ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biogas - i dag och i framtiden?

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2008-12-22
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Martin Persson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Tror du på att det sker en global uppvärmning till följd av användandet av fossila bränslen?*

2 svarande

Ja, och det ororar mig kraftigt»1 50%
Ja, men jag känner inget ansvar»0 0%
Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis»1 50%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Stort gap mellan oroar mig kraftigt och känner inget ansvar, kanske skall vara: Ja, och det oroar mig Ja, men jag känner inte att jag kan göra något åt det» (Ja, och det ororar mig kraftigt)

2. Vilket drivmedel tror du kommer att vara dominerande om 20-30 år?*

2 svarande

Biogas»0 0%
Etanol»0 0%
Elektricitet»0 0%
Vätgas»0 0%
Fossilt bränsle (bensin, diesel)»0 0%
Mix av flera typer av drivmedel»2 100%

Genomsnitt: 6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kanske skall Fossilt bränsle skall vara överst, då det är vanligast idag. Här tror jag alla kommer att svara mix, som en bra kompromiss för att slippa ta ställning.» (Mix av flera typer av drivmedel)

3. Tror du att det i framtiden kommer att finnas ett globalt enhetligt drivmedel, eller kommer typ av drivmedel variera i olika delar av världen?*

2 svarande

Ett globalt enhetligt drivmedel»0 0%
Högst ett par olika drivmedel»1 50%
Ett flertal kompleterande drivmedel»1 50%

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite samma karaktär som fråga 3» (Ett flertal kompleterande drivmedel)

4. Anser du att politiker och näringsliv gör tillräckligt för att främja alternativa drivmedel?*

2 svarande

Ja, de gör båda en god instats för att främja alt. drivmedel»0 0%
Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna»0 0%
Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet»1 50%
Nej, insatserna är inte tillfredsställande»1 50%
Ingen åsikt»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Här ställer ni politik mot ekonomi. Jag hoppas att studenterna känner att de kan göra denna bedömning.» (Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.5
Beräknat jämförelseindex: 0.69

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från