ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basic Stochastic Processes, MVE170, MSG800, TMS125, MSG860

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2008-01-14
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Hannes Kuusisto»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. What program do you attend?*

0 svarande

Engineering Physics/Mathematics (bachelor)»0 0%
Industrial Engineering and Management»0 0%
Other (please state below)»0 0%

Genomsnitt: 0


Your own effort

2. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

0 svarande

<5 hours/week»0 0%
Around 10 hours/week»0 0%
Around 15 hours/week»0 0%
>20 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 0

3. Attendance on lectures

How many per cent of the lectures did you attend?

0 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»0 0%
>75%»0 0%

Genomsnitt: 0


Teaching and course administration

4. To what extent did the teaching help in your learning?

0 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»0 0%
Large extent»0 0%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 0

5. To what extent did the course literature and other material help in your learning?

0 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»0 0%
Large extent»0 0%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 0

6. Was the course literature worth its price?

Do you consider that the course literature was worth its price? As a guideline the student union at Chalmers has set is at 70 sKr/hp.

0 svarande

1 (not worth it)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (well worth it)»0 0%
Did not buy the litterature»0

Genomsnitt: 0

7. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

0 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»0 0%
Very well»0 0%

Genomsnitt: 0


Study climate

8. How were the opportunities for asking questions and getting help?

0 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»0 0%
Very good»0 0%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 0

9. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

0 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»0 0%
Very well»0 0%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 0

10. How was the course workload?

0 svarande

1 (Too low)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (Too high)»0 0%

Genomsnitt: 0


Home exams/Exam

11. What did you think of the home exams?

12. To what extent did you discuss the home exams with fellow students?

0 svarande

None»0 0%
To some extent»0 0%
To a great extent»0 0%

Genomsnitt: 0

13. How well did the written examination represent the contents of the course?

0 svarande

1 (Not at all)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (Very well)»0 0%
I did not participate»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


Summarizing questions

14. At what level of difficulty did you find the course?

0 svarande

Too easy»0 0%
Easy»0 0%
What we in Sweden call "lagom"»0 0%
Difficult»0 0%
Too difficult»0 0%

Genomsnitt: 0

15. How well did the course fullfill your expectations?

0 svarande

1 (not at all)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (very well)»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

16. What is your general impression of the course?

0 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»0 0%
Good»0 0%
Excellent»0 0%

Genomsnitt: 0

17. What should definitely be preserved to next year?

18. What should definitely be changed to next year?

19. Additional comments


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från