ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lean för bygg- och anläggningssektorn (3), LUP607

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2009-01-15
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 20%
Bra»4 80%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag missades i de allmäna mail utskicken» (Mindre bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.8


Under kursen

2. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker att det var lagom mkt tid emellan träffarna.» (Bra)
- Placering av kursorter bör samordnas med vart deltagarna kommer i från.» (Bra)

3. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 20%
Bra»2 40%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Många intressanta diskussioner, bra med hemuppgifter så att man tvingades reflektera och läsa på.» (Bra)

4. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Även om vi alla verkade överens om att föreläsningarna om std inte var så intressanta ur vårt perspektiv.» (Bra)
- Välldigt skiftande kvalitet vissa riktigt bra medans andra var riktigt dåliga, jag har en hård arbetsbelastning och vill inte avsätta 8h för att lyssna på doktoranden från Luleå, mycket frustrerande!» (Bra)

5. Vad tyckte du om kursinnehållet?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 20%
Bra»3 60%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker att det hölls på en bra nivå, kunde varit lite mer inriktat på byggproduktion samt mer exempel från vår vardag så att det blev lättare att känna igen sig.» (Bra)

6. Vad tyckte du om kursträff 1 (dag 1-2)

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 20%
Bra»4 80%
Mycket bra»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade dock varit bra med namnskyltar under alla träffarna så att det hade varit lättare att lära känna gruppen. Annars var det en bra introduktion» (Bra)

7. Vad tyckte du om kursträff 3 (dag 5-6)

4 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»4 100%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte så intressant för mig, även om psykologen var duktig. Lokalen var inte heller en höjdare.» (Mindre bra)
- Dålig lokal. Dag 1 riktigt dålig dag 2 bra.» (Mindre bra)

8. Vad tyckte du om kursträff 2 (dag 3-4)

4 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 25%
Bra»3 75%
Mycket bra»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt intressant, bra sätt att få en förståelse för värdeflödesanalysen.» (Bra)
- Dag 1 ok Dag 2 mycket bra.» (Bra)

9. Vad tyckte du om kursträff 4 (dag 7-8)

4 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 33%
Bra»0 0%
Mycket bra»2 66%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Allt var riktigt bra, prolog bör få ett större utrymme i kursen» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om kursträff 5 (dag 9-10)

4 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»2 50%
Mycket bra»2 50%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tråkigt att alla inte hade gjort projektupgiften. Kanske vara kvar på ett av företagen båda dagarna.» (Bra)
- Väldigt roligt att få höra om de andra gruppernas projektuppgifter även om alla tyvärr inte hade hunnit klart. Många intressanta diskussioner och jag tycker att Per-erik sammanfattade det väldigt bra och fick oss att fokusera på vad vi kom fram till.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.95


Efter kursen

11. Svara på följande:

Matrisfråga

- Väldigt bra kurs, med vissa små ändringar som nämnts ovan samt på kursens sista dag så kommer den bli ännu bättre.»

Är du nöjd med dina egna insatser?
5 svarande

Ja»4 80%
Nej»1 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.2

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
5 svarande

Ja»5 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
5 svarande

Ja»4 80%
Nej»1 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.2

Kommer du att rekommendera kursen till andra?
5 svarande

Ja»4 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1


Övrigt

12. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- Förutom Gamla Stan - varmt,trångt,mörkt» (Bra)
- Se komentar ovan. Kan kanske lägga kurserna hos förtag som är med i kursen?» (Bra)

13. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 20%
Bra»3 60%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3

- Jag tycker luncherna har varit bra men saknar att något ordnades på kvällen. T ex vid första träffen i Göteborg så kände man ingen och därmed var det svårt att ta tag i det själv, då hade det varit jätte bra ifall ni hade ordnat med middag (man hade kunnat betala själv). Sen så missade jag i och för sig träff 4 då det var middag.» (Mindre bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.93
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från