ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V & AT Inledande matematik TMV125, TMV125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-10 - 2008-12-31
Antal svar: 106
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Hur begripliga är kursens mål?

105 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 22%
Målen är svåra att förstå»4 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»28 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»49 46%

Genomsnitt: 2.97

- Kommer inte ihåg målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Möjligt att jag fick se dem någon gång i början av kursen men det är svår att minnas efter fyra månader.» (Jag har inte sett/läst målen)
- har inte hunnit att hinna med allt. blir väldig stress för att man lära sig NYA kunskaper på "sista minuter" också! » (Målen är svåra att förstå)
- Generellt sett bryr man sig som student inte om kursmålen,så länge som man klarar tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Fast jag minns de inte..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

94 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»83 88%
Nej, målen är för högt ställda»11 11%

Genomsnitt: 2.11

- kanske lite höga. ev lite mer grunder för de som inte kommer direkt från gymnasiet» (Ja, målen verkar rimliga)
- Rimliga men högt ställda» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock var det tidsbrist mot slutet och i repetitionsveckan började vi gå igenom avsnittet om vektorer och det kändes som att det var lite ont om tid att hinna greppa detta eftersom det är ett ganska annorlunda tankesätt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mer föreläsningstid behövs.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tycker det är för stora krav jämfört med förkunskaper» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

95 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»19 20%
Ja, i hög grad»72 75%
Vet ej/har inte examinerats än»3 3%

Genomsnitt: 2.81

- Mycket bra med både duggor och tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

102 svarande

Mycket liten»2 1%
Ganska liten»13 12%
Ganska stor»35 34%
Mycket stor»52 50%

Genomsnitt: 3.34

- Läraren står bara vid tavlan och skriver som en gal. Hoppar över viktiga steg och säger inte vilken formel man använder. Omöjligt att förstå. Övningsledaren var också dålig på att förklara. De glömmer att vi inte är lika smarta som de än.» (Mycket liten)
- Studiebesöken har varit till mycket stor hjälp, så också handledar mötena.» (Ganska liten)
- fast övningene har varit bättre enn föreläsningene» (Ganska stor)
- kändes dock som om det gick igenom sånt som var enkelt väldigt nog men sånt som var svårt att förstå förklarades väldigt dåligt» (Ganska stor)
- Lennart är den i särklass mest pedagogiska och trevliga matematikföreläsare jag stött på.» (Mycket stor)
- fantastisk föreläsare» (Mycket stor)
- Extremt bra föreläsare i Lennart Falk. Måtte han vinna Pedagog-priset!» (Mycket stor)
- Jag tycker att Lennart höll pedagogiska föreläsningar som var väl strukturerade och därför lätta att följa med i.» (Mycket stor)
- Lennart Falk är den bästa matteläraren jag någonsin haft. Andra lärare borde ta efter honom!» (Mycket stor)
- Bra föreläsare» (Mycket stor)
- Lennart är jätteduktig! Han får en att skratta under undervisningen, som gör att man piggnar till!» (Mycket stor)
- lennart är bäst!» (Mycket stor)
- Verkligen nödvändig.» (Mycket stor)
- Lennart var jättebra både som föreläsare och övningsledare!» (Mycket stor)
- Enbart föreläsningarna, övningstillfällen hjälpte mig ingenting.» (Mycket stor)
- Lennart var helt enkelt super bra!!» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

103 svarande

Mycket liten»5 4%
Ganska liten»16 15%
Ganska stor»52 50%
Mycket stor»30 29%

Genomsnitt: 3.03

- Använde en annan bok för att jag tyckte att Adams bok var för svår att förstå.» (Mycket liten)
- Väldigt jobbigt att boken är skriven på så avancerad engelska. Det är ibland svårt att förstå begrepp och terminologi i det matematiska språket trots att jag anser att mina språkkunskaper i engelska riktigt bra. » (Ganska liten)
- Svårt när boken är på engelska och föreläsningarna går på svenska. Läraren kunde linkat de fackspråkliga termerna med de engelska så det blir lättare när man läser i boken.» (Ganska liten)
- calculus var lite svårförstådd ibland.» (Ganska stor)
- Lagom mycket övningsuppgufter.» (Ganska stor)
- Kanske lite magstarkt med den engelska boken så tidigt. » (Ganska stor)
- Nödvändig för inlärning och uppgifter.» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

103 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 5%
Ganska bra»31 30%
Mycket bra»66 64%

Genomsnitt: 3.58

- studieportalen är dåligt upplagd!» (Ganska dåligt)
- Vid ett tillfälle krånglade det när föreläsaren skulle ladda upp filer på kurshemsidan, annars bra.» (Ganska bra)
- Informationen fanns tillgänglig på hemsidan där jag förväntade att den skulle finnas. Krånglig url.» (Mycket bra)
- Helt strålande hemsida med allt man behövde! Den kurshemsidan vi har nu i matten är inte ens jämförbar med den förra!» (Mycket bra)
- väldigt bra upplägg på kurshemsidan!» (Mycket bra)
- Ofta uppdaterad, allt som behövdes fanns.» (Mycket bra)
- Bra med en sida som uppadaterades mycket! » (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

103 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 0%
Lagom»42 40%
Hög»50 48%
För hög»10 9%

Genomsnitt: 3.66

- bra med duggatillfällen! då slapp man att lära sig allting precis innan tentan!» (Lagom)
- Gick i vågor men lagom totalt sett tycker jag nog.» (Lagom)
- nästintill för hög. framförallt infrö tentan. satt HELA dagarna och pluggade sista veckan... » (Hög)
- stort hopp från gymnasiematten» (Hög)
- Det blev stressigt i slutet eftersom läraren knappt hann gå igenom allt innan tentaveckan. Det fanns inte riktigt tid för repetition om man skulle gå igenom alla kapitel först.» (Hög)
- speciellt när hela kvällarna gick åt åt nollningen.» (Hög)
- Hög, men det gör inget. Skulle kännas lite löjligt om det inte var lite högre ambitioner på högskolan än man är van vid från gymnasiet.» (Hög)
- Kändes som mer än 7,5 HP» (För hög)
- För många olika matematiskaformler att hålla koll på när man är van vid att använda både formelsamling och miniräknare från gymnasiet. Kan man starta samma system redan i gymnasiet?» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

103 svarande

Mycket dåliga»3 2%
Ganska dåliga»9 8%
Ganska bra»56 54%
Mycket bra»29 28%
Har ej sökt hjälp»6 5%

Genomsnitt: 3.25

- Vår övningsledare i Grupp B kunde inte hjälpa oss med frågor och var opedagogisk.» (Mycket dåliga)
- Vi i grupp B hamnade tyvärr hos en opedagogisk övningsledar och fick därmed söka de flesta svar själv...» (Ganska dåliga)
- dålig övningsledare» (Ganska dåliga)
- många som vill ha hjälp, få lärare» (Ganska dåliga)
- MYCKET bra från föreläsningar men under all kritik (DÅLIGT) på övningarna. » (Ganska bra)
- våran övningsledare kunde sällan svara på de fårgor kag ställde vilket var ganska jobbigt och han var väldigt opedagogisk i sina genomgångar även när vi bad honom utveckla» (Ganska bra)
- Oftast vågar man ställa de frågor man undrar över.» (Ganska bra)
- bra på övningarna» (Ganska bra)
- Jag hade önskat att examinatorn befann sig i olika övningsgrupper från gång till gång då alla övningsledare inte kunde hjälpa till med alla frågor.» (Ganska bra)
- Möjligheterna var där, fast som sagt övningsledaren var inte specielt bra.» (Ganska bra)
- Återigen, Lennart Falk var väldigt mån om elevernas bästa.» (Mycket bra)
- Bra att föreläsaren hade mottagning i tentaveckan så att man kunde ställa frågor då.» (Mycket bra)
- utmärkt övningsledare i vv13» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

103 svarande

Mycket dåligt»2 1%
Ganska dåligt»3 2%
Ganska bra»27 26%
Mycket bra»70 67%
Har ej sökt samarbete»1 0%

Genomsnitt: 3.63

- Det är här jag känner jag har lärt mest. När man sitter fler i grupp och pluggar. Kanke man kunde ha grupper på 10-15 pers med en övningsledare som sitter och gör de samma uggifterna?» (Mycket bra)
- Bra att man kan sitta ihop och plugga och så.» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

103 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 0%
Lagom»49 47%
Hög»47 45%
För hög»6 5%

Genomsnitt: 3.56

- Tre kurser under samma läsperiod var mycket.» (Hög)
- Mycket att göra men det funkar.» (Hög)
- en vecka till och det hade varit perfekt» (Hög)
- kan bero på att nollningen var under några veckor» (Hög)
- Denna kurs tog upp väldigt mycket tid och det blev därför svårt att hänga med i övriga kurser.» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna hjälper till att hålla sig i fas, så de bör bevaras.»
- Föreläsaren»
- duggorna»
- Duggor. Underlättar srudierna att ha delmål. Föreläsningarna var mycket bra, om än för få.»
- Föreläsaren. Att den första tentan låg sent under tentaveckan och vi därmed hade tid att repetera. Viktigt, därför att som nu inför nästa tenta där den ligger tidigt under veckan vet jag hur mycket tid som behövs och planeringen går smidigare. Detta kan man omöjligt veta om man aldrig repeterat inför en tenta förut. Gymnasielärarsamarbetet var uppskattat!»
- Lennart Falck»
- Tycker det är bra med duggor, det gör att man har små mål att plugga mot hela tiden.»
- Bra med duggor. Gjorde att man höll rätt tempo.»
- samma föreläsare, han är jättebra.»
- Bra med många uppgiftexempel på föreläsningarna»
- Jag vet inte riktigt. Kursen håller ett otroligt högt tempo och det var kämpigt att hänga med. Kan dock inte se hur något skulle kunna uteslutas. »
- Lennart»
- Lennart är en bra lärare så jag tycker att han skall fortsätta att hålla i kursen. Även duggorna var mycket bra eftersom de gjorde att man såg till att vara i fas och fick veta hur man låg till.»
- Just i den här kursen var det tråkigt att föreläsaren kom efter lite. Det blev mkt i slutet»
- Lennart! Han är en riktig toppen-lärare, mycket pedagogisk och hans humor gö att kursen känns mer lättsmält!»
- Har inga direkta synpunkter på den här kursen, tyckte den fungerade bra som den var.»
- Lennart Falk»
- Lennart Falk, såklart.»
- Samma föreläsare!»
- Lennart Falk som föreläsare»
- Lennart Falk!»
- Övningstillfällen, med mycket tid till att ställa frågor.»
- Att vi får gamla tentor att öva på. Att man på föreläsningarna tar upp vad det man behandlar heter på engelska också, eftersom kursboken är på engelska.»
- Duggorna. Gör att man anstränger sig för att ligga i fas plus extra poäng till tentan ger dig mer självförtroende.»
- Föreläsaren och hans tydliga veckoplanering»
- Samma lärare -Lennart Falk Duggor»
- Duggor!»
- Lennart Falk»
- klarheten i vad som ingår i kursen»
-
- Läraren borde vara kvar.»
- SI-möten»
- Duggatillfällena! och övningstillfällena! Si har också varit väldigt hjälpsamt. Bevara också Lennart!»
- Lennart Falk som examinator och föreläsare»
- lennart!!!!»
- duggorna, bra system som gör att man tvingas plugga i takt»
- Föreläsaren Lennart Falk var mycket pedagogisk och bra. Bra med gymnasielärare som hjälpte till.»
- Det mesta.»
- vet ej»
- duggor, eftersom man håller uppe studietakten»
- Duggorna! Ett bra sätt att se till att man inte hamnar efter i planeringen.»
- Bra med duggor eftersom det gör att man pluggar kontinuerligt annars blir det lätt så att man struntar lite i matten och hamnar efter. Även bra att det ger bonuspoäng till tentan!»
- Läraren! Lennart var superbra! Väldigt pedagogisk och bra på att ge exempel på vad man kan använda sakerna till.»
- Bra föreläsare!»
- Lennart Falk.»
- övningarna. fler? fler övningsledare?»
- Lennart Falk»
- duggor»
- Kurshemsidan»
- Lennart Falk. »
- Övningarna»
- Samma goda möjlighet till hjälp och de exceptionellt bra föreläsningarna»
- <övningsledaren i vv13, hon var outstanding...»
- Elin var en väldigt duktig övningsledare»
- Föreläsaren. Lennart är mycket trevlig att lyssna på. :)»
- Jag tycker att upplägget var bra med försläsningar, duggor och examination. »

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt kurslitteratur.»
- Det alldeles för stora innehållet»
- för bråttom i slutet. Dålig planering av tiden.»
- Mer föreläsningstid.»
- Gör någonting åt övningsgrupperna. Sätt inte någon insnöad doktorand som aldrig rört en pedagogikbok att undervisa ovana ettor, in med riktiga lärare.»
- Fler tillfällen att ställa frågor.»
- kompletterande litteratur behövs, calculus är ibland svår att förstå. inte för att den är på engelska, men ibland beskrivs saker krångligare än som behövs.»
- Lite för snabba genomgångar. Man hann bara skriva av utan att förstå vad han egentligen gick igenom»
- ge pedagogutbildning till övningsledare!!»
- den enda synpunkt jag har var att det blev lite för lite föreläsningstid på slutet av kursen, inte riktigt allt hanns med. »
- Jag tyckte att föreläsningarna var lite för grundliga på det som var i början som de flesta redan kände till mer eller mindre eftersom det ledde till att de saker som togs upp i slutet av kursen (som nog var mer nytt för de flesta) fick en väldigt snabb genomgång.»
- Tror att scheman borde anpassas så att föreläsningar och övningar är jämnt fördelade över läsperioden. »
- Som jag nämnde innan så fick grup B en övningsledare som var under all kritik»
- Inget särskilt.»
- Inget»
- Jag tycker det var en bra kurs överlag, och kan inte komma på något som borde förändras på rak arm.»
- Välj bättre övningsledare»
- Jag tycker man bör gå ut med information om de olika händelserna lite i förväg. Jag upplever att det ibland var jätte lugnt innan en informationsföreläsning, men efter den kunde man gå iväg med tre inlämningar som skulle in efter helgen.»
- Inget»
- Föreläsren hade kasnke planerat fel men de blev väldigt tajt med tid i slutet av kursen och de viktiga grejer fick gås igenom väldigt snabbt och inte så grundligt som önskats. Detta blev särskilt tydligt när detta kapitlet skilde sig mycket från övriga kursen..»
- mer introduktion. ev tips på material för de som ej gjort sommarmatte mm»
-
- Att läraren ligger i bättre fas med planeringen.»
- Vet ej»
- bättre övningsledare»
- man skulle ju vilja minska kursen, men det mesta är ju väldigt nödvändigt så det går väl knappast.. »
- Vissa av hjälplärarna i övningsgrupperna var mindre pedagogiska»
- Han som föreläser bör vara med i alla övningsgrupper (variera) och inte bara i en.»
- vet ej»
- läroboken»
- Jämnare schema. Det var tätt mellan föreläsningarna i slutet, hade varit bättre att ha högre föreläsningstempo i början och mer övningar i slutet så man får tid att repetera. Det behövs eftersom kursen är så spretig.»
- Inte ha så ingående föreläsningar om det som vi läste i början av kursen eftersom detta är minst nytt för oss och det vi har bäst koll på. Lägg istället lite mer krut på vektorer och se till att hinna med allt innan repetitionsveckan eftersom man annars lätt blir mer stressad än nödvändigt.»
- Ordningen på föreläsningarna. Nu fick vi ibland tips om frågor vi kunde ställa på studiebesöken, på föreläsningar som hölls efter det att vi redan varit på studiebesök.»
- Att AT får en egen övningsgrupp.»
- En bok på svenska hade varit bättre för mig»
- settet att föreläsa på! Förklara mer, långsammare, och gå genom det allra viktigaste för att man ska kunna förstå.»
- Tidsplanen måste planeras bättre. Att vi knappt fick någon övningstid att räkna alls sista veckan för att övningsledaren var tvungen att gå igenom det föreläsaren han är under all kritik, framförallt med tanke på att det var något helt anorlunda från det andra vi lärt oss i kursen och vi därför snarare skulle behöva mer tid till detta kapitel än de övriga.»
- Det låg många föreläsningar i slutet på kursen. Jag hade tyckt det var bättre med ett högre tempo i början och mer tid för repetition i slutet.»
- litteraturen»
- Vet inte om det hör till kursen men jag blev nästan mer stressad än hjälpt av sommarmatten.»
- Byt ut den övningsledare som ansvarade för Grupp B»
- mer tid till egen räkning, inte så långa genomgångar på övningstillfällena»
- Schemaläggningen. Det var svårt att veta hur stressigt det skulle bli mot slutet när föreläsningarna inte var jämt fördelade över perioden.»
- Byt ut en av övningsledarna » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Lennart är ganska skön ändå...»
- Tack Lennart, hoppas jag får nöjet att lyssna på dig igen. Jag skall passa på att uttrycka min glädje över SI-undervisningen också. Den hoppas jag för eviga tider ska finnas kvar på Chalmers. »
- Denna enkät borde ha kommit mycket tidigare. Jag minns att jag hade en massa synpunkter som jag har glömt nu eftersom det har gått så lång tid.»
- Bra föreläsare! (Lennart Falk)»
- Bra kurs, ganska svår.»
- Bra och pedagogisk lärare som dock kunde skriva lite långsammare på tavlan...»
-
- Lennart är den bästa matteläraren jag någonsin haft! Han höll en hög men bra nivå!»
- Lennart Falk var bra som föreläsare.»
- Lennart Falk är en mycket bra lärare»


Kursutvärderingssystem från