ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Individual Preparation Coure

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-20 - 2012-02-15
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Wolfgang Kropp»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

8 svarande

At most 15 hours/week»8 100%
Around 20 hours/week»0 0%
Around 25 hours/week»0 0%
Around 30 hours/week»0 0%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 1

- it was more time at the weeks of the projects» (At most 15 hours/week)
- Tyvärr. Fick ta stryk när fokus låg på TA1, SVM och ATA.» (At most 15 hours/week)

2. How large part of the lectures offered did you attend?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 37%
100%»5 62%

Genomsnitt: 4.62

- Eller missade jag någon? Tror inte det.» (100%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus (see http://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=11243) states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. To what extent do you feel you have acquired the knowledge, skills and attitudes stated in the learning outcomes?

8 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»3 37%
Large extent»5 62%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- was very helpfull, deepens my knowledge in matlab and fft analyzer» (Large extent)
- Trevlig kurs. Som V-byggare kanske skulle man önskat en hel kurs om grundläggande och praktisk DSP istället? Å andra sidan täcktes det av kursen till viss del.» (Large extent)

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

8 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»8 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

- it well equipped students with preparetory information they need to fulfill academic tasks. » (Yes, the goals seem reasonable)
- Specially signal processing practice.» (Yes, the goals seem reasonable)

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

6 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»3 50%
Yes, definitely»1 16%
I don"t know/have not been examined yet»2 33%

Genomsnitt: 2.83

- The course did not have exam. But the evaluation was done based on the class exercises which were quite interesting.» (?)
- there was no exam and no grade. » (To some extent)
- Går det att bli underkänd på denna kursen? Hade förvisso 2 övningar 1 i MATLAB och 1 i DSP.» (I don"t know/have not been examined yet)


Teaching and course administration

6. To what extent have the lectures been of help for your learning?

8 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»1 12%
Large extent»4 50%
Great extent»3 37%

Genomsnitt: 3.25

- very usefull, the lecture knows how to get my attention.» (Large extent)
- Den har varit bra då vissa saker i ATA, TA1 har blitt mer utförligt diskuterade. Kursen har också fyllt sitt syfte och täppt till en del svarta hål min kunskapsprotfölj.. » (Large extent)

7. To what extend do you feel that the lectures helped your understanding of physical and mathematical concepts?

8 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»1 12%
Large extent»4 50%
Great extent»3 37%

Genomsnitt: 3.25

- great explanations with real examples» (Large extent)
- The lectures presented during this course included a lot of useful materials which were explained from a different view that was more understandable than what we read in the books and references.» (Large extent)
- Om man har har suttit med matematikmodulen och så vidare på egen hand har man nog lärt sig en hel del. » (Large extent)
- since the lecturer (wolfgang) has a greate knowledge in the related fields and is a master in his research area, he could demonstrate physics behind the math perfect.» (Great extent)

8. How was the presentation speed in the lectures?

8 svarande

much too slow»0 0%
a bit too slow»0 0%
adequate»8 100%
a bit too fast»0 0%
much too fast»0 0%

Genomsnitt: 3

- the lecture took the time that was needed to explain everything» (adequate)

9. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

8 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»3 37%
Very well»5 62%

Genomsnitt: 3.62

- everything was online» (Very well)


Assignments

10. How do you judge the level of difficulty of the assignments?

8 svarande

much too difficult»0 0%
a bit too difficult»1 12%
adequate»5 62%
a bit too easy»0 0%
much too easy»2 25%

Genomsnitt: 3.37

- was okay, without the proper assignment description it would be very hard..» (adequate)
- The assignments were really helpful for learning different subjects. » (adequate)
- Inte uppgifterna i sig, men bedömningen var nog för snäll. Mer feedback. » (much too easy)

11. Was the time period assigned for the assignments sufficient?

The time period was...

8 svarande

much too short.»0 0%
a bit too short.»0 0%
adequate.»7 87%
a bit too long.»0 0%
much too long.»1 12%

Genomsnitt: 3.25

- some small assignments over the year. nice distribution of the workload» (adequate.)
- Regarding the work load of other courses and the fact that we always had lack of time during the previous semester, the long deadlines of the assignments in this course were very pleasant!» (adequate.)
- Det beror på ens bakgrund. De som inte hört ordet MATLAB tyckte nog inte att tiden var tillräcklig.. Jag tyckte att tiden för DSP uppgiften var lite kort...» (much too long.)

12. Where the assignments supporting the studies in Sound and Vibration?

8 svarande

not at all»0 0%
more or less»0 0%
fairly well»4 50%
completely»4 50%

Genomsnitt: 3.5

- they support the studies and prepare for the work after the studies» (completely)
- Mer DSP!» (completely)


Study climate

13. How were the opportunities for asking questions and getting help of the professor?

8 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»1 12%
Very good»6 75%
I did not seek help»1 12%

Genomsnitt: 4

- Väldigt, väldigt bra!» (Very good)
- but he offers a lot of breaks where we were able to ask questions. very good» (I did not seek help)

14. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

8 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»2 25%
Very well»6 75%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- mostly okay» (Rather well)

15. How was the course workload?

8 svarande

Too low»1 12%
Low»1 12%
Adequate»6 75%
High»0 0%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- För låg i jämförelse med övriga obligatoriska blocket. Bra i sin helhet.» (Too low)
- It was adequate regarding the workload of other courses, but if we were not so busy I would have preferred to do more for this interesting course. » (Adequate)

16. How was the total workload this study period?

8 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»2 25%
High»5 62%
Too high»1 12%

Genomsnitt: 3.87

- a lot of assignments» (High)


Summarizing questions

17. What is your general impression of the course?

8 svarande

Poor»0 0%
Fair»1 12%
Adequate»2 25%
Good»4 50%
Excellent»1 12%

Genomsnitt: 3.62

- Ett förslag är att man kanske skulle "styra upp" kursen i "block"? Börja med 2 veckor MATLAB, examination genom uppgift. Därefter några veckor DSP, examination via uppgift. Och några veckor matematik och därefter en uppgift och så vidare. Postern kan gå parallellt med blocken.» (Adequate)
- It can be even better if it gets a little more organized.» (Good)

18. What should definitely be preserved to next year?

- the dinner, the experiments»
- The assignments and crazy experiments, but it would be good to know that this course is not a heavy course so that it will fulfill the expectations.»
- All themes»
- The general design of the course is really good.»
- the hometasks which really helps to understand all the concepts teached during the lectures.»
- the first exam at the beginning of the course, the answer of this exam, the exercises during the course are very important»
- MATLAB och DSP uppgifterna. Varför inte större och mer "svettiga"? Middagen! Postern!»

19. What should definitely be changed to next year?

- I hink there is no need to change, naybe adding some fundamental contents in electrical engineering.»
- 1-It should introduce the different fields of acoustics that are still open for research. 2-Famous unions, communities and conferences in different fields of acoustics should be introduced to students. 3-Also some Matlab labs can be added to the course. »
- It could be could to have Matlab lab with the teacher in order to work on Matlab with him.»

20. Additional comments

- 1-Since the course covered many preparatory subjects, the lectures sometimes did not have continuity and it was difficult to follow them. 2-A very positive point in this course was that two of the assignments had arbitrary subjects which gave you the opportunity to work on the subject that you really enjoy.»
- The content of the program is very complete, it is very helpful with the other courses(smv and ta)»
- Lägg Postern i slutet av kursen med en crazy-experiment dag! Varför inte ha en dag med experiment och poster och middag som avslutning. Mycket trevligt.»


Kursutvärderingssystem från