ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp2åk2: IMA044 Industriell marknadsföring

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-31
Antal svar: 78
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

78 svarande

Högst 15 timmar»30 38%
Cirka 20 timmar»22 28%
Cirka 25 timmar»12 15%
Cirka 30 timmar»7 8%
Minst 35 timmar»7 8%

Genomsnitt: 2.21

- i princip endast innan inlämning av case och innan tentan, annars var det mycket lugnt i kursen» (Högst 15 timmar)
- La mycket tid på caset» (Högst 15 timmar)
- Väldigt mycket "dötid". Kunde jobbat mer effektivt.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

77 svarande

0%»2 2%
25%»4 5%
50%»5 6%
75%»19 24%
100%»47 61%

Genomsnitt: 4.36

- Bra gästföreläsningar men tycker inte att de andra föreläsningarna har gett speciellt mycket» (25%)
- Måndag eftermiddag till klockan fem och fredag morgon från klockan åtta. Någon måste tänkt fel när de lade schemat.» (100%)
- Strax under 100» (100%)
- Mkt bra och varierad undervisning. Kul blandning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

76 svarande

Jag har inte sett/läst målen»30 39%
Målen är svåra att förstå»3 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 31%

Genomsnitt: 2.48

- Jag kan ha sett målen men kommer isåfall inte ihåg vad de var» (Jag har inte sett/läst målen)
- Minns inte målen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 7%
Ja, målen verkar rimliga»49 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Vet ej» (?)
- Hade gärna lärt mig fler ramverk och haft lite mer kurslitteratur. Att få läsa lite Porter hade varit trevligt» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»15 26%
Ja, i hög grad»33 58%
Vet ej/har inte examinerats än»6 10%

Genomsnitt: 2.76

- Vet ej» (?)
- Vet inte vad som betraktades som "rätt" svar, tentan kändes helt ok, men resultaten talar ett tydligt språk, någonting har tappats på vägen dit.....Då många har tappat över 20 poäng på tentan.» (Nej, inte alls)
- Tyckte inte att frågorna på tentan täckte in hela kursen.» (I viss utsträckning)
- En del svårtolkade frågor där man inte förstod riktigt vad som skulle framgå i svaret. » (I viss utsträckning)
- Kändes som att få bra betyg på eximenationen behövde man i högre grad "tänka utanför" kurlitteraturen än vad som framgår i målen.» (I viss utsträckning)
- förutom ingen miljödel på tentan» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta, skulle gärna vilja att caset upptog lite mer av totalen, typ 30-40%» (Ja, i hög grad)
- Lite teoretisk och tråkigt tenta jämfört med de gamla men annars bra» (Ja, i hög grad)
- En bra tenta där jag kände att jag fick visa att jag hade förstått innehållet i kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har Kajsas föreläsningarna varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»7 9%
Ganska liten»9 11%
Ganska stor»36 47%
Mycket stor»24 31%

Genomsnitt: 3.01

- Tyckte inte dom var bra så var inte på dom i slutet» (Mycket liten)
- gick inte» (Mycket liten)
- Va aldrig där» (Mycket liten)
- Inte dåligt, men det mesta fanns att läsa in själv.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar, men som sagt är fredag morgon och måndag eftermiddag inte de tider i veckan som jag är piggast på.» (Ganska stor)
- engagerat och bra» (Ganska stor)
- Lite flummiga ibland bara, sammanfattande lektionen var bra» (Ganska stor)
- Många konkreta exempel och bra slides har gett bra hjälp.» (Mycket stor)
- Mkt bra!» (Mycket stor)
- Mycket bra och intressanta föreläsningar. Bra att Kajsa återkopplar till gästföreläsarnas föreläsningar också. Superbra med den sista föreläsningen som knöt ihop allt vi lärt oss på ett bra sätt.» (Mycket stor)
- Kajsa har gjort allt material mycket intressant och begripligt» (Mycket stor)
- bra om man får pp-presentationen innan» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»11 14%
Ganska stor»36 47%
Mycket stor»25 32%

Genomsnitt: 3.07

- det har varit jätte intressant/givande att få höra personer från näringslivet prata.» (Mycket liten)
- gick inte» (Mycket liten)
- Va aldrig där» (Mycket liten)
- Däremot var de ett bra inslag, kanske inte så bra just för inlärningen men ett sätt att få lite kontakt med verkligheten.» (Ganska liten)
- Magnus Coxner, Lage Rosvall och Niklas Egels gav bra intryck och höll intressanta föredrag. De övriga gästföreläsningarna kändes som bortkastad tid.» (Ganska liten)
- Vissa var bra, vissa sämre» (Ganska liten)
- bra med gästföreläsningar! fortsätt med det.» (Ganska stor)
- Ibland svårt för vad som är relevant i kursen, men mkt intressant» (Ganska stor)
- de var mycket bra och intressanta.» (Ganska stor)
- Tyckte dom var intressanta och bra» (Ganska stor)
- Mkt bra.» (Ganska stor)
- Oerhört bra att få lyssna på nya synvinklar varje vecka!» (Mycket stor)
- Väldigt väldigt bra gästföreläsare.» (Mycket stor)
- Gästföreläsningarna gjorde det här till den bästa och nyttigaste kursen vi har läst hittills.. det är både lärorikt, lättintagligt och intressant att höra människor från riktiga arbetslivet prata.» (Mycket stor)
- Väldigt bra koncept med gästföreläsare» (Mycket stor)
- mobildistributören var riktigt bra med lite värdekedje-resonemang. Värdebaserad prissättning var underhållande men gav inte så mycket » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har arbetet med marknadsplanen varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»6 7%
Ganska liten»12 15%
Ganska stor»30 39%
Mycket stor»28 36%

Genomsnitt: 3.05

- för lite total poängandel av hela kursen i förhållande till arbetsbördan leder till oseriöst arbete» (Mycket liten)
- 20/100, för liten del för att kännas väsentlig, lätt att få bra poäng ändå. kändes som oseriöst arbete.» (Mycket liten)
- Det har ju blivit väldigt konstigt med kejset i och med att det var så litet (20p av 100). Å ena sidan var kejset väldigt intressant och lätt det roligaste hittils. Å andra sidan hade man hela tiden i huvudet att man inte skulle överarbeta kejset, dvs inte spendera massa timmar på det när man ändå bara kunde få 20 poäng. Resultatet blev att man aldrig riktigt gick in på djupet utan mer tänkte att "det är inte mödan värt". Det skulle behövas lite mer struktur i vad man skulle ha med i kejset (t ex att man måste analysera företaget med utgångspunkt från en viss MF-modell) för att man skulle lära sig ordentligt genom det. Dessutom borde kejset vara större, minst 40 av 100 poäng.» (Ganska stor)
- det enda är att miljömomentet var väldigt odefinerat» (Ganska stor)
- Arbetet var bra men tycker det ska vara större del av totala kursen med tanke på att jag la 5 ggr mer tid på det än övriga kursen» (Ganska stor)
- Borde dock gett mer poäng för att det skulle kännas befogat med poängantalet.» (Ganska stor)
- Fantastiskt med handledning så ofta, gärna uppföljande handledning när kursen är slut nästa år» (Mycket stor)
- Genom att använda materialet förstår jag, men kanske skulle det varit några fler poäng på caset.» (Mycket stor)

9. Hur uppfattade du IOK-momentet i miljö?

75 svarande

Mycket dåligt»4 5%
Dåligt»16 21%
Godkänt»42 56%
Gott»11 14%
Mycket gott»2 2%

Genomsnitt: 2.88

- Anledningen till att jag bedömer den som dålig är för att det var för lite faktisk föreläsning kring ämnet och att det lätt blir en person som gör uppgiften då det placeras som en ej betygsatt del i marknadsplanen. » (Mycket dåligt)
- Det känns som ett krystat inlägg som finns med endast för att Chalmers ska vinna SM i politisk korrekthet.» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen struktur» (Dåligt)
- Oklart vad det var till för, verkade inte fästas någon stor vikt vid miljömomentet egentligen. Var mest i stil med "skriv lite om miljön i arbetet". Mer struktur hade vart önskvärt om man nu skall ha ett miljömoment. Gästföreläsningen i gröna supply chains var dock intressant.» (Dåligt)
- Momentet kändes lite flummigt i kursen. Men att ta med momentet i arbetet var ganska naturligt. Artiklarna i kompendiet kändes inte helt bra» (Dåligt)
- Förstod knappt syftet med den. Gästföreläsningen var väldigt bra men den del som ingick i arbetet var onödig som den ser ut nu» (Dåligt)
- Var med lite på arbetet men går att sammanfatta på en mening så tycker det är meningslöst» (Dåligt)
- Vart var det? Det kom ju inte ens någon fråga på tentan. Vårt case innehöll väldigt lite miljö, då företaget inte jobbade med det.» (Dåligt)
- Dessa IOK-moment känns inte så vettiga, vi borde ha fristående kurser istället i så fall.» (Dåligt)
- IOK är ett nödvändigt ont, ingenting man egentligen bryr sig om.» (Godkänt)
- Skulle gärna vilja ha en separat miljöfråga på tentan» (Godkänt)
- intressant kompendieartikel, men om det itne tas med på tentan eller annonseras som potentiellt tentamaterial så blir det oseriöst.» (Godkänt)
- första kursen där det varit motiverat att ha miljömoment, "gröna" aspekter som ett av många konkurrensmedel var någorlunda intressant» (Godkänt)
- Intressant men den delen av projektet diskuterades inte alls, hade varit intressant att diskutera hur de olika företagen ställde sig. Få hade med det i den muntliga framställningen.» (Gott)
- var svårt att koppla till vår produkt, men artiklaran och tankarna var mycket intresanta» (Gott)

10. Hur integrerat i kursen uppfattade du IOK-momentet i miljö?

76 svarande

Väldigt lite»15 19%
Ganska lite»37 48%
Ganska mycket»18 23%
Väldigt mycket»6 7%

Genomsnitt: 2.19

- Bra att man inte lägger någon vikt vid det, det är ju inte någon miljökurs. Bättre att slopa alla små instickningar om miljö och göra en riktig kurs om det om man verkligen bryr sig.» (Väldigt lite)
- Den passade bra i kursen som sagt» (Ganska lite)
- men kändes ändå som om den fick tillräcklig behandling ändå. » (Ganska lite)
- utom på just tentan» (Ganska mycket)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»7 9%
Ganska liten»20 26%
Ganska stor»38 50%
Mycket stor»10 13%

Genomsnitt: 2.68

- Jag har lärt mig allt från kompendiet, boken har inte gett mig något. Boken bör tittas över om det finns ett bättre allternativ. » (?)
- Måste lärarna alltid lämna ut en lång literaturlista som alltid visar sig vara helt onödig i efterhand. Jag har jättemånga böcker jag har köpt men aldrig ens tittat i och som det känns helt obefogat att köpa. Får lärarna betalt för att rekommendera dem eller vad är det frågan om?! man lär sig inte mer bara för att man läser mer. Det är kvalitet som räknas inte kvantitet. Framförallt är den amerikanska kursliteraturen alltid fylld med svammel.» (Mycket liten)
- läste boken 2 ggr, gav mig ingenting när jag satt på tentan. bara kompendie och pdf:er som kändes relevant när man satt på tentan.» (Mycket liten)
- bra powerpoints men kursboken är riktigt kass, hundratals sidor med bara pladder utan att komma någon vart.» (Ganska liten)
- Jag köpte ej boken, endast kompendiet. Föreläsningsanteckningarna var bra» (Ganska liten)
- Kompendiet var OK, men boken skit. Jag gav den upprepade försök, men den var för jobbig att läsa. Dessutom känns den mer omfattande än kursen.» (Ganska liten)
- Kajsas föreläsningar har täckt det mesta. Den kurslitteratur som mest hjälpt mig var kompendiet. Boken däremot var intressant, men för ingående på den amerikanska marknaden. Men den har varit till god hjälp vid praktikfallet. » (Ganska liten)
- Kompendiet har jättebra, boken kändes dock helt meningslös.» (Ganska liten)
- Främst kompendiet var en bra investering.» (Ganska stor)
- Kompendiet har varit toppen, likaså allt utdelat material på hemsidan. Boken införskaffade jag aldrig och har aldrig kännt att jag saknat den.» (Ganska stor)
- i alla fall kompendiet, läste bara en sammanfattning på boken» (Ganska stor)
- Inte ens öppnat B2B-boken, men fått mycket hjälp i kompendiet.» (Ganska stor)
- mer kompendie än boken» (Ganska stor)
- Jag har inte köpt all litteratur» (Ganska stor)
- dock inte b2b-boken. kan vara bra om man vill gå in på djupet men är enligt mig helt onödig! » (Ganska stor)
- Kompendiet var väldigt bra, men kursboken är tyvärr väldigt flummig och känns knappt läsvärd. Då är det bättre att titta igenom slidesen från föreläsningarna en extra gång istället.» (Ganska stor)
- Kompendiet, men inte alls boken» (Ganska stor)
- har aldrig öppnat kursboken men kompediet var mycket bra» (Ganska stor)
- boken (B2B) var inte bra, alldeles för tung att läsa. Kompendiet var bra.» (Ganska stor)
- Boken är kass, kompendiet ganska bra» (Ganska stor)
- Helt och hållet kompendiet, det var kanon, men boken var rätt tung.» (Ganska stor)
- Boken var inte alls bra. Kompendiet och föreläsningarna räckte bra.» (Ganska stor)
- kompendiet var bra» (Ganska stor)
- Kompendiet var mycket bra» (Ganska stor)
- bara kompendiet» (Mycket stor)
- Jätte bra slides!!!» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

76 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Godkänt»9 11%
Ganska bra»29 38%
Mycket bra»35 46%

Genomsnitt: 4.25

- Det var inte hemsidans fel utan istället skrivarnas fel, Jag försökte flertalet gånger komma förberedd till lektioner men det var omöjligt eftersom skrivarna på Vasa så gott som aldrig fungerar. suck.. man tycker väl ändå att en så välbärgad skola som chalmers borde ha råd att ligga i bräschen vad gäller teknisk utveckling och ha riktiga välfungerande skrivare. Det är ju taskigt när en lärare anstränger sig att lägga ut material i förväg om det sen ska falla på en så simpel sak som att skrivarna inte fungerar.. Det var kanske inte vad du ville ha för kommentar här, men jag kände mig tvungen att nämna det..» (Mycket dåligt)
- Varför inte lägga ut alltihopa på en gång? Blir jävligt jobbigt att inte kunna skriva ut allt samtidigt, ej tidseffektivt. hade hjälpt en att få en bättre öveblick av kursen. Kajsa kanske kan preppa detta tidigare än kvällen innan? borde vara typ samma slides som året före...» (Ganska dåligt)
- fullständiga slides på hemsidan INNAN föreläsningen vore bra. jag saknade svar på de tidigare tentorna.» (Godkänt)
- Kajsa lyssnade på våra åsikter om att ha slides ute på hemsidan innan föreläsningen, mycket bra! » (Godkänt)
- Kunde varit bättre rubriker på slidesen, så man kunde hitta bättre.» (Godkänt)
- Utdelat material innan föreläsningen om det går bra» (Godkänt)
- Skicka antingen upp kompletta slides från början eller SE TILL ATT ENDAST LÄGGA UPP DE PP-BILDER SOM TILLKOMMER. INTE hela den nya sliden. Vem orkar printa dubbla bara för några exempel. Lite lat-varning på uppläget nu faktiskt. » (Ganska bra)
- Det skulle vara toppen om man kunde få ut alla pp-presentationer i början av kursen så att man slipper springa och skriva ut så många gånger.» (Ganska bra)
- pp-presentationer i förväg är bra om man kan få» (Ganska bra)
- Numrera sidorna på slidesen! Det blir mycket lättare när man skriver ut.» (Ganska bra)
- Det utdelade materialet fungerade kanon.» (Mycket bra)
- Jättebra att de flesta pp kom upp innan föreläsningen, mer sånt!» (Mycket bra)
- Kajsa har nog varit det mest strukturerade föreläsare vi haft hittills. Toppenbetyg! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

76 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»20 26%
Mycket bra»40 52%
Har ej sökt hjälp»15 19%

Genomsnitt: 3.9

- hade gärna haft lite mer handledarsamtal. » (Ganska bra)
- kajsa var mkt hjälpsam!» (Mycket bra)
- Vad gäller arbetet» (Mycket bra)
- Jättebra att Kajsa kommer ner och hälsar på i grupprummet när man har frågor inför tentan.» (Mycket bra)
- Ingen dumförklaring hur fel man än var ute. Bra!» (Mycket bra)
- Väldigt bra med så mycket handledning till caset!» (Mycket bra)
- Mycket bra med handledartid varje vecka. Det blir mer tillgängligt när man har en stående tid varje vecka.» (Mycket bra)
- Konsultationsupplägget i arbetet var bra» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 7%
Ganska bra»22 28%
Mycket bra»48 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- under parktikfallet var det svårt att få gruppen motiverad och samlad» (Ganska dåligt)
- Bättre med lottade grupper!» (Ganska bra)
- Vi hade lite strul i vår grupp där vissa tyvärr inte presterade vad de lovat. Med andra har jag haft mycket bra samarbete så därför ett medelbetyg...» (Ganska bra)
- Jag tycker dock att det är bättre när grupperna blandas slumpvis. Det blir hela tiden att man arbetar med samma människor, vilket inte är så givande i längden ... » (Ganska bra)
- med undantag för en person i casegruppen som aldrig hade tid för casemöten och aldrig fick gjort vad han lovat att göra utan till mycket stor del bara gled på oss andra.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

76 svarande

För låg»2 2%
Låg»11 14%
Lagom»57 75%
Hög»6 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- hade varit för låg om vi inte lagt oproportionerligt med tid på projektet i förhållande till vikten i betyget » (Låg)
- arbetet tog dock för mycket tid i förhållande till poängen det utgör av kursen. Det borde ändras till nästa år och kanske motsvara iaf 40% av kursen. » (Lagom)
- arbetet tog mycket tid» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

76 svarande

För låg»2 2%
Låg»4 5%
Lagom»40 52%
Hög»26 34%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.34

- Mekaniken tar mycket tid så var bra att denna var lite lättare» (Lagom)
- Den teknikbaskurs som jag läste höll heltidstempo så då hjälpte det inte att tempot på denna kursen kändes (för) lågt.» (För hög)
- Mekaniken hade ett fruktansvärt dåligt och opedagogiskt upplägg vilket resulterade i ett hästjobb för egen maskin under större delen av läsperioden..» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 5%
Godkänt»23 30%
Gott»17 22%
Mycket gott»32 42%

Genomsnitt: 4.01

- Flummigt ämne» (Dåligt)
- Lite väl flummigt, "enligt han så är det dessa tre viktiga.." "enligt han andre är det så att..." "det kan sägas vara 4 centrala..." men jag antar att det egentligen inte finns något rätt och fel i management..» (Godkänt)
- I kursen upprepas samma sake fler gånger och mycket av det som beskrivs i liiteraturen känns som själklarheter, det har gjort att delar av kursen känt lit barnsliga och slöseri med tid. Men mycket har också varit bra.» (Godkänt)
- Ämnet är ganska luddigt och det är svårt att få en överblick på helheten. Det var först den sista sammanfattande föreläsningen som man förstod hur saker och ting kunde kopplas samman.» (Godkänt)
- Bra jobb av Kajsa och intressant kurs. Bra gästföreläsare. Tack för en bra lästermin!» (Gott)
- Intressant ämne med bra föreläsare!» (Mycket gott)
- Var den roligaste "I-kursen" hittills.» (Mycket gott)
- Kajsa är grym» (Mycket gott)
- Väldigt bra med gästföreläsare och en rolig kurs. En som det känns man har nytta av» (Mycket gott)
- väldigt intressant ämne och engagerad föreläsare.» (Mycket gott)
- En av de mest intressanta och roligaste kurserna hittills.» (Mycket gott)
- en mycket intressant kurs.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- powerpointsen »
- Personerna! »
- grupparbetet»
- Gästföreläsarna, caset.»
- gästföreläsningarna»
- Gästföreläsningar är ett bra sett att knyta an teorin till praktiken i ett företag. Kajsa bör också behållas»
- Kajsa och hennes slides, gästföreläsningarna var mycket intressanta»
- Gästföreläsarna och Kasja.»
- Marknadsplanen bör även nästa år motsvara 20 procent av kursens totala poäng. Den inviduella prestationen ska sjävklart väga klart tyngst.»
- gästföreläsarna, kajsa, kompendiet, caset»
- Caset och gästföreläsare»
- Gästföreläsningarna»
- kajsa»
- Gästföreläsningarna är väldigt bra»
- tycker det mesta bör bevaras...»
- gästföreläsningar, caset.»
- Bra föreläsningar av både gäster och Kajsa. Tycker att dessa ska vara som de är men eventuellt en liten höjning av svårighetsgraden på det som lärs ut!»
- Case + tenta»
- Ett väldigt bra kompendium, intressanta och lärorika gästföreläsare!»
- Gästföreläsarna.»
- Tyckte marknadsplanen var mkt intressant och lärorik!»
- Bra gästföreläsare som både är kunniga och duktiga på att föreläsa. Han med hållbar utveckling var lite för trist, kanske finns det nån annan som kan få upp intresset för ämnet?»
- Gästföreläsningarna»
- Kajsa, gärsföreläsran och arbetet»
- projektet»
- Gästföreläsningarna»
- kajsa»
- gästföreläsarna, mycket intressanta.»
- IOK-momentet i miljö och gästföreläsningarna»
- Caset, men som en större del av kursen»
- Gästföreläsarna var intressanta.»
- Gästföreläsningarna.»
- Kompendiumet var riktigt bra. Handledartiderna mycket uppskattade. Gästföreläsningarna var riktigt intressanta.»
- Gästföreläsningarna»
- Bra att man fick välja grupp själva. Bra föreläsningar.»
- Kajsa Hulthén och gästföreläsarna.»
- lage»
- Gästförelasarna»
- kajsa, kompendiet och projektet»
- Arbete med marknadsplanen var väldigt bra föt att lära sig grundpelarna inom marknadsföring.»
- Arbetet»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kurslitteraturen (igen)»
- MER POÄNG PÅ CASET, helt störd avvägning mellan tenta och case. DET ÄR JU PÅ CASET MAN LÄR SIG NÅGOT!!»
- poängskalan, 20p för ett sånt grupparbete känns lite.»
- Gör caset till en större del av betyget. Den tid man lägger ned på caset speglar inte betygsandelen i slutbetyget. Lägg helst inte föreläsningar klockan åtta på fredag och till klockan fem på måndag. Bättre att ha tre stycken tvåtimmarspass.»
- Inget»
- En ny lärobok kanske? Har visserligen inte använt den vi hade nu, men när man klarar kursen galant (kändes det som) utan att ens använda den mest omfattande boken kan man ju fråga sig vad den är till för?»
- eventuellt läroboken»
- antalet poäng på caset. kändes som att 20p för det av totalt 100 var ganska lite»
- Arbetet borde utgöra en större del i kursen»
- presentationen av caset bör även vara betygsgrundande. Kan inte förstå varför inte någon kurs lägger vikt i att man ska kunna presentera saker inför publik, det är trots allt en av de viktigaste sakerna att träna på inför arbetslivet! Miljö-momentet bör tas mer på allvar av personerna som rättar caset. De bör också vara mer inlästa på det hela och inte bara säga "det ska finns med någonstans i arbetet, men det spelar inte så stor roll var eller hur...". kändes inte så seriöst, mest att det fanns där för att finnas där!»
- rättning av case! i och med att caset endast ligger på 20 poäng är det viktigt att klargöra för handledare hur rättning ska gå till! sedan borde man klargöra för studenter precis vad man rättar efter. då blir det lättare att disponera tid och arbetet blir effektivare. »
- Arbetet tar alldeles för lång tid iförhållande till de poäng som det tilldelats. Tycker marknadsplanen skulle varit dubbelt så stor poängmässigt annars känns det som man lägger massa tid på något som inte är speciellt viktigt egentigen.»
- Gärna andra schematider »
- Tycker att arbetet med marknadsplanen borde utgöra en större del av kursen. Känns som att man lade ner mer arbete på marknadsplanen än på övriga kursen.»
- Dela ut svar till de gamla tentorna. Det lär man sig mer på än att sitta och gissa och vara osäker. Lärarens mål är ju trots allt inte att sätta dit eleverna och kugga dem utan att lära dem och säkerställa att de kan ämnet vid kursens slut. Detta borde göras redan första veckan så att folk vet på förhand vad de har att lära och på så vis har större nytta och får ut mer av lektionerna. Även arbetet borde utgöra en större del av kursen. ca 40 % vore rimligt med tanke på de flestas arbetsinsatser. »
- Ingenting»
- Miljödelen i arbetet»
- Kursboken»
- Ändra poängfördelningen mellan case och tenta. Det var för lite poäng på caset om man jämför med arbetstiden som behövdes läggas ner.»
- projektet borde vara en större del av kursen»
- Boken och upplägget av övriga föreläsningar»
- gör marknadsplansarbetet lite mer seriöst, kanske fler poäng och lite större..»
- Litteraturen!»
- mer poäng på caset, den tid man lägger ner på caset borde belönas bättre»
- Jag fick uppfattningen att boken mest var till för att lära sig mer. För att kunna svara på frågorna på tentamen behövdes inte boken. Kompendiet däremot var mycket bättre. »
- Boken bör bytas ut, kompendiet var bra men inte boken.»
- Mindre case eller mycket större utdelning för det.»
- Öka betydelsen av arbetet eller gör den till godkänd/icke godkänd. Som det är nu kan man lika gärna skita i det. skiljer 3-4 poäng mellan ett väldigt bra och ett ganska dålgt arbete och när det är totalt 100 poäng så inser man det skeva det hela.»
- Caset bör få större betydelse då man lägger ner så mycket tid på det.»
- Stärka proportionella vikten av betyget för arbetet.»
- Jag tycker inte att något bör förändras till nästa år, utan det är bra som det är. »
- miljö»
- IOK momentet»
- mer fokus på arbetet, gärna större presentation och opposition»
- Den tid som lades ned på arbete var värt mycket mer än de 20 poäng som kunde erhållas. Jag tycker även att föreläsningarna till viss del kändes ganska flummiga och intetsägande, och då tänker jag främst på de ordinarie föreläsningarna. Jag hade gärna sett att dessa skulle varit tydligare och att kajsa kanske kunde tala mer fritt än slaviskt följa precis det som stod på slidesen. Vissa föreläsningar kändes det faktiskt som att det hade räckat att läsa igenom dessa.»
- öka arbetets d»

20. Övriga kommentarer

- Tack för en lärorik kurs!»
- rolig och intressant kurs»
- intressant kurs»
- bra intryck som helhet. bra med case på 20 poäng! hade dock sett ett lite bättre omdöme vid rättningen i och med att ett poängs avdrag i ett 20 poängsarbete motsvarar ungefär 3 vid ett 50 poängs. men det är bra att man inte är helt körd för ett högre betyg om caset gick lite sämre. »
- Kursen som så kanske inte var något fel på, men mitt intresse för detta specifika ämne har antagligen dragit ner mitt aktiva deltagande i kursarbetet.»
- Tack för en bra kurs!»
- Mycket intressant och givande kurs som man kommer att ha nytta av i arbetslivet.»
- Vi hade en medverkande i vår grupp som inte gjorde det han skulle men men. Det kan inte bli bra jämt!»
- Kajsa har varit toppen och industriell marknadsförening var en intressant kurs som jag kommer få nytta av. »
- Kunskaperna som man fick i kursen räckte inte till på tentan. Även om man pluggade mycket på teorin och utdelat material. Något som ska förändras....»
- inte särskillt användbar kurs känns det som»


Kursutvärderingssystem från