingen bättre så får la nästa års ettor få ont i axlar och övriga leder av dess hiskeliga vikt.»
- Ja, om det inte finns något bättre alternativ.»
- Ja, om man berättar var i boken man är på föreläsningarna.»
- nej»
- Skulle Peter H skriva en lärobok tycker jag Ni skall använda er av denistället.»
- I brist på bättre alternativ»
- Jag har ingen erfarenhet av andra böcker inom ämnet men man märker verkligen att författaren får betalt per sida. Har även pratat med äldre studenter som läst med flöregående kurslitteratur och de har inga höga tankar om RAA. Dock tycker jag det är bra med en engelsk bok som förbereder en för vad som komma ska i mastersprogrammen, ev. utlandsstudier och egen research på internet.»
- Ja (19)» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Tid

35. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»8 18%
Cirka 20 timmar»14 32%
Cirka 25 timmar»14 32%
Cirka 30 timmar»5 11%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.51

36. Kommentarer på tiden

- Lagom.»
- Har tyvärr inte haft möjlighet att lägga tillräckligt med tid.»
- Det blev långt mycket mer i tentaveckan.»
- Får nog lägga ner mer tid på nästa kurs.»
- svårt o uppskatta bra»
- Svårt att säga. Har skiftat en hel del och det har vart skillnad i hur effektiv man har varit.»
- Hade nog behövt ett par timmar till.»
- Ingen aning!»
- Det är tillräckligt med föreläsningar. Lite dåligt med övningstillfällen.»
- jobbade för lite så det blev väldigt mycket tentaveckan»
- Borde varit mycket högre...»
- På tok för lite.»
-
- jag har rätt lätt för at lära»
- Hade svårt att greppa i början hur mycket tid som krävdes så jag la ner mycket mer tid ifrån det att nollningen slutade. Tiden angiven är en uppskattning av medlet över båda "perioder"»


Pedagogiskt pris

37. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

44 svarande

Ja»13 59%
Nej»9 40%
Vet ej»22

Genomsnitt: 1.4

38. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris? Om ja, vem?

- inte tillräckligt med erfarenhet från någon av dem»
- SI ledarna..»
- Nej»
- Nej»
- vet inte»
-
- nja»
- Aron e en bra kille!»
- Ja, Martin Berglund»


Tentan

39. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

-
- Ja, dock mycket saker som ska avspeglas på en tenta.»
- Nja, dök upp en del på tentan som man inte sett innan i kursen.»
- Ja, men den var svår. Såklart.»
- Ja, kanske lite för stor vikt på vektorer (2 uppg)»
- Det tycker jag att det gjorde. Tycker dock den svar svår jämfört med dem gamla man tittat på.»
- speglar väl innehållet bra men var svårare än de från föregående året.»
- Jaa. den var bra och omfattade det mesta. »
- Tentan var ganska svår jämfört med det vi har lärt oss.»
- Sjukt svårt jämfört med äldre tentor, SJUKT mycket svårare. »
- Relativt svår. Avspeglar det mesta i kursen dock.»
- Ja, hyggligt. Alltid svårt att få med allt.»
- ja, den var bra»
- Ja, absolut»
- Ja, jag tycker att kursinnehållet avspeglas bra. Det var bara något gränsvärde som kändes som om det inte hade behandlats.»
- Den var svår i förhållande till det vi hade gått igenom. Första uppgiften var helt omöjligt. Vi hade inte räknat något sådant i boken.»
- Svår jämförelse med gamla tentor»
- Ganska bra. Vissa saker verkade dock inte finnas med alls i tentan.»
- alldeles för svår om man jämför med de tre senaste.»
- För mycket vikt lades på vektorer.»
- 3 uppgifter var på sista veckan och det tycker jag är ganska tufft»
- Var väldigt svår»
- Aldelles för svår tenta»
- bra resp ja»
- ja, men den va inriktad på kanske lite väl mycket på vektorer.»
- njae tycker tentan var lite svår, i gämförelse med de tentor man gjort innan»
- För stor del av tentan handlade om vektorer, plan, etc. (kap.10).»
- Det tyckte jag att det gjorde. »

40. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»16 36%
Ja, i hög grad»20 45%
Vet ej/har inte examinerats än»7 15%

Genomsnitt: 2.75

41. Kommentarer på tentan

-
- Kändes lite "elakare" än de gamla övningstentor som fanns tillgängliga. Men så är det ju en annan situation i tentasalen än vid skrivbordet hemma.»
- bra att det var en hel del vektorer då det verkar vara det vi har störst nytta av i kommande ämnen.»
- Lärorik, men skiljde sig väsentligt mot tidigare tentor.»
- Bättre information om förutsättningarna under tentan hade varit bra.»
- kändes lagom svår men har ju inte fått tillbaka den än»
- Svårare än föregående tentor.»
- Tentan var flera nivåer högre än duggorna. Duggorna borde varit svårare så att man fick lite bättre hum om nivån på tentan.»
- det var för många olika ämne i kursen som man skulle hålla reda på inför tentan, så jag tycker man lika bra kunde ha gjort en mer rimlig svår tenta med tanke på hur mycket det var att läsa. Alltså inte krångla till det så mycket men däremot ta med alla teman på provet. Det skulle ha avspeglat ens kunskaper på ett mer verkligt sätt.»
- meh..»
- bra»
- Tentan var svårare än de övningstentor som funnits att tillgå.»
- Dock hade vektorer en lite för stor del av tentan. En vecka lades på vecktorer. Alltså 1/9. Dock var 12 poäng av 50 på tentan direkt vecktorbaserade. Tyckte inte optimeringsproblemet skulle varit vecktorbaserat.»

42. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

- nej.»
- Bra.»
- Tenta är nog det enda i matte.»
- Känns helt ok med duggor och tenta, kanske skulle duggorna betyda lite mer än vad de gör nu.»
- nej...bra som det är..»
- nej jag tycker det är bra som det är.»
- bra form, bör inte ändras»
- NÄr det gäller matte är tentor det bästa sättet»
- Den är bra.»
- Salstenta är den bästa formen för matematik.»
- Nej, det var bra med tenta men kanske att man skulle ha fått lite poäng på matlaben också så att den inte var så stor»
- Bra, men duggorna borde ha större inverkan på kursbetyget.»
-
- jätebra»
- Bra.»


Kursutvärdering/SNZ:

43. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Bra utvärdering. Innehåller relevanta frågor.»
- Jag gillar egentligen inte utvärderingar, är förvånad att jag orkat ner till fråga 43. Det är väl bra antar jag...»
- vet inte»
- För många upprepande kommentar-rutor.»
-
- bra utvärdering. me info och roligheter om SNZ»
- Är det något du saknar? Inte så här långt.»


Kursbetyg

44. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»10 22%
Gott»31 70%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.77

45. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peter.»
- Peter Hegarty»
- Bra engagemang från föreläsaren.»
- Peter»
- Peter.»
- Peter Hegarty, dugga-upplägget»
- Peter Hegarty»
- hemsideuppdateringen och SIn.»
- Peters brinnande intresse att hålla kontakt via email.»
- vet inte»
- Repetionen, alltså de två första veckorna bör bevaras då man får en repetion av vad man gått igenom på gymnasiumet. »
- Peter»
- Upplägget för föreläsningar»
- Peter Hegarty»
- Peter Hegarty»
- Duggorna»
- Duggor»
- duggorna»
- innehållet»
- Föreläsaren, upplägget i övrigt.»

46. Vad bör främst förändras till nästa år?

- matlab»
- Kurslitteraturen.»
- Fler duggor. Gärna varje vecka.»
- Mer förklaringar av Calculus svårare delar. Mer tid till vektorer.»
- Han får inte skriva och prata så fort! Låt eleverna få lite tid på sig att skriva av tavlan och så.»
- klarare målsättningar för varje vecka. eller snarare få ut målsättningarna för veckan på ett bättre sätt för att man ska veta hur man ska ligga för att ligga i fas. »
- vet inte»
- MATLAB-delen. Uppgifterna var bra, men man fick försöka komma på allt själv.»
- Vektordelen och gränsvärden. Lägg mer tid på den och gränsvärdena»
- Mer poäng för duggorna och mindre vektorer, alternativt mer undervisningstid för vektorer.»
- Gymnasieläraren»
- Tentan»
- mer info om vad man bör göra varje vecka för att vara i fas. »
- kanske ha vektorer tidigare, stressigt på slutet»
- Kurs-PMen så de verkligen reflekterar kursinnehållet. Matlabmomentet enl ovanstånde fråga.»

47. Övriga kommentarer (OBS! Speciellt viktigt här om du har några funderingar som inte passar in i mallen för resten av enkäten)

-
- inga»
-
- rätt stor skillnad från gymnasiet. upptäckte kurs-pm först efter flera veckor.»
- Den listan av saker man skulle kunna inför tentan kunde ha skickats ut från dag 1.»


Kursutvärderingssystem från