ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biogas - i dag och i framtiden?

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-15
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Martin Persson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Tror du på att det sker en global uppvärmning till följd av användandet av fossila bränslen?*

5 svarande

Ja, och det ororar mig kraftigt»4 80%
Ja, men jag känner att jag inte kan göra någonting åt det»0 0%
Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis»1 20%
Nej, och jag bryr mig inte»0 0%

Genomsnitt: 1.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- jag tvekar fortfarande när jag skall fylla i det oroar mig "kraftigt". Det oroar mig, men jag tror vi kan göra något åt det är mitt svar.» (Ja, och det ororar mig kraftigt)
- ororar är felstavat» (Ja, och det ororar mig kraftigt)
- Syftet med denna undersökningen är att fastslå studenters åsikter om huruvida biogas har en framtid eller ej. Resultatet från utvärdering kommer att presenteras under Tekniska Samfundets biogasseminarie "Biogas - i dag och i framtiden?" den 22 januari kl 18.00 Svenska Mässan. Gratis inträde för studenter mot uppvisande av student leg. Ja, men jag känner att jag inte kan göra något åt saken » (Ja, och det ororar mig kraftigt)

2. Vilka två drivmedel tror du kommer att vara dominerande om 25 år? Du måste välja två alternativ.*

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fossilt bränsle (bensin, diesel)»4 80%
Biogas/Naturgas»1 20%
Elektricitet»5 100%
Vätgas»1 20%
Etanol»0 0%

- måste kanske skriva var i världen vi menar. ex.vis vilken världsdel. Eller globalt om vi menar det» (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)
- Vilka drivmedel tror du kommer att vara dominerande om 25 år? Du måste välja två alternativ.* ---- om man skriver vilka två drivmedel... låter det som om man "låser" in sig på att det kommer att vara just två drivmedel, men det kan ju lika med vara tre. Hoppas du förstår vad jag menar. » (Fossilt bränsle (bensin, diesel), Elektricitet)

3. Tror du att biogas kommer att finnas tillgängligt globalt om 25 år?*

5 svarande

Ja»3 60%
Nej»2 40%

Genomsnitt: 1.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- många lokala lösningar» (Ja)

4. Anser du att politiker och näringsliv gör tillräckligt för att främja alternativa drivmedel?*

5 svarande

Ja, de gör båda en god instats för att främja alt. drivmedel»0 0%
Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna»1 20%
Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet»1 20%
Nej, insatserna är inte tillfredsställande»3 60%

Genomsnitt: 3.4

- skall kanske lägga till "politiker och näringsliv idag gör tillräckligt...» (Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.4


Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.4
Beräknat jämförelseindex: 0.26

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från