ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Risk-Based Remediation and Protection, BOM125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2009-01-09
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Andreas Lindhe»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

2 svarande

At most 15 hours/week»0 0%
Around 20 hours/week»2 100%
Around 25 hours/week»0 0%
Around 30 hours/week»0 0%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2

2. How large part of the teaching offered did you attend?

2 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 100%
100%»0 0%

Genomsnitt: 4

- Bortrest några dagar. Annars bra föreläsningar som gav mycket. Bra med inte för långa pass med samma lärare» (75%)
- a little bit hard to have a class on 8:00am in the winter. » (75%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

2 svarande

I have not seen/read the goals»0 0%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»1 50%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»1 50%

Genomsnitt: 3.5

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

2 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»2 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

2 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»1 50%
Yes, definitely»1 50%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Bra upplägg med en övergripande tenta med "verklighetsbaserade" frågor. Testade kunskap och om man tagit till sig teorin och fått förståelse på ett bra sätt (lite detaljkunskap med mycket allmänt)» (Yes, definitely)


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

2 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»0 0%
Large extent»1 50%
Great extent»1 50%

Genomsnitt: 3.5

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

2 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»1 50%
Large extent»1 50%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Inte läst överdrivet mycket i Burgmann mer är repeterat kapitel 12 denna kurs (läste igenom boken i ERA-kursen)» (Some extent)

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

2 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»2 100%
Very well»0 0%

Genomsnitt: 3

- Något korta datorövningar ibland (45 minuter)» (Rather well)


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

2 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»0 0%
Very good»2 100%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 4

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

2 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»1 50%
Very well»1 50%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.5

11. How was the course workload?

2 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»1 50%
High»1 50%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Bra med schemalagd tid för projektarbete» (Adequate)

12. How was the total workload this study period?

2 svarande

Too low»0 0%
Low»1 50%
Adequate»0 0%
High»1 50%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3

- Beror på "inget" att göra i Road Engineering mer är att gå på föreläsningar...» (Low)


Summarizing questions

13. What is your general impression of the course?

2 svarande

Poor»0 0%
Fair»1 50%
Adequate»0 0%
Good»1 50%
Excellent»0 0%

Genomsnitt: 3

- Lite mer fokus på saneringsmetoderna hade varit bra, det som jag verkligen kände var kul att läsa på och intressant men tyvärr bara ca. 1 föreläsning på detta» (Good)

14. What should definitely be preserved to next year?

- Projektarbetet. Studiebesöket (bortsett från sopsorteringsdelen...)»
- useful tools for risk study»

15. What should definitely be changed to next year?

- Installera crystalball + sada i datasal som inte är bokningsbar (4e vån) för att studenterna ska kunna arbeta och ha chans att komma åt datorer»
- field visit could be more relevant with the course»

16. Additional comments

- RBRP vs Road engineering: 5-0 »


Kursutvärderingssystem från