ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produktionslogistik, LMU305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»4 25%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»3 18%

Genomsnitt: 2.68

- Svårt att säga.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»2 12%
75%»3 18%
100%»10 62%

Genomsnitt: 4.37

- Bra föreläsningar, bra med färdig utskrivna powerpoints.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 31%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 31%

Genomsnitt: 2.62

- Det material som Peter tillhandahållit i form av oh-bilder etc har bidragit till att man förstått målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»8 57%
Vet ej/har inte examinerats än»2 14%

Genomsnitt: 2.85


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»2 12%
Mycket stor»9 56%

Genomsnitt: 3.25

- Boken är kass, Peter är bra» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»6 37%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.5

- Viktigt: kurslitteraturen som rekommenderades -"produktionslogistik" av mattson, jonsson - var TOTALT värdelös! Detta var alla studenter helt överens om. Även föreläsaren tillkännagav att han inte hade mycket för den boken. Däremot OH-materialet som Peter försåg oss med var MYCKET BRA!» (Mycket liten)
- Boken är kass kurshemsidan är bra» (Mycket liten)
- köpte inte boken, räckte med powerpoint från föreläsning» (Ganska liten)
- Materialet mer än boken.» (Ganska stor)
- Slidesen var väldigt bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»11 68%

Genomsnitt: 3.62

- kunde lagt ut material tidigare» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»1 6%
Lagom»12 75%
Hög»2 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Arbetet tog för mycket fokus. » (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 31%
Hög»8 50%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 3.87

- Läste tre kurser under perioden, varför belastningen blev hög.» (Hög)
- Läste tre kurser samtidigt, som många andra denna läsperioden, synd att logistiken krockar med statistiken som är ett krav om man ska söka vidare och att människa teknik är obligatorisk för TU» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 12%
Gott»9 56%
Mycket gott»5 31%

Genomsnitt: 4.18

- Mycket intressant och lärorikt innehåll. Känns som man kommer ha väldigt stor nytta av de man har läst i denna kurs i framtiden. Leanspelet var höjdpunkten på en väldigt bra kurs överlag.» (Mycket gott)
- Den roligaste kursen på länge!!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Leanspelet»
- Läraren»
- Lean spelet»
- praktikfallet och även simuleringen»
- Leanspelet»
- föreläsnings anteckningarna på nätet»
- Räkne uppgifterna de var mycket bra att hålla på att räkna. Inlämningsuppgiften var också mycket bra.»
- LEAN-spelet!»
- Slidesen»
- Lean spelet!!! Arbetet är också bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget arbete.»
- mer övning»
- kanske skriva en litteraturhänvisnig som räcker för att få betyget 3»
- Datorlaborationen med Per gav inte mig någonting.»
- Slopa kurslitteraturen, räcker med slidesen»
- Bra föreläsningar, men Peter kanske ska prata lite långsammare så man hinner nateckna extra saker utöver det som står på powerpointen.»

16. Övriga kommentarer

- Intressant kurs. »
- jävla bra kurs, peter! »
- Bra jobbat Peter! Han håller sig till det viktiga och tar inte med massa onödigt tjafs. Tydlig. Bra!»
- Bra lärare, bör dock ibland påminnas om att allt inte är lika självklart för studenterna som för honom själv..»


Kursutvärderingssystem från