ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell ekonomi och organisation, LMT965

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»3 27%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»2 18%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 2.36

- 5h max i veckan» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»1 9%
25%»2 18%
50%»0 0%
75%»3 27%
100%»5 45%

Genomsnitt: 3.81

- missat 25% pga sjukdom» (75%)
- Undervisningen kändes ofta helt överflödig eftersom föreläsaren i stort sett läste direkt ur boken eller ifrån sina overheads.» (75%)
- Denna fråga bör alternativet typ 90% oxå vara med då 75%, är en klar skillnad från att kanske missat 3 lektioner.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 54%

Genomsnitt: 3.18

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»2 18%

Genomsnitt: 2.9

- Tycker organisationsdelens frågor var lite väl höga krav på. Finns massa olika "nämn 10 egenskaper bla bla ska ha" så det är omöjligt att kunna lära in alla olika saker. » (I viss utsträckning)
- lagom svårt prov, som innehöll de flesta områden inomn kursen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»5 45%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.09

- tycker det är svårt när läraren bara slänger upp oh efter oh och man ska koncentrera sig mer på att skriva av än att kunna lyssna på läraren.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 3.09

- Bra litteratur!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.18

- inga lösningar till övningstentorna» (Mycket dåligt)
- finns fungerande kurshemsida» (Ganska bra)
- hade velat ha facit till gamla tentor» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»2 18%
Har ej sökt hjälp»2 18%

Genomsnitt: 3.36

- Man fick möjlighet att ställa frågor, men svaren var sällan tillfredställande.» (Ganska dåliga)
- fanns ingen möjlighet dagen innan tentan.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt samarbete»2 18%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 54%
Hög»4 36%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.54

- tror jag» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»4 36%
Hög»5 45%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.54

- Läst 3 kurser» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 18%
Godkänt»6 54%
Gott»2 18%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 3.18

- Svårt att förstå varför organisationsdelen var med. Det verkade som att föreläsaren inte tyckte att den behövdes heller. Byt ut läraren så kanske kursen kan fungera i nuvarande form...» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ekonomidelen»
- litteraturen »
- Samma litteratur.»
- Ekonomilitteraturen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Organisationsdelen. Ändra upplägget på frågorna och ta mer konkreta exempel liksom de vi gjorde på övningarna. Tror att man på det sättet kan lättare se om studenten lärt sig vad organisationen handlar om. Som det var på årets tenta testades inte alla delar av organisationen ens. »
- Ta bort de obligatoriska gruppmötena. »
- Lektionerna bör göras roligare.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från