ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-1 Diskret matematik IT, TMV200

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-18 - 2009-01-25
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp

1. Vilket program går du på?

48 svarande

IT-programmet»43 89%
Dataingenjör»3 6%
Annat program»2 4%

Genomsnitt: 1.14

- gick» (IT-programmet)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

48 svarande

Högst 15 timmar»6 12%
Cirka 20 timmar»20 41%
Cirka 25 timmar»13 27%
Cirka 30 timmar»6 12%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.58

- har faktiskt ingen aning.. inte precis så att man tar tid.» (Cirka 20 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

48 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 4%
75%»18 37%
100%»28 58%

Genomsnitt: 4.54

- Jag har lättare för att lära mig på egen hand» (50%)
- 90%» (75%)
- Frånvaro pga sjukdom» (75%)
- alla föreläsningar å de flesta övningarna men få sipass» (75%)
- gärna deltagit i mer.» (75%)
- Troligtvis mer än 75% men inte riktigt 100%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 43%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 25%

Genomsnitt: 2.37

- Minns inte dem för just detta kurs, men de brukar vara skrivna på ett språk, som i alla fall inte är ansett för svenskar (helt obegripligt). Varför? Vad vinner man på det?» (Jag har inte sett/läst målen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.06

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 21%
Ja, i hög grad»23 62%
Vet ej/har inte examinerats än»6 16%

Genomsnitt: 2.94

- Bra tycker jag. Inte för svår och inte för lätt dock något olik föregående tentor. Men om det är bra eller inte kan jag inte säga.» (Ja, i hög grad)
- Kunde inte examinera pga sjukdom.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»9 18%
Ganska stor»22 45%
Mycket stor»16 33%

Genomsnitt: 3.1

- Ganska liten tyvärr, tycker att det va svårt att hänga med i resonemangen. Lite för mycket rakt på bevis efter bevis osv. Skulle föredra om man först berättar vad man ska gå igenom sen när man (förhoppningsvis) förstår vad det är så bevisar man det. Inte bara springa in på alla bevis med det samma och sen hoppas att studenterna fattar vad det handlar om.» (Ganska liten)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»6 12%
Ganska liten»18 37%
Ganska stor»17 35%
Mycket stor»7 14%

Genomsnitt: 2.52

- Fullkomligt obegriplig =/ tur att wikipedia finns.. Vore kanske bättre om boken tog upp allt mer grundligt med lätta exempel och bygger på med små steg osv. Känns som om allt var ganska ihop trycket med så få ord som möjligt.» (Mycket liten)
- Det är mycket lättare att förstå vad som stod i boken om man visste det innan (dvs efter relaterad föreläsning), så det var svårt att förbereda sig genom att läsa i förväg.» (Ganska liten)
- boken är bitvis väldigt jobbig att läsa. alldeles för mycket text o inte tillräckligt mycket exempel.» (Ganska liten)
- Boken är väl sådär, väldigt mycket mattematematik språk. » (Ganska liten)
- Boken är svår att förstå utan förläsningarna.» (Ganska stor)
- Jag lär mig genom att lösa uppgifter, typ gamla tentor och liknande.» (Ganska stor)
- ganska svårförståelig text i boken. men dock till stor hjälp» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»25 53%
Mycket bra»21 44%

Genomsnitt: 3.42

- inte så myckat att säga. bra!» (Ganska bra)
- Kryssuppgifterna kunde komma ut på hemsidan tidigare.» (Ganska bra)
- Kurssidan borde uppdaterats bättre!» (Ganska bra)
- Informantionen kom ut lite långsamt ibland» (Ganska bra)
- Veckas uppgift var sen ett par gånger» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»23 47%
Mycket bra»16 33%
Har ej sökt hjälp»5 10%

Genomsnitt: 3.45

- Man skulle kunna ha fler än en person som hjälpte till under övningspasset på måndagen när vi var spridda i flera grupprum.» (Ganska bra)
- bra!» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»19 39%
Mycket bra»25 52%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.41

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»24 50%
Hög»19 39%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.54

- För mig lagom, men jag gick en bit av kursen förra året också.» (Lagom)
- Eftersom kryssuppgifterna var så viktiga blev det ofta att man fokuserade på dem först, och sedan gjorde de enklare uppgifterna i boken. Detta tog säkerligen längre tid än om man hade gjort bokens uppgifter först, men då hade man inte haft tid att jobba med kryssuppgifterna med sin grupp.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 54%
Hög»20 41%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.5

- Hög, men det är ju Chalmers trots allt» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»18 37%
Gott»27 56%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.62

- beror mer på kursens innehåll» (Dåligt)
- Rolig kurs som helthet för mig personligen.» (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kryssuppgifterna gav både stimulans och motivation till att hålla jämna steg med föreläsningarna i kursen.»
- De egna uppgifterna och kryssuppgifterna.»
- »
- Sättet med bonuspoäng, handledartid i grupprum.»
- Inlärningssystemet med kryssuppgifter och temaföreläsningar.»
- gamla tentor att öva på»
- Föreläsaren.»
- Inget speciellt»
- De egna uppgifterna var trevliga.»
- Kryssuppgifterna som gjorde att man höll sig i fas lättare.»
- Bra övningar. Lätt att ställa frågor. Att göra egna uppgifter och lösa "veckouppgifterna" gav ganska mycket. »
- Kryssuppgifter, egna uppgifter eftersom dem skapar förståelse.»
- Övningarna varje vecka»
- Temaföreläsningarna, bra motivering till varför man behöver matten.»
- Anteckningarna vi fick som vi gick igenom på lektionen var väldigt bra att kunna titta tillbaka på sen med kortare texter som förklarade.»
- Kryssuppgifterna bör främst bevaras»
- Kryssuppgifter, några av dom uppgifterna var dock för svåra i mitt tycke och krävde dessutom en förkunskap som alla inte har.»
- gästföreläsningarna»
- Kryssuppgifterna och inlämningsuppgifterna gjorde att man jobbade mer än vad man förmodligen skulle gjort annars.»
- Stefan»
- Veckouppgifterna, gav en bra utmaning under tidens gång. Lite synd bara att man också blev tvungen att vara lärare 3-4 timmar per vecka och förklara uppgifterna för sin grupp.»
- Systemet med bonuspoäng till tentan. Både kryssuppgifter och skapandet av egna uppgifter, men speciellt kryssuppgifter.»
- Kurslitteraturen + föreläsaren.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Dom egna uppgifterna var väldigt svåra.»
- Fokusera mer på ämnen som rör oss IT-teknologer mer, till exempel RSA, krypton etc. Mindre fokus på bevis»
- Tycker att boken är dålig, det är finns för få övningar i den och det börjar direkt med ganska avancerade övningar. Det skulle finnas fler uppgifter som är mer "basic" så att man förstår ordentligt innan man börjar med de lite svårare uppgifterna»
- Bättre koll på att komma i tid till lektion och när den skall ta slut»
- Kurslitteraturen, den var svårbegriplig och svårläst.»
- vet ej»
- Miniräknare kanske borse tillåtas på tentan.»
- Inget speciellt»
- Byt kurslitteratur, det var väldigt svårt att förstå om man läste i boken!»
- Se till att schemaläggningen är sådan att övningstillfällen finns precis innan/dagen innan kryssuppgifterna ska redovisas. Det är oftast då man behöver diskutera med sin grupp.»
- Tycker ibland att kryssuppgifterna var svåra(väldigt teoretiska). Kunde ta väldigt lång tid att lösa en del, är ju både bra o dåligt men personligen hade jag velat ha mer tid o räkna uppgifter i boken.»
- Är generellt mot extrapoäng till tentor. tycker det är bättre med obligatoriska labbar som man ska få godkänt på. De jag sagt om boken och föreläsningarna också»
- Mer fokusering på induktion och induktionsbevis eftersom det är viktigt att kunna ordentligt.»
- Kanske något bättre bok. Mindre tid på att förklara bevisen, eftersom ingen förstår de ändå.»
- Tips på kompletterande litteratur.»
- kurslitteraturen behöver bli mer lättbegripligt. Innehållet är bra men inte hur det presenteras»
- Handstilen, ibland var det lite krångligt att hänga med i vad som skrevs på tavlan. Och vi brukade dra över nästan jämt och lärarn kom nästan alltid sent till lektionen.»
- Läraren bör inte anta att folk besitter all kunskap utan att en del grejer behöver repeteras.»
- tydligare vad som förväntas av "skriva egna uppgifter"-delen»
- Föreläsningarna är lite väl bevis-fokuserade. Hade varit bättre med lite mer praktiska genomgångar av hur man använder matten istället.»
- Har inga konkreta förslag. Det var en bra kurs.»
- Ta bort "Egna uppgifterna", fungerar inge vidare när en i gruppen går in seriöst och de andra bara vill glida med. Slutade med att en gjorde uppgifterna och de andra kunde knappt lösa uppgifterna.»
- Övningstillfällen som ger bonuspoäng till tentan.»

17. Övriga kommentarer

- Hej Daggen!»
- Stefan har bra föreläsningar samt duktig att förklara de olika problemen när han har handledning för grupp/student»
- För seg rättning på egna uppgifter! väldigt dåligt att man inte fick reda på det innan tentan. Annars väldigt bra föreläsare. Bra föreläsningar och bra hjälp på övningarna.»
- ..»
- Beröm till Stefan som gör ett bra jobb!»
- Stefan Lemurell var sen till i princip varje föreläsning.»
- Kursen fungerade i stort sett bra.»
- n/a»


Kursutvärderingssystem från