ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-2 Matematisk statistik och diskret matematik IT, MVE050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-25
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»12 30%
Cirka 20 timmar»9 23%
Cirka 25 timmar»13 33%
Cirka 30 timmar»3 7%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»5 12%
75%»15 38%
100%»18 46%

Genomsnitt: 4.28

- Krockade med en annan kurs» (50%)
- Ej övningar» (75%)
- Någon missad föreläsning pga försovning, försökte gå på allt» (75%)
- För mycket tid lades på att gå igenom inledande, enkla saker och för lite tid på den tunga biten som kom mot slutet.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 53%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 28%

Genomsnitt: 2.2

- Jag förstod aldrig vad kursen egentligen gick ut på, det fanns inget kursPM vad jag kunde se.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 85%
Nej, målen är för högt ställda»3 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 32%
Ja, i hög grad»12 42%
Vet ej/har inte examinerats än»7 25%

Genomsnitt: 2.92

- Det var väldigt mycket "visa att"-uppgifter, som inte nödvändigtvis behöver vara fel att ha men i så fall tycker jag att inlämningsuppgifterna hade kunant vara lite mer av den typen också. Hursomhelst gjorde det att den här tentan var mycket svårare än de gamla som låg uppe på hemsidan.» (I viss utsträckning)
- Tentan hade fler detaljfrågor än tidigare år, vilket väldigt få var beredda på.» (Ja, i hög grad)
- Från lärandemålen: "identifiera problem inom tekniska studier och särskilt studier i informationsteknologi [...]". Detta saknade jag i både kursmaterialet (för lite) och examinationen (total avsaknad).» (Ja, i hög grad)
- Årets tenta tycktes dock vara lite ovanligt tung.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»19 50%
Mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 2.84

- Hade svårt att hänga med konstant, kan bero på mitt totala ointresse för ämnet.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har mest varit upprabblande av satser, Övningarna har till största delen varit lösningsförslag.» (Mycket liten)
- Läraren använde sig av begrepp utan att kunna förklara dom ordentligt (så att folk förstår).» (Ganska liten)
- Föreläsaren har varit väldigt engagerad och har verkligen velat lära ut, det är ett stort plus. Dock kan han vara lite virrig emellanåt :P» (Ganska stor)
- Hade varit bättre om mer tid lagts åt den svårare delen av kursen (Dvs. de sista ca. tre veckorna). Då hade den undervisningen varit till större hjälp, den blev lite hastig som det var nu.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar, om än aningen förvirrade ibland.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»6 15%
Ganska liten»10 25%
Ganska stor»19 48%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.53

- Usel bok, tråkig, grå, gammal... » (Mycket liten)
- Svårt material att förstå även här då ordens översättningar till engelska var svårt att ta till sig, trots ordlistan på hemsidan. Skulle gärna haft en mindre omfattande svensk bok.» (Ganska liten)
- Hittat uppgifter i läroboken, i stort sett inget annat.» (Ganska liten)
- Ganska liten för att jag inte använt den tillräckligt. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»23 60%
Mycket bra»13 34%

Genomsnitt: 3.28

- Det var inte alltid man fick reda på att matrial hade delats ut på föreläsningen, och då var det svårt att få tag på det. » (Ganska bra)
- Bra med vecko-PM, och många ex-tentor på hemsidan. » (Mycket bra)
- Bra med vecko-pm» (Mycket bra)
- Bäst strukturerade sajten hittills. Alla borde följa denna mall.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»7 18%
Ganska bra»12 31%
Mycket bra»11 28%
Har ej sökt hjälp»6 15%

Genomsnitt: 3.31

- övningstillfällena användes endast för genomgång av uppgifter och aldrig till att räkna på egen hand och till att fråga, synd.» (Ganska dåliga)
- Inte jätte mycket tid att ställa frågor eftersom ena räknestugen bara var genomgång av tal och den andra behövdes för att klara av hemuppgfiterna.» (Ganska dåliga)
- Väldigt lite tid att ställa frågor. Tycker att övningarna borde vara mer som övningspass, där man räknar och får hjälp, i stället för att få lösningarna direkt av lärarna.» (Ganska dåliga)
- För mycket genomgång, för lite egen räkning» (Ganska bra)
- Ofta lång väntetid på hjälp.» (Ganska bra)
- Föreläsaren tog sig bra tid att svara på frågor - kanon.» (Mycket bra)
- Var väldigt lätt att få hjälp när vi hade problem med en retur på en av labbarna.» (Mycket bra)
- Kursexaminator och kursens handledare var oftast tillgängliga och mycket hjälpsamma.» (Mycket bra)
- Svårt att söka specifik hjälp om man inte hänger med i ämnet alls.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 33%
Mycket bra»25 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 50%
Hög»14 36%
För hög»5 13%

Genomsnitt: 3.63

- Alldeles för svåra gruppuppgifter. Man tvingades lägga så mycket tid på dem att det knappt fanns någon tid över till räkning på egen hand.» (För hög)
- Kanske hade varit bättre om tiden varit bättre fördelad på sakerna vi var tänkta att lära oss.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»15 38%
Hög»17 43%
För hög»5 12%

Genomsnitt: 3.64

- Knappast konstigt. Läser till kurser, jobbar extra.» (För hög)
- Mycket tid på labbar och inlämningsuppgifter, fick lite knapert med tid över till att studera själv.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»2 5%
Godkänt»18 46%
Gott»16 41%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.3

- Beror nog mestadels på ointresse, samt delvis på kursadministration.» (Dåligt)
- Den var ok, men kan förbättras. » (Godkänt)
- Bra, intressant kurs med bra föreläsningar. Dock var tentan, enligt mig, betydligt svårare än alla andra ex-tentor, vilket gav helt fel signal om vilken kunskapsnivå som förväntades. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Vecko-PM, utförliga föreläsningar, grupparbeten.»
- Föreläsaren! Han var extremt engagerad och ville verkligen få oss att förstå. Han behöver dock bli lite varm i kläderna, och en till undervisningsperiod hade gjort honom gott!»
- Att kursen går samtidigt som MOP, så att arbetsbelastningen blir bra under läsperioden, är det enda positiva jag kan komma på...»
- Milton & Arnold»
- demonstrationspassen»
- Boken.»
- Grupparbeten är bra.»
- Övningstillfällen»
- grupparbetena var bra och intressanta»
- Kursens struktur och upplägg.»
- Gruppövningarna»
- Föreläsaren som lärde ut kursen galant för att vara första gången. Övningarna bra.»
- Kursinnehållet i sig verkar utmärkt, kursboken var fullt duglig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vore skönt med övningstillfällen där man kan fråga om uppgifter, inte bara gå igenom uppgifter gemensamt på tavlan.»
- Gärna ett till grupparbete. Vettigare tenta. Men framförallt - bättre bok!»
- bättre struktur på föreläsningarna»
- Inget direkt.. Kanske att det utdelade materialet skulle vara tillgängligt på kurshemsidan. Då hade det varit lättare att få tag på och dessutom behöver man inte slösa så mkt papper!»
- Helst en svensk kursbok, bättre överblick över kursen med en bra förklaring varför detta ärr relevant och hur det kopplas till yrket som IT-civilingengör.»
- Gruppuppgifterna (gör dem lättare att lösa)»
- Mer tid för att själv räkna och kunna få hjälp.»
- Bättre övningar.»
- Men de bör återlämnas tidigare!»
- Mindre genomgång av bevis etc, mer praktiska exempel»
- Matte-demostrationerna gav ej särskilt mycket, trots duktiga handledare, då det var för lite interaktion för att man effektivt skulle lära sig.»
- Mer övningstilfällen där man får sitta och räkna självständigt samtidigt som man kan ställa frågor.»
- Övningspass som bara är avsatt för självstudier av övningar i boken, med tillgång till hjälp»
- Övningarna gav mycket lite tycker jag. Jag skulle vilja haft rena räknepass där man kunde be om hjälp, som i andra mattekurser. »
- Lägg in mer schemalagd tid för övningar så att man kan räkna i boken och få hjälp istället för att bara ha demonstrationer och inlämningsuppgifter.»
- Det kändes som att det var för lite tid på tentan. För lite kommentarer på inlämmningsuppgifterna.»
- Tidsfördelningen på olika delar av kursens innehåll. Mer tid åt bitarna som är svårare och mindre på sannolikhet i början! »

16. Övriga kommentarer

- Lite väl rörigt ibland, med olika betydelser och stora/små X osv. Oklart vissa stunder hur olika saker relaterar till varandra. (Mer "överblickar" för att se hur allt hänger samman?)»
- De var väldigt svårt att veta vad man skulle plugga på. Fanns ingen riktigt sammanfattning någonstans.»


Kursutvärderingssystem från