ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Virtuell Produktion 2008, PPU055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-30
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Bertil Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»9 45%
Cirka 20 timmar»6 30%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.9

- Inte mycket mer än det som var schemalagt» (Högst 15 timmar)
- Man har varit mycket i skolan under kursens gång samt mycket tid avsatt för labb och övning. Studietid hemma har man inte behövt lägga speciellt mycket, vilket egentligen är bra.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 15%
100%»17 85%

Genomsnitt: 4.85

- Missade en föreläsning» (100%)
- Mycket i kursen är svårt att läsa sig till annat än att vara på föreläsningarna, så att vara i skolan har varit mest effektivt.» (100%)


Undervisning och kursadministration

3. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»11 55%

Genomsnitt: 3.55

- Det är ju föreläsningarna och övningarna man lärt sig på» (Mycket stor)

4. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»4 20%
Ganska liten»8 40%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Lägg mer vikt vid bra PP-bilder och anteckningar och strunta i boken eftersom den inte tillför någon kunskap.» (Mycket liten)
- Föreläsningsslides samt LEAN häfte är det enda jag har läst grundligt.» (Mycket liten)
- Ej läst boken.» (Mycket liten)
- PP slidesen var väldigt bra att ha tillgång till, boken däremot är det ingen ide att ha, kanske bättre att kopiera upp det material som är relevant och strunta i de andra 300 sidorna?» (Ganska liten)
- Läste endsat lite i boken innan tentan. Slidsen från föreläsningarna var då bättre att använda för att plugga.» (Ganska liten)
- Pappren som delats ut vid övningarna var ju bra. Men boken har jag inte ens öppnat tyvärr, hann inte med det» (Ganska liten)
- Powerpoint-slidarna från föreläsningarna har varit viktiga för inlärning. Saknar bättre hänvisning till kursboken om den ens ska vara kvar. Just nu känns den som den ligger lite i utkanten av kursen.» (Ganska stor)

5. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja»20 100%
Inte läst det»0 0%

Genomsnitt: 3

- Mycket bra med tydliga mål.» (Ja)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 60%
Mycket bra»7 35%

Genomsnitt: 3.3

- Kändes lite rörigt, jag hade uppskattat om föreläsningarna som lades ut på hemsidan var numrerade och synkade med tillhörande föreläsnings nummer i kurs-PM.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningsanteckningar borde komma ut tidigare på hemsidan, helst före själva föreläsningen. Detta för att föreläsningsanteckningarna utgör grunden för kunskaperna i kursen.» (Ganska bra)
- Relativt sett har det varit bra. Men dålig uppdatering/uppladdning på vissa fronter. Då det är huvudlitteraturen så är det lite tråkigt när det slarvas med att ladda upp "oh-s" från föreläsningar» (Ganska bra)
- Alla slides dök inte upp, å andra sidan dök ju denna information inte heller upp på tentan.» (Ganska bra)
- Ibland kunde vissa saker komma upp lite tidigare» (Ganska bra)
- Förutom att ett par föreläsningar saknats på hemsidan, men det har ju redan tagits upp.» (Mycket bra)

7. Vad kan föreläsarna/handledarna göra bättre?

Bertil Gustafsson (Examinator),
Bengt Lennartsson (Automation),
Åsa Fast(Balansering),
Sven Ekered(PLC, CAM),
Björn Johansson (Lokalplanering),
Per Nyqvist(Robot),
Hans Sjöberg(Datormanikiner, Virtuellt lärande),
Rolf Berlin (Robot),
Johan Malmqvist (Informatisering),
Johan Segeborn (Geometrisimulering),
Peter Almström (NC-beredning),
Jonas Laring (Produktionsergonomi),
Kjell Hanseby (Givarteknik).

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Föreläsning om Givarteknik bör inte vara en företagsrepresentant. Den föreläsningen gav ingen information om vad givare var, vilka typer det fanns och i vilka situationer respektive typ lämpade sig bäst.»
- Bengt Lennartsson kunde ha lagt ut sitt material från föreläsningen på kurshemsidan. »
- När det är så här många förleäsare har man glömmt vem som var hur, kanske skulle lägga in så att man får utvärdera efter halva kursen?»
- Han som hade vissa labbar, som bland annat var med när Volvokillen var där kunde vara mer engagerad och försöka göra det intressant. Alldrig sett en handledare skita så mycket i eleverna som han. När han gick igenom labben tittade han bara ner i sin dator och mumlade, utan någon som hällst kontakt med eleverna.»
- Gästföreläsaren från företaget som skulle prata om givare men mest körde reklam var väl inte helt lyckad. Det kändes inte som det var mycket från den presentationen som var värt att anteckna och då lärde man ju sig därefter också. (Sen tycker jag personligen att Johan Malmqvist är väldigt tråkig att lyssna på - vi har träffat honom i en annan kurs tidigare - fast det är ju egentligen inte hans fel)»
- Förutom att ladda upp föreläsningsanteckningar på de som inte gjorde det... Sven Ekered. Eloge för mycket lärorik plc lab. Bra pedagogik. Gästföreläsningen på givare skulle gärna kunna läggas upp på ett annorlunda sätt. Mindre reklam/säljarstruktur.»
- Alla överlag bra(Herrn från schunk gav inte så mycket teori om givare, men lärorikt på sitt sätt.).Bertil kunde kanske banta ner sina OH-slides, för mycket text på varje blad.»
- Tycker det överlag var bra föreläsare.»
- Lägga ut bilderna i förväg, så man kan anteckna direkt på power pointen om man har lust. Engagera oss lite mer, genom bla skriva saker på tavlan.»
- Givartekniken borde göras om, det kändes mest som en reklamkurs för hans företag och man har ingen aning om hur en givare fungerar eller vad den är till för.»
- Det var bra , dock kunde föreläsningen om givare vara lite bättre!»

8. Inlärningsvärde på laborationerna?

20 svarande

Gjorde ej labbarna»0 0%
1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
6 30%
8 40%
5 (högt inlärningsvärde)»6 30%

Genomsnitt: 5

- Laborationerna ger endast kunskap om vilka virtuella hjälpmedel som finns, ingen bestående kunskap i hur man använder de olika programmen.» (3)
- Labben med layoutplaneringen var rätt dåligt upplagd: "här har ni ett papper, sätt igång" när vi aldrig ens sett programmet förut, en intro hade inte varit fel! Sen verkade ingen bry sig om om vi gjorde klart det och svarade inte på mail med frågor, allmänt oengagerat, och då känns det ju inte meningsfullt för oss heller. De andra labbarna var mycket bättre.» (3)
- Var lite väl mycket på ytan på för många saker. Visst, jag har sett många program, men kan inget av dem.» (4)
- Där lärde man sig nästan allt» (5 (högt inlärningsvärde))

9. Vad tyckte du om övningarna?

19 svarande

1 Inte bra»0 0%
0 0%
3 OK»4 21%
8 42%
5 Mycket bra»7 36%

Genomsnitt: 4.15

- Lagom avancerade, dock kanske labbrapporter emellanåt kan kännas ganska meningslösa. Man följer alltid ett strikt tillvägagångssätt.» (4)
- Kunde ha varit lite färre program, kommer knappt ihåg vilka man har använt!» (4)
- Några av labbarna var väldigt ostrukturerade och röriga, men de flesta var väldigt bra. » (5 Mycket bra)
- Man lär sig faktiskt mer när man bara får sitta och lära sig i sin egen takt utan att man ska lämna in en rapport och vara klar en viss tid. Så övningar är bättre än labbar! Dessutom var de roliga, något som tyvärr är väldigt ovanligt för labbar och övningar på Chalmers.» (5 Mycket bra)
- Både labbar och övningar har varit mycket bra för inlärningen. » (5 Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har studiebesök varit för din din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»13 65%
Mycket stor»7 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.35

- Föreläsning om Givarteknik bör inte vara en företagsrepresentant. Den föreläsningen gav ingen information om vad givare var, vilka typer det fanns och i vilka situationer respektive typ lämpade sig bäst.» (Ganska stor)
- Bra att se en fabrik i verkligheten, och inte bara virtuellt.» (Ganska stor)
- Det var väldigt intressant att se det vi lärt oss tillämpat, men framförallt var det roligt att åka på "klassresa" :)» (Ganska stor)
- Tyckte studiebesöket var väldigt givande och kul. » (Ganska stor)
- Tycker det var givande, man kan anknyta mycket till det man redan kan om LEAN och TPS och det är alltid trevligt att komma iväg.» (Ganska stor)
- Väldigt trevligt initiativ! Lärorikt. Skapade även stor sammanhållning inom gruppen.» (Ganska stor)
- Mycket kul att få se verkligheten, dock hade det varit kul om man började med att få se lite färdiga » (Mycket stor)
- Studiebesöket var mycket givande. Vet ej hur viktigt det var för inlärningen med avseende på kursmål, men mycket givande trotts detta. » (Mycket stor)
- Jättekul att få se många av de saker som nämnts i kursen. Blir en bra sammanfattning och bekrätelse på det vi lärt oss. Sluta inte med studiebesöket!» (Mycket stor)
- Det ABSOLUT bästa med hela kursen, fick ett mycket bra perspektiv på modern produktion» (Mycket stor)

11. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 75%

Genomsnitt: 3.55

- Läste dem inte så väl, men man förstd dem på tentagenomgången.» (Jag har inte sett/läst målen)
- En del av målen är ju väldigt flummiga. Generellt tycker jag att det har varit en av de svåraste kurserna att veta vad man ska plugga på eftersom vi gjort så mycket praktiska saker.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

12. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

13. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 26%
Ja, i hög grad»13 68%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.78

- Vissa av tentafrågorna kändes ganska orelevanta, tex den där tre olika kommandon från en labb 4v tidigare efterfrågades» (I viss utsträckning)
- Mina förväntningar på tentan efter att ha läst målen och hört Bertil prata om vad som skulle komma på tentan visade sig inte stämma särskilt bra med hur tentan verkligen såg ut. Att det skulle vara övergripande kunskaper och inte detaljkunskap stämde ju inte för fem öre. Det var en hel del meningslösa saker som man bara skulle ha memorerat: "räkna upp tre grafiska PLC-språk", vad har vi för nytta av det, det är bara papegojinlärning. Men för de som har lätt för att memorera är det väl säkert jättebra, jag har inte det och hade pluggat på mer övergripande saker.» (I viss utsträckning)
- Har inte jämställt tentan med målen, men antar att det var vettigt.» (I viss utsträckning)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»13 65%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.95

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»17 85%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.95

- Blir bra en så lagom stor grupp» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 20%
Lagom»16 80%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Otydligt i början av kursen vad man ska plugga. Tydligare läsanv el veckomål för inlärning?» (Låg)
- Första gången på Chalmers som jag har en kurs där antalet poäng på kursen motsvarar antal timmar jag har behövt lägga ner på kursen.» (Lagom)
- Reglertekniken tar så mycket tid att det är bra med en lugnare kurs» (Lagom)
- För en gång skull en kurs man kan klara på att göra det man ska och slippa jobba häcken av sig, jättebra! Det vägde upp för att reglertekniken som vi läste samtidigt var eländig. Ha kvar den här stilen, man lär sig det man ska utan att det blir för mycket, föredömligt.» (Lagom)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 47%
Hög»8 42%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.63

- Vet ej eftersom jag endast läste denna kursen.» (?)
- Dåligt med labb i tentaveckan, en labb som inte kräver några förkunskaper borde kunna läggas tidigare...» (Lagom)
- Helt ok för att vara Chalmers» (Lagom)
- Reglerteknik var en intensiv kurs, passar bra med virt tillsammans med den.» (Lagom)
- Reglertekniken är den absolut sämst skötta kursen jag hittills läst på någon högskola över huvud taget» (För hög)

18. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

20 svarande

ja»20 100%
nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- IPO hade gett viss förkunskap om produktionssystem» (ja)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 5%
Gott»8 40%
Mycket gott»11 55%

Genomsnitt: 4.5

- Man har fått en bättre allmän uppfattning om virtull produktion och på vilka sätt man kan ta detta i bruk. Vill man läsa mer om detta har man en bra grund.» (Gott)
- Absolut den roligaste kursen på maskin hittills» (Mycket gott)
- Jag kommer rekommendera denna kurs» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesök»
- Bertil Gustafsson. En underbar lärare med god pedagoig och härligt humör. Fler sådanna på Chalmers!!!!»
- övningarna, studiebesöket»
- Övningar/labbar, studiebesök.»
- Bertil Gustafsson. Studiebesöket till mjölby.»
- Alla övningar och labbar där man får testa grejer. industrirobot-labben. Allt som ger "Hands-on" erfarenhet! Studiebesöket likaså»
- Studiebesök någonstans, access till PPU labbet.»
- övningar, studiebesök»
- Studiebesök»
- STUDIEBESÖKET»
- STUDIEBESÖKET»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursmaterialet, använd endast utdelat material istället och strunta i boken. Det fungerar utmärkt om en bra föreläsning om givare ges.»
- Gästföreläsaren med givarna. Upplägget på layoutlabben.»
- Hänvisningar till kursboken.»
- tydligare veckoplanering kanske»
- gästföreläsningen gav inte mycket»
- Givartekniken»
- Färre program, använder man verkligen så många?»
- Det borde vara mindre PLC och NC programering»

22. Övriga kommentarer

- Studiebesöket var väldigt givande och intressant!!!!»
- Jag hade hellre sett att examinationen delades upp i exempelvis två duggor.»
- Om man lägger in moment i tentaveckan så talar man om det i god tid! Bättring där. Den övningen kunde dessutom legat i lv 1-2 eftersom den inte hängde ihop med nått annat.»
- Lärorik och rolig kurs, mycket är Bertils förtjänst!»
- Trevlig kurs!»
- Bertill, du får inte lura oss, tentan var enkel men inte så enkel»


Kursutvärderingssystem från