ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programutveckling A, LEU480

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2009-01-22
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»13 19%
Cirka 20 timmar»19 27%
Cirka 25 timmar»15 22%
Cirka 30 timmar»7 10%
Minst 35 timmar»14 20%

Genomsnitt: 2.85

- Mestadels övningar.» (Högst 15 timmar)
- Oerhört svårt att uppskatta detta. Jag för inte sjölogg på det.» (Cirka 30 timmar)
- Tror att det hela allt som allt landar på cirka 35-40 timmar.. Har varit på ungefär 2/3 av lektionerna som då är inräknade.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

68 svarande

0%»0 0%
25%»9 13%
50%»13 19%
75%»22 32%
100%»24 35%

Genomsnitt: 3.89

- Föreläsningarna var jätte dåliga. Han skriver ju så man inte fattar ett skit!» (25%)
- Har redan programmerat en del innan.» (25%)
- Gick bara på de senare lektionerna, hade redan kunskap från gymnasiet.» (25%)
- Har endast haft möjlighet att vara med på fredagar» (50%)
- 100% efter vi komm in på mer avanserade grejer» (50%)
- Dom övningar jag kunnat gå på, ytterst få föreläsningar» (50%)
- på alla övn men inte så många föreläsningar, de flesta si» (75%)
- kände ofta att det gav mer att sitta å programera själv» (75%)
- Skippade en del föreläsningar, de kändes inte jättenödvändiga om man läst lite C innan.» (75%)
- Hade blivit 100 % om inte sjukdomar och dylikt hindrat.» (75%)
- Missade kanske en handledning eller två.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 29%
Målen är svåra att förstå»9 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 20%

Genomsnitt: 2.48

- Ej läst.» (Jag har inte sett/läst målen)
- comme si comme ca» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

55 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 7%
Ja, målen verkar rimliga»41 74%
Nej, målen är för högt ställda»10 18%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

61 svarande

Nej, inte alls»4 6%
I viss utsträckning»18 29%
Ja, i hög grad»33 54%
Vet ej/har inte examinerats än»6 9%

Genomsnitt: 2.67

- Tycker att tentan var mycket svårare än va övriga delen av kursen var. Hade gjort alla övningsuppgifter och pluggat i boken men hade fortfarande svårt med tentan. Tycker att tentan va mer som en problemlösning än ett verktyg för att bestämma programeringskunskaperna.» (Ja, i hög grad)
- Men att skriva tentan på papper känns lite rubbat.» (Ja, i hög grad)
- Vem fan kommer på att man ska skriva ett programeringsprov på papper? Det säger emot allt han var pratat om under kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»16 23%
Ganska liten»29 42%
Ganska stor»19 27%
Mycket stor»4 5%

Genomsnitt: 2.16

- Som sagt hans föreläsningar sög. Jag fick lära mig allt själv.» (Mycket liten)
- förutom övningar och si» (Mycket liten)
- jag hoppas läraren förstod själv vad han säger under lektionen» (Mycket liten)
- Det mesta har jag lärt mig på övningarna.» (Ganska liten)
- Det var mest personligt arbete som kunde hjälpa.» (Ganska liten)
- Övningsledarna var bra, men alldeles för få så behövde man hjälp så fick man vänta. Föreläsningarna var till ytterst lite hjälp.» (Ganska liten)
- Jag tycker att det har varit väldigt svårt för en person som aldrig har programmerat att hänga med, och man borde fokusera mer på detta än att anpassa det till de som kan eller förvänta sig att elever ska kunna snappa upp de på så kort tid.» (Ganska liten)
- Skulle behöva justera övningar och föreläsningar, de låg sällan i fas.» (Ganska liten)
- Fler lektioner om länkade listor hade varit önskvärt. Kompendiet räckte inte alls till där.» (Ganska stor)
- SI och övningar var nog viktigare än föreläsningarna...» (Ganska stor)
- Men det kändes som att föreläsningarna hela tiden låg ett steg efter vad som förväntades på arbetshäftena.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»12 17%
Ganska liten»17 25%
Ganska stor»27 39%
Mycket stor»12 17%

Genomsnitt: 2.57

- Hans kompendie var också dåligt. Fanns ju inte ens ett register så man hitta ju aldrig det man ville veta. Fick söka på internet istället.» (Mycket liten)
- svårt att hitta och förstå den» (Mycket liten)
- Kompendiet var inte alls till någon hjälp, det var väldigt dåligt. För en person som aldrig har programmerat var det mycket som fattades och som behövdes. Läraren borde sammanfatta vad det är man borde kunna och uppgifter efter det, som man vet exakt vad man sysslar med. Man borde ha en riktigt bok i ämnet och inget kompendium. » (Mycket liten)
- Bocken är uhhhh jätte dolight. One has to jump here and there, during one lection you read page5,17, 154, 64, and agan 17. NOT PEDAGOGICAL ATT ALL.» (Mycket liten)
- Kompendiet var inte alla gånger så lätt att förstå så jag köpte en bok att läsa brevid "vägen till C" som varit kurslitteratur tidigare år. Då blev det mycket lättare att förstå vissa saker. Programexemplen i kompendiet var säkert mycket bra, men det var så mycket förkortningar så det var svårt att förstå vad som menades. Fler kommentarer hade varit bra och kanske fler enkla exempel. Speciellt om länkade listor. Det kapitlet hade behövt varit mycket längre. Läste in allt med hjälp av boken "vägen till C". » (Ganska liten)
- Man kunde struntat i att köpa kurslitteraturen. All dokumentation man behöver finns redan inbyggt i linux. Behöver man djupare förklaringar så finns google...» (Ganska liten)
- Det saknas övningar tycker jag. Även om det kan verka löjligt, folk som inte programmerat förut behöver mer tid att komma in i tänket. grundläggande övningar ger mer än att se grundläggande program på projektor.» (Ganska liten)
- Kompendiet kändes bristfälligt. Dålig indexering. Få exempel, och dåligt med exempel på program och funktioner som skulle konstrueras i arbetshäftena. » (Ganska liten)
- Bra med ett kompendium där i stort sett bara det som ingår i kursen är med.» (Ganska stor)
- Kompendiet var bra för att kolla upp saker och lista ut saker i efterhand, om än inte så jättebra för direkt inlärning.» (Ganska stor)
- Det fungerade jättebra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

67 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»8 11%
Ganska bra»31 46%
Mycket bra»26 38%

Genomsnitt: 3.2

- Övningsuppgifterna var konstiga och svåra att förstå. » (Mycket dåligt)
- hoppade fram och tillbaka i kapitlerna. Mycket förvirrande och svårt att förbereda sig på föreläsningarna» (Ganska dåligt)
- » (Ganska bra)
- Allting fanns på nätet att hämta.» (Ganska bra)
- Bra kurshemsida!» (Mycket bra)
- Grymt bra admin.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»4 5%
Ganska dåliga»8 11%
Ganska bra»28 41%
Mycket bra»27 39%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 3.19

- Eftersom han inte lärde mig något var enda gången man kunde få hjälp på övningarna men då ville ju alla ha hjälp så det var svårt att få tid.» (Mycket dåliga)
- En av handledarna (kan inte namnet, smal, rakad kille) var helt värdelös att redovisa för och få hjälp av. Man fick INGEN som helst konstruktiv kritik på det man gjort. Han lyfte bara fram det som var dåligt och sågade det totalt, inga förklaringar eller förslag på hur man kan göra det bättre. Har inget emot att få kritik, men man ska få nåt utav det om det ska vara nån mening med det.» (Ganska dåliga)
- Mot slutet av övningstillfälena fanns det gott om tid att få hjälp. Annars fick man vänta länge. Övningsledarna kände ibland inte till vad som ingick eller va "ok" att använda i kursen så ibland lärda de ut saker som sedan inte fick användas.» (Ganska bra)
- Vi hade en handledare vid varje övnings tillfälle.» (Ganska bra)
- Handledarna på övningarna var mycket bra. » (Mycket bra)
- Övningshandledaren Rasmus var toppen! (Joacim var också mycket hjälpsam men jag hade mer kontakt med Rasmus i och med övningstillfällena)» (Mycket bra)
- Mycket trevliga handledare, skulle velat ha mer tid dock.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»16 23%
Mycket bra»42 61%
Har ej sökt samarbete»5 7%

Genomsnitt: 3.67

- Jag har frågat om lite hjälp med det flesta som jag känner kan redan programmering, så man kan inte jobba ihop med dem för de är långt före i uppgifter osv, medan de andra som jag kände inte kunde något alls. Det var svårt att hitta en balans.» (Ganska dåligt)
- Trögt i början.» (Ganska bra)
- Mycket löstes av oss själva eftersom det snabbt blev mycket kö till handledarna» (Mycket bra)
- Personligen så hade jag mer hjälp av andra studenter än av lärare.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

För låg»2 2%
Låg»1 1%
Lagom»37 54%
Hög»20 29%
För hög»8 11%

Genomsnitt: 3.45

- Har varit på varenda övning, utöver det har jag inte behövt göra speciellt mkt hemma.» (Lagom)
- lagom till för hög skulle jag vilja säga» (Lagom)
- Kraven var för svåra, vi hade inga lätta program exempel, eller tillräckligt många för den delen, det exempel som läraren lade upp var alldelles för svåra, speciellt för en person som inte har någon erfarenhet av programmering.» (Hög)
- Jag tillhör gruppen som inte programmerat tidigare innan denna kurs.» (Hög)
- För nybörjare var för mycket att göra på kort tid.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»37 54%
Hög»26 38%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.39

- Kanske inte för den som kunde programmering men för den som inte kan blev det mycket efter som det är så mycket detaljer som man måste kunna, och man lyckas alltid släppa efter.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»5 7%
Dåligt»8 11%
Godkänt»22 32%
Gott»27 39%
Mycket gott»6 8%

Genomsnitt: 3.3

- Dåliga föreläsningar, dåligt matrial, dålig miljö att jobba med i datorn, jävla linux skiten funkade ju inte ens som det skulle, å jävla tenta på papper!» (Mycket dåligt)
- Kursen är alldeles för seg i början, även för folk som inte programmerat tidigare. Istället kommer det massor i slutet som vi inte ens ges möjlighet att öva på.» (Dåligt)
- Den var jobbig eftersom man inte fick rätt bok till kursen, den kunde ha varit mycket bättre om anpassad till nybörjare.» (Dåligt)
- Det känns att kursen är för de som har tidigare efarenhet inom programmering.» (Godkänt)
- En mycket bra första kurs i programmering. Enda som känns lite oroväckande är att detta är den enda kurs i C-programmering som vi kommer att läsa (förutom maskinorienterad programmering) så det är alltså tänkt att jag ska kunna söka jobb som C-programmera med enbart denna kurs. Känns som jag behöver lära mig mer C-programmering förutom detta för att kunna göra ett bra jobb i framtiden.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget! Gör om hela kursen.»
- Många långa tillfällen för övning med tillgång till hjälp av någon som kan programera»
- Mer övnings tillfällen»
- övningarna fast med fler som hjälper till»
- övningstillfällerna»
- övnignar och si, väldigt viktigt »
- uppgiftssystemet»
- övningarna»
- övningarna!!!»
- Föreläsningarna var typ oanvändbara och likaså kurslitteraturen. Använde skansholms bok och frågade på övningarna.»
- RASMUS!»
- Mycket övningstillfällen.»
- Övningarna det var där man lärde sig allt. »
- Tycker att det allmänt var en mycket bra kurs, speciellt för mig som gillar programering annars.»
- Tentan!»
- arbetshäften, dock kanske lite bonus på labben också!»
- övningarna!! ( inte SI övningarna dock..)»
- Övningarna»
- Bra upplägg med inlämningsuppgifter. Man lärde sig bra och fick nyttig feedback på uppgifterna vad man ska tänka på osv. »
- Övningarna och upvisningen på projektorn. Lärde sig mycket på att se hur det funkar direkt.»
- uppgifterna och övningslektionerna.»
- Arbetsuppgifter är bra. Man kanske tom skulle ha fler arbetsuppgifter som skall göras, och när de är godkända så har man nått upp till Godkänt i kursen.»
- övningshäften och övningstillfälena.»
- Uppgifterna och redovisningarna.»
- övnings tillfällena. »
- ingenting alls kursen är helt onödig...»
- Alla övningar, det var där jag lärde mig nästan allt i kursen.»
- Övningarna, finns bara ett sätt att lära sig detta, skriva program, mer program, och ytterligare program. För det kräves handleare som kan hjälpa en att se ens misstag. Annars blir man tvungen uppfinna hjulet själv om och om igen.»
- Alla Övningstillfällen»
- Bra med arbetshäften, mycket övning och si-ledare!»
- nya lärare»
- Antal lärarledda övningstimmar»
- Övningarna var väldigt givande»
- Övningstimmarna. De var där man lärde sig något i stort sett.»
- Föreläsaren»
- De frivilliga uppgifterna man kunde göra för bonuspoäng.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt! Nytt matrial, nya övningar, nytt upplägg.»
- att det ska vara bättre förberett. Man ska få reda på hur och vad man kan ladda ner för att kunna programera hemma, även med windows.»
- Bättre föreläsningar»
- undervisningen»
- Kanske skulle övningsuppgifterna ge lite mer bonuspoäng? Blir inte så mkt "morot" nu :-).»
- föreläsningarna. nästan inga gick på dem överhuvudtaget, det gav mer att gå ner och programmera istället. det var förvirrande utlärt och efteråt kunde man itne förstå sina föreläsningsanteckningar. föreläsningarna (de man var på) gav nästan inget, därför skippade man dem»
- SI-lektioner för mekatronik också!»
- fler föreläsningar»
- lite bättre förklaring på vissa uppgifter»
- när lärare undervisa så tänk på de som läser första gången programering. han var så från början men efter några lektion han trode alla läste tidigare pro.»
- Byt bok och gå igenom sakerna snabbare. Saker som behövdes för övningsuppgifterna gicks inte igenom förrän veckan efter ibland.»
- Bättre förklaringar på övnings-pdf.»
- Föreläsningarna gav väldigt lite..skulle haft undervisning i datorsal med genomgång. Bättre sammarbete mellan de lärare som medverkade på övningarna och mer gemensamma mål, då det varejerade mycket mellan personerna. Lika möjlighet för alla som läser kursen då vi på MEI satt i windows och de som gick DA EL satt i Linux och hade SI tid för kursen.»
- Övningsuppgifter som håller mått som tentamen, kanske med liknande uppgifter & dyl.?»
- Föreläsaren»
- För elever med små förkunskaper måste det finnas möjlighet till hjälp på ett helt annat sätt. Det kan inte vara meningen att man måste ha programerat förut eller övertala kurs kamrater med förkunskaper att visa, dom har fullt upp med att lära sej mer själva... Man borde dela upp övningsdelen efter förkunskap på ett helt annat sätt!! »
- Kompletterande kurslitteratur till kompendiet och mer tid på länkade listor. »
- använda fler engelska utryck och börja med de mer komplexa sakerna tidigare.»
- lite mer övning på tentamen, kände att man hade kunnat presterat mycket bättre om man hade fått mer övning på provsituationen. alltså att skriva upp hela program själv.»
- Kraven vid redovisningar måste synkas mellan handledarna och von Hacht. Kraven som sägs på föreläsningarna verkar inte gälla vid redovisningarna, utan är mycket högre där (onödigt höga i en så här pass grundläggande kurs).»
- Se till att starta laborationen tidigare så att man hinner få hjälp(det finns möjlighet till hjälp) genom hela labben.»
- övningsledare som är mer insatta i kursinehållet»
- Mer övningsledare.»
- Man får göra labben under jullovet? Varför inte lägga så att folk hinner göra den tidigare. Samt lektionerna kan förbättras en hel del.»
- kurslitteraturen. »
- Jag tycker inte att övningar och föreläsningar matchade varandra, kunde kört hårdare på föreläsningarna i början, på slutet var det bra.»
- Litteratueren tycker inte jag var tipp topp. Skulle vilja se mer ävningsinriktad litteratur. Den vi hade var inte dålig, särskillt inte om man kommit in en bit i tänket. Men att sitta med den från dag ett var ingen nöjesläsning.»
- att läraren håller sig före eleverna, nu blev det lätt så att man redan hade varit tvungen att lära sig det själv under övningarna, och sen gick läraren igenom de, det borde vara tvärtom.»
- Mer tid av undervisningen bör läggas på kursens svårare moment.. Dessa hektades bara igenom i slutet av kursen, och var ändå med på tentan...»
- Allt»
- nytt bock»
- att undervisning går igenom momenten i som krävs för att kunna programmera den enkla laborationen»
- Försöka hålla vad man ska göra på övningarna i synk med vad läraren har gått igenom, vilket inte var fallet alla gånger.»
- Det kan vara tydligare innan föreläsningarna vad de ska innehålla. Det blev ett par missförstånd med det. Någon gång så fick vi veta att det som skulle tas upp var för dem som gjorde den svåra snakelabben. Men så kom det som togs upp oxå på tentan. Och då var bland andra jag inte så förbered på den frågan.»
- Föreläsningarna var ganska "flummiga".»
- Inget särskilt»
- Inget särskilt, det mesta fungerande mycket bra.»

16. Övriga kommentarer

- Rolig kurs som lärt mig mycket»
- Om man ska klara högre betyg (speciellt 5a) känns det som man måste ha ganska mkt förkunskaper som inte gås igenom på föreläsningarna. Borde inte alla moment som krävs beröras?»
- :)»
- »
- Rolig kurs!»
- Går det att skriva tentan på dator istället för papper och penna? »
- väl genomförd kurs!»
- Det var bra att föreläsningarna följde kursliteraturen så att anteckningar blev närmast onödigt. Mycket lett att lysna och följa med.»
- Även om det kanske inte är rätt arena, så måste jag ändå få klaga på datasalarna (linux) som data fick använda. Salarna har dålig luft, blir väldigt lätt alldeles för varma, äckligt lysrörsljus och är väldigt dammiga (allts om hamnade på golvet blev grått...). Jag fick väldigt lätt huvudvärk av att vara i dem och det påverkade till viss del min inställning och prestation. Bara för att vissa datanördar har rykte om sig att söka sig till liknande miljöer så betyder det inte att det borde främjas av högskolan.. »
- Rolig kurs!»
- Kursen skulle passa all och det gjorde den också så på så sätt fungera allt bra. Problemet för mig som går på data-linjen var att jag lärde mig för lite och att kursen höll ett för lågt tempo. Annars fungera det mesta bra.»
- Bra kurs»


Kursutvärderingssystem från