ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Digital- och datorteknik, EDA451

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2009-01-22
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»19 38%
Cirka 20 timmar»9 18%
Cirka 25 timmar»9 18%
Cirka 30 timmar»8 16%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.36

- Har hängt med i kursen bra tyckte jag tills det att jag satte mig ner och verkligen tentapluggade» (Högst 15 timmar)
- Jag la inte många timmar på den här kursen. Jag gjorde uppgifterna i arbetsboken för DigiFlex och det räckte» (Högst 15 timmar)
- Labbar och förberedning inför dessa har "tvingat" mig att lägga ner mycket tid på kursen. Bra!» (Cirka 30 timmar)
- Många sena nätter, man var kvar att stanna kvar i skolan.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»1 2%
25%»4 8%
50%»8 16%
75%»14 28%
100%»22 44%

Genomsnitt: 4.06

- Läste hemma» (0%)
- Alldeles för lite pga dålig motivation från min sida. Borde varit mer då läraren i den här kursen varit riktigt bra!» (25%)
- De har gått så otroligt fort allting så ja har inte hunnit med :)» (25%)
- Krockade med en annan kurs så kunde inte gå på några föreläsningar, vilket var lite synd.» (25%)
- ej gått på alla övningar, men alla föreläsningar och labbar och några övningar åtminstone...» (75%)
- Har varit på alla föreläsningar och alla labbtillfällen samt 99% av alla övningar som inte krockat med labben, har funkat bra och jag har förstått det mesta. ( trodde jag)» (100%)
- Har varit på alla labbar och föreläsningar, dock inte alla övningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 22%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 53%

Genomsnitt: 3.06

- Har säkert haft möjligheten men har inte brytt mig om att kolla upp målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- De har dock varit tydliga och starkt forknippade till kursmomenten.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kommer inte ihåg målen, tror inte det är så många som gör det heller.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Visste var de fanns men läste dem aldrig» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen i sig är otydliga men Roger förklarade målen och vad de innebar för OSS. Mycket bra gjort!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- jätte bra mål upplägg!!!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- mycket bra med målen på veckoplaneringen» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»37 88%
Nej, målen är för högt ställda»4 9%

Genomsnitt: 2.07

- Har inte mycket att jämnföra med. men under de 7 veckorna vi har läst skall det vara fullt möjligt att ha lärt sig kursmålen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Rogers sätt med att förtydliga/förenkla målen så att vi förstod var mycket bra. Chalmers examinatorer borde lära sig av honom.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Man hade kanske kunnat lägga avsnitten om CPU12 i nästa kurs helt och hållet? kursen går lite för fort, och man hinner inte lära sig allt på djupet.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 23%
Ja, i hög grad»33 71%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.8

- Kändes som det var mycket på provet där det hade varit så mycket enklare att sitta vid en simulator och förstå vad man gör. är aldrig enkelt att programera med papper och penna då man inte kan assembla och titta om det verkligen var rätt.» (I viss utsträckning)
- Den täckte inte allt, men det kunde ha varit värre :)» (I viss utsträckning)
- Tycker fortfarande det ar lite tungt mot digitalteknikhallet jamfort med vad vi investerat tiden i under utbildningen. Gamla tentor var dock upp mot vaggarna starkt skiftade mot digitaltekniken.» (I viss utsträckning)
- Lite för hårda på rättningen tycker jag.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»12 25%
Ganska stor»20 42%
Mycket stor»13 27%

Genomsnitt: 2.93

- Läste hemma» (?)
- Krockade som sagt med en annan kurs.» (Mycket liten)
- Har varit på för få undervisningar för att det ska ha hjälpt något. Laborationerna har däremot gett lite mer.» (Ganska liten)
- undervisningen var inte underlag nog för inlärningen enligt min mening. Det man kunde lärde man sig mestadels genom Digiflex och labb.» (Ganska liten)
- Både undervisningen men speciellt labbarna och de förberedelser man var tvungen att göra hjälpte till att man hängde med bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»11 22%
Ganska stor»21 43%
Mycket stor»13 27%

Genomsnitt: 2.91

- Hade räckt med bara arbetsboken digiflex.» (Mycket liten)
- Tror inte jag har öppnat den blåa boken alls förutom 2-3 dagar innan tentan, känner att jag inte haft behovet av det och har klarat mig bra med arbetsboken för DigiFlex» (Ganska liten)
- Digiflex och labb har varit till stor hjälp, men böckerna om digital- och datorteknik var inte alls till någon större nytta.» (Ganska liten)
- Arbetsboken for digiflex hade rackt. » (Ganska liten)
- Arbetsboken för DigiFLEX var tydlig och omfattande. Med dess hjälp kunde jag hålla någorlunda jämn takt med kursundervisningen.» (Ganska stor)
- De blå böckerna var inget att hurra för. Digiflex övningsbok däremot ger OTROLIGT mycket. Väldigt bra bok.» (Ganska stor)
- Den blåa boken klarar man sig nog utan, men var bra att ha då man behövde slå upp till exempel vipporna. Arbetsboen var bra, lite knepiga beskrivningar ibland kanske. » (Mycket stor)
- lite problem dock med arbetsbok MC12 som försvårade vår tid inför labben till endast 1 dags inlärning» (Mycket stor)
- Arbetsboken för DigiFlex var hur bra som helst för mig» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»23 47%
Mycket bra»23 47%

Genomsnitt: 3.43

- Jag hittade ingen hemsida alls genom studieportalen och sökning på google. Fanns det en hemsida egentligen? Kan det bero på att jag kollade dagen innan tentan?» (Ganska dåligt)
- sänker mitt betyg på detta pga laboration 5, samt MC12 övningsboken som behövdes för denna. Dom blev tillgängliga dagen innan ordinarie redovisning.» (Ganska dåligt)
- chalmers hemsidor är sämst» (Ganska bra)
- Hemsidan är ganska lustigt uppbyggd. » (Ganska bra)
- Kanske lite extra övningstentor skulle ha varit bra men annars i helhet var helt perfekt.» (Mycket bra)
- Oerhört bra och enkel kurshemsida med material och information.» (Mycket bra)
- Lite ful design har ingen dott av.» (Mycket bra)
- En av de bättre kurshemsidor vi fått se än så länge.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»16 32%
Mycket bra»25 51%
Har ej sökt hjälp»7 14%

Genomsnitt: 3.77

- Lite få lärare på övningstillfällena i slutet men i början funkade det bra, samt roger är väldigt hjälpsam och det var inte varit några problem för mig. » (Ganska bra)
- Ganska bra var dom, dock var det lite kärvt på labbarna lite till och från när många ville ha hjälp samtidigt och det drog ut på tiden väldigt mkt.» (Ganska bra)
- Ingen lärare/handledare var direkt bra, men de försökte så gott de kunde.» (Ganska bra)
- "Gymnasieklass"» (Mycket bra)
- På övningspass mm fanns alltid handledare som man kunde fråga.» (Mycket bra)
- Läste hemma och det gick bra» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 20%
Mycket bra»37 75%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.77

- Labbpartnern hoppade av labbarna mitt i allt, löste sig dock genom att jag hoppade in i en anna grupp. » (Ganska bra)
- Om både jag och min labbpartner kom förberedda på labben så gick labbarna relativt smidigt» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 10%
Lagom»27 55%
Hög»15 30%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.28

- Då jag först senaste veckan började plugga och kan nästan med säkerhet säga att jag klarade tentan idag tycker jag det har varit en ganska "slapp" kurs.» (Låg)
- Inte för att det gör mig något ,)» (Låg)
- Lagom, man lärde sig mycket!» (Lagom)
- Varierande, man blir tvingad att studera inför laborationerna. Detta är dock bra då dessa ger väldigt mycket för att skapa förståelse.» (Lagom)
- Började i väldigt högt tempo, men gick ner lite efter ett tag, var dock fortfarande ganska hög» (Hög)
- Jag tyckte att jag hade lärt mig så gott som allt under kursens gång. Övningstentorna och den riktiga tentan var dock mycket svårare än det vi lärt oss på lektionerna. » (Hög)
- på gränsen till för hög. Laborationerna är inte så jätte svåra men dom tar mycket tid i anspråk» (Hög)
- Mycket skulle göras på kort tid, men det fungerade väl okej.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»24 50%
Hög»19 39%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.41

- Inte för att det gör mig något ,)» (Låg)
- Lagom betyder hög, men hög är bra.» (Lagom)
- Jämfört med förra läsperioden var tempot alldeles för högt. Jag kan vanligtvis anpassa mig till högt tempo, men inte efter det väldigt låga tempot förra läsperioden. Det vore bra om tempot låg på en mer jämn nivå.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»9 18%
Gott»22 44%
Mycket gott»17 34%

Genomsnitt: 4.12

- Intressant ämne, god pedagogik vid direktkontakt och allt överlag bra.» (Mycket gott)
- Oerhört rolig och intressant kurs» (Mycket gott)
- Rätt fokus från både examinatorer och handledare. Tyngdpunkt på förståelse och inte detaljer, precis så som skolan BORDE vara.» (Mycket gott)
- En kurs som både var lätt och som man lärde sig mycket på, jag fick ut väldigt mycket av kursen. Dessutom tyckte jag om att inga förkunskaper krävdes.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällena var mycket bra och man lärde sig massor. kanske till och med införa några extra pass. »
- Labbarna, de var jävligt givande oftast. »
- Laborationerna»
- Roger :)»
- labbarna»
- Gästföreläsningar»
- Läraren, kursliteraturen»
- Upplägget på labbarna, det var genom de som man tvingades lära allt på ett roligt vis. »
- Föreläsaren, Roger är grym!»
- Labbar och de många övningstillfällena.»
- Labbarna och förberedelserna till labbarna i arbetsboken/Digiflex. Bra föreläsningar»
-
- Examinatorn och hans idéer/förståelser om lärandet.»
- Labbarna är mycket bra.»
- Laborationerna var bra»
- Obligatoriska uppgifter innan labbarna. Väldigt bra sätt att "tvinga" en att hålla rätt studietakt.»
- Det mesta.»
- Upplägget av kursen och de tydliga instruktionerna!»
- Kursen var bra i stort»
- Personen som i fråga föreläst under denna period och laboration/övningstillfällena. Jag vet ej riktigt om bättre kombination skulle kunna uppnås.»
- planeringen med jursmålen som var väldigt tydliga och bra föreläsningar.»
- Labbarna, mycket bra struktur på dem.»
- DigiFlex simulatorn och arbetsboken till DigiFlex var helt lysande, var man osäker på något så kunde man laborera sig fram till ett svar. Det gjorde att man lättare kunde testa hypoteser och komma fram till slutsatser. Alla kurser borde ha något lika användarvänligt verktyg»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer information om att HC12 faktiskt kommer på tentan. Mer genomgående undervisning om Vippor/MUX och dess användsområden.»
- Kursen i helhet var mycket bra och känns som att det inte behöver ändras så mycket. »
- Digiflex-programmet, en öppen källkods variant vill vi ha! Så att vi åtminstone kan porta till linux och OS X! Att köra ETERM i CrossOver var ingen höjdare. (Dessutom känns det ju fel att vara bunden till ett operativsystem som är så låst. Ska man vara bunden till något operativsystem ska det väl vara något öppet?) Dessutom känns det ju fel att vi som är starka förspråkade för fri programvara och öppen källkod ska tvingas använda ofria programvaror till ett ofritt operativsystem. - Lite tydligare labbbeskrivningar behövs på vissa uppgifter.»
- Mer användbara kurs-böcker»
- Laborationsutrustningen - en hel del kablar och vissa moduler är defekta.»
- Tydligare frågor på tentan.»
- Digiflex boken kunde förbättras med mer relevanta exempel och bättre förklaringar.»
- Upplevde att de två första kapitlerna i vår bok "Grundläggande digital- och datorteknik Del 1" (upplaga 2007) av Johansson, Larsson och Arebrink bara var massa text för att fylla i boken. Väldigt ointressant och mycket information som känder orelevant.»
- De gemensamma övningsräkningarna var inte så bra. Han som ledde dom var lite vimsig och dåligt förberedd. Fler tillfällen för egen räkning i klassrum med handledare tillgänglig, var ofta fullt och lång väntetid för hjälp»
-
- Kändes onödigt att köpa de två böckerna i digital och datorteknik när man knappt behövde dom.»
- Sänk svårighetsgraden på tentan eller höj svårighetsgraden i undervisningen. Skillnaden däremellan är för stor just nu.»
- Lite storre fokus i tentan pa datortekniken. Lite.»
- lägga historia delarna i slutet av föreläsningarna istället för i början om det går.»
- Läroboken var inte särskilt bra, dåliga exempel. Wikipedia var ett bra komplement till boken.»
- Rättningen av tentorna borde kanske va lite snällare.»

16. Övriga kommentarer

- Bugfixar till digiflexprogramen vore trevligt. »
- En mycket rolig kurs. bra jobbat!»
- Nej...»
- Intressant kurs, mycket bra föreläsare, roliga och lärorika labbar.»
-
- Kul med en engagerad examinator som ändrar till det bättre. Kursen kändes "fräsch" till skillnad från många andra kurser på skolan.»
- Stort plus till en bra lärare»
- Synd att programvara ar knuten mot Windows. Speglar inte riktigt D-studentens behov/forutsattningar.»


Kursutvärderingssystem från