ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp2åk1: MVE015 Matematisk analys i en variabel

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-20 - 2009-01-31
Antal svar: 73
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

72 svarande

Högst 15 timmar»9 12%
Cirka 20 timmar»24 33%
Cirka 25 timmar»19 26%
Cirka 30 timmar»14 19%
Minst 35 timmar»6 8%

Genomsnitt: 2.77

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

72 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»7 9%
75%»16 22%
100%»48 66%

Genomsnitt: 4.52

- Gick på alla föreläsningar, dock ej alla övningstillfällen.» (75%)
- Allt utom sista veckan» (100%)
- Sven gjorde många fel på tavlan» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

71 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 30%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 39%

Genomsnitt: 2.73

- har dock inte tittat så mkt på dem» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jag vet inte om jag sett ett måldokument för hela kursen, men vi fick tydliga mål för varje vecka. Så jag antar att de var samma som kursmålen fast sammanfattade för varje vecka.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

58 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»51 87%
Nej, målen är för högt ställda»7 12%

Genomsnitt: 2.12

- Dock ej Matlab målen. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

64 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 26%
Ja, i hög grad»40 62%
Vet ej/har inte examinerats än»7 10%

Genomsnitt: 2.84

- Dock ej matlab delen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»9 12%
Ganska stor»47 65%
Mycket stor»14 19%

Genomsnitt: 3.01

- en mer ostrukturerad lärare får man leta efter.» (Mycket liten)
- Jag tycker att läraren många gånger utfört exemplena alltför likt boken, vilket medför att om man tycker att boken är svårförstådd så blev det inte klarare på lektionerna. » (Ganska liten)
- Sven Järners undervisningsfilosofi fungerade inte bra på våran klass. Det mesta han gjorde präglades av improvisering. Mycket felräkningar på tavlan. Hans undervisningsteknik bestod i att räkna mycket exempel och att gå igenom saker eftersom. Ingen klar struktur. Rena motsatsen mot Johan Berglind. Han lärde inte ut några klara regler eller recept utan räknade ihärdigt massa exempel och trodde vi skulle lära oss genom erfarenhet och "se" lösningarna. Detta kanske fungerar för vissa personer, men inte för de flesta. Trevlig lärare, men i slutet av kursen slutade många gå på föreläsningarna och läste ur boken istället. Där fanns det klara regler och tillvägagångssätt. Hans exempel var förvisso bra att ha till hands många gånger, men man behöver mer än så.» (Ganska liten)
- Ibland tyckte jag att föreläsningarna höll något låg standard, det blev förvirrat och de låg inte riktigt i fas med det som stod i veckoplanerinegn. Fast detta togs ifatt under repetitionsveckan.» (Ganska stor)
- Mycket bra lärare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»18 25%
Ganska stor»26 36%
Mycket stor»26 36%

Genomsnitt: 3.05

- Boken är relativt bra, men det tar ett bra tag att sätta sig in i den långa och många gånger svåra engelska texten. Dock har läraren trots uppmärksammande från eleverna gett oss mestadels "udda" numrerade upgifter, vilket inte finns med i vårt facit. Detta gör det svårt att förstå uppgifterna då facit ärmycket hjälpsamt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

72 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»28 38%
Mycket bra»40 55%

Genomsnitt: 3.48

- Ingen påminnelse någonsin, bara ett utsäkta att ni inte fått något mejl. Borde inte föreläsaren uppmana till att man skall anmäla sig till tentan?» (Mycket dåligt)
- Schemaläggningen kan fungera bättre.» (Ganska bra)
- Men svar på tentan kom aldrig upp!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

72 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»10 13%
Ganska bra»32 44%
Mycket bra»14 19%
Har ej sökt hjälp»15 20%

Genomsnitt: 3.44

- Man borde minst sätta in en lärare till på räknestugorna!» (Ganska dåliga)
- Behövs fler timmar! Att få hjälp 5 min två gånger i veckan vissa veckor räckte inte!» (Ganska dåliga)
- Kan ibland ta lite lång tid innan man får hjälp på matematikövningarna då många är där. På Matlab övningarna tog det också ofta väldigt lång tid att få hjälp eller redovisa uppgifter.» (Ganska bra)
- Andra teknologer har tagit lite väl mycket tid i anspråk och hindrat andra.» (Ganska bra)
- Mycket bra i tentaveckan» (Ganska bra)
- ibland lång kö på övningar» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

71 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 33%
Mycket bra»40 56%
Har ej sökt samarbete»5 7%

Genomsnitt: 3.66

- Det är det som har hjälpt mig mest i kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 36%
Hög»37 51%
För hög»9 12%

Genomsnitt: 3.76

- Skulle gissa att jag la 95% av tiden på matten, 5% på ekoomin och fick ändå 5a i ek och 4a i matten.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»25 34%
Hög»38 52%
För hög»7 9%

Genomsnitt: 3.69

- Det var ekonomin som ställde till det den här perioden, då dålig kommunikation mellan lärare och elever medförde att arbetet först kunde påbörjas alltför sent, efter ekonomin duggan. Det gjorde att matten bort prioriterades under mitten av perioden och det var väldigt mycket att ta igen innan tentan. » (Hög)
- Stressigt, däremot kanske det inte är samma sak som hög arbetsbelastning. Men man hade en hög stressnivå under lång tid då det först var en stor dugga, sedan ett case direkt och därefter matten som blivit lite försummad av tidigare dugga-plugg. Tur att tentan låg i slutet av veckan. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 5%
Godkänt»27 37%
Gott»35 48%
Mycket gott»6 8%

Genomsnitt: 3.59

- Onödig kurs om man ska bli konsult/chef, vilket man oftast blir på I» (Dåligt)
- Helt ok kurs egentligen. Tyvärr insåg man försent att det var bättre ägnad tid att läsa Calculus än att gå på några röriga föreläsningar.» (Dåligt)
- Tentan var mycket svårare än föregående år» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sven Järner!»
- frågetimmarna i tentaveckan var bra»
- Bra föreläsningar»
- Jag vet att många ogillar Matlab, men personligen tycker jag det är något som ska finnas med på en ingenjörsutbildning, antingen som en egen kurs, eller som vi nu har det parallellt med den andra matematiken.»
- Behåll så många övningar som möjlig.»
- Integraler och övningstillfällen»
- allt var bra»
- övningstillfällena»
- många övningstillfällen»
- De föreläsningar jag gick på var givande och läraren duktig. Dessutom var veckoplaneringarna väl utformade och gav vägledning.»
- Mängden tentor att öva på inför tentan»
- De många övningstillfällena, många uppsakattade dem.»
- Sven Järner»
- Kommer inte på något specifikt.»
- Johan Berglind är en utmärkt förstaföreläsare, han har förmågan att göra matematiken lättförståelig och kan förenkla ytterligare om det skulle behövas.»
- Kan inte komma på något speciellt.»
- Sven är väldigt pedagogisk! mkt duktig»
- »
- Övningstimmarna, den väldigt bra hjälpläraren i matlab (söt tjej med kort brunt hår, trevlig och förklarar bra)»
- Kursens ämnesmässiga innehåll»
- kompetensen hos lärare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man borde minst sätta in en lärare till på räknestugorna!»
- att det blir mer strukturerat och begripligt på föreläsningarna. Det har varit ganska virrigt och jobbigt då mycket har varit oklart. »
- Fler övningstillfällen»
- Fler övningstillfällen.»
- »
- tydliggöra mer exakt vad som är de viktigaste delarna att lära sig i kursen. »
- inför duggor och gör något vettigt med mattlab.»
- Sven järner borde sluta»
- matlabdelen borde ha en ordentlig genomgång innan man börjar programmera bonusuppgifterna»
- föreläsarens anteckningar, ibland verkade föreläsnongarna flummiga!kunde vara mer konkreta!»
- Duggor eller liknande så att allt inte avgörs på slutet.»
- Ta bort matlab, det fungerar inte.»
- Matlab bör tas bort som metod för att få bonuspoäng. De bonuspoäng som utdelas motsvarar inte arbetsinsatsen som krävs för att klara uppgifterna och vidare ger matlab knappast större förståelse för matematiken. Det känns som ett ganska onödigt och frustrerade moment i kursen, trots att det inte är obligatoriskt.»
- Uppgifterna, så att det enbart blir jämna uppgifter»
- Matlab uppgifterna är för svåra. Jag har läst programmering på gymnasiet och hängde därför bra med i början. Men när uppgifterna blir för svåra och det inte finns bra övningsexempel, är det svårt och tråkigt. Det blir lätt så att man gör/lämnar in en uppgift utan att förstå vad man gjort. Jag valde därför att inte ens försöka på uppgifterna eftersom det kändes som att det inte skulle ge ökad förståelse utan bara ta tid. Det borde finnas enklare uppgifter som tillsammans kan byggas ihop till de svårare, så att man kan förstå vägen dit.»
- Johan Berglinds inhopp i ett avsnitt gav ny energi till kursen, kanske kan man varva larare oftare?»
- Kommer inte på något specifikt.»
- Gör matlab till en egen kurs som får ta mer plats.»
- Att göra det mer tydligt om vilka bevis vi ska kunna redogöra.»
- »
- Matlab!! Välidgt onödigt att lägga den tiden som krävs för att lära sig matlab för endast ett par poäng. Andra sätt att få bonuspoäng på. Lite röriga lektioner ibland, svårt att hänga med. Skriva mer tanktegånger på tavlan istället för att mumla dom, även om man hör glömmer man snabbt. Bra anteckningar som man kan gå igenom hemma är viktigt för många.»
- fler tillfällen att få hjälp av ex. vis äldrekursare - och framför allt måste information om att dessa tillfällen finns fram INNAN kursens start.»
- Sven måste förbereda sig bättre inför föreläsningarna»
- Ha mer personal under hjälptimmarna. Man drar sig för att fråga hjälp då man vet att man får vänta i ca. 30 minuter. »
- Matlabmomentet»
- Eximationsmetod som inkluderar duggor»
- Ny kurslitteratur»
- Jag har två mycket starka synpunkter. Den ena riktar sig mot Matlab undervisningen som var undermålig på alla sätt, en mycket stor del av alla studenter som fått matlab poäng med sig till tentan har fuskat sig till dem. Det är dock inte deras fel, undervisningen har varit grymt dålig. Istället för att visa lätta uppgifter och sedan avancera har vi under de få föreläsningarna gått pang på lab uppg. direkt, vilka är grymt avancerade. Det är en mycket svår trappa att klättra uppför. »

16. Övriga kommentarer

- Trevlig lärare men var otydlig och virrig »
- Vill bara kommentera om Matlab. Jag anser INTE att Matlab övningarna är för svåra. De som inte klarar av dessa lägger helt enkelt inte ner tillräckligt med tid och/eller kan matematiken bakom för dåligt. Möjligtvis skulle mer undervisning kunna finnas, men tycker absolut inte kraven ska sänkas för att få bonuspoäng.»
- Gör inte matlab obligatoriskt.»
- Lite mkt slarvfel på tavlan, men annars nöjd med kursen»
- Kursens pedagogik var dålig och många elever, även jag, var förvirrade vid många tillfällen.»
- Det är ett fåtal av alla elever som verkligen gjort uppgifterna. Resten har kopierat. Sista föreläsningen deltog endast sex elever av 130!!! Så som Matlab är utformat fungerar det inte.»
- »
- Mycket bra föreläsare(Sven Järner)»
- Sedan tycker jag även att det borde ligga duggor ungefär varannan vecka , det gör att man håller sig i fas och lättare kommer ihåg saker från kursen även efter den är avslutad då man behövt repetera upprepade gånger under kursens gång.»


Kursutvärderingssystem från