ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Dynamiska system med reglerteknik, LEU235

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»13 36%
Cirka 20 timmar»8 22%
Cirka 25 timmar»6 16%
Cirka 30 timmar»9 25%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- jag lär mig snabbt» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»5 13%
75%»10 27%
100%»19 52%

Genomsnitt: 4.27

- Har endast haft möjlighet att delta måndagar och tisdagar» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 8%
Målen är svåra att förstå»3 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 50%

Genomsnitt: 3.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»31 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.05

- Det borde relatera mycket mer till programmet man läser, dvs. data borde INTE läsa reglerteknik med de områden som behandlas (kranar, och båtar..)» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»2 5%
Ja, i hög grad»17 48%
Vet ej/har inte examinerats än»15 42%

Genomsnitt: 3.31

- Tyckte att mycket liknade det som var i linjära system. Trodde det skulle komma mer på regulatorer osv» (I viss utsträckning)
- Större variation av uppgifter hade inte skadat. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»6 16%
Ganska stor»18 50%
Mycket stor»10 27%

Genomsnitt: 3

- Jag har ingen aning vad jag ska med denna kunskapen till, bodediagram och mjukvaruutveckling? Sen förstår jag dock att ingenjörer ska ha reglerteknikskunskaper i bagaget, men det behöver inte vara så stor kurs av det hela. Gör den större _om_ den handlar om programmet man går på. I dagsläget skulle väl det innebära skapa flera olika reglerteknikskurser (vilket säkert är omöjligt jobbigt för Chalmers).» (Mycket liten)
- Sluta med overheader! Sämsta lärosättet som finns.» (Mycket liten)
- Första delen av kursen var föreläsningar väldigt givande. För den andra delen så med mer studerande och nerlagd energi så känns föreläsningarna mer förvirrade mot vad som lärdes i del1 samt gav mycket mindre (även med mer studerande)» (Ganska liten)
- Det är bättre med räknestugor där man verkligen kan ställa frågor och få hjälp istället för demoövningar av läraren. Uppgifter räknas ändå under förelänsingar. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»8 22%
Ganska stor»16 44%
Mycket stor»8 22%

Genomsnitt: 2.77

- Boken börjar bra, men blir lätt jätteflummig. Tentalösningarna är inte ens förklarade, i uppgifternas facit är de väldigt lätt förklarade och man får ingen insikt i hur det egentligen gått från Fråga till Svar.» (Mycket liten)
- För dyrt att köpa alla böcker» (Ganska liten)
- Inte alltid bra med författaren som föreläsare då det i hyfsat stor del blir högläsning/samma sak som sägs på föreläsningen som vi kunde/som vi läste.» (Ganska liten)
- Köpte bara övningsboken, inte den tjocka. Funkade bra, för jag är på dom flesta föreläsningarna.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»12 34%
Mycket bra»18 51%

Genomsnitt: 3.31

- Mycket bra med lösta exempel som fanns på hemsidan. De var till stor hjälp.» (?)
- Man borde kunna skicka in inlämningsuppgifter m.m. och är problemet att de kommer olika format så sätt att det ska vara .pdf de går alltid att öppna och de är enkelt att skapa!» (Mycket dåligt)
- Kunde utnyttja meddelande på kurssidan mer. Vid ändringar mm.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 13%
Ganska bra»15 41%
Mycket bra»11 30%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.33

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»5 13%
Mycket bra»27 75%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.8

- Är därifrån jag lärt mig de mesta av vad jag kan av kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»26 72%
Hög»7 19%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»3 8%
Lagom»21 58%
Hög»9 25%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.22


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»4 11%
Dåligt»3 8%
Godkänt»10 27%
Gott»13 36%
Mycket gott»6 16%

Genomsnitt: 3.38

- Varför läser data denna kurs? » (Mycket dåligt)
- Fattar inte varför vi i data ska läsa den.» (Mycket dåligt)
- » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kursens innehåll känns lite långt från programmet dataingenjör. Inlämningsuppgifter etc. kunde anpassas för att bättre passa in i dataingenjörsutbildningen.» (Dåligt)
- Tycker Göran hade en skön inställning i början av kursen, och drog paralleller till verkligheten. Det gör det lättare att föreställa sig saker.» (Gott)
- Kursen är enkel om man förstår transformerna, lite mer praktisk tillämpning vore bra.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Matlab uppgifterna var ganska roliga.»
- Göran.»
- Görans introduktion och bra pedagogik»
- Göran H.»
- Inlämningar»
- Jöran.»
- inlämningsuppgifterna. vatten-labben var lärorik.»
- Inlämningsuppgifterna, jag behöver alla morötter jag kan få. Jag ÄLSKAR morötter.»
- nivå-reglering av vattentank. Matlabövningarna. »
- Bra med den praktiska labben i nivåreglering av vatten. Gav förståelse för vad det var man räknade på. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tycker det är tråkigt med en massa overhead-bilder och prat framme vid tavlan, det är bättre med exempel så man får testa direkt hur man ska göra, det blev bättre mot slutet men ändå. Sen tycker jag att ALLA övningar borde vara räknestuga där man själv sitter och räknar och frågar om man vill ha hjälp. Sen kan jag inte förstå varför vi inte hade duggor, de hade inte behövt vara betygsgrundande eller ge bonuspoäng, men för mig så är duggor ett sätt att testa hur bra man har förstått samt se vad som är viktigt att kunna.»
- Duggor underlättar inlärning-»
- Kursens innehåll och litteratur.»
- Bättre föreläsningar: Skriv mer på tavlan, mindre OH, nöj er med en föreläsare, GH företrädesvis. Inför duggor: många fördelar, bättre förståelse för ämnet och successiv inlärning istället för panikartat tentaplugg som praktiseras av flertalet studenter.»
- De mesta, nya overheader om man ska fortsätta med de, är inte modert att ha handskriva och gamla och kladigt som knappast går att läsa. Chalmers ska vara en av Sverige bästa skolor och då borde man även hänga med i tekniskt sett, powerpoint/keynote presentationer är mycket bättre. Men även om läraren skriver på tavla, man får bättre tid att skriva av och lär sig mer än att lyssa eller läsa det läraren säger/skrivit på overhead.»
- Använd tavlan mer istället för overhead. Duggor skulle hjälpt en hel del.»
- Ledda räkneövningar 1-2 ggr i veckan skulle vara bra. Så att man kan sitta och räkna och kunna få hjälp.»
- * Räknestugor istället för demoövningar * Tydligare vilka uppgifter som var obligatoriska att lämna in. Vi slet en hel dag med en uppgift som det senare visade sig att vi inte behövde lämna in.»
- jag tycker det var onödigt att sitta och lösa uppgifter i matlab på lab-tid. Jag vill hellre ha en praktisk lab på elektronikområdet, vilket jag saknade. »
- Lägg till en dugga också kanske.»
- Nivåregleringen av vattentanken borde vara tidigare i kursen efter att ni har gått igenom PID-regulatorn. Senare i kursen så vore det intressant att ha en laboration med tidsdiskret regulator med helst någon annan typ av reglerad storhet. Jag tror det vore nyttigt om ni har övningar i matlab med tillståndsmodeller, jag har inga problem med att ta fram tillståndsmodellerna men jag har svårt att se hur de kan tillämpas i praktiken.»

16. Övriga kommentarer

- Se till så att dataeleverna får läsa en vettig kurs istället för det här. Inrelevant.»
- Se över material m.m dags att hänga med i nutid!»


Kursutvärderingssystem från