ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM Programmeringsteknik, TIN211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-11 - 2009-01-17
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Gabriel Asphult»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

61 svarande

1 (inte alls)»0 0%
12 19%
20 32%
22 36%
5 (över förväntan)»7 11%

Genomsnitt: 3.39 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För de som kunde programera sedan innan var det inte mycket nytt och för de som inte kunde gick det för fort. Om man går igenom allt från grunden på ett mer strukturerat och väldefinierat sätt så tror jag att alla får mer ut av det. » (2)
- Jag trodde att det skulle vara fler labbar och lite mindre föreläsningar. Jag trodde också att labbarna skulle vara roligare än de som vi fick. De labbar vi fick var inte de roligaste. Vi skulle kunna programmera spel.» (2)
- Det var inte det bästa upplägget på undervisningen, jag kunde ha lärt mig mycket mer om det varit tydligare.» (2)
- Dödade mitt intresse för programmering.» (2)
- Det var kul och intressant, något som jag inte förväntade mig. Men att det var ganska svårt var jag med på. Jag antar att det inte bara syftar på posetiv förväntan...» (2)
- Strukturen på föreläsningar och förklaringar var tidvis något förvirrande. Jag upplevde att för många (men inte alla) intressanta frågor om mekanismerna bakom programkörning och datastrukturer avfärdades som ointressanta, en lämpligare behandling kan vara att ge en kort, kärnfull, ofullständig, men sann förklaring, och en referens. Den enorma kompetens som finns hos en del av studenterna kunde, och borde nog, ha använts. » (2)
- Jag kan programmera sedan tidigare så jag hade inte så höga förväntningar. Jag kan inte uttala mig om hur den är för nybörjare. jag tror att man kanske kan hitta bättre exempel på objektorienterad design, nämna någonting mer om standard-datastrukturer och algoritmer, ex. vector, bubble-sort... bara en liten försmak.. något annat jag hade önskat är unit-testing,debugging och profiling, jag vet inte vad man lägger i ordet programmeringsteknik, men det som man i verkligheten gör när man sitter med mjukvara av olika slag är definitivt oftare att behandla kod som någon annan designat. debugging, refactoring, profilering hade varit användbart, och för all mjukvaruutveckling: unit-testing. unit-testing. unit-testing! en lab som är omvänd? Man får kod som nästan funkar, naturligtvis utnyttjande något API, och så ska man fixa till den, sätta sig in i vad som händer och kommentera den. kanske skulle man om man lät den löpa över flera läsperioder kunna få in mer, men då skulle den gå ut ännu mer över andra kurser...» (3)
- Hoppades att den skulle gå lite djupare eftersom jag har programmerat Java förut.» (3)
- Man var tvugnen att ha en viss förkunskap. Det var inte en helt nybörjar kurs» (3)
- Svårt att veta, har ej programmerat tidigare.» (3)
- Kursens innehåll var bra, men föreläsningarna och laborationer/tenta var svårbegripliga och ibland motsägelsefulla.» (3)
- hade inte så många förväntningar» (3)
- Man fick lära sig alla grunder bra.» (4)
- Jag hade inga förväntningar från början då jag itne programmerat innnan. Det som vi gick igenom var dock i stort sett det som fanns i kursboken, vilket jag anser uppfylla mina förväntningar» (4)
- förväntade mig java, fick lära mig java. Förväntade mig dock inte detta tempo men, men..» (4)
- Tog inte upp så mkt mer än gymnasiekursen som jag hoppats.» (4)
- Roligare än jag trodde det skulle vara!» (4)
- Hade inga större förväntningar men det var en bra kurs där man lärde sig från grunden, men ändå fick chans att skriva en hel del program som kändes avancerade.» (4)
- lagom tempo. jag hade viss programmeringsvana sen tidigare, men den var lite ringrostig, men kände inte att det var någon rivstart. framförallt är jag positiv till att vi faktiskt fick lära oss så pass mycket grafisk programmering» (5 (över förväntan))
- Jag hade egentligen inga förväntningar. Men jag trodde att programmering skulle vara tråkigt så jag blev glatt överraskad.» (5 (över förväntan))
- Pedagogoiska genomgångar på föreläsningarna. Bra att programmeringen ankyts till objekt/metoder som man kan visualisera och förknippa sig med. » (5 (över förväntan))
- smidigt att nybörjare också lärde sig fort» (5 (över förväntan))
- Jag har lärt mig betydligt mer än vad jag föreställde mig innan kursstarten.» (5 (över förväntan))
- Jag har funnit ett nytt intresse :)» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

61 svarande

1 (ej relevant)»2 3%
5 9%
19 34%
12 21%
5 (mycket relevant)»17 30%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.67

- Verkar mindre direkt relevant för fortsatta studier än de flesta andra kurserna, om man inte vill gå vidare med programmeringen.» (2)
- Kursen skulle ha varit mer relaterad till algoritmer istället för grafiska miljöer och OOP.» (2)
- Programmering är bra, däremot Java vet jag inte. Python är bra för att det är starkt inom vetenskapsvärden och definitivt på väg uppåt, det är antagligen också ett enklare språk att lära sig som definitvt uppmuntrar till god programmeringsstil.» (3)
- jag kanske inte tycker kursen är jätteviktig som grundkunskap för blivande civilingengörer inom F, men jag tycker den var rolig intressant och förstår poängen i att träna problemlösning. jag antar att en viss bit programmering ingår i ingengörsmässig "allmänbildning"» (3)
- Beror mycket på vad man läser efteråt men väldigt bra att alla får prova programmering.» (3)
- Jag förstår tanken med programmeringsteknik, man tänker på ett annat sätt och man får bra programmeringsvana , dock tycker jag att det är tidigt att lägga ne programmeringkurs i andra läsperioden. Man har precis börjat få kläm på hur man ska lägga upp sina matte-studier när man landar med en kurs som kräver mycket tid i skolan och där man måste prioritera ett ämne näst intill..» (3)
- Bra kurs att läsa, den borde dock kanske vara valbar då många ej kommer att programmera mer efter kursen.» (3)
- Ej relevant i sig själv, men som bas för eventuella fortsatta programmeringskurser (som jag i nuläget är intresserad av att läsa).» (3)
- Är verkligen java det bästa att lära sig? Python kanske hade varit mer användbart i framtiden?» (3)
- Vet inte hur mycket man kommer att programmera just i själva utbildningen, men jag tycker att det är bra att kunna minst ett programmeringsspråk när man håller på mycket med datorer.» (3)
- Den utvecklar vår problemlösningsförmåga och tankesätt.» (4)
- Beror ju helt på karriärsval, men programmering är ju generellt mycket bra att kunna.» (4)
- Helt klart relevant ur mitt perspektiv men har hört de som tyckt annorlunda,» (4)
- Lite för mycket fokus på grafiken dock. Känns som om det inte är det som ska vara prio på kursen!» (5 (mycket relevant))
- Man måste kunna lite programering som civilingengör» (5 (mycket relevant))
- Jag menar att vi borde ha mer utbildning på datorhantering.» (5 (mycket relevant))
- att lära sig java känns as viktigt» (5 (mycket relevant))
- Programmering är mycket viktigt, synd att inte fler väljer fortsättningskursen. De skulle förmodligen behöva bättre motivering... Jag har hört flera som sagt att de sett fram emot programmeringen, men tappat suget efter den här kursen.» (5 (mycket relevant))
- Både ja och nej» (Vet ej)
- just nu är det svårt att se vad vi ska använda våra nya kunskaper till, mer än att rita enkla grafer på datorn..» (Vet ej)
- Då jag inte alls vet var jag hamnar i framtiden vet jag inte huruvida den är relevant. » (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

56 svarande

1 (inte alls)»1 1%
14 25%
17 30%
21 37%
5 (Mycket bra avvägt)»3 5%

Genomsnitt: 3.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- har ej skrivit än... otålig, inte skicka mail för tidigt ,)» (?)
- ej tentat» (?)
- Tenta speglade mer hur man kunde skriva kod. Det hade väldigt lite om semantiken för koden att göra. Man skulle kunna använda boken och editera den kod som fans i boken. » (1 (inte alls))
- Försök att fokusera med på faktiskt ProgrammeringsTEKNIK och inte värdelösa swing-tillämpningar.» (2)
- Övriga tentor antydde att det grafiska var viktigare ca50% av poängen. Fler okända användningssätt uppg 3 och 4 av metoder förekom. » (2)
- För mycket grafik på tentan reslativt sett till antalet föreläsningstimmar nerlagda på sagda ämne» (2)
- Mycket av tentan bestod av "grafisk programmering" vilket han gick igenom de två sista veckorna.» (2)
- Att ha en tenta på programmering är inte speciellt bra tycker jag. Det är klumpigt att skriva på papper, och det är svårt att begära att man skall kunna skriva utan kompileringsfel (då detta inte alltid beror på hur bra man är som programmerare eller hur bra man kan kursens innehåll). Att ha någon slags tidsbaserad laboration, med tillgång till internet, skulle, i min mening, vara en bättre examination.» (2)
- 1 och en halv veckas föreläsningar om swing och så var det över en tredjedel av poängen??? Skärpning!» (2)
- Jag upplevde att det var övervikt på grafiska applikationer. I grunden är jag positiv till det, men jag undrar om man i så fal inte borde ha gjort en mjuk, gradvis introduktion av det redan från första labbtillfället. Lämna förslagsvis ut ett skelett av kod för grafisk representation av de tidigare övningarna och låt studenterna modifiera den för att skapa fungerande grafiska applikationer. Förståendesen kan komma gradvis under användning.» (2)
- Sådär, konstiga proportioner t ex UML hade bara nämnts 5 minuter i föregående.» (2)
- för mycket saker som avvek från laborationer och föreläsningar, ex uml och arraylist» (2)
- Alldeles för mycket poäng ligger på grafiska uppgifter, när så lite av kursens lektioner har gått åt till det.» (2)
- Inte skrivt tentan än...» (3)
- Jag har inte skrivit tentan ännu, men på gamla tentor verkar många frågor vara kuggfrågor, vilket jag inte förstår poängen med? När använder sina programmeringskunskaper efter kursens slut kan man ju testa de delar av program man är osäker på, det är endast vid tentamenssituationer dessa frågor är en utmaning. Snälla skippa kuggfrågor.» (3)
- Har inte gjort tentan än så det är svårt att säga.» (3)
- Jag har ingen uppfattning om detta då tentan går imorgon.» (3)
- Vet ej, har inte gjort tentan än (måndag-kväll).» (3)
- Svår tenta!» (3)
- helt okej. förvånad att det inte handlade mer om rekursion dock? och tycker fortfarande det är lite konstigt att konstruera en tenta där en uppgift kan ge 21 p, även fast jag förstår att den kan ses som smådelar, osv. skulle nog föredragit en tenta där den redan var uppdelad.. » (3)
- Personligen är jag starkt emot de uppgifter, som på tentorna ges, av typen "kuggfråga på - för kursen - alltför djuptgående detaljkunskap", sedan finns det invändningar mot att vi lär oss så mycket grafiskt, vilket jag dock uppskattar starkt.» (3)
- Det återspeglar kanske ännu bättre men uppgifterna på tentan är kanske uppbyggda på så sätt att för att kunna visa det man lärt sig tidigt så måste man även kunna det sena.» (3)
- Kanske lite väl mycket poäng på grafiken, och lite väl lite teori.» (3)
- Det är underligt avvägt att låta en uppgift stå för mer än en tredjedel av tentans maximala poäng.» (3)
- Det är lite läskigt när en tredjedel av poängen ligger på en fråga. Å andra sidan vet jag inte hur man lämpligen delar upp den för att poängsätta delar.» (4)
- Lite mycket fokus på grafiken» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

60 svarande

<25%»6 10%
25-50%»2 3%
50-75%»6 10%
>75%»46 76%

Genomsnitt: 3.53

- Det finns en god anledning...» (25-50%)
- Föreläsningarna drog över tiden varenda gång! Ingen vill sitta en kvart in på lunchen bara för att höra Erland läsa Kalle och Hobbe. » (50-75%)
- kanske gjorde annat än att lyssna ibland, men det var väl relativt bra.. » (>75%)
- efter lv3 körde det igång rejält och då kändes det nödvändigt att vara med på föreläsningarna, vilket jag antagligen gjort ändå, brukar aldrig skippa föreläsningar.» (>75%)
- Fick bra OH bilder så det var väl värt att gå på föreläsningar.» (>75%)
- Jag var på de flesta.» (>75%)
- tror jag missade typ 4 stycken? det kanske blir mindre än 75% iofs.. » (>75%)
- Klart som f*n man går på förelsningarna. De var bra, dock så får du jobba vidare på årets OH-papper, såg förra årets och de var snyggare.» (>75%)
- Bra föreläsningar, det var ofta ganska lätt att hänga med även om man inte alltid förstod allt. Kändes som det var en bra nivå.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

60 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
10 17%
21 36%
19 32%
5 (mycket bra)»7 12%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Om det hade funnits läsanvisningar inför varje föreläsning hade upplägget som nu var kunnat fungera bra. Istället blev allting väldigt rörigt. Det här med OH-bilder funkar inte heller.» (1 (inte alls bra))
- Kanske ett lite väll hårt betyg för vissa hade faktiskt endel guld korn i sig men ett exempel där jag tycker att de brister är att det gick mycket tid på saker som var orelevant i sammanhanget medan det var för lite tid på fundamentala bitar. Tavel dispositionen var förfärlig och gick inte att anteckna något vettigt ifrån. Det var mycket tid att prata om vad skillnaden var mellan syntax och semantik men inte så mycket om hur man skulle gå från det ena till det andra. Om man vill att programmet ska bete sig på ett visst sätt hur översätter man då denna betydelse till en rimlig modell och sedan till en kodsyntax... » (2)
- Väldigt mycket felskrivningar på OH-bilderna och en aning sömnigt för mig som programmerat Java innan. Kalle och Hobbe är ett plus :)» (2)
- Föreläsaren upprepar ofta samma sak många gånger utan att säga det på nya sätt, så att det blir begripligare. » (2)
- Många föreläsningar snackades det bara massa flumm om svarta boxar och annat istället för att gå in på hur man faktiskt programerar rent praktiskt.» (2)
- Mycket bra i början men längre fram blev det svårt att ha en bra översikt och overheadbilderna blev väldigt mycket ord och lite läsbar kod. Skulle uppskatta mera struktur på overhead bilderna när det tenderar att bli rörigt. Skulle också uppskatta hemskt mycket om förklaringarna på tavlan kunde göras på ett sådant sätt att det är värt att föra ner dem på papper för att kunna repetera senare.» (2)
- Föreläsaren har en skön personlighet. Retsamheten är mest charmerande när man lär känna honom lite bättre, men bidrog nog initialt till att det var svårt att få kontakt med auditoriet (F:are är känsliga varelser och måna om att se bra ut inför gruppen). "Kan du programmera egentligen"-övningen med Java"s ++operator var informativt nyttig, och för oss som bara hobbyjonglerat lite med datatyper och loopar tidigare var det väl bara en aha-upplevelse. Jag fick dock intrycket att det var ett sätt att sätta de som kan mycket och har höga tankar om sin programmeringsförmåga på plats, och det tycker jag är olämpligt annat än på direkta problem med attityden vid föreläsningarna. Det skapar en antagonism mot de som anser sig kunna (och i många fall kan) otroligt mycket om ämnet, och de kunskaperna borde istället nyttjas för utbildningen, om möjligt. Det ställer också föreläsarens egna exempel i sämre dager då de ofta haft brister, mest av den karaktär som skulle ge kompileringsfel snarare än något värre. Metaforer om objektorientering var ofta något förvirrande. Jag tror att det skulle hjälp att hålla en noggrann separation mellan den verkliga världen som ska modelleras och javaobjekten. Som det var nu kunde förklaringen snabbt skifta mellan modell och verklighet, ibland utan indiktion därom. Beträffande OH. Inget fel i ett äldre, mer robust medium. Tyvärr är GD-salen olämplig för OH på så vis att avståndet blir stort till de bakre raderna. Jag tycker personligen inte om när man täcker delar av ett OH-blad. Uppmärksamhet dras till oindentifierade percept som järnfilspån till en magnet, och jag tror att betydligt mer förloras av föreläsningen genom att maskera än lämna öppet. Bra med handouts på presentationerna. Lite udda, ärligt talat, med regeln om att inte få ta dem utom på en viss position på bordet, men det kan vi leva med. Då är det dock angeläget att bladen finns där pausen innan de ska användas, eller skickas ut när de ska användas (som skedde ofta, men inte alltid) Stort plus för den personliga och engagerande rekursionsövningen (Möjligen kunde det varit klokt med lite mindre rekursionsdjup, och för den extra tentapluggsessionen. Stort plus också för draget att ta in Bill Wattersons härliga karaktärer som föreläsningsassistenter» (2)
- Det generella innehållet var bra, men en del förklaringar och exempel var svårfattliga. Exempelvis var objektegreppet svårt att ta till sig förrän man själv använde det på laboration. Mer fokus på hur kod ska se ut och fungerar, mindre djupgående teori, i alla fall i kursens början.» (2)
- Mer tid behöver läggas på att GRUNDLIGT GÅ IGENOM OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING på ett PEDAGOGISKT SÄTT för att folk som inte programmerat förut ska förstå det. Ingen jag vet lärde sig det eller förstod konceptet, utan lärde sig istället bara specialfallen i de olika sammanhangen. Det är för lite poäng/tid för att man på ett bra sätt ska kunna lära sig objektorienterad programmering från början/som första språk.» (2)
- föreläsningarna kändes bra tyckte jag, tycker att förklaringar och exempel var tydliga. du kan läsa kalle och hobbe på engelska istället för att översätta ,)» (3)
- GD är inte den bästa salen för OH-presentationer. En datorpresentation hade nog varit smidigare. Dessutom kan man då visa exempel direkt på datorn.» (3)
- Inget bra klimat för nybörjare. Föreläsaren uppmuntrar alltför många "överkurs-frågor" under föreläsningarna, vilket ger mycket dåliga förutsättningar för nybörjare att följa med och få en överblick.» (3)
- Ofta kändes det som om föreläsningarna var till för de som redan kunde, inte för nybörjarna.» (3)
- Bra förklaringar på det mesta men jag blev ofta förvirrad när föreläsaren prenenterade nya funktioner men det är nog vanligt.» (3)
- Kändes ganska ostrukturerade stundtals. För mkt tidsoptimism, föreläsningarna hanns aldrig med och var alltid under tidspress.» (3)
- Lite onödigt många hänvisningar till C-programmering som jag tycker är av tveksamt värde för de som kan C/C++ och förvirrande för de som inte kan det.» (3)
- hade gärna sett mera powerpoints och rena exempel. Det är svårt att se hur en kod reagerar med OH-bilder» (3)
- Även om klass/objekt-relationen kunde ha gjorts tydligare i början och föreläsningarna kunde ta upp allt som borde ha tagits upp, så var det överlag bra.» (3)
- Att få allt utskrivet gynnar inte inlärningen. Det kan vara bra att få större program som gås igenom, annars lär man sig av att anteckna själv. Skriv mer på tavlan så hinner vi med.» (3)
- Du kunde visat mer på datorn.» (3)
- Stundtals bra, stundtals virriga och ibland svårt att få svar på preciserade frågor. lite väl många tryckfel på overheadbilderna. Är väl ok för dem som kan att se men de som inte har en aning om hur syntaxen SKA se ut blir det jätteförvirrande.» (3)
- väl genomförde, Erland höll planeringen bra och jag upplevde honom som kunnig och pedagogisk» (4)
- Vi gick igenom grunderna bra i stort och sen bra exempel.» (4)
- Lite lurigt med overhead-bilder. Jag tycker att läraren förklarar mycket bra med det hade nästan varit lite smidigare med mer data-baserat. Man får mer verklighetsförankring då.. Overhead var bra men jag hade velat se mer datorer. » (4)
- annorlunda approach med OH bilderna, men funkade bra får mer gjort än om alla prog skulle skrivas för hand varje föreläsning.» (4)
- pedagogiska och tydliga, men skulle kunna gå lite snabbare i början för att ta det mer grundligt i slutet när det blir svårare.» (4)
- Bra och rolig =)» (4)
- Ibland var det svårt och gick fort och ibland var det lätt och gick långsamt!» (4)
- Ofta mycket pedagogiska. Ibland gick det något fort, tror folk som inte programmerat alls innan hyfsat ofta hade svårt att ta till sig materialet.» (4)
- Bra, speciellt med "kladdanteckningar" i form av oh bladen, jag utgick från dem och la till lite här och där.» (4)
- Nu kan det vara så att jag missade essentiella lektioner i detta men mer fokus på vad klasser, konstruktorer och metoder är i början kanske? Vad gör parametrar i metoder, hur man anropar, vad skickas tillbaka etc. Mer korta färdiga exempel gärna, om inte det leder till att folk skriver rakt av utan att förstå =(» (4)
- erland äger!» (5 (mycket bra))
- Trots att programmering är svårt att föreläsa var de lärorika och effektiva.» (5 (mycket bra))
- Se tidigare kommentar» (5 (mycket bra))
- Föreläsaren kan bli bättre på att passa tider.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om övningstillfällena?

60 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
4 8%
14 28%
21 42%
5 (mycket bra)»9 18%
Deltog ej»11

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- var på knappt hälften, bättre att få övningarna i bättre tid, och se till att man verkligen gjort dem INNAN övningen, annars tappar den nästan ALL vits.» (2)
- Jag vet itne vad jag ska säga.. De vningar jg var på var mest att man antecknade det läraren skrev åp tavlan och det gav inte jättemycket. Även här skulle jag se mer datorer. Det är en sak att skriva på papper men prgrammering sker i mina ögon mer i datorer. » (2)
- De verkar väldigt specialierade för de som är väldigt bra på programmering. Det verkar inte vara effektivt då alla är på så pass olika nivåer.» (2)
- Det kändes mycket som om man gick dit och fick facit istället för ett tillfälle där man kunde bolla idéer. » (3)
- Mer övningstid framför datorerna, det är genom det man lär sig mest.» (3)
- För mycket folk i för små lokaler, dålig luft. hyfsat bra utgifter. » (3)
- Informativt, klargörande.» (3)
- Beroende på vilken övningsledare man hade var det allt från jätte bra till segt och tråkigt.» (4)
- Relevanta uppgifter.» (4)
- De gav mycket!» (4)
- skulle dock varit bra om de lösningarna lades ut på webben också. i de fall som inte alla uppgifter hann gås igenom. eller om man var sjuk eller så. » (4)
- Bra, assistenterna kunde skriva större på tavlan och faktiskt svara på fler frågor, framförallt uppmuntra frågandet. Men annars mycket bra.» (4)
- Det här var en väldigt nyttig bit i kursen. » (4)
- Deltog inte jätte mycket...» (4)
- Olika från övningsledare till övningsledare, men jag tycker att man kan försöka låta oss svara på frågorna och tänka själva under tiden istället för att bara servera alla svar.» (4)
- För det mesta väldigt bra. Lite ältande och tröttsamma ibland men det kan berott på att de alltid låg sent på eftermiddagen.» (4)
- Sätt in fler eller större labbar så att alla kurserns moment kommer in. Lägg även till underliga teorifrågor på dessa som man får svara på. » (5 (mycket bra))
- griphs som jag var på var väldigt bra» (5 (mycket bra))
- De så kallade "räkneövningarna" lärde ut praktiska exempel, klasser och metoder man bör känna till, samt riktlinjer för hur man bör koda för att undvika vanliga fel. Mycket pedagogiskt, på ett bra sätt.» (5 (mycket bra))
- Jobbade mest med labbarna, prioriterade matten annars.» (Deltog ej)
- Gjorde övningarna på egen hand. Bra övningar.» (Deltog ej)
- Var med en gång, sedan var det förhinder i regel.» (Deltog ej)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

59 svarande

1 (Mycket liten)»5 8%
13 22%
18 30%
12 20%
5 (Mycket stor)»11 18%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Endast handledning och de första föreläsningarna hjälpte på riktigt. Resten av föreläsningarna gav på sin höjd endast en översikt på innehållet i kursen.» (1 (Mycket liten))
- Jag kunde Java sedan tidigare.» (1 (Mycket liten))
- Kunde dock mycket java sedan innan.» (2)
- Kunde mycket sedan innan.» (2)
- Eftersom jag läst Java innan har jag inte lärt mig jättemycket nytt, jag har dock lärt mig mycket genom att hjälpa andra.» (2)
- Man lär sig mest på labbarna. » (2)
- Lärde mig det mesta genom laborationerna och att läsa boken.» (2)
- jag har lärt mig lite swing..» (3)
- Bra introduktion och vissa förtydliganden, men den stora biten ligger i att göra labbarna, har lagt många timmar på att kolla fel i sin egen kod och attackera problem ur olika vinklar, det ger mycket.» (3)
- Jag fick nog inte nån övergripande bild, så jag visste inte rikitgt vad jag skulle förvänta mig och hajjade inte riktigt när jag skulle använda det som lärdes ut.» (3)
- Det har varit svårt att lära mig, men labbarna och kompisarna har jag mest lärt mig av.» (3)
- Kunde mycket sedan innan, så första halvan av kursen gav inte mycket. Vilken hjälp den gett mig är ju dock inte riktigt relevant av dessa anledningar :-)» (3)
- lektionspapprerna var bra. » (3)
- Läste igenom hela boken som var bra.» (3)
- labbarna är det man lär sig mest på» (3)
- Det mesta av den tidiga inlärningen i de tidiga momenten kom från undervisningen, men mot slutet av kursen var det mest kurslitteraturen och laborationshandledares hjälp (samt javas API) som förklarade hur man skulle gå tillväga, bland annat med grafikhantering.» (3)
- Man lär sig egentligen bara genom att programmera själv, men föeläsningarna har hjälpt väldigt mycket.» (4)
- Undervisningen har till stor del varit avgörande för min inlärning» (4)
- Undervisningen ger en grund, men jag upptäcke snabbt att man måste programmera själv för att verkligen lära sig något!» (4)
- Labbarna mest så.» (4)
- Helt nödvändig, även om det naturligtvis inte räckte att gå på föreläsningarna.» (4)
- Utan den hade jag vairt helt förlorad. Tykcer Erland skööt sig fint. Instruktivt och bra. Det är inte tråkigt på hans lektioner och han har kontakt med elever.» (5 (Mycket stor))
- Jag måste säga att den har varit stor, även om man kanske inte förstår det helt i början så sitter man inte som en fågelholk när man väl programmerar och gör rätt/fel. OH-bladen är värda en eloge. » (5 (Mycket stor))
- Har nästan lärt mig allt under föreläsningar och labbar.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.35


Laborationer

8. Vad tyckte du om laborationerna som helhet?

60 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
6 10%
16 27%
28 47%
5 (mycket bra)»8 13%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåligt definierade uppgifter där man inte alltid visste vad man skulle göra. Många av uppgifterna gick emot sådant som sagts på föreläsningarna och vissa saker som man skulle göra på labbarna var helt orelevanta för den typen av program vi skulle göra. Jag kan köpa att man behöver visa att man förstår de olika kodkonstruktionerna men det är inte samma sak som att använda dem bara för att använda dem. Ett exempel på detta var om att göra en "inner class" på sista labben då detta inte på något vis gjorde koden mer återanvändbar eller lättläst. Liknande anmärkning på att göra en "abstract class" i samma labb. » (1 (inte alls bra))
- Här behövs ett annat sätt att tänka imo. Ett vettigare sätt att göra labbarna hade varit att helt enkelt ge ett problem, lös det. Som labbarna ser ut nu handlar det mer om att döpa klasser till samma som du, och att implementera _din_ lösning på ett problem än att utveckla kreativitet som programmerare. » (2)
- Vissa labbar var väldigt flummigt formulerade, speciellt Counter-uppgiften.» (2)
- Labbarna var rätt tråkiga och de kunde ha varit bättre om vi kunde programmera spel istället för en massa funktioner.» (2)
- Svårighetsgraden ökade alldeles för dramatiskt framåt de sista laborationerna. Det var värdelöst att för mycket energi skulle läggas på smådetaljer när det är funktionalitet som ska vara det viktiga så länge man vet vad som är rätt/fel. Det är absurt att man måste lösa problemet på ett förutbestämt sätt inom programmering!» (2)
- Luddiga problemformuleringar ibland. Fanns lite för mycket utrymme till tolkning» (3)
- Jag tyckte de var intressanta och utmanande, kommer senare till nackdelarna» (3)
- Alla labtillfällen borde vara handledda. Att dessutom säga att " jag tittar förbi en timme innan labtillfället slutar och ser om någon har frågor känns respektlöst". Är det inte meningen att handledarna ska vara där om hjälp behövs. listan var i vilket fall som helst aldrig tom när det väl var handledning!» (3)
- Bra och kul exempel. Men de tog alldeles för mycket tid. Vissa veckor har varit helt förstörda pga datorlabbar vilket gjort att man hamnat efter i matten. För de som kan programmering var det säkert bra om de fick utmaning men för oss som inte läst det mycket innan var labbarna väldigt krävande.» (3)
- lite väl onödigt petig rättning» (3)
- Tyckte att det tog för lång tid innan vi fick testa på att skriva egen kod och när det kom var det på något relativt avancerat. Varför inte korta ner eller slå ihop de två första labarna som bara var att skriva av ur uppgiften och stoppa in en nybörjar programeringsuppgift? Sedan var uppgifterna väldigt svårföljda! Från första uppgiften som var utsprid på tre till fyra stora dokument med dåligt strukturerad text som inte gav någon möjlighet till överblick, till uppgifter skriven i en stor klump av text där det inte bara är svårt att avgöra vad som ska göras utan hur det ska göras. Hela två gånger uppkom motsägningar eller moment 22 som lede till att man var tvungen att frångå direktiv för att lösa uppgiften. Slutligen skulle det uppskattas om hela kursen var på ett språk eller bara klara direktiv på vilket språk man ska arbeta med!!! Som t.ex. Engelska klass namn och svenska variabelnamn? nej tack! Men till slut ska det också nämnas att när man väl tydigt uppgifterna var det både roliga och nyttiga uppgifter som man lärde sig mycket av.» (3)
- Inte så roliga... jag lär mig mycket bättre om det jag gör leder till något roligt. Däremot lärorika.» (3)
- Jag hade gärna sett att man får skapa mer engagerande program. Erland nämnde ett litet spel tidigare år, vilket verkar som ett utmärkt val. Är det svårt att hitta tiden kanske man kan organisera det så att komponenter från tidigare labbar kan återanvändas i efterföljande? Labbarna är klart viktigast för förståelsen av programmeringen» (3)
- Inte dåliga som sådana, men flera saker gick emot det som vi själva skulle ta till oss som god programmeringssed. T ex engelska namn, objektorienterat programmerande och konstiga stora klasser med inre klasser istället för de omtalade svarta boxarna som gör en sak bra.» (3)
- Normalt skulle jag gett en fyra eller t.o.m. femma, då jag anser att laborationernas innehåll och handledningen var strålande. Formuleringen av laborationernas uppgifter och problem lämnade dock mycket att önska, då till slut mer tid ägnades åt att uttolka vad uppgiften var än att lösa den (vilket i och för sig är nyttigt för en ingenjör, men inte rör programeringsteknik), eller att lista ut vilken av flera möjliga läsningar av en flertydlig formulering som skulle anses vara korrekt. Dessutom tvingade laborationerna eleverna att vid tillfällen avvika från Sun Microsystem"s rekommendationer för Java, vilket känndes mycket märkligt då dessa vurmats så mycket för på föreläsningarna.» (3)
- Bra med beräkningsanknytna laborationer. Och prestandaoptimering, även om du säger på föreläsningarna att det inte spelar så stor roll, för då kan man ju tycka att man inte ska vara petig med det på labben heller. Helt enkelt: optimering spelar roll. I synnerhet för F-are. Mycket dåligt med tvetydig, oklar eller ofullständig information om krav. Ibland löjliga returer trots att man klarat uppgiften mycket bra, t.ex. lab4 pga att det inte såg _exakt_ samma ut, då bör man be om det först. uppgiften var att göra en funktionsplotter, inte att den skulle klona ditt exempel. Man var ju t.ex. inte tvungen att använda dina koordinataxlar, då borde små variationer inte spela någon roll. Gör de det så måste du SÄGA det tydligt i LAB PM (och inte på någon föreläsning i förbifarten). "Bonusuppgift 3" har jag redan nämnt via mail så det behöver jag inte ta igen, men bonusuppgifter är inte kända som obligatoriska uppgifter för den större delen av studenterna... ,) » (4)
- Mycket svåra, men det var här jag lärde mig mest.» (4)
- Roliga, bra och relevanta uppgifter, men däremot var anvisningarna ibland förvillande och svåröverskådliga.» (4)
- Kunde legat i vecka 2,3,4,6 eller 1,2,4,6 istället, stressigt med en lab (och en retur :)) sista veckan.» (4)
- De var bra, man lärde sig mycket» (4)
- Bra. Ibland väl diffusa. » (4)
- Petiga och onödiga returen, ibland oklara och kryptiska uppgifter, men annars bra, LAGOM NIVÅ, varierande uppgiftstyper som passade bra in med övriga moment. Dock insåg jag på sista laben att genomgången av swing var bristfällig, man fick liksom ingen överblick hur man skulle lägga upp programmen. Men delmomenten var tydliga.» (4)
- Det som drar ned betyget är att det ofta var lång kö till handledarna och att uppgifterna ofta var väldigt dåligt och otydligt formulerade. Det hade varit bättre med steg-för-steg instruktioner.» (4)
- Det var väldigt stora steg, men man tvingade sig att låra sig lite mer. Dock så borde det vara att man skall skriva en liten "rapport" till så man inte bara kan kopiera koden. » (4)
- Att låta lab utan retur kunnat ge bonuspoäng kanske är en idé? Det kan leda till att folk anstränger sig mer och det ger mindre arbete för er.» (4)
- Intressanta men jag anser att utformningen utav laborationsbeskrivningarna är väldigt störande. Det bör inte finnas några otydligheter alls vad som skall göras, och det bör vara mer grupperat. T. ex. så anser jag att huvuduppgiften bör beskrivas helt i ett eget stycke, krav på mindre saker så som metodnamn etc ha ett, och tips m.m. ett. Vissa uppgifter har detta fungerat men mestadels inte. » (4)
- "Bonusuppgift" är ett uselt namn på en obligatorisk del. Det har säkert sina poänger att du spelar oinsatt företagsledning/kund i labb-PM, men om en detalj som att ett textfält inte sträcker sig under knapparna är en viktig del av bedömningen (exempel baserat på hörsägen) så säg det. Bry dig eller bry dig inte, men mörka inte kraven.» (4)
- Stort hopp mellan 2:a och 3:de labben, man kanske skulle försöka skriva ihop ngt eget litet enklare fungerande prgram redan på labb två. Som det var nu kopierade man mest kod och ev. ändrade lite.» (4)
- roliga uppgfiter» (5 (mycket bra))
- sjukaste bästa sättet att lära sig att progga på» (5 (mycket bra))
- Jag har dom poängen sedan tidigare» (Deltog ej)

9. Svårighetsgrad på laborationerna?

60 svarande

Gjorde ej labbarna»1 1%
1 (för lätt)»3 5%
3 5%
34 56%
16 26%
5 (för svår)»3 5%

Genomsnitt: 4.16

- Gör dem mer komplexa, rekursiva metoder tex för matriser så att man blir mer van vid svårare uppgifter. alternativt lägg till uppgifter på labbarna som man inte behöver göra men som HAR titel ex "Extra uppgifter med svårighetsgrad minst som tenta uppgiter." som de som vill kan gör och få rättade.» (1 (för lätt))
- lite för lätt tycker jag...alla klarar ju dom..det ska vara minst hälften som kuggar labbarna» (2)
- Har programmerat tidigare.» (2)
- lagom.» (3)
- Jag märkte att svårighetskurvan på labbarna inte var speciellt snäll, de första två gled man igenom, sen kom det lite svårigheter på labb 3, och på labb 4 kunde ingen som inte programmerat förr göra en ansats ens. Förövrigt anser jag att svårigheten i labbarna är felplacerad, svårigheten ligger i att implementera just _din lösning, att få retur på att jag inte har en klass med namn si och metoden så är ju bara fånigt» (3)
- Ganska lagom svårt.» (3)
- Dåligt definierade och svårt att lösa problemen både som labben sa och objekt-orioenterat, intuitivt. » (3)
- Lagom svårighetsgrad och väsentligt innehåll som på ett bra sätt tillämpar det vi läst teoretiskt.» (3)
- Väldigt varierande svårighetsgrad och de första var väldigt enkla och de två sista labbarna var halvt omöjliga.» (3)
- Bra svårighetsgrad. Svåra, men genomförbara för alla.» (3)
- Lagom, de första var lätta, de sista var svåra..» (3)
- labb ett är för enkel och labb 4 för svår - eller framför allt: hacket är för stort. Slå ihop labb ett och två, och ge eleverna längre tid på labb 4 (som då skulle bli labb 3..) dvs, minska antalet labbar men gör den första svårare och även om den sista inte kan göras lättare: ge eleverna längre tid och Mer handledning, till den. » (3)
- Se ovan» (3)
- Svårigheten ligger nästan uteslutande i att hitta "ord" för att kommunicera med datorn. Programmeringstekniskt kunde vi ha klarat mycket mer.» (3)
- Det kändes som ett rejält hopp från labb 2 till labb 3. Överväg att byta ut en del "vad gör det här"-frågor mot mer problemlösande kodning.» (3)
- Lagom. Roliga labbar :)» (3)
- Första två var jätteenkla. sen gjordes ett stort "hopp" personligen märkte jag det mest på att det tog mycke längre tid. Framförallt lab 3 tycker jag var väldigt lång, känns som att man skulle kunna få in alla områden där utan att göra laben så himla stor.» (4)
- Det svåraste var att man inte fick lösa uppgiften på valfritt sätt.» (4)
- svårt .. men tkr ej de ska vara lättare. När vi som aldrig har programmerat innan kan klara dem med lite kämpande så e de perfekt.» (4)
- Vill då härnvisa till den tidigareliggande punkten men med tillägget att nivån i början var bra, och nivån i slutet var bra. Bara det att det kom ett väldigt hopp i mitten som var mindre uppskattat.» (4)
- Glappet mellan 2:an och trean för stort. hellre fler lite enklare uppgifter och/eller fler deluppgifter.» (4)
- Det var väldigt stort glapp mellan lab 2 och lab 3. Kanske hade varit bra att komprimera lab 2 lite och göra dess sista del till en av uppgifterna från lab 3. Då hade de blivit jämnare tidsmässigt också.» (4)
- Ganska svåra iom att det är väldigt väldigt mycket saker att tänka på som man har svårt att förutse då man aldrig programmerat innan.» (4)
- Ibland kändes det som att man inte riktigt kunde det man behövde inför labbarna. Ibland hade vi inte gått igenom allt som man behövde veta men ibland kanske det var att man inte förberett sig själv tillräckligt.» (4)
- Svåra för mig som nybörjare, men bra med möjligheter till samarbete och feedback genom returerna.» (4)
- I vissa lägen var det för svårt, jag greppade inte alltid hur man skulle tänka trots hjälp från handledare.» (5 (för svår))
- Femman gäller endast de sista laborationerna. De första dito var aldeles för enkla och grundläggande för att mycket inlärning skulle kunna ske, men de sista tog oerhörd möda och tid att fullborda (mer jobb än svårighet, men krångligt oavsett). Då ingen egentlig stegring av svårighetsgraden skedde blev vi (eleverna) snabbt överraskade och något avskräckta av de senare, mycket större, uppgifterna.» (5 (för svår))

10. Inlärningsvärde på laborationerna?

60 svarande

Gjorde ej labbarna»1 1%
1 (inget inlärningsvärde)»1 1%
5 8%
5 8%
20 33%
5 (högt inlärningsvärde)»28 46%

Genomsnitt: 5.1

- swinglabben framförallt. den andra, tja det var ju något som gjorde att man kom in i java igen efter att hållit sig borta i flera år.» (2)
- Man går igenom ett moment på labbarna och det känns som om man ska förväntas att kunna det. Man går igenom en sak en gång och sedan känns det som om alla kan det.» (2)
- Svårt att säga allmänt men de var ändå hyfsat lärorika men de kunde vart bättre, se ovan.» (3)
- Vill du att vi ska lära oss tex abstrakta klasser, tänk på var det faktiskt används istället för att krångla in det i nåt där det är totalt onödigt (typ labb4). Till exempel be oss göra ett akvarium, där är det rimligt med en abstrakt klass Fisk som sedan ärvs ned till de individuella fiskarna» (4)
- Man lädre sig mycket, men då tiden kändes för knapp och svårighetsgraden blev hög då dalade inlärningen.» (4)
- Man lärde sig helt klart mcyket på den tid man lade ner på labbarna» (4)
- Man kan inte lära sig programmera utan att sitta vid en dator, det är på labbarna som man lär sig mest.» (4)
- Eftersom det var den enda handledartiden vid dator, så gav de stor del av inlärningen.» (4)
- Om det funnits mer handledning hade man inte behövt sitta fast lika mycket. » (4)
- Kanske inte jättelärorika, men de åetrspeglar tentan bra.» (4)
- De var under laborationerna man, åtminstone till viss del, fick sammanhang i vad föreläsningarna handlade om.» (4)
- utmärkt, bästa sättet att lära sig programmera!» (5 (högt inlärningsvärde))
- Det enda som var riktigt bra med kursen. man kan inte lära sig programmering utan dator eller hur?» (5 (högt inlärningsvärde))
- Som sagt så passade de bra in i kursen och behandlade vettiga saker.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Det är på labbarna som verkligen lär sig förstå programmeringen, fler och något mindre labbar hade varit mycket bra!» (5 (högt inlärningsvärde))
- Bra med laborationer, då kommer man inte efter så lätt, utan tvingas lära sig.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Guld värda. Utan lab så hade jag nog inte ens kunnat 10 % av vad jag kan nu. » (5 (högt inlärningsvärde))
- Jag lärde mig klart mest av att skriva program som gjorde intressanta saker (matteprogram är bra). Däremot fastnade nästan inget av när vi skrev fel i Hello World, till exempel.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Laborationerna var, trots sin något bristfälliga formulering, oerhört lärorika och stod för större delen av inlärningen under den avslutande delen av kursen.» (5 (högt inlärningsvärde))

11. Handledning på laborationerna?

Hur nöjd är du med den handledning du fick på laborationerna?

58 svarande

Gjorde ej labbarna»3 5%
1 (inte alls nöjd)»2 3%
3 5%
19 32%
22 37%
5 (mycket nöjd)»9 15%

Genomsnitt: 4.41

- Behövde ej handledning.» (?)
- ej delt vid lab tillfällen» (?)
- Sökte aldrig hjälp, men gjorde labbarna, borde finnas ett sånt alternativ här.» ( Gjorde ej labbarna)
- Utnyttjade inte handledning, men gjorde labbarna (saknas som alternativ)» ( Gjorde ej labbarna)
- Jag är missnöjd eftersom det var för lite handledning och som sagt att Erland endast "tittade förbi ibland". Det fanns alltid någon som bhövde hjälp under labtillfällena. » (1 (inte alls nöjd))
- på tok för lite handledartid. när de väl har tid hjälper de till så man kan lösa någon pusselbit, men sen när man kör fast får man vänta jättelänge igen. Handledningen i sig är bra! men det behövs mer tid med handledarna!» (1 (inte alls nöjd))
- för få handledare» (2)
- Tog ibland lång tid att få sin labb rättad.» (2)
- har ej frågat om något» (3)
- jag bad sällan om hjälp, men de gånger jag gjorde det var jag nöjd. Handledarna hjälper till "lagom" mycket, låter en tänka själv, och förklarar på ett tydligt sätt hur saker fungerar» (3)
- använde ej handledning» (3)
- Vi löste problemen själva men jag hjälpte även endel andra när det int efanns hanledare till hands.» (3)
- Jag gjorde laborationerna utan handledning.» (3)
- Hade gärna sett att alla rättade sina labbar samtidigt så att man kan få retur ungefär samtidigt så att det inte blev som det blev nu där vissa som hade en handledare fick väna längre... » (3)
- Kvalitén var mycket bra. Tiderna för tillgänglighet otydliga.» (3)
- Använde ej handledning under labbarna.» (3)
- Var inte med på labtillfällena.» (3)
- Väldigt bra labbhandledare. De var dock något få. Det var mer ofta än sällan väntan på en kvart.. Lite jobbigt då man skulle fråga små frågor.» (4)
- Väldigt många handledartillfällen och duktiga handledare. Inte allt för lång väntetid heller!» (4)
- Ganska många handlerare. Negativt: blir överhoppad då man inte skrivit upp sig på hjälplista (som ibland inte går att hitta och ibland inte existerar)» (4)
- Handledarna hjälpte oss när vi behövde hjälp och det upskattades väldigt mycket. » (4)
- Hade inga problem med att få hjälp när det behövdes.» (4)
- Det jag frågade om fick jag bra svar om.» (4)
- Ibland för mycket kö, kunniga duktiga handledare!!» (4)
- Det tar lång tid att få hjälp vilket är frustrerande. Kanske man kunde ha en kö med korta enkla koncisa frågor, som högst får ta en minut.» (4)
- Inte alltid som det fanns handledare där på de utsatta tillfällena. Men oftast har det inte varit något problem att få hjälp.» (4)
- Också för det mesta bra, utom att det ofta blev långa köer.» (4)
- mycket mycket nöjd» (5 (mycket nöjd))
- Jätteduktiga handledare, var bra på att förklara och ge lagom mycket hjälp» (5 (mycket nöjd))
- Lagom avvägning av förklaring och "gör själva".» (5 (mycket nöjd))
- Se ovan. Handledning utmärkt. Dock kanske denna not passar här - rättningen, och mest kommentarerna på returer, kunde göras klarare.» (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.61


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

59 svarande

Ja»1 1%
Nej»58 98%

Genomsnitt: 1.98

- Att kasta kritor på sovande personer på föreläsningen är inte helt ok...» (Ja)
- Inte vad jag vet i alla fall» (Nej)
- Fast Erland sa en gång att "handstilen tillochmed är viktigare än kön och härkommst" när det gälde provrättningen, vilket hade ett visst underhållnigsvärde även om det stod klart att det var en riktig groda... :P:P» (Nej)
- Inte vad jag vet.» (Nej)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

1 (För låg)»1 1%
5 8%
38 63%
14 23%
5 (För hög)»2 3%

Genomsnitt: 3.18

- Jag har programerat tidigare!» (2)
- har väl gjort lite för mycket annat samtidigt.» (3)
- labbarna tog mycket tid, men det beror väl antagligen på mycket på varje individs kunskapsnivå effektivitet osv» (3)
- Det går imo inte att lära sig programmera på så här kort tid. man måste programmera mycket och länge för att verkligen lära sig, se även min kommentar om lababrna» (3)
- Kan inte riktigt uttala mig eftersom jag läst Java innan.» (3)
- Väldigt obalanserat. I början var det väldigt enkelt och sedan är det väldigt svårt.» (3)
- Labbarna gör att belastningen blir mer jämn än på andra kurser (bra!).» (3)
- Alltså själva kursen var lätt men vi använde totalt 45 timmar för att få sista labben att funka bra. Men då hade vi i starten krånglat till allt onödigt mycket.» (3)
- Bra, men det är bland det mest stressande momenten jag upplevt är när man inte har en aning om hur man skall fortsätta eller vad man kan göra. Det kan vara svårt att veta vilka klasser och metoder man skall använda sig utav.» (3)
- Hade gärna sett mer, men vi har ju annat att göra också.» (3)
- Ganska lagom» (3)
- Jag är ny inom programering och labbarna krävde enormt mycket tid. » (4)
- Mycket med labbarna!» (4)
- Som poängterades kring labbarna: det blev för mycket i slutet, som kunde varit mer i början. så totalt sett är arbetsbelastningen helt ok tycker jag, men för lite av den belastningen ligger i början och för mycket ligger sent, när många dessutom är stressade över matten antar jag..» (4)
- det var mycket man var tvugnen att ta in med en gång. Det fanns ingen tid att verkligen förstå programeringen, om man då inte hade lite förkunskap» (4)
- Väldigt individuellt, jag har kännt att det är den kursen som tagit allra mest tid denna läsperiod vilket inte känns jättebra, det är ju ändå matten som är kärnan tycket jag. Å andra sidan har vissa haft det väldigt lätt, så det är svår avvägning.» (4)
- Som ovan rörande laborationernas svårighet gäller att arbetsbelastningen i början av kursen för att "hänga med" och göra laborationerna var ytterst lätt, men att den i slutet ökade mycket dramatiskt. Dock inte mycket över vad man borde förvänta sig, men en del.» (4)
- Alldeles för mycket strul med returer på grund av missförstånd och bagateller.» (4)
- Av all disponabel "pluggtid" har orimligt mycket lagts på programmering, till nackdel för de andra ämnena.» (5 (För hög))

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»14 23%
Mycket bra»44 73%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.75

- är lite svårt att labba två o två. kom på lite sent att det nog egentligen är svårt att sitta två och prgorammera, utan kanske snarare bättre att göra varsin del av laben/koden och sedan "samordna".» (Ganska dåligt)
- Vi har hjälpt varandra mycket och det har fungerat ganska bra.» (Ganska bra)
- Ibland bra, ibland dåligt. Jag hade velat ha mer kommunikation och mer fokus på att förstå vad java gör. » (Ganska bra)
- Min partner och jag har olika arbetsstilar, olika ambitionsnivåer, olika intressen för programmering. Vi har fått till kod, tidvis riktigt bra kod, men var och en av oss hade nog kunnat göra det på halva tiden på egen hand. Grupplogistiken genererar i sig en hel del tidsförluster och jobb och distraktioner.» (Ganska bra)
- 90% av min tid som jag spenderat på programmering så har jag hjälpt andra ,P» (Mycket bra)
- VI har en underbar sammanhållning i klassen, där alla stöttar och piggar ut varandra.» (Mycket bra)
- Inga kommentarer på denne.» (Mycket bra)
- Diskussioner och labbande tillsammans är det som gett allra mest.» (Mycket bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»26 43%
Mycket bra»24 40%
Har ej sökt hjälp»8 13%

Genomsnitt: 3.63

- Frågor uppstår då och då när man inte kan. Men eftersom Erland knappt var här på labtillfällena så satt man fast så satt man fast.» (Ganska dåliga)
- Föreläsaren svarade på alla frågor som frågades och höll svaren ganska koncisa.» (Ganska bra)
- Ja, lite efter lektionen i pauser, mer vet jag inte, för har inte haft några frågor, vänder mig oftast till boken eller kunniga kompisar.» (Ganska bra)
- Vore bra med tydligare meddelanden om när handledning finns tillgängligt» (Ganska bra)
- Ibland som sagt långa köer, men man får i stort sett alltid hjälp tillslut.» (Ganska bra)
- jag är kanske inte rätt person o fråga, har bara frågat på labarna 2ggr, så jag vet inte om det vare lång kö och så. men jag upplevde det som bra, och jag upplevde det som man hade bra möjlighet till frågor efter föreläsn.» (Mycket bra)
- Inga problem faktiskt.» (Mycket bra)
- det svaret avser alltså bland andra studenter. det är en väldans hjälpsam miljö. däremot hade det som sagt schemalagts för lite tid med handledarna, även om de också gav bra hjälp.» (Mycket bra)
- Har visserligen svårt för att ställa frågor på föreläsningar trots att viljan är där. Men har märkt att Erland bemöter frågor bra i regel (har inget motexempel alls).» (Mycket bra)
- Rimliga kötider på handledningstillfällena.» (Mycket bra)
- mail funkade sådär» (Mycket bra)
- Rörande laborationshandledare och övningsledare i alla fall, har inte prövat att nå Erland själv.» (Mycket bra)
- Bra!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

60 svarande

1 (ej prisvärd)»4 9%
8 18%
12 27%
15 34%
5 (mycket prisvärd)»5 11%
Köpte inte boken»16

Genomsnitt: 3.2

- Den var asdyr och man hade inte chans att använda den så ofta.» (1 (ej prisvärd))
- Ärligt så hjälpte boken knappt något alls, den enda gången man använde den var till tentan. Den förklarar dessutom inte saker särskillt bra. Man förstod den inte förrän nu i slutet när man kunde en del.» (1 (ej prisvärd))
- Jag har läst typ 2 meningar i boken...» (2)
- Den var ju bra att ha på tentan. Annars inte mycket att ha. Inte så bra att den referarade till program i kapitel som vi inte skulle läsa» (2)
- Boken känns lite väl utdragen. De första 200 sidorna känns bara utdraget. Kanske hade räckt med 75-100 sidor istället... I allmänhet annars bra men man blir kanske lite väl trött på alla bankkonton till höger o vänster men det kanske är ett måste att bygga vidare på samma sak för att få struktur.» (2)
- Boken användes inte SÅ mycket, dock var den naturligtvis värdefull att ha på provet.» (2)
- Får vi se på tentan ,)» (3)
- Mer anknytning mellan föreläsningar/labbar och boken, det hade gett högre prisvärdhet» (3)
- Störande att boken saknade avsnitt som var viktiga» (3)
- Mycket onödigt ordbajs i kursboken. Prova till exempel att försöka kolla upp "input - reading" genom att kolla i index. Man måste först läsa en massa om Javas historia osv istället för att snabbt skriva hur man gör» (3)
- Inte jättebra, men inte den sämsta boken vi haft heller så..» (3)
- Mycket bra bok men på tok för dyr, tyvärr. Det priset du skrev på sidan om 190 kr med frakt från Springsteen-land var ju bara nonsens. Sen köpte jag den 4e innan du ändrade dig! Ajabaja, inte säga en sak först å sen ändra dig, det löste sig dock fint för jag fick avbeställa den jag köpt på adlibris och köpa 5an i Cremona...» (3)
- Boken är dyr men väldigt bra!» (4)
- i och för sig kan man ju få väldigt många svar just vad gäller programmering på internet, google och API är nog det verktyg jag använt mest... men när man i början ska förstå systemet mer generellt, och om det är något koncept man måste sätta sig in i bättre (typ rekursion eller så) så är boken riktigt bra.» (4)
- trevlig bok.» (4)
- Fast jag köpte second hand och då blir det ju billigare.» (4)
- Kändes som att en del i boken hade vi inte, och sen fick man istället gå ut på internet för andra kapitel som vi skulle ha...» (4)
- Bra bok att läsa, men mindre bra som uppslagsverk om man undrade över ngt särskilt. Upplaga 4 var bättre för då var inte tex grafikdelarna upphackade utan låg på samma ställe.» (4)
- köpte från adlibris för ca 150kr! » (5 (mycket prisvärd))
- jag köpte den begagnad» (5 (mycket prisvärd))
- Boken var extremt lärorik och hjälpsam, och kostade dessutom inte mer än vad som kan anses rimligt. Retligt dock att det bästa kapitlet fick letas upp på nätet (men det är inte kurslitteraturvalets fel).» (5 (mycket prisvärd))
- Fick tag på boken (4 ed.) billigt från NZ(!). 130kr inkl frakt.» (5 (mycket prisvärd))
- den boken är konstigt organsierad (allt är utspritt överallt) och det är väldigt mycket snack om annat i den. (om insekter t.ex., det kan man ju läsa om på wikipedia allt sånt intressant, eller i böcker om datorhistoria och liknande..) den är jättedålig som referenslitteratur (läs: tentabok) eftersom den har dåligt register och konstig struktur. den är väldigt bra för folk som inte är datanördar, för de vet inte redan allt annat som står i den, så jag tycker att alla borde läsa det. Men jag kan inte för mitt liv betala en krona för en bok där inte ens hälften är av värde. och jag vill inte ha ett tips på var 3e sida mitt i ett kapitel om nåt annat. detta gör att jag definitivt hade önskat en annan bok att ha på tentan som "API"/referens. Möjlighet att välja? » (Köpte inte boken)
- jag tyckte inte det var värt att köpa boken. men när det kom fram att vi skulle ha den på tentan så lånade jag en bok för just det ändamälet. känns onödigt att lägga hundralappar på en bok när vi redan får det mesta på OH-blad, och när egentligen större delen i programmeringsteknik är "praktisk" kunskap.» (Köpte inte boken)
- Lånade boken på biblioteket inför tentan. Kanske var möjligt att använda sig av andra böcker på tentan? Eller så kanske det vore bättre att helt enkelt inte tillåta kurslitteraturen på tentan och anpassa den efter det. Jag hade en lärobok i java sedan innan.» (Köpte inte boken)
- Lånade av en kompis» (Köpte inte boken)
- Jag tycker den verkar sjukligt överskattad för endast denna kursen men jag fann den bra vid ett tillfälle på Tentan, lånade den.» (Köpte inte boken)
- Men ja, det är en bra bok. Om jag hade läst hela hade jag lärt mig mycket av det. Som ni säkert vet har vi inte tid att läsa så mycket» (Köpte inte boken)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

1 (Mycket liten)»14 23%
7 11%
13 22%
13 22%
5 (Mycket stor)»12 20%

Genomsnitt: 3.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- frl slides och antecnkingar från övningar = guld» (?)
- suns api är 100000 gånger bättre för någon som kan programmera. bättre för tentorna kanske? utskrivna apier för de klasser som behövs. och INGEN bok? (dvs inga exempel att skriva av)» (1 (Mycket liten))
- Det mesta som jag har lärt mig av är kompisarna och labbarna.» (1 (Mycket liten))
- har hellre googlat» (1 (Mycket liten))
- Köpte inte boken.» (1 (Mycket liten))
- sådär, det är inte så mycket att kunna utantill, mer förstå och använda på rätt sätt. men OH-bladen var nyttiga, skriva av kod och ändra lite i är bra.» (2)
- OH-bladen var bra» (3)
- Föreläsningsanteckningarna är bra.» (3)
- Användeboken mkt på tentan, men läste inte särskilt mycket i den tidigare under kursen.» (3)
- Lär sig mer av föreläsningsanteckningarna och att programmera själv.» (3)
- nödvändigt, men aktiviteten är ändå det viktiga.» (3)
- OH bilderna är mkt värdefulla.» (4)
- Som sagt bra bok, lite för bra för att ha med på tentan egentligen.» (4)
- Det hade varit bra med en tydligare plan för vilka kapitel i boken som skulle behandlas vid varje föreläsning, så att man kan kika i förväg vad som ska hända.» (4)
- OH-bladen har hjälpt mig med många koder och förståelse, även om jag inte varit med på föreläsningen. Men de har varit guld värda ibland.» (4)
- Bra bok!» (5 (Mycket stor))
- Jag läste faktiskt boken! och det var ju lärorikt! :) bra med att OH från föreläsningarna läggs upp på nätet. Jag antar att det fanns fler gamla tentor som hade kunnat publiceras på hemsidan? i så fall - fler tentor på hemsidan! det är ju ganska frustrerande att inte ha tillräckligt med tentor att kika på innan som förberedelse. » (5 (Mycket stor))
- Bra bok med bra programmeringsuppgifter man kan lösa.» (5 (Mycket stor))
- boken var mycket bra, lätt att förstå» (5 (Mycket stor))
- Se ovan.» (5 (Mycket stor))
- Föreläsningsanteckningarna (uppkopierade OH-bilder) var mycet bra. Skulle vara svårt att hänga med om man var tvungen att sriva allt själv.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.03


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

60 svarande

Ja»42 76%
Nej»13 23%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.23

- Dock saknas, hur var och när anmäler man sig till labsamtal? Osäker. » (Ja)
- Saknade en länk till bokens digitala delar. Den hade gärna fått funnits där.» (Ja)
- ...men lite tydligare blockuppdelning av hemsidan vore fint.» (Ja)
- Att ha läsanvisningar i varje föreläsning är bra, men det skulle vara ännu bättre om de (dessutom) fanns tillgängliga i förväg, förslagsvis under Course material på kurshemsidan, brevid relevant rad om deadline för läsning. (Det är svårt att förstå vilka avsnitt som är "reading week 5".)» (Ja)
- Bra struktur på kurshemsidan.» (Nej)
- deadlinetider otydligt, lab-pm enl tidigare kommentar, titel på hemsidan, mer info på aktuellt-fliken (t.ex "nu är Bonusuppgift 3 obligatorisk!")» (Nej)
- Kurshemsidan är fruktansvärt rörig. Det var säkert en fin tanke från början, men jag - och flera andra - har aldrig hittills lyckats gå in direkt under rätt flik när vi sökt något speciellt. Vad är det till exempel som säger att submission system ligger under Course mtrl, medan submission instructions ligger under Useful links? Eller att Övningar ligger under Content, medan labbar ligger under Course Mtrl?» (Nej)
- Erland är väldigt dålig på att lägga upp saker i tid och på rätt sätt på hemsidan! Typ svaren från övn tentan på söndagen funkar inte!» (Nej)
- Funnits har det väl kanske men hemsidan har konstig layout och är svår att hitta på. » (Nej)
- Kursehemsidan är mycket kryptisk» (Nej)
- Jäkla rörig hemsida» (Nej)
- Krånglig hemsida.» (Nej)
- Det har egentilgen räckt, men mot slutet fanns det inte så många övningar och uppgifter att göra.» (Nej)
- Tillräcklig info: Ja Lättillgänglig: Nej!!» (Nej)
- Det hade behövts tydligare läsanvisningar» (Nej)
- det här kapitel 18 som man behövde söka web-djungeln för att hitta» (Nej)
- Webbsidan var dåligt uppdaterad och svårnavigerad. » (Nej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbar, gärna fler.»
- lab 3 och 4 var trevliga»
- OH-bladen var bra. labarna var lärorika.»
- Labbsystemet. Labbarna var mycket bra.»
- Bra föreläsningar (ohh bra kommentar)»
- Att får ut OH bilder på föreläsningar.»
- OH-Anteckningarna som delas ut är en bra grej.»
- Var nog egentligen mycket som var bra men det var ett antal bitar som inte höll och gick ut över det andra så det är svårt att svara på.»
- Kalle o Hobbe!»
- Föreläsningarna. Dock tveksam till overhead.Annars var föreläsningarna väldigt bra. »
- Labsystemet, tentapluggtillfället»
- kalle o hobbe»
- Labbarna»
- inget»
- Föreläsningarna var roliga och Kalle&Hobbe =)»
- Bra och relevanta labbar.»
- Övningstillfällena och övningstentan var bra!»
- boken på tentan.. boken.! »
- Tentaplugget var superbra. Nu deltog inte jag i labbarna, men då finns (antar jag) inte så mycket utrymme till att fråga kring tentauppgifter, andra frågor man har etc.»
- Kalle och Hobbe. Inledande föreläsningarna»
- boken, den var mycket lättläst och gav nyttig information»
- kalle och hobbe stripparna. Höjer stämmingen på ett bra sätt. Läraren, med tanke på del höga andelen som aldrig tidigare använt terminalen har hans pedagogik en väldigt välgörande effekt.»
- Boken, labbarna om än lite uppdaterade, och hmmm ordbehandlade. »
- Övningstillfällena»
- Labbarna. Tyckte de var roliga.»
- De många tillfällen vi hade att ställa frågor till både föreläsaren och övningsledarna.»
- Flexibiliten: "oj nu behövs mer handledarledd lab-tid, då lägger vi in det". Plugget i söndags var toppen.»
- Labbar, Erlands goda humör, öppenhet till frågor.»
- Strävan mot förbättring»
- Overhead-bladen som gjorde att man lättare kunde följa med i undervisningen.»
- Upplägget av kursen känns väldigt bra.»
- Söndagstentan var en utmärkt idé. Om inte annat får man flera timmar på sig att komma ihåg de där sakerna som man inte kan inom områden man i stort begriper, och när man begriper att man inte vet finns det någon att fråga.»
- labbarnas svårighetsgrad»
- Framställningar med bilder och modeller på objekt som boxar och kedjor hos arv. Man förstår bra hur saker och ting hänger ihop.»
- Övningstenta på helgen innan tentaveckan mycket värdefull. Även övningstillfällen bra att ha.»
- Kurslitteraturen, kursens generella upplägg, laborationernas generella utformning.»
- Erland! Jag tycker kursen var mycket bra upplagd. Hur stor prioritet alla delar fick osv.»
- Samma kurslitteratur.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mängden Java specifica applikationen. Skulle vara bättre med en mer generell kurs i programering, med mindre fokusering på att på tentan kunna skapa jaga GUI och mer focus på problemlösning och komplexitet vid lösningar.»
- Kurshemsidan har en del stora nackdelay, typ att titeln på alla sidor är punkt och liknande. Även användningen av frames är lite konstig men det stör inte så mycket. Däremot behövs alt-attribut på bilderna i menyn så att sidan fungerar bättre i elinks/lynx.»
- Mindre swing och mer _programmering_.»
- bokvalmöjlighet, ny inriktning med mer "reverseengineering" och test/vidareutveckling, fler algoritmer!»
- möjligtvis se över arbetsbördan är fördelad över labbarna och kursen, jag tycker man kan öka tempot lite tidigare.»
- Hemsidan»
- LabbarnaLabbarnaLabbarna»
- Att vissa hade bok 4 som det först var sagt att vi skulle ha och att det hela sedan ändrades så kapitelnumren ej stämde.»
- Kalle och Hobbe är hemskt. Föreläsare bör närvara vid labtillfällen, det ska man kunna lita på! Och att föreläsare försöker anpassa föreläsningarna till den givna tiden! Det är tröttsamt när Erland drar över 10-20 min varenda föreläsning»
- Tavel disposition. Struktur. Bort med overheaderna och gör allt direkt på en dator istället. Inga lösblad som delas ut utan gör föreläsningen anteckningsvänlig. Fixa till labbarna så att man får strukturera dem som man vill med namngivning och placering av allt så att man faktiskt man lösa uppgifterna riktigt objektorienterat. »
- Mer anknytning till kursboken»
- mer datorbaserat med erland.Visst kunde man själv pröva hans koder men det hade varit mycket lättare om man dessutom hade haft hans handledning. Det som jag försöker säga ät att det behövdes mer datorbaserade övningar.»
- Mer struktur på föreläsningarna, inte halka in på detaljer och sidospår så vi inte hinner med hela kursen, tydligare instruktioner på labbarna.»
- Teorigfrågor till labbarna, svårare labbuppgifter så de motsvarar tentorna, »
- TENTAN.»
- Att det ska vara olika svåroghetsgrader vid övningstillfällen, att det ska vara jämn belastning under kursens gång och att det ska inte ha så mycket grafisk innehåll utan mer ren programmering, eftersom jag tycker att det är viktigare.»
- Hemsidan.»
- Boken!»
- Tänk igenom strukturen i föreläsningarna. Fundera också över kursens sytfe. Om det är att få en första kontakt med programmering - stryk ev. UML-biten och exception handling. Är det att förbereda för mjukvaruutveckling - fokusera mer på tester och versionshantering. T.ex.»
- Lite flera svåra uppgifter att öva på!»
- längre tid på labb 4, för att kunna ge det: slå ihop labb 1 och 2. »
- Gärna några fler tentapluggstillfällen. »
- Instruktioner till labuppgifterna.»
- Lokalerna vid labbar och övningar. »
- OH-papperna, de är bra men buggiga :P»
- HEMSIDAN»
- Mer handledningstid, kanske extratid för de som inte programmerat tidigare. »
- Examinations sättet. Hade gärna sett att man hade en mindre tenta utan bok på ren semantik. Typ "Hur är en for loop uppbygd". Sedan mer examinerande på labbarna. att man skriver en liten raport til exempel.»
- Labbarna borde delas upp i fler och mindre labbar, en i veckan som är mindre än de vi hade i i kursen i år.»
- Tentamen - den bör täcka andra delar av kursen än swing också. Kanske till och med bara täcka teorifrågorna och ha en inlämningsuppgift med labrapport som kompletterar.»
- Byt titel på hemsidan till något mer informativt än punkt (.)»
- Laborationsuppgiftsbeskrivning (vilket långt ord!), mer exempel som fungerar att kompilera och köra och beskrivning vad som händer. Mer förklaring på terminologin och då tänker jag först å främst på klasser, metoder och anrop. Så att man förstår att det inte är så stor grej med ovannämnda.»
- Jag är lite förvånad över valet av Java som språk. Vill man undervisa om maskinnära saker och datatyper hade något i stil med C++ varit idealiskt. Vill man ägna sig åt seriöst problemlösande via programmering så hade man hunnit längre med mindre smärta om man valt något i stil med Python eller Ruby. Jag tycker att man allvarligt ska överväga att välja ett annat språk för introduktionskursen. Övriga förslag torde framgå av ovanstående. Det skulle vara särskilt användbart med översikt/introduktion av syfte och användningsområden med varje ny aspekt som gås igenom. Frågor att jobba mot som struktur för föreläsningarna.»
- Mer presentationer på datorn.»
- Flytta lite av uppgifterna i lab 3 till lab 2. Som det är nu blir det väldigt mycket jobb till lab 3 och 4 vilket gör att mycket tid går åt i slutet av lp till att sitta vid dator och inte plugga teori/mattekurs...»
- Tutan förlorar sin effekt när du tutar innan folk har satt sig. Även om den skulle höras över klättrandet på armstöd kan gruppen inte vara tyst då, och har det en gång blivit ok att låta efter tutning så sitter det i.»
- det som kommer på tentan ska ha funnits på föreläsningarna.»
- Instruktioner som kan misstolkas. Även om det är tänkt att man ska tänka själv och förstå problemet så blir det inte bra när man lika gärna kan tolka en formulerad uppgift på ett helt annat sätt och jobba länge på att tex skriva ett program som gör fel sak. (exempelvis vissa tentauppgifter) Om de flesta har tolkat vad en uppgift går ut på på ett annat sätt än förläsaren är den förmodligen dåligt formulerad.»
- Klarare frågeställningar på tentan, flera uppgifter gav utrymme för rätt så mycket personlig tolkning av frågan. Överhuvudtaget mindre virrighet, jag vet att det är dåligt specificerat men det är det kvarvarande intrycket av hela kursen.»
- Föreläsningarnas innehåll, samt förklaringarnas karaktär bör ändras. Mer fokus på praktik och kod än på abstraktion och teori (vilket i och för sig är viktigt, men förtjänar inte riktigt så stor del av föreläsningarna i en programeringsteknikkurs som det faktiskt tog). Laborationernas formulering samt svårighetsgrad bör ändras. En jämnare stegring av svårighetsgrad (i kontrast till steget mellan "vad gör detta program" till "optimera ett program som gör X") bör speciellt försöka uppnås.»
- Inget särskilt»
- Byt ut hemsidan till en användbar! Detta är en introduktionskurs, den bör alltså främst riktas till de som ej har programmerat tidigare.»
- Det är bra att man skolas i objektorienterad programmering från början, men 7,5p räcker helt enkelt inte till för att göra det på ett tillräckligt bra sätt som första kurs om man samtidigt ska hålla det tillräckligt praktiskt.»

21. Övriga kommentarer

- erland äger!»
- kanske dugga, så att man kan ta ett steg längre? obligatorisk grundkurs-dugga för att få godkänt efter halva perioden (kansk också kan ersätta lab 5?) sen en tenta på det mer avancerade som då kanske kommer längre eftersom alla redan kan (de som kommer att klara kursen) grunderna..»
- tyckte allt som allt mycket bra om kursen, såpass mycket att jag funderar på att välja till fortsättningskurser. bra jobbat!»
- Väldigt bra med tentapluggandet söndagen före och att det fanns många räkneledare där så man kunde fråga om "riktiga" tenta frågor och om kursen i helhet så annars blir det att man mest frågar dem om enstaka frågor på labben. Mycket uppskattat»
- Erland kunde förändra sin attityd och bli lite mer ödmjuk och bli tydlig med vad som är viktigast att kunna! Det känns bara kod, kod, kod varenda föreläsning»
- Trevlig kurs.»
- Om man på en labb/tenta kräver att ett program skall utföras med hjälp av tex en ArrayList så skriv det som krav eller "skriv ett program med arraylist" och inte, man kan skriva detta med arraylist. Programmering kräver 100% korrekthet, därför är det mycket synd att de stenciler man får och ser under föreläsningarna innehåller så mycket fel som de gör tex stora eller små bokstäver/variabelnamn etc, Går kursen ut på att lära sig programmera någorlunda vettigt eller att kunna förstå extrema specialfall (teoriuppgifterna, där koden inte är skriven som den "borde" vara) »
- Du har dödat all min kärlek för programmering.»
- Arbeta igenom problemformuleringar vid labbar och tentan mer. Jag menar inte att det ska bli tydligare vad man ska skriva - vitsen med programmeringskursen är till stor del modellering - men det ska bli tydligare vad programmet skall göra, för som jag uppfattar kursen är syftet inte att träna upp "konsultfärdigheter".»
- Rolig kurs! Hoppas man klarar tentan, då är den ännu bättre! :)»
- god jul!»
- Nä men nice kurs, OCH GOD JUL!»
- Det är svårt att hitta på hemsidan och skriv inte att det är en bonusuppgift om den är obligatorisk»
- Jag upplever att informationen vi får om hur framför allt lab"ar ska utföras är lite rörig och "allt på en gång". Vi är ovana vid programmering och dess terminologi. Försök använda korta meningar, förklara en sak i taget. Kanske kan du låta någon som inte heller kan programmering läsa igenom dina texter? På hemsidan: Det vore bra om all information om hur man skriver och lämnar in labar fanns på samma ställe. Kanske en direktlänk till extrakapitlet från boken som skulle laddas ned skulle vara bra.»
- Så jag lärde mig hur saker och ting fungerade var oftast genom att ha något som fungerade och ändra på det succesivt, eller prova andra grejer för att se förändringar. Om det inte gick alls, eller ifall resultatet blev annorlunda etc. Därav begäran av mer konkreta exempel. Och överväg mina kommentarer, trots min låga närvaro. Har lagt ner lång tid på utvärderingen. =)»
- För övrigt anser jag att DD bör förstöras, eh.. renoveras, menar jag. Luften är dålig, temperaturen olämplig, utrustningen smutsig och oergonomiskt placerad. Största arbetsmiljöproblemet för förstaårsstudenterna?»
- Personligen tycker jag det var ont om tid på provet, men det kanske bara är jag.»
- Labbarna får gärna komma upp snabbare på hemsidan.»
- Blandningen av svenska och engelska på föreläsningar och laborationer, samt kravet på engelsk README på laborationerna, och användningen av svenska klass- och variablenamn (med å/ä/ö) i exempelkod var något irriterande, men inte alltför väsentlig.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.34
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från