ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp2åk3: KTK116 Yt- och materialkemi

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-31
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»6 60%
Cirka 20 timmar»4 40%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 10%
75%»5 50%
100%»4 40%

Genomsnitt: 4.3

- Missade de första två veckorna pga utlandsresa» (50%)
- Dock har det varit mycket bra föreläsningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 80%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 20%

Genomsnitt: 1.6

- Vi fick en muntlig genomgång och ett kort kurs-PM på mailen» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 25%
Ja, i hög grad»3 75%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Bra med en hemtenta, där man kunde utveckla svaren på ett annat sätt än en vanlig tenta. » (Ja, i hög grad)
- Däremot borde det funnits gränser i kurs-PM eller i alla fall på tentamen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 3.3

- Fantastiska föreläsningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 70%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 3

- Boken till del3 av kursen var otroligt dålig. Den antog att man hade alldeles för hög förkunskap mot vad vi har och hjälpte inte till något alls.» (Mycket liten)
- Vissa föreläsningsanteckningar som delats ut har varit lite för kortfattade för att man ska kunna förstå helheten.» (Ganska stor)
- Den boken som vi hade i det sista delmomentet var väldigt svår att ta till sig då jag tyckte att den låg på lite för hög nivå» (Ganska stor)
- kompendierna var bra men Inorganic Materials Chemistry var på en för hög nivå för oss. Funkade däremot som uppslagsbok vid tentan» (Ganska stor)
- Mycket bra kursmaterial, förutom i oorganisk kemi där boken var på en något för hög nivå emellanåt» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»2 22%
Ganska dåligt»6 66%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 2

- fanns ingen kurshemsida» (?)
- Information har skickats ut, men jag har verkligen saknat en kurshemsida, samt ett kurs-pm!» (Mycket dåligt)
- Det borde inte vara så svårt att lägga upp informationen på studieportalen» (Mycket dåligt)
- INgen kurshemsida. Ingen elektronisk tillgång till utdelat material. Annars var det inte så mycket som skulle behövts läggas ut på nätet.» (Ganska dåligt)
- Saknar en kurshemsida. Det känns lite gammeldags att få ut allt material på papper.» (Ganska dåligt)
- fanns ingen websida» (Ganska dåligt)
- Det är alltid bättre när det finns en kurshemsida» (Ganska dåligt)
- Lite svårlästa slides i del3. Lite dåligt struktur i vissa. Och framförallt fanns det ingen kurshemsida.» (Ganska dåligt)
- Vi hade ingen kurshemsida, men eftersom föreläsarna skrev ut oh-bilderna inför varje föreläsning tycker jag inte att det finns något att klaga på.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.8

- Väldigt trevliga och hjälpsamma kursföreläsare.» (Ganska bra)
- åter igen, fantastiska föreläsningar!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 30%
Lagom»7 70%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.7

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»8 80%
Hög»1 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 40%
Gott»3 30%
Mycket gott»3 30%

Genomsnitt: 3.9

- Tentan var lite märklig. Kändes inte riktigt som man testades på vart man lärt sig i kursen när man fick en sådan tenta som hemtenta. Dock var föreläsningarna i stor mån intressanta och utmanande.» (Godkänt)
- En bra kurs, men vissa moment skulle möjligen vara bra att ha lite mer förkunskaper inför.» (Gott)
- Bra föreläsare och intressant med en hemtenta som omväxling till alla traditionella salstentor» (Mycket gott)
- Bra, trevliga och relativt pedagogiska lärare. Intressant ämne, bra att det "touchar" flera delområden, skapar insikt i områderna. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examination med hemtentamen»
- Bra kursupplägg.»
- Bra med hemtenta. Jag lärde mig mycket av att skriva den.»
- krister holmberg var väldigt bra»
- Det mesta»
- övningen som föreläsare nr3 hade om modeller som gjorde att man helt plötsligt förstod vad föreläsningen handlat om.»
- Föreläsarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En kurshemsida bör skapas.»
- Lägg in en kurshemsida!»
- Kurshemsidan! Det arbete vi fick under del 1 var för mycket att göra på för kort tid. 4-6 sidor ska vara klart inom 6 dagar och dessutom presenteras på overhead. Mitt ämne var svårt att hitta fakta om och föreläsaren gav ingen ledning, inte ens när man frågade.»
- kursadministrationen och om det är möjligt även lägga in någon labb»

16. Övriga kommentarer

- Konceptet med hemtenta gjorde att man blev riktigt påläst på ett smalt område av kursen vilket var en intressant fördjupning som sällan blir i andra kurser. Problemet var väl att det övriga som gicks igenom i kursen inte fastnade så bra. Så hemtenta är både positivt och negativt.»


Kursutvärderingssystem från