ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematisk statistik, LMA521

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»3 16%
Cirka 20 timmar»1 5%
Cirka 25 timmar»5 27%
Cirka 30 timmar»4 22%
Minst 35 timmar»5 27%

Genomsnitt: 3.38

- Jobbade heltid» (Högst 15 timmar)
- arbetat mkt hemma pga heltidjobb på volvo» (Cirka 30 timmar)
- Aldrig läst så här mycket som till denna kursen» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»1 5%
75%»1 5%
100%»14 77%

Genomsnitt: 4.44

- Pga heltidjobb (kvällsskift) på Volvo och heltidsstudier» (25%)
- kanske missat någon enstaka lektion » (75%)
- missat två FÖ» (100%)
- Ullas engagemang för oss studenter har gjort att man sett fram emot lektionerna.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 88%

Genomsnitt: 3.77

- Väldigt generaliserade mål med ett väldigt stort omfång.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Ulla visar frekvent målen och berättar ingående vad som menas med dem, och vad som förväntas av oss. Mycket tydligt, och mycket bra. Jag ser gärna att detta sprider sig till andra lärare.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- kursmålen visas flera gånger under kusren vilket var jätte bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Helt och fullt rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»14 82%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.94


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»10 55%

Genomsnitt: 3.38

- dom gånger jag har varit där» (Ganska stor)
- Måste räkna själv för att lära sig matte» (Ganska stor)
- Föreläsningarnavar jättebra, utan dem hade det varit hopplöst» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»10 55%

Genomsnitt: 3.44

- Skaffade tyvärr inte böckerna förrens ganska sent i kursen, lyckligtvis klarar man sig riktigt bra på föreläsningar och anteckningar därifrån. Böckerna är ibland något svårtolkade, speciellt formlerna, då de är generella.» (Ganska liten)
- Skönt att få ta med sig boken på tentan. Blir mer "verkligt" då.» (Mycket stor)
- Bra och pedagogisk litteratur. » (Mycket stor)
- Mycket välutvecklat bok som förklarar problematiken grundligt.» (Mycket stor)
- Tillsammmans med föreläsningarna var de extra bra, perfekt!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 23%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»8 47%

Genomsnitt: 3.23

- Det tog tyvärr lång tid innan vi kom åt kushemsidan. Bra att så många gamla tentor fanns på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- trögstartad, de från matematiska vetenskaper har en tendens att ha egna kurshemsidor (http://www.chalmers.se/math/SV/utbildning/grundutbildning-chalmers/hogskoleingenjor-och/maskiningenjor/lma521), inte bra! material kom dock sedan in på studieportalen, bra!» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan dåligt uppdaterad, fanns inte vid kursens början» (Ganska dåligt)
- Till en början uruselt men senare så kom den igång ordentligt.» (Ganska bra)
- Lite miss i början.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.77

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.83

- Vi har allktid plugg grupper så det fungerar bra» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 38%
Hög»10 55%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.66

- Tyckte för hög i början men om man bara låg i så löste det sig till slut.» (Lagom)
- Men det var kul. » (Hög)
- Ganska mycket att lära sig, och mycket att förstå och hålla reda på. Inte helt orimligt dock, mest problematiskt i samband med att man ju läser flera kurser samtidigt.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»4 22%
Hög»6 33%
För hög»7 38%

Genomsnitt: 4.05

- Blev väldigt mkt denna lp!» (För hög)
- Mestadels andra kursen som tog för mycket tid.» (För hög)
- läste tre kurser, det fungerar inte tillsammans med statestik.» (För hög)
- Läste ett extra ämne» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 16%
Gott»3 16%
Mycket gott»12 66%

Genomsnitt: 4.5

- Ulla var väldigt noga med att berätta vad vi kunde vänta av henne men också vad hon förväntade sig av oss och det gav utdelning. » (Mycket gott)
- Ulla är en väldigt bra lärare, klart en av de bästa jag haft.» (Mycket gott)
- Ulla Blomquist är fantastiskt i den här kursen, utan hennes pedagogik hade det varit svårt.» (Mycket gott)
- kul kurs!» (Mycket gott)
- Mycket bra lärare som gör en svår kurs mkt lättare och lättförståelig.» (Mycket gott)
- Trodde inte att det skulle bli så intressant att läsa matematisk statistik» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulla»
- Ulla»
- Ulla Dahlbom!»
- Ulla. »
- Böckerna Ulla»
- föreläsaren, Ulla var den som gjorde kursen så bra och så intressant.»
- hela konceptet»
- Ulla»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gärna mindre kurslitteratur»
- Kanske ha ett lite lugnare tempo i början»
- Allt var bra och väldigt genomtänkt. »
- Vi vill inte köpa böckerna på kokboken, de tar ut hutlösa överpriser.»
- ett tillfälle med övning till»
- schemat! fler övningar och utspridda föreläsningar. kan inte ha två dubbel föreläsningar veckan i ett sådant ämne. helt obegripligt. när det är så många som läser kursen med. se över prioriteringar!»
- att kurshemsidan finns direkt på studieportalen istället för att länka vidare»
- åtkomst till hemsida»
- kommer inte på nåt»
- Mer övningstillfällen kanske. Jag har varit lite dålig på att sitta själv.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs, bra lärare»
- Väldigt bra & duktig lärare som verkligen gör sitt bästa & på så sitt fick oss att ge vårt bästa. »
- Jätte bra kurs, alla bör läsa den!»
- Angående kurslitteraturen... Läraren rekommenderar oss att köpa 5 (!) böcker där hon har skrivit samtliga själv (!) och givit ut dom på eget förlag (!) med eget tryckeri (!). Den fysiska kvaliteten på böckerna var under all kritik. För det priset skall man kunna få en inbunden bok - inget fallfärdigt häfte. Litteraturen isig var absolut inte exceptionellt bra, vilket kanske hade rättfärdigat en sådan sak.»
- tack å hej!»
- kanonbra lärare»
- Ulla är engagerad och ser till att eleverna hänger med och vill förmedla det hon kan. Toppenlärare!»
- Bra kurs! Kommer rekommendera den till andra!»


Kursutvärderingssystem från