ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik D, ERE102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2009-01-22
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

42 svarande

Högst 15 timmar»13 30%
Cirka 20 timmar»11 26%
Cirka 25 timmar»5 11%
Cirka 30 timmar»9 21%
Minst 35 timmar»4 9%

Genomsnitt: 2.52

- Blev 0 timmar fösta halvan av kursen, och sedan intensiva självstudier med boken och utdelat material andra halvan. I snitt ca 10 timmar per vecka.» (Högst 15 timmar)
- Det egna arbetet var till största del under de sista veckorna. Inga labbar eller inlämningsuppgifter gjorda denna gång.» (Högst 15 timmar)
- 3 föreläsningar i veckan ā 2 h = 6 h 2 övningar i vekcan ā 2h = 4h 1h förberedelser innan varje föreläsning = 3h kanske 4h eget räknande i veckan i snitt totalt = 17h» (Cirka 20 timmar)
- en självstudie tillfälle i kursen skulle inte skada nån, då det r altid roligt att ha möjligheten o fråga nån handledare än att försöka spendera 100 timmar på att lösa en uppgift (om man fastnar då)» (Cirka 25 timmar)
- Skitsvårt att uppskatta faktiskt. Va på alla föreläsningar men inga övningar. Räknade alla valda uppgifter i boken hemma.» (Cirka 30 timmar)
- lagom fart på kursen, trotts allt väldigt mycket som ska läras» (Cirka 30 timmar)
- Det är ett ämne som tar tid med att man både måste räkna och göra inlämningarna, ser inte hur det skulle kunnat tagit mindre tid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»3 7%
25%»2 4%
50%»10 23%
75%»12 28%
100%»15 35%

Genomsnitt: 3.8

- Jag är gammal kursare och har mest repeterat/förbättrat mina kunskaper.» (0%)
- Hade ej möjlighet att närvara den första halvan av kursen och hamnade därför efter i föreläsningsschemat. Läste därför själv i boken istället för att gå på föreläsningar (som ändå var för långt framme).» (25%)
- Ett par föreläsningar och några övningar. Hade en del annat som krockade samt att jag inte behövde undervisningen i större utsträckning.» (50%)
- Missade många övningar, och jag vet inte varför. De jag var på var väldigt bra. Missade en och annan 8-föreläsning.» (50%)
- Hade en del krockar i schemat» (50%)
- Alla föreläsningar och labbar. Inga övningar.» (75%)
- dubbelbokning på räkneövningarna dock» (75%)
- riktigt bra föreläsningar, bra övningar» (100%)
- En av de mest pedagogiska kurserna jag gått, kände alltid att jag lärt mig mycket efter föreläsningarna» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 42%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 40%

Genomsnitt: 2.54

- Jag har inte läst detta års mål, men tidigare års, antar att de är någorlunda samma.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag kommer inte ihåg vilka målen är.» (Jag har inte sett/läst målen)
- dock tycker jag filterdelen känns mer som att det borde vara en egen kurs istället för ett självstående moment i denna kurs.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Många har sagt att den här kursen är svår, men jag tror mest det beror på att folk i allmänhet inte kan räkna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock fortfarande lite för dåliga förkunskaper i matte » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 28%
Ja, i hög grad»20 62%
Vet ej/har inte examinerats än»3 9%

Genomsnitt: 2.81

- En fråga om icke linjära system som jag inte kände att vi hade lärt oss om i kursen» (I viss utsträckning)
- Lite ont om tid» (Ja, i hög grad)
- Jag upplevde att tentan behandlade alla delar av boken som vi hade gått igenom.» (Ja, i hög grad)
- Känns som väldigt sträng rättning men tentan var bra» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»6 15%
Ganska stor»16 40%
Mycket stor»14 35%

Genomsnitt: 3

- Se ovan.» (Mycket liten)
- Enbart för att jag knappt deltog i den.» (Mycket liten)
- Inlämningarna var bra» (Ganska liten)
- Ovanligt bra undervisning» (Ganska stor)
- Synd att han sitter på lindholmen då man inte kan gå och bara fråga om oklarheter när man satt och räknade, bra med extra frågastund i slutet» (Ganska stor)
- Riktigt bra föreläsningar. Har läst i 2.5 år på Chalmers och det här va de bästa föreläsningarna som jag vart på, utan tvekan. Allt gicks igenom grundläggande och det verkade som att Bertil förutsatte att vi inte fattade vilket gjorde att han förklarade allt på en bra nivå.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»17 41%
Mycket stor»24 58%

Genomsnitt: 3.58

- Kurslitteraturen är rätt lättläst, dock finns det en del "tryckfel" här och där som gör att saker och ting ändrar innebörd, vilket skapar osäkerhet. Den bör korrekturläsas.» (Ganska stor)
- Utmärkt bok» (Ganska stor)
- Jag använde den äldre kursboken ganska lite och tyckte väl att den var ok, det var dock oftast bättre att använda den nya kursboken då den var skriven på ett mer pedagogiskt sätt. Jag köpte även övningshäftet som hör till den nya boken och uppgifterna var mycket lärorika och bra.» (Ganska stor)
- Det dök upp felaktigheter i lösningar till övningarna, men jag har inte sett någon errata. Eftersom jag utgick från att lösningarna var rätt så körde jag fast när jag försökte få "rätt" svar.» (Ganska stor)
- Riktigt bra kurslitteratur. Allt står på ett bekvämt sätt och när man räknar i övningshäftet och inte förstår så kan man lätt hitta svaret i boken och man känner hela tiden att man lär sig något. Lätt att läsa va den också.» (Mycket stor)
- en av de bästa böckerna vi haft.» (Mycket stor)
- Jättebra med lösningshäftet, även om det innehåller ett par fel.» (Mycket stor)
- Boken var lysande, övningsboken lika så. Mitt pluggande bestod endast av att läsa angivna avsnitt i boken och göra övningsuppgifterna. Den var väl strukturerad och man kände aldrig att den drog iväg för snabbt eller antog att man var expert på den underliggande matten. Några exempel på lösningar i facit till övningsboken hade dock inte skadat (istället för bara svaret).» (Mycket stor)
- Kursboken är utan tvekan den bästa jag haft under min tid på Chalmers. Kompakt kunskap utan en massa blajtext som finns i så många andra böcker.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»18 43%
Mycket bra»20 48%

Genomsnitt: 3.39

- Ganska mycket lösa papper. Mer dokument upplagt på studentportalen är att föredra.» (Ganska dåligt)
- Vore trevligt med lite mer sortering av utdelat material (studieportalen). Nu när det legat i kronologisk ordning(?) har man alltid behövt läsa igenom större delen av listan varje gång för att vara säker på att man inte missat något. Någon form av markering att man läst materialet vore också trevligt (a lá mail).» (Ganska bra)
- Systemet med att lämna inlämningsuppgifter i brevlåda och sedan behöva kolla varje dag om det kommit någon retur är inte optimalt. Varför inte använda Fire?» (Ganska bra)
- Studieportalen fungerar ju och materialet fanns där, men inte så mycket mer.» (Ganska bra)
- OH-bilderna till föreläsningarna var bra att ha, men eftersom de inte var i kronologisk ordning så var de i bland svåra att hitta rätt i. Errata till övningar och utdelat material skulle vara bra att ha samlat, någon enstaka rad i ett pdf-dokument känns lite slösaktigt att skriva ut.» (Ganska bra)
- Inga problem här.» (Mycket bra)
- dock var mycket av materialet pdfer av bilder (inscannade sidor) vilket gjorde pdferna otroligt stora och väldigt sega att skriva ut.» (Mycket bra)
- Mycket bra att all information fanns på hemsidan. Speciellt häftet med övningsuppgifter (gamla tentor) och lösningar var mycket användbart.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»18 43%
Mycket bra»11 26%
Har ej sökt hjälp»9 21%

Genomsnitt: 3.6

- lättar att ställa frågor om det finns tillfällen för individuellt arbete med möjlighet till handledning» (Ganska dåliga)
- Det fanns inte något bra tillfälle att fråga om hjälp till inlämningsuppgifterna på. Att fråga efter föreläsningar/övningar räcker inte.» (Ganska dåliga)
- Hade velat ha inplanerade tillfällen t.ex. 2 timmar i veckan, där man kan jobba med tal och även ställa frågor.» (Ganska bra)
- Man hade dom schemalagda timmarna annars gick det inte att uppsöka dom och få hjälp. Dock snabba på att svara på frågor via mail» (Ganska bra)
- Det hade varit bra ha mer möjlighet att ställa frågor inför tentan, eftersom den var på en måndag morgon så tillkom det frågor under helgen. Någon som vill ha mailjour under helgen? ,)» (Ganska bra)
- Man kunde ju fråga vid varje föreläsning och övning. Vilket va typ varje dag ^^» (Mycket bra)
- Kanon att Göran stannade en timma varje fredag så man kunde konsultera honom för frågor.» (Mycket bra)
- Har fått god hjälp främst i samband med övningar, men även via mail.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»8 19%
Mycket bra»23 54%
Har ej sökt samarbete»7 16%

Genomsnitt: 3.78

- Har funkat bra. Speciellt sista veckan innan tentan. Då va vi 4 pers som bokade ett grupprum hela veckan så satt vi där och räknade.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 51%
Hög»16 39%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.58

- Jo det kändes bra. Bara man är med från början och räknar i boken så funkar allt fint.» (Lagom)
- Slapp i 3-4v och sen allt på samma gång. Dela upp det?» (Lagom)
- Inl 1 för omfattande» (Lagom)
- Har ej gjort lab/inlämningsuppgift denna gång.» (Lagom)
- Snedfördelat över läsveckorna.» (Hög)
- för stora inlämningsuppgifter» (Hög)
- Hög belastning men inget annat är väntat på den här *infogar lämplig svordom* kursen» (Hög)
- stora inlämnings arbete...det är bättre med lite mindre lättare inlämningar » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 9%
Lagom»18 42%
Hög»16 38%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.47

- Andra kursen jag läste krävde inget direkt.» (Låg)
- Koncentrerade mig på endast denna kursen för att klara den.» (Låg)
- Hade varit bra att påminna studenterna om att sätta igång och göra tal redan första veckan. Samt att göra tal under veckorna, inte spara allt till sista veckan. För då går både inlärning till bättre och labbar och inlämning går fort att lösa.» (Lagom)
- jag har inte hunnit lägga speciellt mycket tid på min andra kurs alls, bara gjort de obligatoriska uppgifterna i brist av tid / valt att ha mer fritid.» (Hög)
- Att läsa Reglerteknik (30h/vecka) och Objektorienterad systemutveckling (30h/vecka) samtidigt är inte lätt. Varning borde utfärdas för den kombinationen.» (För hög)
- Läste kursen objektorienterad systemutveckling samtidigt, och vi hade hög belastning i den kursen med.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»7 17%
Gott»18 43%
Mycket gott»15 36%

Genomsnitt: 4.14

- mycket bra lärare.» (Gott)
- Känns som kursen förtydligats jämfört med tidigare år.» (Gott)
- Hyffsat bra föreläsare, hade varit roligt med gästföreläsare och lite mer, det är lite balla grejjer man göra med reglerteknik.» (Gott)
- Byte av lärare från förra året var mycket positivt.» (Gott)
- Äntligen slapp jag Nyquists fullständiga!» (Gott)
- Gillar ämnet, hade inte valt AGV kandidat-arbete om jag inte hade fått intresse för reglering, vilket Bertil är bäst på att framhäva. Låt Bertil ta hand om Transformer också, då kommer ingen kugga den.» (Mycket gott)
- Bertil Thomas är bra, riktigt bra.» (Mycket gott)
- jag är mer åt mjukvaruhållet, så denna kurs känns inte jätte relevant i det anseendet, men jag ser det som en allmänbildande del av utbildningen som ger en bra inblick i vad ingenjörer sysslar med.» (Mycket gott)
- Rolig och intressant kurs! Tråkigt att man lagt nivån så lågt dock. Det är många satser etc som bara visas helt utan grund vilket klart kan minska förståelsen. Jag har sökt härledningar mm på annat håll för att öka förståelsen.» (Mycket gott)
- Lyckades få 3a eller 4a enbart med hjälp av (intensiva) självstudier i boken och utdelat material. Kollade även på några tentor från den gamla kursen (ERE100), och hade även klarat dem. Det tycker jag ger ett gott betyg på kursen och framförallt kursboken.» (Mycket gott)
- Excellent kurslitteratur inklusive övningshäfte, upplysande storgruppsövningar och föreläsningarna var bra de också. Inlämningsuppgifterna helt okej, lärde mig mycket där, speciellt simulink. Däremot var laborationen helt värdelös. Handledaren (Goran) är helt ointresserad och kan knappt förklara någonting. Känner fortfarande att jag bara satt av tiden och pillade på vattenriggen emellanåt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inlämningsuppgifterna, de var väldigt lärorika.»
- Bertil Thomas & hans grymt intressanta bok.»
- Bertil Thomas.»
- Läraren :)»
- Föreläsare och annan personal. Boken. »
- helst samma lärare annars allt bör vara med»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Förelasnings upplägget»
- Kursboken. Överlägset bästa kursboken, oavsett ämne, jag haft under mina 2½, år på Chalmers!»
- Görans övningar och konsultationstiden.»
- Undervisande personal, kursboken»
- Utdelat material via kurshemsidan, speciellt häftet med extraövningar och lösningar var till STOR hjälp. Att lära från exempel är helt klart bäst.»
- Bill och signalbehandligen! Storgruppsövningarna är också en stor tillgång.»
- Kursboken, övningsledaren»
- Inlämningsuppgifterna var givande och bra. Lärorika och bra att kunna till tentan. Kursboken var utmärkt och till stor nytta.»
- Kursupplägget»
- Föreläsaren»
- övningarna var mycket bra genomförda»
- Läraren.»
- Räkneövningarna»
- Lärare, kurslitteratur. Det mesta.»
- Kursboken»
- inlämningar, kursbok»
- Kurslitteraturen, föreläsaren, övningstillfällena»
- Föreläsaren samt kurslitteraturen var oerhört bra»
- Inlämningarna»
- Genomgång av räkneuppgifter på föreläsningar var bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- labbarna. riktigt dåliga, då man hade alldeles för kort tid på sig samt att handledarna bara satt och surfa på sin dator.»
- labbarna kändes väldigt stressade och man fick inte ut så mycket av dem.»
- Mer tid för labbarna»
- Lägg in läshänvisningar till Signalbehandlingen i Kurs schemat. Samt övningstal för detsamma i samma häfte (kurs-PM).»
- Labbarna. Herregud... Sämsta jag vart med om. Själva labbarna va ganska dåligt utformade men ändå förståeliga. Labbhandledaren va dock inte mycket att hänga i granen. Jag tycker att man inte lärde sig så mycket under laborationen vilket man borde göra.»
- Dela upp inlämningsuppgift 1 i två delar, och tidigarelägg inlämningsdatum. Labben hade också kunnat tidigareläggas med minst 1-2 veckor. Labben gav inte särskilt mycket.»
- nån självstudie tillfälle på schemat med tillgång till handledare vore bra»
- labbarna var inte speciellt givande, speciellt andra labben -- det var omöjligt att få ut bra siffror ifrån den oprecisa labbutrustningen vilket gjorde många uppgifter helt meningslösa...»
- Labbhandledaren.»
- Labbarna kanske kan förbättras(gammal utrustning m.m.) Bättre hjälp på labbartna istället för att få svar som "Går inte du på data?!" "Har du inte använt matlab förr eller!?" kunde det varit bättre att få riktig hjälp.»
- Arbetsbördan till första inlämningsuppgiften var lite väl mäktig för kort tid mellan första och andra labben för att man skulle hinna sätta sig in i uppgifterna ordentligt, samtidigt som man jobbade med andra inlämningsuppgiften.»
- Ny lab och framför allt ny labhandledare. Nuvarande labhandledare har ingen vilja att hjälpa och förklara vid frågor.»
- En mindre kortare inlämning direkt måndag v 2 vore bra för att komma igång.»
- Skriftligt material på hemsidan om signalbehandling och linearisering hade varit bra. Ändra opaciteten på Bodediagrammen till 30% så man ser vad man ritar!»
- Gör om laborationen från grunden, eller strunta helt i den och kör enbart på inlämningsuppgifterna. Det behövs bättre handledare, och labben i sig kan gärna ha lite mer röd tråd i sig.»
- Man har så lite tid på sig på labbarna att man inte hinner förså så mycket. All labbtid går åt att försöka stressa fram ett värde på varje uppgift bara. Men om man fick fyra timmar per labb så skulle man lära sig mycket mer.»
- Bättre labbar, labbhandledaren var ett skämt, väldigt oseriöst.»
- Laborationerna. De gav nästan ingenting då man behövde stressa för att hinna klart. Mer tid vore att föredra.»
- Arbetsbelastningen. För många inlämningar/labbar.»
- på föreläsningarna fanns det en tendens till att "bara kladda ner något för att visa". när detta inträffat tillräckligt många gånger så är informationen på tavlan inte överskådlig och det hade antagligen gått att strukturerar upp bättre.»
- Inlämningsuppgift 1, dela upp den i 2 mindre delar och ha ett lite tidigare inlämningsdatum möjligtvis för att få belastningen lite jämnare över hela kursen.»
- Någon gemensam räkneövning borde finnas där man kan ställa frågor»
- labbar och mer motiverade handledare till dem»
- Inlämningsuppgifterna var alltför krävande, speciellt den första som var helt galen (det var ju ändå snällt att den andra var mindre så man hade någon chans att plugga till tentorna). »
- Mindre sträng rättning/snäppet lättare tenta. Mindre på filter delen som kom för det fanns det inte så bra material på eller övningar så blev väldigt svårt och klara den»
- labbarna, kändes inte som man fick grepp om dem»
- Fler genomgångar av signalbehandlingsuppgifter.»

16. Övriga kommentarer

- Bertil, skriv en bok om Transformer, Signaler och System!!!!»
- Kändes lite skumt att det inte kom något om stabilitet och kvarstående fel på tentan. Vi har ändå jobbat en del med det. Linjärisering av olinjär funktion tyckte jag va en tråkig uppgift på tentan :P kanske beror på att jag inte kunde det.»
- "Modern reglerteknik" bästa kursliteraturen jag haft under hela min tid på chalmers!»
- Reglertekniken har haft rykte som en mycket svår kurs att klara, men under årets administration tycker jag det har fungerat mycket bra. Kanske skulle det kunna läggas till fler räknestugor istället för storgruppövningar.»
- Bra kurs!»
- God Jul!»
- Detta var inte första gången som jag läste kursen och jag kan säga att det har varit stor skillnad på kursen. Tidigare har arbetsbördan varit allt för stor och kraven allt för höga. Föreläsningarna och boken var svårbegripliga, alla dessa saker har för bättrats i år. Föreläsningarna var tydliga och strukturerade och boken lätt att läsa med många exempel. Kursen kändes i år lättare att greppa och tentan låg på en rimlig nivå. »
- Läste kursen för andra gången, första gången var ordinarie kurstillfälle förra året.»
- Över lag en väldigt bra kurs, den lär ut det den ska på ett sätt som var mycket lättare än det som var året innan. Signaldelen lämnade en del övrigt att önska men lite bättre material som förklarar mer, inte bara mattematiska härledningar, ökar chansen att man faktiskt förstår den. Kändes lite oklart under kursens gång också om det han gick igenom var något som vi skulle kunna på tentan eller inte. Svårt och få grepp om svårighetsgraden, vilket kändes på tentan som den var högre än förväntat. Men oddsen att reglersiffrorna ser bättre ut ökar med denna lärare så snälla byt inte ut honom till nästa år!!»


Kursutvärderingssystem från