ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Brandsäkerhetsutbildning

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-19 - 2009-03-15
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Karin Elam, ordf F-styret»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Var du på föreläsningen om brandsäkerhet den 21/11?

19 svarande

Ja»10 52%
Nej»9 47%

Genomsnitt: 1.47

- helt överdrivet, alldeles för seriöst, Huset är gjort av sten som de flesta vet inte brinner.» (Ja)

2. Vad tyckte du om föreläsningen?

19 svarande

1 (Dålig)»0 0%
2 10%
5 26%
3 15%
5 (Bra)»0 0%
Gick ej på föreläsningen»9 47%

Genomsnitt: 4.47

- för mycket snack om plastgrejerna på dörrarna, varför kunde de inte säga hur många de var "Det är x stycken! fatta X stycken!!" vad gör det om folk rycker bort dem, gör jag jämnt, slipper man rångla för att komma genom dörrarna. Det gör ju inget skada om de saknas, varför köper ni nya hela tiden?» (2)
- Kanske inte världens hippaste film, men den har sitt syfte. Annars bra att få lite info om vad som gäller.» (3)
- Jättebra att den hålls. Bra att känna till återsamlingsplatser, larmsystem, med mera. Prov på larmljuden och bilder på planer med mera i någon form av föreläsningshjälpmedel hade varit till stor hjälp. Filmen om övertändning är fascinerade, men som nära släkting till räddningstjänstpersonal är jag väl förtrogen med den. Klagomålen om avlägsnade skyddskåpor och städning i föreningslokaler hade möjligen passat bättre i ett annat sammanhang. Det kändes lite nedlåtande, och jag är helt övertygad om att ingen av de närvarande hunnit göra sig ansvarig för sådant. Mer om de specifika riskerna med just Chalmers hade varit bra. Jag gissar att de flesta redan har en god uppfattning om grundläggande utrymning.» (3)
- man visste rätt mkt redan» (4)

3. Vad tyckte du om nivån?

19 svarande

1 (Dålig)»1 5%
3 15%
3 15%
3 15%
5 (Bra)»0 0%
Gick ej på föreläsningen»9 47%

Genomsnitt: 4.31

- Det mesta av det som gicks igenom har nog de flesta hört förut. Däremot hade det varit intressant att veta mer om vad som gäller i vår byggnad, föreläsarna hade väldigt dålig koll på var vi skulle samlas osv, och det är de frågorna som är viktiga i sammanhanget, och om det finns brandsläckare och liknande vi själva kan använda.» (1 (Dålig))
- Överlag för låg.» (2)
- man visste rätt mkt redan» (3)

4. Vad tyckte du om filmen som visades?

19 svarande

1 (Dålig)»1 5%
2 10%
2 10%
4 21%
5 (Bra)»1 5%
Gick ej på föreläsningen»9 47%

Genomsnitt: 4.52

- vad gav den?» (1 (Dålig))
- Kändes något småskoleaktig, mer humoristisk än allvarlig, vilket ger något fel budskap» (2)
- Bra men de flesta har nog sett liknande förut.» (3)
- sett liknande filmer många gånger» (4)
- Lika fascinerande att se varje gång. Men jag är tveksam till om den tillförde information. Möjligen bra som stämningsskapare?» (5 (Bra))

5. Lärde du dig något av föreläsningen?

19 svarande

1 (Inget)»0 0%
3 15%
5 26%
2 10%
5 (Mycket)»0 0%
Gick ej på föreläsningen»9 47%

Genomsnitt: 4.36

- Att man ska läsa på skyltarna för att få reda på vart vi ska samlas vid brand, hur många plastkåpor som görs söner och att man inte får ha kaffekokare i föreningsrummen(så vitt jag minns). Det mesta som sas var väldigt allmänt och alla borde redan veta det, frågor rörande det här huset och specifika brandrutiner fick vi inte reda på så mycket om.» (2)
- Ja, att: *det finns två (närmast identiska?) larmsystem. Ett för brand och ett för gas. *återsamling för oss sker på Kemigården (jag måste kolla om det stämmer, men det fungerade vid övningen...) *nödvredskåpor är dyrare än vad som är motiverat av tillverkningskostnaden.» (2)
- att man kunde trycka på gröna knapparna» (2)
- var man ska vända sig» (4)

6. Skulle du vilja ha mer information om hur man ska bete sig vid utrymningslarm?

17 svarande

Ja»7 41%
Nej»10 58%

Genomsnitt: 1.58

- Jag tror att det var lagom mycket info, men det skadar nog inte att upprepa den vartannat år eller så.» (?)
- Ja, när man har samlat sig på gården, när får man ta sig in i byggnaden. På "övningslarmet" visste ingen någonting. 0 info.» (Ja)
- ..förutsatt att det ger mer än "larma andra berörda, kryp under röken"» (Ja)
- Decn information som nu finns är lättillgänglig och uttömmande.» (Nej)

7. Hade du velat ha den här informationen lättillgänglig någonstans? (Vart?)

19 svarande

Ja»13 68%
Nej»6 31%

Genomsnitt: 1.31

- Nätet, men de finns säkert. Har inte direkt kollat.» (Ja)
- Programhemsidan» (Ja)
- ftek och chalmers hemsida, men där finns det väl redan» (Ja)
- stort anslag på väggen» (Ja)
- ftek.chalmers.se» (Ja)
- chalmers.se eller sektionshemsidorna» (Ja)
- Någonstans där man ofta passerar och ibland har skäl att stanna till. Jag föreslår matkön i Focus, GD-foajén och DD.» (Ja)
- Återsamlingsplatser och utrymningsvägar skulle med fördel kunna finnas på en länk bredvid eller som en del av campuskartorna på Studieportalen.» (Ja)
- Brochys i fokus, anslag på väggar.» (Ja)
- Den finns på ftek.se nu, vilket är bra.» (Ja)
- I Fysikbiblioteket, Focus, MC2 (cafélof t ex).» (Ja)
- Någonstans på internet. CHalmers hemsida, programmets hemsida eller liknande...» (Ja)
- räcker att få veta det en gång» (Nej)
- finns redan på ftek"s hemsida så allt är bra» (Nej)

8. Hade du velat att föreläsningen låg tidigare under läsåret?

18 svarande

Ja»13 72%
Nej»5 27%

Genomsnitt: 1.27

- I samband med nollningen vore bra. Kanske en egen för föreningarna i samband med hämställdhetsutbildningen» (Ja)
- Den hade kunnat ligga lv3, lp1.» (Ja)
- Inte akut, men det är naturligtvis principiellt bättre att ta det tidigt än att man ska behöva råka ut för eventuella risksituationer under första terminen oförberedd.» (Ja)
- Kanske inte första veckan, men definitivt under nollningen.» (Ja)

9. Var du här under utrymningsövningen en vecka senare, 28/11?

19 svarande

Ja»19 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- vi missade en halv föreläsn... kändes lite rörigt, vi stod mest o stampade utanför F-huset» (Ja)

10. Om ja på föregående fråga, hade du då nytta av något du hört på föreläsningen?

18 svarande

Ja»4 22%
Nej»14 77%

Genomsnitt: 1.77

- visste var uppsamlingsplatsen skulle vara» (Ja)
- jag hade inte kännt till återsamlingsplatsen annars, och hade nog ärligt talat begivit mig längre bort i så fall.» (Ja)
- Var ej på föreläsningen, det gick bra ändå.» (Nej)
- inte stor.» (Nej)
- var ej där på frl» (Nej)
- var ej där» (Nej)
- var ej på föreläsn» (Nej)
- Var ej på föreläsningen» (Nej)
- Gick ej på föreläsningen» (Nej)
- "Alla" gick åt samma håll (kemigården) så tumregeln att följa med strömmen verkade gälla.» (Nej)
- Var inte på föreläsningen» (Nej)

11. Vet du vart du ska vända dig om du har några frågor rörande brand, utrymning eller liknande? (Kommentera gärna vart!)

19 svarande

Ja»9 47%
Nej»10 52%

Genomsnitt: 1.52

- Skyddsomdud, typ.» (Ja)
- 112» (Ja)
- Ombudsmannen kanske? Fast jag vet inte vad han heter.» (Nej)
- Husansvarig?» (Nej)
- styret kanske...» (Nej)
- ... men baserat på vad jag hört i andra frågor hade jag nog provat med styrets viceordförande eller elevskyddsombudet.» (Nej)
- Men jag skulle nog grabba tag i Karin Elam eller söka upp husansvarige för att få veta.» (Nej)

12. Övriga kommentarer om antingen föreläsningen eller utrymningsövningen:

- Larmet åtföljdes av kommentaren "Jaha, nu blev det brandövning. Jaja, vi blir väl tvungna att gå ut då" av föreläsaren. Attitydproblem?»
- Man kanske skulle överväga att integrera brandövningsbiten (som i sin nuvarande form och nivå borde kunna avhandlas på kortare tid) i ett större arrangemang om praktiska teknikkunskaper på Chalmers. Jag skulle personligen vara intresserad av att lära mig förhållningssätt även till brand i mycket brandfarliga material, radioaktivitet, hälsoskadliga kemikalier, trycksatt gas, extrem kyla med mera. Samtliga dessa hanteras i byggnaden, och även om jag hoppas att F är ett undantag är det min erfarenhet att akademiska laboratorier på andra ställen slarvar både med säkerheten och med säkerhetsinformation för tillkommande medarbetare och praktikanter. En grundligare genomgång första terminen duger inte för att fullt ut ersätta insatser från labben, men det är definitivt bättre än bara sunt förnuft och kanske kan hjälpa till att skapa ett medvetande om att man behöver ta reda på säkerhetsprocedurer i labbverksamheten. Om man så ville skulle man samtidigt kunna bjuda in föreningar som erbjuder intressanta möjligheter under säkerhetsansvar att presentera sig, såsom XP-verkstaden, ballongklubben, dykarklubben, med flera. Anslutningsvis, tack för dina insatser!»


Kursutvärderingssystem från