ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-2 Maskinorienterad programmering IT, DAT015/DAT151

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-25
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp

1. Vilket program/universitet går du på?

42 svarande

Chalmers IT»37 88%
Chalmers, annat program»4 9%
Göteborgs universitet»1 2%

Genomsnitt: 1.14

- Läser senare del av programmet på D, tog kursen för att fylla en lucka i examen.» (Chalmers, annat program)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

42 svarande

Högst 15 timmar»12 28%
Cirka 20 timmar»15 35%
Cirka 25 timmar»10 23%
Cirka 30 timmar»4 9%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.21

- Har läst två andra kurser simultant under den här perioden.» (Högst 15 timmar)
- Borde ha pluggat mer» (Högst 15 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»0 0%
25%»3 7%
50%»7 16%
75%»15 35%
100%»17 40%

Genomsnitt: 4.09

- Jag har bara deltagit under labtillfällen, jag närvarade inte vid föreläsningar, annat än introduktionsföreläsningen.» (25%)
- Föreläsningarna krockade väldigt ofta med andra kursers föreläsningar» (50%)
- Deltagit i allt utom C-demonstratoner» (75%)
- Ej demonstrationer.» (75%)
- Missat pga resor» (75%)
- Missade ett par övningstillfällen, samt en föreläsning.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 23%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 52%

Genomsnitt: 3.02

- Bra förklaring under lektion, både vad som förväntas och hur denna kunskapen passar in och behövs för en blivande Data/IT -ingenjör.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Men de låter mer än vad man egentligen lär sig.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»31 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- framför allt C delen. Vi kan redan imperativ programmering, vi har haft 22,5 p i det (java plus projekt). Vist att det är en del annorlunda i C men vi borde verkligen inte lägga tid på att lära oss ett till programmeringspråk utan mer generella saker» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen är rimliga, dock känns det lite som att det är tre små separata kurser (i assembler, digitalteknik, c) istället för en ren programmeringskurs med varvat assembler och c vilket kursnamnet tyder på.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 30%
Ja, i hög grad»22 61%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.77

- Vissa delar av kursen testades inte (ex. paralell exekvering, omsesidig uteslutning). Vissa saker som testades ingår inte i kursens mål (ex. grafik).» (I viss utsträckning)
- En del av tentan kändes lite överflödig då man testats på programmeringen mer naturligt i labbarna.» (Ja, i hög grad)
- men tycker det är ett bökigt tenta system, man borde bli godkänd när man har 20 poäng... alltså inte behöva ta ett visst antal C och ett digitalteknik.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»4 9%
Ganska stor»19 45%
Mycket stor»17 40%

Genomsnitt: 3.21

- det varierar väldigt mycket, jag har läst in i princip all c själv, medans de delarna om serie kommunikation, avbrottshantering och så vidare har jag fått ut mycket av föreläsningarna» (Ganska liten)
- Rolfs del var till jättestor hjälp, Jans mindre.» (Ganska liten)
- Mycket bra föreläsare hjälpte. Roliga men seriösa!» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»17 40%
Ganska stor»12 28%
Mycket stor»8 19%

Genomsnitt: 2.54

- Köpte inte Vägen till C.» (Mycket liten)
- Skulle ju inte kunna göra övningar utan den bok de står i, visst. Men annars inte mycket.» (Ganska liten)
- Litteratur för C inte särskillt hjälpsam. » (Ganska stor)
- Inget fel på kurslitteraturen, skulle dock vilja ha ett mini-häfte på "best of" digitalteknik, samt några väl valda fullständiga lösningar för vanliga MC12 uppgifter i assembler och c.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»17 40%
Mycket bra»21 50%

Genomsnitt: 3.4

- Alla gamla tentor fanns inte utlagda. Hittade 9 ytterligare på mop.tuffsruffs.se/mop» (Ganska dåligt)
- Labbhäften i assembler var smart upplagda i steg för steg. De i c började bra, men den sista laborationen förvirrade oss en hel del, när vi struntade i häftet lyckades vi dock på egen hand.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»23 54%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.76

- Uselt från Jans sida. Obesvarade mail bör inte förekomma från någon som påstår sig vara kursansvarig. » (Ganska dåliga)
- Ofta lång väntetid på labbar» (Ganska bra)
- Ibland tar det lång tid att få hjälp i labbet» (Ganska bra)
- Bra engagerade labhandledare» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 34%
Mycket bra»24 58%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.73

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 7%
Lagom»25 59%
Hög»12 28%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.3

- blev klar med alla labbar på runt tre veckor, utan att anstränga mig allt för mycket. framför allt C labbarna var för lätta» (Låg)
- Har ej hunnit med så mycket av den parallella kursen som jag skulle velat p.g.a. ständiga labbförberedelser.» (För hög)
- Högsta jag varit med om» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»21 50%
Hög»14 33%
För hög»6 14%

Genomsnitt: 3.59

- Förutsatt att jag pluggat så mycket som jag borde ha gjort.» (Lagom)
- Jag studerar 150-200% för tillfället, och det är svårt att räkna in mig som den typiske IT-studenten.» (Hög)
- Beror ju mestadels på att jag läser extra kurser och jobbar vid sidan av...» (För hög)
- Pluggade konstant» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 16%
Gott»25 59%
Mycket gott»10 23%

Genomsnitt: 4.07

- Intressant innehåll trots något lågt tempo» (Godkänt)
- Skönt med en programmeringskurs äntligen» (Gott)
- Bra kurs, lite splittrad dock.» (Gott)
- (Gott)
- Rolig men klurig kurs. Bra laborationer.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Rolf.»
- labarna»
- rolf»
- föreläsningarna om datorgrafik, realtidsystem osv. »
- Laborationerna och föreläsarna.»
- Riktigt bra föreläsare såklart. Grafikföreläsningen var mycket intressant också!»
- Bra med gästföreläsningar. Mycket bra labbar. Bra övningsbok i assembler.»
- Favoritföreläsare och bra handledare!»
- Labbar! Mycket nödvändiga...»
- Laborationerna.»
- Rolf»
- Allt»
- Rolf Snedsböl»
- Föreläsningarna var i allmänhet väldigt givande.»
- labbarna de är lärorika.»
-

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbarna bör reflektera mer av föreläsningsinnehållet. Alla bör inte antas plugga it.»
- litteraturen. skaffa en bra läsbok som efterföljs under föreläsningar»
- Mer givande C labbar, högre tempo»
- Tror inte det behövs ändras på något.»
- De första föreläsningarna i C tog alldeles för lång tid med tanke på den låga svårighetsgraden när man nyligen har java-kurserna. Kanske gå direkt på C-specefika delar nästa gång då programmeringskunskaperna oftast är ganska goda hos de flesta studenterna som läser kursen, iaf på IT.»
- Inget speciellt»
- Mindre digital/datorteknik, och mer fokus på programmering. »
- Ibland lite otydliga instruktioner på laborationerna.»
- Minska betoningen på digitalteknik till förmån för assemblerdelen, som kräver såpass mycket nötande för att man ska kunna få riktig känsla för det.»
- Skulle gärna se att man /inte/ fick ha "Vägen till C" på tentan, så slipper man känna press att köpa den... Lägg gärna lite tid på andra kommunikations-protokoll, CAN var mycket intressant :)»
- Tydligare och bättre föreläsningsmaterial på kurshemsidan. Det var mycket bra föreläsningsmaterial på föreläsningarna men jag tror inte allt finns på kurshemsidan, om det gör det så är det inte organiserat efter föreläsningarna. Det är därför svårt att kolla på föreläsningsmaterialet innan föreläsningarna.»
- Lite mindre labbar»
- Inget»
- Avsaknad av kursbok i assemblerdelen?»
- Gärna fler övningstillfällen. Och det hade varit väldigt bra om programvaran i digitaltekniken fanns tillgänglig även för Mac-användare.»
- tentans poäng system det med att man behöver har c och digitalteknik»
-

17. Övriga kommentarer

- Rolf är alltid en trevlig föreläsare, även när han kastar kritor mot mig :)»
- Lärorik och bra kurs! Kändes väl uppbyggd, med erfarna föreläsare. »
- Hade gärna haft en dugga för c och en dugga för assembler (2-timmars) som skulle kunna ge några bonuspoäng inför tentan så att en missad tentauppgift inte får så fatala följder.»
- Laborationerna var i väldigt olika svårighetsgrad, vissa fick man jobba ihjäl sig, andra var lite bättre tidsmässigt»
- Länka till mop.tuffsruffs.se/mop på hemsidan. Gjorde stor skillnad för mig. Var en slump att jag upptäckte den över huvud taget.»
-


Kursutvärderingssystem från