ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Förbränningsmotorteknik och gasväxling, LMU310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»7 38%
Cirka 20 timmar»6 33%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.16

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 16%
100%»15 83%

Genomsnitt: 4.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 16%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 72%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Jäkligt rörigt mot slutet» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen är tydliga men dom har inte följts. Det känns lite som om Vijay resonerar lite som att "vi får se vad vi hinner med". Ingen planering!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vijay säger olika saker så man blir osäker.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 12%
Ja, målen verkar rimliga»12 75%
Nej, målen är för högt ställda»2 12%

Genomsnitt: 2

- Målen ser bra ut på pappret men kursen tar inte upp ämnena. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»3 17%
I viss utsträckning»8 47%
Ja, i hög grad»3 17%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 2.35

- Alldeles för svår tenta även om rättningen var snäll. Kan man få 4:a utan att kunna räkna ett enda tal korrekt bör nog tentan göras lite lättare med mer seriös rättning!!» (Nej, inte alls)
- Riktigt löjlig tenta. Varför tar man uppgifter från boken? Man har ju redan löst talen 25 ggr innan tentan. Man lär sig inget, man lär sig bara att man skall göra på ett visst sätt, inte varför! Visst måste det vara bekvämt för Vijay, men för oss elever känns det bara löjligt. Dessutom var tentan för stor iår. Svårt att hinna med allt!» (I viss utsträckning)
- För många stora räkneuppgifter. Även om man skrev oavbrutet hann man ej svara på alla tentafrågor.» (I viss utsträckning)
- tentan hade för många frågor, med säkerhet kan jag säga att INGEN i klassen han skriva på alla uppgifter. Väldigt frustrerande att inte hinna visa all sin kunskap. » (Ja, i hög grad)
- Det var fruktansvärt mycket uppgifter!!!! Fanns inte en janne att hinna med att skriva på allt, extremt frustrerande. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»7 38%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.61

- Eftersom alla uppgifter som kom på tentan fanns i boken så hade man nog fixat det utan lektionerna.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»12 66%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.66

- En oförståelig bok där allt blandas huller om buller, inget facit inte ens ungefär värden på vad uppgifterna skall leda till. Tex Kapitel 5 uppgifter kräver att man går till kapitel 13 för att hitta ekvationer, vilket inte står eller går att lista ut från någonstans i kapitel 5. » (Mycket liten)
- Boken användes enbart för uppgifterna, ingen hjälp vid inlärning av teori» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»8 47%
Ganska dåligt»7 41%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.64

- Används inte.» (Mycket dåligt)
- Att inte använda kurshemsidan känns som stenålder på en teknisk högskola! onödiga papper delades ut i alltför stort format!» (Mycket dåligt)
- Katastrof. Hemsida obefintlig. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»2 11%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»6 33%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.11

- Vijay lyssnar/(fattar) inte vad folk frågar utan han svarar på helt andra saker och säger fel och skämtar bort våra frågor. » (Mycket dåliga)
- För få övningstillfällen, läraren gav inte tydliga svar på frågor, svävade gärna iväg eller kunde motsäga det som sagts bara en stund tidigare» (Ganska dåliga)
- Vijay ställer upp. Inget att klaga på där.» (Ganska bra)
- Men ibland får man inte svar på frågan man ställde utan något helt annat... » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»13 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»1 5%
Låg»4 22%
Lagom»10 55%
Hög»2 11%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 2.88

- För hög om man skulle hinna med allt i kurspm men då tentan ej tar upp målen så måste arbetsbelastningen ses som lätt.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»7 38%
Hög»6 33%
För hög»4 22%

Genomsnitt: 3.72

- Läste 3 kursen denna perioden.» (Hög)
- läst 3 kurser» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»4 22%
Dåligt»4 22%
Godkänt»5 27%
Gott»5 27%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.61

- En kurs som på förhand såg ut att kunna bli väldigt intressant blev en riktig pajaskurs. Ingen struktur eller planering.» (Mycket dåligt)
- » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Oseriös kurs! Mkt snack om diverse "viktiga" studiebesök som i slutändan inte var så viktiga. Att ha föreläsningar i timmar som bara gick igenom ett enda räknetal känns oväsentligt, för många fel i utdelade lösningarna, ibland oläsliga lösningar som förvirrade inför tenta» (Dåligt)
- Kursen gav inte så mycket som jag förväntat.» (Dåligt)
- Mycket snack från vijay men liten verkstad när det gällde lovade gästföreläsare och studiebesök.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Motorlabben och studiebesök,»
- Studiebesöken!!»
- -------»
- Praktiken att få skruva motorer! Hejdundrans så sköjj!»
- Boken va bra...»
- Studiebesöken, det var det ända vettiga för då hade vi andra än kurs ansvarig som skötte snacket.»
- projektarbetet, motorlabben»
- Labben då vi monterade ner motorer.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Halvera tentans innehåll»
- Mindre uppgifter på tentan! Att de inte utlovas studiebesök som inte blir av. »
- Mycket finns att göra. Börja med att strukturera upp kursen. Att lova tre studibesök men bara åka på ett känns löjligt. »
- Mer praktik!»
- Lägga motorlabb tidigare göra det till en större del i kursen. Lite mer struktur i kursen hade varit bra...»
- Vijay»
- tentan! Tal ur boken som man dessutom får sitta och slå upp själv känns slappt och oseriöst! Tydligare regler inför tentan gällande hjälpmedel»
- Mindre långa och tunga räknetal. Man lär sig inte ett dugg när man inte kan teorin bakom talen.»
- Arbetet, bara söka information på nätet känns som högstadiet. Examinationen, bara ta uppgifter ur boken och alldeles för många uppgifter på tentan, där flera hade precis samma lösningsgång.»

16. Övriga kommentarer

- Vijay lovar alldedes för mkt. I början av kursen påstår han att alla mer eller mindre skall få X-jobb, och värdefulla kontakter i industrin. Sånt skitsnack! Han sade själv att han skulle fixa det, men inget hände. Bättre då att inte lova något, så blir man inte besviken. »
- Kul kurs»
- Bra kurs om innehållet strukturerades upp mer, och mer tillfällen till räkning och uppgifter getts med tillgång till hjälp och om tentan varit mer rimlig, resultatet skevt gentemot den verkliga kunskapen hos studenterna pga snäll rättning och enormt svår tenta!»
- Vijay hade för mycket att göra och hann inte riktigt med denna kursen också kändes det som. Vore bra för kursen om läraren har tid att koncentrera sig på de kurser han tagit ansvar att undervisa.»
- Han utlovar saker hela tiden som han inte kan hålla. Tex att alla skall göra arbetet mot ett företag. Jag hörde inte att någon grupp gjord det. Jag fick en 5:a på kursen och är intresserad av ämnet men är ändå mycket missnöjd.»


Kursutvärderingssystem från