ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biogas - i dag och i framtiden?

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-11 - 2008-12-11
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Martin Persson»

1. Tror du på att det sker en global uppvärmning till följd av användandet av fossila bränslen?*

3 svarande

Ja, och det ororar mig kraftigt»3 100%
Ja, men jag känner inget ansvar»0 0%
Nej, det är ett endast en teori som saknar konkreta bevis»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilket drivmedel tror du kommer att vara dominerande om 20-30 år?*

3 svarande

Biogas»0 0%
Etanol»1 33%
Elektricitet»1 33%
Vätgas»0 0%
Fossilt bränsle (bensin, diesel)»0 0%
Mix av flera typer av drivmedel»1 33%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Tror du att det i framtiden kommer att finnas ett globalt enhetligt drivmedel, eller kommer typ av drivmedel variera i olika delar av världen?*

3 svarande

Ett globalt enhetligt drivmedel»0 0%
Högst ett par olika drivmedel»3 100%
Ett flertal kompleterande drivmedel»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Anser du att politiker och näringsliv gör tillräckligt för att främja alternativa drivmedel?*

3 svarande

Ja, de gör båda en god instats för att främja alt. drivmedel»1 33%
Delvis, näringslivet gör en god insats, men ej politikerna»0 0%
Delvis, politikerna gör en god insats, men ej näringslivet»0 0%
Nej, insatserna är inte tillfredsställande»2 66%
Ingen åsikt»0 0%

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.22


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.22
Beräknat jämförelseindex: 0.34

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från