ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysik för ingenjörer, TIF085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2009-01-22
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

54 svarande

Högst 15 timmar»13 24%
Cirka 20 timmar»10 18%
Cirka 25 timmar»20 37%
Cirka 30 timmar»7 12%
Minst 35 timmar»4 7%

Genomsnitt: 2.61

- har läst en fysikkurs på chalmers innan så behövde inte läsa så mycket» (Cirka 20 timmar)
- Jag har gått på de flesta föreläsningarna och gått på övningarna på onsdagarna.» (Cirka 20 timmar)
- Lite svårt att uppskatta men jag har varit på alla förläsningar utan nån enstaka samt nästan alla övningar. Lite egenstudier under kursers gång samt ganska mycket nu innan tentan.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

54 svarande

0%»1 1%
25%»6 11%
50%»3 5%
75%»19 35%
100%»25 46%

Genomsnitt: 4.12

- Någonstans mitt emellan 75 och 100.» (75%)
- Ca 80-85% skulle jag tro. Har missat ett par föreläsningarmen inte mer än så.» (75%)
- Vart med på allt jag kunnat.» (100%)
- Missade några enstaka föreläsningar och grupptillfällen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 48%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 35%

Genomsnitt: 2.37

- Jag har inte sett dem och jag bryr mig egemtligen inte.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Även om de inte är fullt begripliga i början av kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 82%
Nej, målen är för högt ställda»6 17%

Genomsnitt: 2.17

- Om målen reflekteras av tenta och undervisning.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Här är jag inte säker, det är väldigt mycket som skall läsas in.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»11 27%
Ja, i hög grad»25 62%
Vet ej/har inte examinerats än»3 7%

Genomsnitt: 2.75

- Ganska svår» (I viss utsträckning)
- Var väldigt mkt att hinna med under 4h, det kändes inte som att det vi hade fått reda på att det skulle vara viktigast från föreläsaren stämde» (I viss utsträckning)
- Som sagt väldigt brett område. » (I viss utsträckning)
- Svår tenta... Annars är det bra att ha duggor, då det får en att plugga mer än vanligt.» (Ja, i hög grad)
- Bra att det fanns många frågor (orelaterade a- och b-frågor).» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»4 7%
Ganska stor»15 27%
Mycket stor»31 57%

Genomsnitt: 3.35

- Först vill jag säga att föreläsaren gjorde ett utmärkt jobb. Men jag tror inte att föreläsningar i fysik är rätt för mig. Tror jag kännar både tid och kunskap på att jobba utifrån läroboken.» (Ganska liten)
- Oerhört bra föreläsare som verkligen bryr sig om att vi ska fatta vad han snackar om. En del kom jag ihåg från gymnasiet men Åke frikade upp mitt minne en hel del.» (Ganska stor)
- Fysik är absolut inte ett favoritämne men att ha Åke Fäldt som lärare har varit en fröjd och underlättat otroligt mycket.» (Mycket stor)
- Bästa föreläsaren, Ever!» (Mycket stor)
- Har inte pluggat hemma, bara gått på alla föreläsningar, schemalagda övningar, gruppövningar.» (Mycket stor)
- Åke har varit jättebra som föreläsare, pedagogisk och väldigt trevlig att ha att göra med när man ställde frågor mm» (Mycket stor)
- Åke Fäldt är en fantastisk föreläsare, engagerad och underhållande och extremt kompetetent. » (Mycket stor)
- Mycket nöjd med föreläsningarna, bra också att anteckningar fanns tillgängliga på kurshemsidan, för komplettering av sina egna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»7 12%
Ganska liten»13 24%
Ganska stor»23 42%
Mycket stor»11 20%

Genomsnitt: 2.7

- Köpte ingen bok, men använde uppgifterna i den som var mycket bra» (Mycket liten)
- Kan med ganska stor säkerhet säga att minst 75% av allt jag lärt mig under kursen har jag lärt mig under förläsningar. » (Ganska liten)
- Jag har inte läst boken så jättemycket, mest gjort övningar därifrån.» (Ganska liten)
- bra bok, men jag läste inte i den speciellt mycket.» (Ganska liten)
- Kursbokens uppgifter är ibland svåra att förstå sig på.» (Ganska stor)
- Det kändes dock ibland som om de förevisade uppgifterna i boken inte samstämde med vad Åke fokuserade på under föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Läroboken var bra.» (Ganska stor)
- Bra med färdiga föreläsningsanteckningar» (Mycket stor)
- Förmodligen an av de bästa kursböckerna jag har haft.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»27 50%
Mycket bra»22 40%

Genomsnitt: 3.27

- Webbsidan är ganska rörig» (Mycket dåligt)
- ANVÄND TIMEEDIT! MEDDELA ÄNDRINGAR PÅ HEMSIDAN! Fråga Kjell Jeppson om du känner dig osäker, han må vara ond men han vet hur man organiserar en kurs.» (Ganska dåligt)
- Servern som kurshemsidan låg på (fy.chalmers.se) hade en hel del nertid i mitten av kursen.» (Ganska bra)
- Hemsidan var något rörig, plus att den låg nere ibland. Kunde göras bättre. I övrigt var det fantastiskt med de inscannade lösningarna på uppgifterna till boken. Tack den som tagit sig tid att göra det!!» (Ganska bra)
- lite rörig hemsida. Tycker att chalmers borde propsa på att alla kurshemsidor ska ha en enhetlig layout.» (Ganska bra)
- Informationen fanns där, men det kunde vara bättre struktur på eländet ,)» (Ganska bra)
- Hemsidan kunde varit bättre strukturerad men det är inget livsviktigt. Jag gillar färgen!» (Mycket bra)
- Ful men praktiskt hemsida. Bra uppgifter och bra att det finns föreläsningsblad ute så man kan läsa ikapp det man missat.» (Mycket bra)
- kurshemsidan innehöll mycket bra material.» (Mycket bra)
- Väl uppdaterad hemsida» (Mycket bra)
- Väldigt bra med svar till övningar. Svar till övningar borde egentligen vara givna till varje kurs. De är till oerhört hjälp vid inlärningen.» (Mycket bra)
- Bra att lösningsförslag till uppgifterna i boken fanns tillgängliga, är till stor hjälp då det skulle ta alldeles för lång tid att fråga om hjälp när man fastnat på en uppgift vid samtliga tillfällen då det skedde...dock kan lösningsförslagen till veckouppgifterna läggas upp på hemsidan något tidigare, tror det var fler än mig som gärna började räkna på nästa veckas uppgifter.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 12%
Mycket bra»37 68%
Har ej sökt hjälp»10 18%

Genomsnitt: 4.05

- På onsdagsövningen krockade det Reglertekniken för några av oss, men det var ju vårt egna val.» (Ganska bra)
- Det har gått att få hjälp inprincip med vad man vill när man vill under hela kursens gång, finns absolut inget att klaga på.» (Mycket bra)
- Som sagt, man fick alltid svar på det man undrade över.» (Mycket bra)
- Inga problem att ställa frågor i föreläsningspauserna och på de lärarledda gruppövningarna fick vi hjälp så fort vi behövde.» (Mycket bra)
- Väldigt kompetenta och trevliga lärare under lektionstillfällena.» (Mycket bra)
- Både föreläsare och vägledare på övningarna var förvånansvärt pedagogiska.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»12 22%
Mycket bra»32 59%
Har ej sökt samarbete»7 12%

Genomsnitt: 3.77

- Inget att klaga på.» (Mycket bra)
- Har endast pluggat i grupp» (Mycket bra)
- Gruppövningarna funkade kanon, största delen av inlärningen bestod helt klart av dem.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»22 40%
Hög»28 51%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.55

- Väldigt lagom.» (Lagom)
- Uppfattar fysik som ett svårt ämne och tempot har varit högt men det har flytit på bra.» (Hög)
- Hög belastning men det är en bred kurs med mycket som ska täckas in.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»19 35%
Hög»28 51%
För hög»5 9%

Genomsnitt: 3.64

- Den andra kursens laborationer hade lite tajta dead-lines, vilket förmodligen är anledningen till att jag inte deltog i 100% av föreläsningarna.» (Lagom)
- Fysikkursen var perfekt tempo, man märker att Åke är erfaren. Datastrukturskursen var sämre upplagd och tog därför mer tid än nödvändigt.» (Hög)
- Den andra kursen (DAT035) krävde inte lika mycket tid så de passade bra ihop.» (Hög)
- Den parallella kursen (datastrukturer) hade rätt kniviga labbar som tog tid.» (Hög)
- All vaken tid går till skolan men det är ju inget nytt :)» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 5%
Godkänt»9 16%
Gott»22 40%
Mycket gott»20 37%

Genomsnitt: 4.09

- Kursboken höjer intrycket av kursen.» (Godkänt)
- Framförallt pga den utomordentliga läraren.» (Gott)
- Kanon föreläsare!» (Gott)
- Främst för att Åke Fäldt är en riktigt duktig föreläsare, förmodligen den bästa jag haft hittils.» (Mycket gott)
- Kul att få se en engagerad, kompetent och pedagogisk lärare i aktion!» (Mycket gott)
- En väldigt intressant kurs som jag rekommenderar andra att ta.» (Mycket gott)
- Bra kurs, fast tentan var i det svåraste laget...» (Mycket gott)
- Mycket bra kurs. Åke var en fantastisk föreläsare (utan tvekan den bästa hittills), och hjälpen på övningarna var bra. Labbarna funkerade även dem bra.» (Mycket gott)
- Mycket bra upplägg. Bästa föreläsare/examinator jag haft. Mycket bra handledare.» (Mycket gott)
- Superrolig och bra kurs!» (Mycket gott)
- Finns knappt något negativt att anmärka på tycker jag...skulle i så fall vara att Åke håller på Elfsborg :-)» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Samma examinator och föreläsare. :P»
- Åke Fäldt»
- Kursboken.»
- Åke!»
- räkneövningarna på ons eftermiddag»
- Övningarna i NC! Helt klart det viktigaste om man ska lära sig nåt. Jag gillar upplägget med att vi sitter i grupprm och räknar och att handledarna går runt och hjälper till där det behövs.»
- Åke! Han är den bästa föreläsaren hittills »
- Duggorna med extra poäng»
- Läraren»
- Allt?»
- Duggorna, de var superbra! Sätter press på en redan från början och när man väl klarar dom så får man lite självförtroende inför tentan. Kalas!»
- Handledarövningarna»
- Bra exempel på tavlan.»
- Bra föreläsare. Bra med långa räknepass.»
- Föreläsaren och övningarna i NC med handledare.»
- Åke Fäldt!»
- Åke!»
- Föreläsnigarna och räknestugorna, samt föreläsningsantecknignar»
- De långa övningstillfällerna. (borde införas i fler kurser). Hadledare och föreläsare var mycket bra. »
- Åke Fäldt måste vara kvar! Även duggorna. Åke motiverade verkligen mig med sina utläggningar som t ex. "hela chalmers dräller d-are som ska ta fysiken en annan gång, men det lovar väl ni att ni inte ska"»
- duggorna. »
- Åke Fäldt! Hatten av för hans engagemang, humor och pedagogiska förmåga.»
- Föreläsaren»
- Duggorna är fantastiskt bra inläsningsmetoder, blir att man repeterar det man lärt sig dittills vilket man tyvärr inte skulle göra om det inte vore duggor. 2 duggor var perfekt.»
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationerna var ganska lama. Vågrörelserna kändes helt onödig, T4:an var ok, men materiellet var illa underhållet och dessutom saknades en ganska mycket grejer.»
- Ingen aning»
- det enda jag kan klaga på är att sista biten med vågor, reflektion och partikelfysiken gick lite väl snabbt, med tanke på att den var klurig. mer tid på det tack.»
- Labbarna var mindre intressanta, där lärde jag mig inget. Det är ganska tråkigt att räkna rutor på stirlingcyklar eller att vänta flera minuter på att oscillatorn ska stabiliseras. »
- Kanske mindre innehåll»
- lättare tenta :P»
- Bättre laborationer»
-
- Det är alltid ett gäng som läser Regler och Fysik samtidigt, i år låg tentorna samma dag och samma tid. Kan ni försöka påverka så att i alla fall den ena läggs på fm och den andra på em till nästa år? Dessa kurser är sådana som många har som rest.»
- Ingenting»
- Bättre väghanvisning till labbarna. Mer pålästa labbhandledare (testa dem gärna på krafter och energikonservering innan ni anställer dem). Föreläsaren bör ha en plan för vad han/hon skall säga och skriva på tavlan innan han/hon börjar, den här kursen har varit lite ryckig. Fråga Bernad Behrens, han må vara ännu ondare men om det är någonting han kan så är det att prata och skriva/rita med en klar röd tråd som han tänkt ut innan. Bakgrundsfärgen på kurshemsidan.»
- Kurshemsidan kunde ju struktureras något, byt gärna bakgrundsfärg också»
- Updatera labbarna, de kändes lite föråldrade och framför allt så fick iaf inte jag ut något av dom.»
- Fundera på vad som egentligen är viktigt för kursen och vad som kommer med på tentan»
- Labbarna, helt onödiga, man lärde sig i stort sett ingenting. »
- Bra kurs, tycker inget behöver förändras.»
- kurshemsidan.»
- Meningslösa laborationer som inte ger någon extra förståelse, känns bara som utfyllnad.»
- Laborationerna kändes helt meningslösa.»
- Kom på en grej, ett labbhäfte hade fel litteraturreferenser, tror det var till labben om svängningsrr. Vi var först ut med den labben, så det var svårt att förbereda sig som man skulle. »
- Fler obligatoriska moment»

16. Övriga kommentarer

- bra upplägg och bra lärare.»
- Överlag en väldigt bra kurs. Helt klart den bästa och roligaste föreläsaren hittills!»
- Bästa föreläsaren hittils, skall vara kvar tills nästa års D-teknologer!»
- Jättebra kurs! Kunniga och hjälpsamma handledare och lärare!»
- Mycket bra! Jättekul och intressant kurs.»
- föreläsare och handledare på övningar, riktigt goa gubbar.»
- Väl mött 09»
- Väldigt bra och pedagogisk lärare.»
- Bra och rolig kurs!»
- Riktigt bra lärare, bästa vi haft. »
- Tror alla hade mått bra av lite mer kvantfysik och därmed lite högre tempo»
- Underbar föreläsare»


Kursutvärderingssystem från