ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktion fk, LMU101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»2 9%
Cirka 20 timmar»6 27%
Cirka 25 timmar»8 36%
Cirka 30 timmar»5 22%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.86

- Dåligt att en del lektioner varade 15 minuter för att därefter ges som övningstid för konstruktionsuppgift.» (Cirka 20 timmar)
- Uppgiften tar mkt tid.» (Cirka 25 timmar)
- Bra genomgångar med uppgifter och teori. uppgifterna blir oftast väldigt dryga när Kjell går i genom för noga. Alla har ju lösningarna... » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 9%
75%»7 31%
100%»13 59%

Genomsnitt: 4.5

- väldigt dryga föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 22%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 50%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»14 73%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.89

- Konstruktionsuppgiften var till stor nytta och var lärorik. Tentamen var svårare än tidigare övvningstentor. Tveksamt om den låg på rätt nivå.» (Ja, i hög grad)
- Svår tenta tror inte jag klarade den.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»6 27%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»8 36%

Genomsnitt: 3

- Kjell verkar inte ändra någonting i undervisningen från år till år. Uppgifter han går igenom är bara att exakt läsa av facit från kompendie. Många sover på föreläningen och han hade inget kursutvärderingsmöte under kursens gång. Att kjell börjar på nya saker precis innan rast, eller drar över på rasten, skapar bara irritation bland studenterna. » (Ganska liten)
- Ibland blir det förlånga förklaringar på enkla saker så att man tröttnar. Kanske lite mer pedagogik hur man skall tänka och inte förklaringar hur ett kugghjul snurrar för min del. Ty jag förstår oftast hur sakerna fungerar men mitt problem är hur ja skall komma till ett korrekt svar med alla friläggningar och samband, dvs hur man hittar den röda tråden men de är väll upp till mig själv kanske att klura ut. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»11 50%
Mycket stor»10 45%

Genomsnitt: 3.36

- Räkningsuppgifter som köps i ett separat kompendium är inte uppdaterat. Det är många räkneuppgifter att gå igenom, tar längre tid och är svårare då inte hänvisningar stämmer» (Ganska stor)
- Ev lite mer exempel på lösningsgång, dvs olika lösningsgångar på samma uppgift.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»5 23%

Genomsnitt: 2.95

- användes inte» (?)
- Kjell är mkt bra på att dela ut viktiga saker, tex. gamla tentor. Det har funkat mkt bra. Kurshemsidan har egentligen inte behövts.» (Ganska bra)
- Har inte använt webbsidan. Kjell delade ut mycket material mycket bra! » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.68

- Kjell ställer alltid upp.» (Mycket bra)
- En lärare som är mycket hjälpsam och trevlig då man ställer frågor. Oavsett tidpunkt.» (Mycket bra)
- Det har alltid varit enkelt att få hjälp av Kjell» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»20 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 36%
Hög»11 50%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.77

- Den obligatoriska inlämningsuppgiften tog mycket tid, samtidigt som man skall hinna räkna igenom alla räkneuppgifter i kompendiet.» (Hög)
- Projektet tog lite för mycket tid... Känns lite inaktuellt med just den uppgiften? kanske ändra på den så att den är mer jämförbar med verkligheten? » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 40%
Hög»12 54%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.63

- Läste 3 kurser» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»7 31%
Gott»6 27%
Mycket gott»7 31%

Genomsnitt: 3.77

- Kjell verkar inte lägga ner någon energi på att förändra kursen så att den blir mer intressant så att inte studenter sitter och somnar hela tiden. Lite mer tempo på föreläsningarna hade varit bra. » (Dåligt)
- knappt» (Godkänt)
- Denna kurs känns som att den tar upp sånt som jag kommer se under min arbetslivstid.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kjell som är en av dom bättre föreläsarna på Lindholmen och Maskinelementboken som är en mycket bra lärobok som man kommer att ha stor nytta av under hela sitt yrkesverksamma liv. »
- bonuspoäng på inlämningsuppgiften. Men det skulle kunna ändras så att man hade nytta av poängen om man vill bli godkänd, och inte bara till högre betyg som det är nu.»
- Konstruktionsuppgiften, laboration.»
- Kurs innehållet»
- kursmaterialet och utdelning av material är oerhört bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- onödigt med exempelräkning då lösningarna finns i boken. för mycket schemalagd tid.»
- Ibland blir genomgången av tal lite väl omständig. Tre olika figurer (en i lösningsbok, en på OH och en på tavlan) är överflödigt. Det är bra att uppgifterna löses grundligt, men ibland blir det lite väl mkt upprepning. Jag vet inte om det hade att göra med att vi läste gemensamt med mekatronik, att Kjell kände att han ville vara lite extra noggrann, men många maskinare kände iaf att det gick lite väl segt fram ibland. »
- Dela på konstruktionskursen och maskinelementkursen, känns som att Kjell får dra ner tempot för att mekatronik-studerna ska kunna hänga med.»
- Övningar med möjlighet till personlig hjälp. »
- Kursutvärderingsmöte!!! Gå igenom uppgifter som ej är lösta i kompendiet, många anser det meningslöst att gå på lektionen då han löser det exakt enligt facit. Ha mer tempo i undervisningen, känn av klassen. sitter folk och sover beror det på något...»
- Kanske någon mer laboration/studiebesök/aktivitet för att liva upp kursen något.»
- Säg inte att saker är lätta hur enkla de faktiskt är, för jag låser mig och kan inte få in någon mer när någon säger att det är enkelt då jag inte förstår direkt. »
- tempot, öka tempot och lägg inte in så många onödiga moment i undervisningen, det är fäör många schemalagda timmar som inte ger resultat. Använd räkneövningar där eleverna får räkna och ta hjälp av lärare istället»
- Genomgångarna var lite långsamma, kunde gått fortare fram och sedan kanske repeterat i slutet»

16. Övriga kommentarer

- Konstruktion grund- och fortsättningskurs är två av dem bästa kurserna på hela utbildningen, keep up the good work Kjell!»
- Börja lektionen i tid och sluta i tid! Om elever kommer sent lås dörren eller acceptera att de är sena och kör på vi som är i tid skall inte behöva vänta för att vissa inte kan passa tider. Det är deras eget fel att de kommer sent och om man inte är i tid får man ta reda på informationen själv vi som är i tid skall inte behöva höra allt 2 gånger!»
- helt ok kurs»


Kursutvärderingssystem från