ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kommunikation, LSP013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»7 63%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»1 9%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 1.72

- ni borde veta att kursen sträcker sig över ett halvår och är på tre poäng. byta antalet timmar?» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 27%
100%»8 72%

Genomsnitt: 4.72


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 54%

Genomsnitt: 3

- målen ha blivit bortglömda sen man såg dem första lektionen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»6 75%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2

- Kursen tar upp mycket mer tid än de 3p som den är värd.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»4 44%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.5

- Svårt att få sammanhang med öreläsningar och inlämningsuppgift.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»3 30%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- hade vi någon?» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»7 70%

Genomsnitt: 3.7

- gjorde inte så mycket, men var inne och kolla på online-sidan och den såg ut att fungera bra.» (Ganska bra)
- Bra att använda hemsidan!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.8

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»9 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»9 81%
Hög»0 0%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.09

- beroende på hur bra man la upp planeringen med arbetet» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»5 45%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.63


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»4 36%
Gott»5 45%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 3.54

- Bra lärare som gjorde vad han kunde, men kursen ligger bara i vägen för de andra kurserna man läser. Ta bort den eller flytta den!» (Dåligt)
- roligt och lärorikt med ing.engelska» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- höj poängen eller lägg den på en läsperiod.»
- Kursen kändes ganska meningslös... man lärde sej inte så mycket, kunde lärt sej mycket mer om kursen var bättre planerad och kompakt»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från