ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Mekanik och hållfasthetslära del 3, TME030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-26 - 2007-11-09
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Anders Boström»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»8 19%
Cirka 20 timmar»11 26%
Cirka 25 timmar»13 31%
Cirka 30 timmar»6 14%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.63

- Betydligt mer under tentaperioden» (Högst 15 timmar)
- La ner kursen runt läsvecka 4 eftersom jag blev sjuk och inte kom ikapp sen» (Högst 15 timmar)
- Behövdes uppenbarligen inte mer» (Cirka 20 timmar)
- Svårt att uppskatta... Betydligt mer arbete i slutet av kursen ,)» (Cirka 30 timmar)
- svårt att uppskatta...» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 7%
75%»7 17%
100%»31 75%

Genomsnitt: 4.68

- Alla räkneövningar, men inga föreläsningar (schemakrock).» (50%)
- inte så mycket i början» (50%)
- har inte gått på alla räknestugorna men det mesta av det andra» (75%)
- Prioriterade annan kurs föreläsningar ibland» (75%)
- Bra föreläsnignar. Framförallt mkt bra övningar av vissa handledare! Bra hemsida av Anders Johansson. Bra med flera räknestugor!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 41%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 34%

Genomsnitt: 2.51

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»28 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- vet inte eftersom jag inte har läst dom» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 21%
Ja, i hög grad»22 68%
Vet ej/har inte examinerats än»3 9%

Genomsnitt: 2.87

- vet inte eftersom jag inte läst dom» (?)
- Skrev inte tentan» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»15 36%
Mycket stor»23 56%

Genomsnitt: 3.48

- Föreläsningarna känns som att de antingen är på en alldeles för hög eller allt för låg nivå för att man skall ha nytta av dem» (Ganska liten)
- Räkneövningarna har varit till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Räkneövningarna hjälper 10ggr mer än föreläsningarna» (Ganska stor)
- Har hjälpt driva på, men inte helt nödvändig för förståelse. Bäst har räkneövningar hjälpt.» (Ganska stor)
- Boström är kung.» (Mycket stor)
- Övningarna är jättebra, också bra med exempeltal på föreläsningarna, det har vi inte haft i de andra två mek-kurserna» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare» (Mycket stor)
- Anders är grym. Höll lagom tempo, ibland kanske lite för lågt. Men kul med en föreläsare som inte automatiskt antar att vi kan lika mycket som honom själv.» (Mycket stor)
- Undervisningen var välidigt bra!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»14 34%
Ganska stor»20 48%
Mycket stor»7 17%

Genomsnitt: 2.82

- Väldig bra kursbok, har dock kollat i den väldigt lite.» (Ganska liten)
- Har inte läst så mycket i boken. Däremot är övningsgenomgångarna som läggs ut på internet guld värda om man missar en övning» (Ganska liten)
- Läst i boken max 10 minuter. Att det inte finns ett förklarande facit varken i boken eller på hemsidan (som det borde finnas om man läser första sidan i boken) är riktigt uselt.» (Ganska liten)
- Sammanfattningsblad och bokens räkneövningar.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»17 41%
Mycket bra»23 56%

Genomsnitt: 3.53

- Då lösningar av övningsskrivningar samt tentor anslås på expeditionen bör de av enkelhet och tillgänglighet också anslås på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Särskilt kurshemsidan är bra. Mindre bra var inte helt otippat adm runt första duggan.» (Ganska bra)
- Anders hemsida var mycket bra.» (Mycket bra)
- Bra med den omgjorda hemsidan, mer struktur» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om övningarna?

39 svarande

Totalt:

Mycket bra»30 76%
Bra»7 17%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»2 5%

Genomsnitt: 1.33

Fördelat på olika grupper:

Grupp a: Anders Johansson: (14 st)
Mycket bra11 78%
Bra2 14%
Ganska dåligt0 0%
Mycket dåligt1 7%

Genomsnitt: 1.35

- var nästan aldrig där» (?)
- Helt klart bästa gruppen. Klart språk och jordnära undervisning.» (Mycket bra)
- Tyckte även att Jonathan Westlund var mkt bra! Anders är verkligen engagerad och han förklarar på ett bra sätt och framförallt tycker (eller visar han iaf inte) att någon fråga är för dum. Idel beröm!» (Mycket bra)
- Folk springer från föreläsningarna för att få en plats i hans sal! Släpp inte honom som övningsledare för allt i världen, han är jättebra» (Mycket bra)
- Helt klart värd pedagog priset» (Mycket bra)
- Den bäste övningsledare som finns!» (Mycket bra)
- bra och pedagogiskt» (Mycket bra)
- Duktig och engagerande, men kan av någon anledning inte förmå sig att hålla lite tempo så att han hinner med alla uppgifterna.» (Bra)
- lite jobbit at man inte visste om man skulle få platts eller ej, vissa handledare var sådär. medans andra var super bra!» (Bra)
- Rolig och pedagogisk, helt klart en tillgång» (Mycket dåligt)

Grupp b: Christoffer Landström: (5 st)
Mycket bra3 60%
Bra2 40%
Ganska dåligt0 0%
Mycket dåligt0 0%

Genomsnitt: 1.4

Grupp c: Peter Möller: (12 st)
Mycket bra10 83%
Bra1 8%
Ganska dåligt0 0%
Mycket dåligt1 8%

Genomsnitt: 1.33

- PM är mkt pedagogisk, och gör inte saker svårare än de är.» (Mycket bra)
- Pedagogiska och därmed mycket givande övningstillfällen» (Mycket dåligt)

Grupp d: Bo Peterson: (1 st)
Mycket bra0 0%
Bra1 100%
Ganska dåligt0 0%
Mycket dåligt0 0%

Genomsnitt: 2

Grupp e: Jonathan Westlund: (7 st)
Mycket bra6 85%
Bra1 14%
Ganska dåligt0 0%
Mycket dåligt0 0%

Genomsnitt: 1.14

- Strukturerat, pedagogiskt. Bra!» (Mycket bra)
- har gått till både Jonathan och Anders och båda har varit väldigt bra. Bra att de går igenom allt långsamt samt förklarar alla steg.» (Mycket bra)
- mkt bra kille!» (Mycket bra)
- Bästa övningsledaren någonsin. Pedagogisk och rolig. Skönt att allt inte är på dödligt allvar hela tiden. Många tummar upp. » (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om projektuppgiften?

41 svarande

Mycket bra»4 9%
Bra»27 65%
Ganska dåligt»7 17%
Mycket dåligt»3 7%

Genomsnitt: 2.21

- Krävde sin insats, men inte alls lika omöjlig som matlab-uppgifterna i matte-kurserna» (Mycket bra)
- Mer lagom nivå än i de andra mek-kurserna. Fast utan exemplet som befogades hade man ju aldrig klarat det» (Mycket bra)
- Inga större problem att lösa. Skoj med grafer som man förstod för en gångs skull.» (Mycket bra)
- Lärde mig inget specifikt inom mek, snarare matlab. Skulle hellre ha en lab där man fick klämma och känna.» (Bra)
- Man har defintivt stor glädje av tidigare kunskaper i Matlab, och jag kan tänka mig att den blir ganska lurig om man har bristande sådana. Detta problem kanske sanerar sig självt dock, i och med att Programmering Matlab blir obl för M1.» (Bra)
- Stor vikt fick läggas på det matematiska och enahandigt räknande.» (Bra)
- Snålt med handledare.» (Bra)
- En aning komplex kanske...» (Bra)
- skulle vara bra med mer matlab info, tydligare beskrivnig hur man ska programera.» (Bra)
- svårt med filmen» (Bra)
- Kändes inte som man lärde sig så mycket.» (Ganska dåligt)
- Uppgiften testade väldigt mkt hur man kan hantera matlab medans mekanikdelen var i bakgrunden. Att sedan handledarna godkände ekvationer som var fulla med fel gör inte saken bättre» (Ganska dåligt)
- Påtok för svår för vad vi kan om matlabb. Först efteråt, när en handledare mer eller mindre hade gjort uppgiften åt en, så förstod man upplägget och innebörden av uppgiften.» (Ganska dåligt)
- För lite tid i jämförelse med hur många studenter vi är.» (Ganska dåligt)
- Kunde givit ledning om att skule frilägga med naturliga kordinater. Kasst att blev nekad att redovisa vid tillfälle 3 och var tvungen att lägga 1h på att övertyga övnledaren med hjälp av examinatorn.» (Ganska dåligt)
- Det var svårt att förstå vad man skulle göra, och det var väldigt svårt att få hjälp. Att sitta och vänta i över 2 timmar på att få redovisa är uselt. Borde varit i mindre grupper, med utspridda tillfällen.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 9%
Ganska bra»15 36%
Mycket bra»15 36%
Har ej sökt hjälp»7 17%

Genomsnitt: 3.6

- På datahandledningarna var det ju under all kritik, hopplöst att få hjälp. På räknestugorna var det bättre. » (Ganska dåliga)
- det blir ofta långa köer på handledningslektioner och dylikt vilket gör att men tilslut sätter sig och pluggar själv och fråkar kurskamrater om hjälp i stället. positivt är dock att vi har kunnat gå upp till våra övningsledare och fråg när vi inte har haftandra lektioner. detta har varit till mkt stor hjälp!!» (Ganska dåliga)
- Ganska bra förutom under laborationen. Man fick bra svar och hjälp när man väl fick den, men det var inte så lätt.» (Ganska bra)
- hög belastning i vissa salar» (Ganska bra)
- bra att man kan gå upp och fråga övningsledarna» (Ganska bra)
- Bra med antalet räknestugor! Även så har doktorander varit villiga att hjälpa till från kontoret.» (Mycket bra)
- tack för att man får komma upp å fråga!, det hjälpte mycket!» (Mycket bra)
- jättebra att vi kunde komma upp och fråga när som helst» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 21%
Mycket bra»31 75%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.8

- Men jobbar ju med de man umgås normalt med» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 4%
Lagom»27 65%
Hög»11 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17

- Hög, men det ska den vara.» (Hög)
- Det var väl mycket att lära sig och räkna igenom, många områden. Kapitel 6 i boken tog musten ur mig.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»24 58%
Hög»13 31%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.43

- Går inte i M2, så detta kanske inte är relevant.» (Hög)
- Efter en veckas sjukdom lyckades inte jag komma ikapp i båda ämnena, materialen krävde inte direkt lite av en heller ju.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 7%
Gott»25 60%
Mycket gott»13 31%

Genomsnitt: 4.24

- Lite mycket i omfattning men ändå helt okej» (Gott)
- Bra föreläsningar och övningar. » (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällena.»
- räkneövningar»
- Föreläsningsanteckningarna, som sammanfattar vilka begrepp man gått igenom.»
- Antalet räknestugor och övningar»
- Övningarna»
- Peter Möller»
- Bra med mycket genomgångar av tal så man får en känsla för hur man ska räkna.»
- Mängden rökneövningar och räknestugor»
- Anders Boström»
- Peter Möller»
- Boström som föreläsare. Många gamla tentor utdelade.»
- examinatorn va riktigt duktig byt inte ut honom.»
- Allt utom labben!»
- Jonatan..»
- Räkneövningarna»
- Tempot, lagom mycket tid till alla moment, klassrumsexperiment.»
- projektuppgiften»
- Övningsskrivningarna»
- Att ha Anders Boström som föreläsare eftersom han gör massa exempel och inte bara härledningar av formler. Mycket bra. »
- duggor, och Boström!»
- föreläsaren!»
- allt, en mkt bra kurs»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationsupplägget, fungerade inte alls.»
- Inför en klämma och känna laboration.»
- Det klassiska problemet med att en del övn-ledare är mer populära än andra, som leder till viss överbefolkning i salarna.»
- vissa handledare (tyvärr)»
- Bättre planering på duggorna. Det blev jättejobbigt när det blev som det blev i år, trångt och varmt. (Första duggan alltså).»
- Vet ej»
- Någon bör läsa och räkna igenom duggor och tentan för att plocka bort alla språkliga misshandlingar och saker som kanske inte alltid är helt kristallklara»
- Fler handledartillfällen för projektuppgiften»
- Bättre möjligheter till att få hjälp med matlab-uppgiften. Och fler salar på räknestugorna, det blev fullsatt med en gång och salarna var pyttesmå i kemi-huset»
- Lite mer belysande exempel på föreläsningen än bara övnuppgifter ur boken. Gärna lite mer verklighetsrelaterade exempel, dvs inte så teoretiska.»
- Fler handledare till projektuppgiften»
- Använd kurshemsidan mer och oftare för att meddela lösningar etc.»
- Helst inga nya genomgångar i repitionsveckan.»
- Inget speciellt»
- Labben börde antingen göras lättare eller att man får mer handledning innan,även sådan handledning som förklarar programmet och hur de skall programmeras, vet att detta kanske inte är något som eran instution skall göra men på något vis få mer insikt i det.»
- Ett facit till rekomenderade uppgifter. Kanske lite mycket att begära men det hade underlättat.»
- Fler handledare under räkneövningarna och speciellt under projektuppgiften»
- Konstrutionsuppgiften»
- det skulle vara bra med fler räknestugor och mindre räkneövningar»
- Se till att rensa bort övningsledare som på ett arrogant sätt avvisar elever som vill redovisa sin uppgift annat än i sista sekund. Fler platser på övningsskrivningen.»
- övningslokalerna»
- Bo som handledare i matlab, han kunde inte så mycket»

18. Övriga kommentarer

- Intressat kurs!»
- Gör en snäll omtenta!»
- Bra med härledningar för förståelsen»
- Kursen har varit väldigt bra!!»
- Undervisningen var bra men administrationen kass. För få platser på första ÖS, kass tolkning av sista frågan första ÖS. För sent meddela att ändra b/6:a på andra ÖS. Av någon anledning inte övningsledare informerade om att det kan vara lämpligt att låta elever redovisa, även om det inte är sista tillfället.»


Kursutvärderingssystem från