ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sound and Vibration Measurements

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-02-15
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Wolfgang Kropp»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

11 svarande

At most 15 hours/week»4 36%
Around 20 hours/week»2 18%
Around 25 hours/week»5 45%
Around 30 hours/week»0 0%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- It felt like the course was running for 100% over the entire period instead of 50%.» (Around 25 hours/week)
- Inte en aning. Cirka 50-70 timmar i veckan för hela all kurser i masterprogrammet. Denna kursen peakade vid rapportskrivningen och annars ganska "slapp". » (Around 25 hours/week)

2. How large part of the lectures offered did you attend?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 27%
100%»8 72%

Genomsnitt: 4.72

- I would have been on all of them if i weren"t working some days.» (75%)
- Kanske missade 1 eller 2 tillfällen, men kan inte minnas att jag missade några.» (100%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus (see http://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=12144 ) states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. To what extent do you feel you have acquired the knowledge, skills and attitudes stated in the learning outcomes?

11 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»1 9%
Large extent»5 45%
Great extent»5 45%

Genomsnitt: 3.36

- Since it was only laboratory work and it included experiments from different fields of acoustics which were somehow irrelevant and unfamiliar, it was a bit difficult to get all the points in only one introduction lecture. And since we were very busy all the time I couldn"t find time to study extra materials in that field.» (Some extent)
- Kan definitivt utföra praktiska mätningar med de metoder som lärts ut, men kanske inte greppar teorin bakom till 100%.» (Great extent)

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

11 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»11 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

- The experiments were designed fine. They almost cover most of the different subjects in acoustics field.» (Yes, the goals seem reasonable)
- The goals are good, but for one test (Human perception) the test wasnt designed very well» (Yes, the goals seem reasonable)
- I synnerhet tack vare mitt kandidatarbete..» (Yes, the goals seem reasonable)

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

11 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»2 18%
Yes, definitely»7 63%
I don"t know/have not been examined yet»2 18%

Genomsnitt: 3

- This course doesn"t have any exam. The grading is just based on the hand in reports. But since the work load was too much, I could never show all I knew in the short time that was available for handing in the reports. » (To some extent)
- examination i mean the writen reports, they are the best, even it takes a lot of time to write them :) i really appreciate the comments from the assitants and the way they help to improve to describe procedures and things correctly» (Yes, definitely)
- But a portion of the grades allocated to the report structures and literature stuff which is not related to the main goal of the course» (Yes, definitely)
- Ingen tentamen. Jonas var hårdare i sin bedömning än de andra (möjligen undantaget Astrid, har inte fått returen än). Detta gör i för sig ingenting, bra att någon ställer lite krav...» (I don"t know/have not been examined yet)


Teaching and course administration

6. To what extent have the lectures been of help for your learning?

11 svarande

Small extent»2 18%
Some extent»3 27%
Large extent»4 36%
Great extent»2 18%

Genomsnitt: 2.54

- Same info in the lab PM:s.» (Small extent)
- In this course, each lab was administrated by an assistant. So the teaching was not homogeneous, some of the assistants were really helpful and some other were just criticizing. » (Some extent)
- Täckte det som skulle göras på laborationen väldigt väl.» (Great extent)

7. How was the presentation speed in the lectures?

11 svarande

much too slow»0 0%
a bit too slow»0 0%
adequate»10 90%
a bit too fast»1 9%
much too fast»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- Lagom.» (adequate)

8. To what extent have the lecture notes been of help for your learning?

11 svarande

Small extent»2 18%
Some extent»2 18%
Large extent»5 45%
Great extent»2 18%

Genomsnitt: 2.63

- I don"t think there were so many note in this course?» (Some extent)
- Mest lärde man sig genom att läsa primers och annat på egen hand inför laborationer.» (Large extent)

9. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

11 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»5 45%
Very well»6 54%

Genomsnitt: 3.54


Lab 1 Measurements of Sound Outdoors

10. How well did the lectures prepare you for the experimental work?

11 svarande

The lectures were essential.»1 9%
The lectures were useful.»8 72%
The lectures should have a different content/please comment»1 9%
One could have managed the experimental work without lecture»1 9%

Genomsnitt: 2.18

- Bra,men man måste läsa på på egen hand.» (The lectures were useful.)
- I weren"t there.» (The lectures should have a different content/please comment)
- The lecture just covered the theory.» (One could have managed the experimental work without lecture)

11. To what extend do you feel that the lectures helped your understanding of the physical concepts investigated in the experimental work?

11 svarande

Small extent»1 9%
Some extent»2 18%
Large extent»7 63%
Great extent»1 9%

Genomsnitt: 2.72

- Fysiken bakom vibrationer eller ljud lärdes snarare ut i de andra kurserna, denna kursen handlade om hur man går till väga för att mäta - inte fysiken bakom.» (Small extent)

12. How well was the lab work prepared by the supervisor?

11 svarande

It was well prepared»11 100%
There is a need for improvement / please comment»0 0%

Genomsnitt: 1

13. How helpful was the supervision?

11 svarande

very helpful»9 81%
moderatly helpful»2 18%
not helpful at all»0 0%

Genomsnitt: 1.18

- We didn"t know how to work with sound levelmeter or how to calibrate the microphone ,etc and the supervisor helped us very much.» (very helpful)
- She makes comments on the report and forced us to make real explanations by doing two key questions about coeficient reflection.» (very helpful)
- Alltid lätt att fråga, och att fråga om vad som helst! Låter det konstigt, är det nog konstigt ...» (very helpful)

14. How did you percieve the correction of the report?

11 svarande

too demanding»0 0%
adequate»11 100%
not demanding enough»0 0%
not relevant»0 0%

Genomsnitt: 2

- Bra! Jonas något hårdare än övriga. Mycket användbara kommentarer. Varför inte få feedback generellt i hela klassen på vad som gjordes bra och vad som gjordes dåligt, man kan lära sig av andras misstag och framgångar osså!» (adequate)


Lab 2 Sound Power Measurements

15. How well did the lectures prepare you for the experimental work?

11 svarande

The lectures were essential.»1 9%
The lectures were useful.»10 90%
The lectures should have a different content/please comment»0 0%
One could have managed the experimental work without lecture»0 0%

Genomsnitt: 1.9

16. To what extend do you feel that the lectures helped your understanding of the physical concepts investigated in the experimental work?

11 svarande

Small extent»1 9%
Some extent»4 36%
Large extent»5 45%
Great extent»1 9%

Genomsnitt: 2.54

17. How well was the lab work prepared by the supervisor?

11 svarande

It was well prepared»10 90%
There is a need for improvement / please comment»1 9%

Genomsnitt: 1.09

18. How helpful was the supervision?

11 svarande

very helpful»6 54%
moderatly helpful»5 45%
not helpful at all»0 0%

Genomsnitt: 1.45

19. How did you percieve the correction of the report?

11 svarande

too demanding»5 45%
adequate»5 45%
not demanding enough»1 9%
not relevant»0 0%

Genomsnitt: 1.63

- Detta var väl Jonas labb? Men det är sjukt bra med feedback! Kanske skulle alla göra som Jonas?» (too demanding)
- The supervisor did not give any exact comment on missing or wrong parts of the report. So, it was really confusing and difficult to understand what he/she really expects.» (not demanding enough)


Lab 3 Sound Insulation Measurements

20. How well did the lectures prepare you for the experimental work?

11 svarande

The lectures were essential.»2 18%
The lectures were useful.»9 81%
The lectures should have a different content/please comment»0 0%
One could have managed the experimental work without lecture»0 0%

Genomsnitt: 1.81

21. To what extend do you feel that the lectures helped your understanding of the physical concepts investigated in the experimental work?

11 svarande

Small extent»1 9%
Some extent»2 18%
Large extent»6 54%
Great extent»2 18%

Genomsnitt: 2.81

- Måste du fårga för varje enskild labb? Återkommande frågor...» (Small extent)

22. How well was the lab work prepared by the supervisor?

11 svarande

It was well prepared»11 100%
There is a need for improvement / please comment»0 0%

Genomsnitt: 1

- but the plotter didnt work properly, it is effective to replace the plotter with modern apparatus.» (It was well prepared)

23. How helpful was the supervision?

11 svarande

very helpful»10 90%
moderatly helpful»1 9%
not helpful at all»0 0%

Genomsnitt: 1.09

- Alla handledare var som sagt väldigt bra...» (very helpful)
- Actually we knew how to do this experiment from our previous knowledge earned in ATA course and didn"t need much supervision. The supervisor just had to help us in some minor cases.» (moderatly helpful)

24. How did you percieve the correction of the report?

11 svarande

too demanding»0 0%
adequate»11 100%
not demanding enough»0 0%
not relevant»0 0%

Genomsnitt: 2


Lab 4 Human responses to sound

25. How well did the lectures prepare you for the experimental work?

10 svarande

The lectures were essential.»4 40%
The lectures were useful.»3 30%
The lectures should have a different content/please comment»3 30%
One could have managed the experimental work without lecture»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- I did not attend this lecture, but I could do the experiment. I don"t know if it was helpful for others or not! » (?)
- Här skedde något! Psykoakustik hade inte nämnts innan eller efter. Hade inte den galne professorn stått där framme och bankat ett glas i bänken i 2 timmar hade jag nog inte förstått vad den här laborationen gick ut på. Detta var den enda labben som inte angränsade till det övriga obligatoriska kurspaketet. Undervisade han trots kräksjuka?» (The lectures were essential.)
- it wasnt comprehensive» (The lectures should have a different content/please comment)
- The supervisor was not prepared.» (The lectures should have a different content/please comment)
- Good background but rather unstructured lecture about the laboratory work » (The lectures should have a different content/please comment)

26. To what extend do you feel that the lectures helped your understanding of the physical concepts investigated in the experimental work?

10 svarande

Small extent»2 20%
Some extent»6 60%
Large extent»2 20%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2

- Förstår nog mer efter Human Response To Sound and Vibration/Sound Quality kursen.» (Some extent)

27. How well was the lab work prepared by the supervisor?

11 svarande

It was well prepared»6 54%
There is a need for improvement / please comment»5 45%

Genomsnitt: 1.45

- The material and resources presented for this Lab were not much useful. They had a lot of complicated explanations that still were not helpful for us. We had lots of problems for writing our reports. » (There is a need for improvement / please comment)
- I think there was a lack of experience conducting the lecture before the lab, it was hard to understand the main point,the explanation of the statistical procedure was not explained very well,maybe before this introduction to the lab we should have read more about the statistical procedure» (There is a need for improvement / please comment)
- The supervisor was not prepared,» (There is a need for improvement / please comment)
- A lot of concepts were still unclear after the lab presentation» (There is a need for improvement / please comment)

28. How helpful was the supervision?

11 svarande

very helpful»4 36%
moderatly helpful»6 54%
not helpful at all»1 9%

Genomsnitt: 1.72

- Supervisor helped us to solve some of our problems but there were some points that he/she didn"t know much about them.» (moderatly helpful)

29. How did you percieve the correction of the report?

11 svarande

too demanding»1 9%
adequate»6 54%
not demanding enough»1 9%
not relevant»3 27%

Genomsnitt: 2.54

- I think the goals of the lab were not very clear, they refer to statistical results,but in fact i didn"t know enough about the subject to expect any kind of results.I could say this lab was not relevant at all,compared with the others that are really good.» (too demanding)
- Actually we thought that our report lacks many important points but we just were asked to correct some format problems. We expected more helpful hints.» (not demanding enough)
- The supervisor demanded that the layout of the report should be changed which was not in correspondence with the report guidelines which was said to be the template of report writing of the course.» (not relevant)
- Ändra Penny till P för att få en 5:a? Nä, isf kunde vi lia gärna fått det direkt. En retur för returens skull är väl inget att ha?» (not relevant)


Lab 5 Basic Vibration Measurements, Part 1: Accelerometers

30. How well did the lectures prepare you for the experimental work?

11 svarande

The lectures were essential.»5 45%
The lectures were useful.»5 45%
The lectures should have a different content/please comment»0 0%
One could have managed the experimental work without lecture»1 9%

Genomsnitt: 1.72

- På grund av kandidatarbetet. Missade dock hur man skulle använda kalibreringsfaktorerna i efterhand i MATLAB, men Patrik gav mycket bra hjälp på det när jag frågade.» (One could have managed the experimental work without lecture)

31. To what extend do you feel that the lectures helped your understanding of the physical concepts investigated in the experimental work?

11 svarande

Small extent»1 9%
Some extent»2 18%
Large extent»5 45%
Great extent»3 27%

Genomsnitt: 2.9

- Som sagt, ej i kursen. Se TA1.» (Small extent)
- The lecture was mainly concentrated on the measurement devices that was one part of the experiment. But the measured structure properties and behavior was not covered.» (Some extent)

32. How well was the lab work prepared by the supervisor?

11 svarande

It was well prepared»10 90%
There is a need for improvement / please comment»1 9%

Genomsnitt: 1.09

- Exelent material, i like the preparation task with a lot of different question to describe characteristics,properties and so on.» (It was well prepared)
- The lab pm wasn"t good at all. We read it over and over but we still missed to do some parts. There at least be clearly stated what to measure and how to do it so that the results can be analysed after.» (There is a need for improvement / please comment)

33. How helpful was the supervision?

11 svarande

very helpful»10 90%
moderatly helpful»1 9%
not helpful at all»0 0%

Genomsnitt: 1.09

- Patrik was one of the best. He is a master in this field, dominates the concept and demonstrate physical phenomena based on the theory excellently.» (very helpful)
- Patrik var som vanligt mycket hjälpsam. Hjälpte oss bland annat till att komma fram till att stingern glappade, och därigenom orsakade ett skumt ljud samt dålig kraft överföring. Mycket bra handledning. » (very helpful)

34. How did you percieve the correction of the report?

11 svarande

too demanding»1 9%
adequate»10 90%
not demanding enough»0 0%
not relevant»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Very good. He put time apart for each group and explained the points to each group orally. Very nice.» (adequate)


Lab 6 Basic Vibration Measurements Part 2: Laser Doppler Vibrometer

35. How well did the lectures prepare you for the experimental work?

11 svarande

The lectures were essential.»5 45%
The lectures were useful.»5 45%
The lectures should have a different content/please comment»0 0%
One could have managed the experimental work without lecture»1 9%

Genomsnitt: 1.72

- Visste inte mycket om laser innan. Intressant att mätningen fungerar pga dopplereffekt (om jag minns rätt).» (The lectures were essential.)
- I did not attend the lecture session, but since this experiment was linked to the previous one it was not very difficult to understand the procedure.» (One could have managed the experimental work without lecture)

36. To what extend do you feel that the lectures helped your understanding of the physical concepts investigated in the experimental work?

10 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»3 30%
Large extent»5 50%
Great extent»2 20%

Genomsnitt: 2.9

- (?)
- Förklarade laserapparaturen och dess funktion rent fysikaliskt. Men vibrationer fortfarande en del av TA 1.» (Some extent)

37. How well was the lab work prepared by the supervisor?

11 svarande

It was well prepared»11 100%
There is a need for improvement / please comment»0 0%

Genomsnitt: 1

- The extra material that was put in the web page was really helpful.» (It was well prepared)
- Exelent material» (It was well prepared)

38. How helpful was the supervision?

11 svarande

very helpful»10 90%
moderatly helpful»1 9%
not helpful at all»0 0%

Genomsnitt: 1.09

- We were not familiar with the measurement equipment and supervisor helped us very much.» (very helpful)
- Kanske lite väl mycket hålla-i-hand när datorprogrammet skulle användas (ställas in). I övrigt excellent handledning.» (very helpful)

39. How did you percieve the correction of the report?

9 svarande

too demanding»0 0%
adequate»7 77%
not demanding enough»0 0%
not relevant»2 22%

Genomsnitt: 2.44

- We haven"t had any feedback yet.» (?)
- Vet ej, har ej fått returen.» (?)
- Havn"t got it back yet.» (not relevant)
- Have not seen the correction yet» (not relevant)


Study climate

40. How were the opportunities for asking questions and getting help of the professor?

11 svarande

Very poor»1 9%
Rather poor»1 9%
Rather good»1 9%
Very good»7 63%
I did not seek help»1 9%

Genomsnitt: 3.54

- The supervisors were available most of the time.» (Very good)
- Har aldrig varit bättre studieklimat på Chalmers eller på gymnasiet, högskolan, grundskolan och så vidare. Extremt bra studikeklimat. Man kan fråga vem som helst när som helst och få hjälp i princip.» (Very good)

41. How were the opportunities for asking questions and getting help of the course assistent?

11 svarande

Very poor»1 9%
Rather poor»0 0%
Rather good»5 45%
Very good»5 45%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Depends on which assistant.» (Rather good)
- Except for the cases that supervisor was not very sure about the answer.» (Rather good)
- Extremt bra, världsklass?» (Very good)

42. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

11 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»4 36%
Very well»7 63%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Since we had a lot of workload during the whole semester, sometimes the colleagues were busy with other courses" homeworks and could not help each other enough. » (Rather well)
- I ärlighetens namn något svårt med en av studenterna i slutet av kursen. Beklagligt. Hursomhelst, mycket bra studieklimat och hela klassen är grymt bra. Suveränt.» (Very well) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

43. How was the course workload?

11 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»2 18%
High»7 63%
Too high»2 18%

Genomsnitt: 4

- Lagom i snitt. Mycket höga peakar vid rapportdeadlines och djupa dalar därefter. Bra men något högt (?) om man ser till hela obligatoriska blocket.» (Adequate)

44. How was the total workload this study period?

11 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»3 27%
High»4 36%
Too high»4 36%

Genomsnitt: 4.09

- Bra.» (Adequate)
- Adequate though "feelable". =)» (Adequate)
- Maybe i should say adequate,but the overlaping of reports and labs make a high load» (High)


Summarizing questions

45. What is your general impression of the course?

11 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»0 0%
Good»8 72%
Excellent»3 27%

Genomsnitt: 4.27

- It included a piece of many subjects in Acoustics field. So one will know which subject is of his/her interest and can study more in that field, if he/she finds time!» (Good)
- A good course covering the basics in a satisfying way» (Good)
- En av de bästa kurserna jag tagit hitintills på Chalmers.» (Excellent)

46. What should definitely be preserved to next year?

- The subjects are fine. »
- Everything except the lab 4.»
- all labs, except the human perception test. this test must be redesigned and improved.»
- You learn alot from this way of working with laborations.»
- everything»
- Allt. Kanske lite psykoakustik i IPC inför den labben?»
- The experimental character»

47. What should definitely be changed to next year?

- Lab 5.»
- It is better to give some time to students to study extra materials and for example give a presentation about their extra studies, instead of make them write reports all the time. Because maybe everyone has practiced report writing in bachelor years. Master students are expected to have more technical knowledge, not writing skills! »
- Lab 4 human response should be different, better material, different sources maybe»
- The human perception test»
- Maybe not as big workload. Took ALOT of time.»
- The lab4 should be improved in a clearer way. I didn"t really get all the concepts.»
- Ingenting. Sätt psykoakustik labben i något sammanhang med ATA kanske? Läste litegrann där.»
- The lectures didn"t contribute much over the informative PM:s.»

48. Additional comments

- Very nice working atmosphere within the department!»
- 1-Actually the correction of reports was too demanding for the cases that one had problem with understanding a concept. But this correction procedure I think sometimes is a cause that the supervisor does not give a good grade to the students even if they have a good report in the first edition. So revising the report, after a while gets really crucial especially when you have put a lot of time on writing the fist edition. 2-The experiments were performed by a team, so if someone doesn"t know anything about the experiment, one still can do it. Also in most of the lectures a little was said about how to do the experiment, the lecture just covered the theory. 3-A suggestion is that the report can be replaced by an oral discussion between the supervisor and the students. »
- Thanks to everyone, the best course, perfect combination of theory and practice,i love the labs.»
- Väldigt bra kurs, men den förutsätter att man följer ATA och TA1 annars är den nog inte så meningsfull.»


Kursutvärderingssystem från