ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp2åk1: IDY023 Ekonomisk analys 1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-31
Antal svar: 86
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

85 svarande

Högst 15 timmar»14 16%
Cirka 20 timmar»26 30%
Cirka 25 timmar»22 25%
Cirka 30 timmar»9 10%
Minst 35 timmar»14 16%

Genomsnitt: 2.8

- för lätt» (Högst 15 timmar)
- på grund av tidsbrist» (Högst 15 timmar)
- Klart mest under case veckorna i slutet. » (Cirka 20 timmar)
- svårt att säga i och med att det periodvis var mycket lugnt och andra stunder lade man ner mer tid men utslaget under hela perioden så ungefär 20h» (Cirka 20 timmar)
- jättestressigt med både arbete och dugga» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

85 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»3 3%
75%»24 28%
100%»56 65%

Genomsnitt: 4.56

- behövde inte delta på några lektioner kunde redan allt» (0%)
- Upplevde den inte särskilt givande för duggan och arbetet» (75%)
- krockade ibland med privata åtaganden och jag har närvarat vid alla föreläsningar som har varit möjligt för mig.» (75%)
- många föreläsningar gav inget» (75%)
- Bra historier» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

85 svarande

Jag har inte sett/läst målen»27 31%
Målen är svåra att förstå»4 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»30 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 28%

Genomsnitt: 2.6

- har inte läst det, men de kan ju knappast vara särskilt höga mål» (Jag har inte sett/läst målen)
- jag har sett målen men kommer tyvärr inte ihåg dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det kändes som att målen för arbetet var mer tydliga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Med avseende på del B - projektarbetet» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- hela räknedelen är otroligt svårbegriplig tills man kommer till slutet svårt att veta vad man ska kunna förän man är klar med kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De skrivna målen är alltid svårlästa då man på lite plats ska förklara mycket, generellt och specificerat på en gång. Men det klargjordes tydligt av föreläsaren i början av kursen så man förstod vad som var målet.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jag läser sällan igenom målen noggrannt, och minns dem ändå inte länge.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

65 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»60 92%
Nej, målen är för högt ställda»3 4%

Genomsnitt: 2.01

- Ibland förutsätter föreläsaren att studenterna kan alla ekonomiska termer. Då de flesta kommer ifrån NA-linjer så kan inte alla det.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det kändes aldrig som att något av det vi diskuterade krävde förkunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

72 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»22 30%
Ja, i hög grad»42 58%
Vet ej/har inte examinerats än»6 8%

Genomsnitt: 2.72

- Jag kunde alla uppgifter/ exempel, hela läroboke innan jag gick till tentan. fick bara en 4a.» (Nej, inte alls)
- Grupprbeten där alla får samma betyg är varken bra för gruppen eller rättvisa. De som vill ha höga betyg får jobba för de som bara vill ha en trea. Duggan visade vad jag kan, har inte fått poängen för arbetet än men jag tvivlar på att det kommer vara vad jag vill ha - trots detta har jag lagt välidgt mkt tid på arbetet, men man kan ju inte helt skriva om andras delar, då är det ju inte ett grupparbete längre. Grupparbeten är bra, men inte att betygsätta på det sättet. » (I viss utsträckning)
- Duggan innehöll mycket benchmarking och balanced scorecard i förhållande till vad vi gått igenom!» (I viss utsträckning)
- Innan duggan kände jag mig helt redo, och även efteråt upplevde jag att jag kunde svaren på alla frågor. Trots detta lyckades jag inte få en femma, vilket får mig att ifrågasätta examinatorns bedömning, om den var för hård eller för godtycklig.» (I viss utsträckning)


Kursens nytta och värde

6. Hur väl tycker du kursen passar in i I-programmet?

85 svarande

Inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 2%
Ganska mycket»9 10%
Mycket»74 87%

Genomsnitt: 3.84

- passar bra men det är för lätt» (Mycket)
- Kommunikationsmomentet skulle passa sig bättre på ett dagis. Fruktansvärt onödigt och ogivande.» (Mycket)
- Bortsett momentet "kommunikation"» (Mycket)
- Det är en väldigt grundläggande kurs som är viktig för att man ska förstå ekonomisk planering och är inte alls för avancerad för den som inte har så mycket tidigare kunskap av ekonomi eller kalkyler.» (Mycket)
- Jätteintressant kurs som gav bra grundkunskaper» (Mycket)
- Bra fokus på industriell användning.» (Mycket)

7. Kommer du att ha nytta av kursen i ditt framtida yrkesliv?

85 svarande

Inte alls»2 2%
I viss utsträckning»11 12%
Ganska mycket»27 31%
Mycket»45 52%

Genomsnitt: 3.35

- Hur ska man kunna svara på den frågan i detta skede??? det är helt beroende på vilket jobb man får......» (Inte alls)
- svårt att avgöra nu men innehållet kändes relevant» (Ganska mycket)
- Skulle tro det, svårt att veta.» (Mycket)
- den är såpass grundläggande att man utan tvekan har nytta av den, jag visste knappt någonting om kalkyler och sånt innan jag läst denna kursen.» (Mycket)
- Fantastiskt bra lärare. Mycket inspirerande och erfarna.» (Mycket)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

85 svarande

Mycket liten»12 14%
Ganska liten»25 29%
Ganska stor»41 48%
Mycket stor»7 8%

Genomsnitt: 2.5

- kunde ju redan allt ju..» (Mycket liten)
- Föreläsningarna gav väldigt sällan förståelse, och ibland kunde de förvärra och överkomplicera ämnet. Matematiken i kursen var väldigt enkel och man kommer väldigt långt på bara övningsboken, resten kan man läsa i kompendiet. Jan Möllers otaliga anekdoter hjälper knappt något.» (Mycket liten)
- många nya begrepp som jag inte hade koll på alls i början vilket gjorde det svårt att förstå. Jag hade inte stora förkunskaper före kursen och hade förmodligen fått ut mer av undervisningen om jag hade haft en bättre grund att utgå från. » (Ganska liten)
- Mycket av det som togs upp under föreläsningar kunde man ha tagit del av på andra sätt.» (Ganska liten)
- Men det kunde varit mycket större om föreläsaren hållt sig till ämnet mer och varit redo att börja föreläsningarna i tid.» (Ganska stor)
- självklart har föreläsningarna varit viktiga, men man lär sig trots allt mer genom att gära uppgifterna och definitivt mer av projektarbetet där man får komma ut och prata med folk som faktiskt jobbar med sånt här, och ställa frågor till dem. det visar sig ofta att det vi lär oss är mer avancerat än det som man använder sig av i arbetslivet, vilket är skönt då det känns tryggt att man har tillräckligt med kunskap för att förstå.» (Ganska stor)
- se kommentar under vad som ska förbättras» (Ganska stor)
- Jan Möllers förstjänst» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

84 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»13 15%
Ganska stor»47 55%
Mycket stor»22 26%

Genomsnitt: 3.05

- Jag upplevde att många av texterna i kompendiet saknade relevant fakta/information och flera texter kändes mer som meningslös utfyllnad. Dessutom uppstod det svårigheter då texterna ofta hänvisade till kapitel som ej fanns med i kompendiet och olika författare använde olika begrepp och förkortningar för samma sak. » (Ganska liten)
- Fick söka annan information.» (Ganska liten)
- kompendiet var under all kritik, övningsboken var bra» (Ganska stor)
- Övningsboken var till ganska storhjälp. Kompendiet hade jag lite svårt att hänga med i och förstå.» (Ganska stor)
- » (Ganska stor)
- kompendiet och uppgiftsboken fungerade bra som grund och komplement till projektet.» (Ganska stor)
- Det var inte förrän jag tappat hoppet om föreläsningarna och började göra uppgifter i övningsboken som jag började lära mig på riktigt.» (Mycket stor)
- Utan den hade det inte gått men kompendiet hade en del artiklar som var mer kuriosa än relevant för kursen.» (Mycket stor)

10. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

84 svarande

Mycket dålig»17 20%
Ganska dålig»25 29%
Ganska bra»38 45%
Mycket bra»4 4%

Genomsnitt: 2.34

- Kommpendium var dåligt ihopsatt. all text gick ej att läsa. 100 kr eller vad kostade vad det inte värt. Jag gick till biblioteket och lånade litteratur istället. Man fick en oseriöst intryck av det hela. Här krävs radikala förbättringar till nästa årskurs!» (?)
- det ihopsatta kompendiet var väldigt svårt att söka information i, och vissa av de utvalda texterna var inte alls särskilt relevanta. Skulle varit mycket bättre med en bok med register. Övningshäftet var väldigt bra och det var ur det man lärde sig allt.» (Mycket dålig)
- Kompendiet var ostrukturerat, oöverskådligt och en del texter som varf väldigt långa utan ett större innehåll kunde ha ersatts med en sammanfattning skriven av lärarna.» (Mycket dålig)
- kompendiet var uselt! mestadels lärt mig från övningsboken som var mycket bra!» (Mycket dålig)
- Innehållet höll hög klass. d.v.s de 10% som var läsbart.» (Mycket dålig)
- Kompendiet lämnar mycket att önska» (Mycket dålig)
- En del stycken var oläsbara och irrelevanta» (Mycket dålig)
- Dåliga kopior, ingen chans att slå i register» (Mycket dålig)
- Faktum att det var ett kommpendium gjorde det svârt att hiotta information man behövde och det var inte välstrukturerat.» (Ganska dålig)
- Vi hade ingen litteratur man kunde slå i och leta efter speciella ord/uttryck. Kompendiet var en aning rörigt och osammanhängande. Kändes som att undervisningen inte riktigt följde kompendiet ibland. » (Ganska dålig)
- kopendiet var värdelöst, svårt att läsa. dålig kvalitet.» (Ganska dålig)
- Det nya kompendiet var inte bra. Det var svårt att få full förståelse då olika utdrag i kompendiet talde för olika saker. Övnimgsboken var däremot väldigt bra och hjälpte mig mycket.» (Ganska dålig)
- Kompendiet var en besvikelse, men dålig kopiering vilket medförde svår läst....... » (Ganska dålig)
- gick inte att läsa alla sidor i kompendiet pga dåliga kopior» (Ganska dålig)
- Svårläst kompendie, med väldigt olika kvalitet mellan texterna.» (Ganska dålig)
- Svår att navigera sig i. Lättare att följa en bok där kapitel bygger på varandra och det går en röd tråd genom hela boken.» (Ganska dålig)
- Dåligt kopierat kompendium.» (Ganska dålig)
- kompenidiet var jättedåligt men övningsboken bra» (Ganska dålig)
- Kompendiet var bra, kursboken skaffade jag inte eftersom alla äldrekursare sa att den är värdelös.» (Ganska bra)
- kompendiet var bra, boken användes knappt» (Ganska bra)
- återigen, kompendiet var uselt men övningsboken bra. » (Ganska bra)
- Kompendiet måste utföras bättre, register saknas bl.a.» (Ganska bra)
- Övningsboken var bra, men kompendiet kunde vara lite bättre.» (Ganska bra)
- jag tyckte det var intressanta artiklar och utdrag, tyvärr var kvalitén ibland undermålig och man blev riktigt less på att läsa.» (Ganska bra)
- dåligt kompendium. suddig text» (Ganska bra)
- Kompendiet var dåligt kopierat.» (Ganska bra)
- Övningsboken var bra men kompendiet var ganska dåligt både hur det var tryckt och innehåll.» (Ganska bra)
- mkt positivt med kompendium med tanke på kostnaden» (Ganska bra)
- Tyckte kompendiet med uppkopierade artiklar var kunde göras bättre. Möllers bok var väldigt bra.» (Ganska bra)
- Övningsboken var väldigt bra och förklarande. Kurskompendiet hade en del onödiga artiklar, men var förövrigt bra.» (Ganska bra)
- Kompendiet hade dålig kopiering och innehöll onödiga delar.» (Ganska bra)
- Övningsboken bra, det kopierade häftet hade mkt oväsentligt i sig. » (Mycket bra)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsidan i studieportalen, utdelat material mm?

85 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»9 10%
Ganska bra»37 43%
Mycket bra»37 43%

Genomsnitt: 3.28

- Dålig ordning på material under "utdelat material" på kurshemsidan. Material av vikt inför duggan lades dessutom ut samma dag (eller t.o.m. dagen efter) som duggan.» (Mycket dåligt)
- Informationen som föreläsaren beordrade läggas upp tog för lång tid innan den kom upp. T.ex. fick vi informationen om balanced scorecard, efter det att duggan var skriven...» (Ganska dåligt)
- powerpoints kom inte upp på nätet innan lektoin. » (Ganska dåligt)
- Oklart om material var upplagt eller ej» (Ganska dåligt)
- Hade varit enklare med en kurshemsida än "utdelat material" på studieportalen.» (Ganska bra)
- Vid något tillfälle hade material inte lagts ut.» (Ganska bra)
- Bortsett från några enstaka strul så fungerade det väldigt bra.» (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om huvudlärarnas kompetens inom ekonomisk analys?

85 svarande

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»5 5%
Ganska bra»33 38%
Mycket bra»46 54%

Genomsnitt: 3.45

- vilken kompetens ?» (Mycket dålig)
- Möller pratar tyst o kommer ofta in på irrelevanta sidospår som ofta bara rör till det hela. Skärpning! » (Ganska bra)
- Men lite för många egna historier med dålig koppling till ämnet.» (Ganska bra)
- Bra men känndes ibland som att föreläsarna inte fungerade retoriskt» (Ganska bra)
- Det var för mycket utsvävningar under föreläsningarna. Hade underlättat inlärningen om man varit lite mer saklig och hållt fast vid ämnet.» (Ganska bra)
- Jag antar att han kan sitt ämne, men han är dålig på att lära ut det.» (Ganska bra)
- hög kompetens, dock svårt att förmedla denna ibland, till förmån för diverse anekdoter. » (Mycket bra)
- Gäller då Jan Möller. EJ avsnittet "kommunikation" där föreläsningarna kändes totalt meningslösa.» (Mycket bra)
- man märkte att lärarna var väl bevandrade inom ämnet.» (Mycket bra)
- de hade dock svårt att öfrmedla denna kunskap på ett bra sätt» (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om gästföreläsningen?

81 svarande

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»3 3%
Ganska bra»24 29%
Mycket bra»53 65%

Genomsnitt: 3.59

- Kom för sent. » (Ganska dålig)
- Konsulten som talade om Balanced Scorecard hade inte mycket att säga.» (Ganska dålig)
- ?? Vilken var det?» (Ganska bra)
- intressant om olika styrsätt och vilken som passar bra inom vilken sorts organisation osv.» (Ganska bra)
- Föreläsningen var bra, men jag såg inte hur den relaterade till just det vi arbetade om, det kändes som att den inte lärde något vi kunde använda i varken arbetet eller på duggan.» (Ganska bra)
- Flera av dem var de bästa vi haft.» (Mycket bra)
- Dem gav mycket !!» (Mycket bra)
- Behåll till nästa år!» (Mycket bra)
- ispirerande, roligt och lärorikt. En medryckande föreläsning som gick till kärnan av ämnet.» (Mycket bra)
- Inspirerande föreläsare.» (Mycket bra)
- Men det var det enda vi fick lära oss inom det området. Kan tyckas lite klent. Det fanns i och för sig möjlighet att läsa om det i kompendiet.» (Mycket bra)
- Det bästa med hela kursen.» (Mycket bra)
- BRA!» (Mycket bra)
- Mycket intressant» (Mycket bra)
- Riktigt bra!» (Mycket bra)
- Gav mycket bra bild av balanced scorecard. Behålld till nästa år.» (Mycket bra)
- Bra pedagog och intressant ämne en av de bästa föreläsningarna under kursens gång.» (Mycket bra)

14. Hur tycker du att formen för kursen har fungerat, med föreläsningar varvat med handledning och övningar?

85 svarande

Mycket dålig»2 2%
Ganska dålig»13 15%
Ganska bra»54 63%
Mycket bra»16 18%

Genomsnitt: 2.98

- krävs förbättring» (Mycket dålig)
- ?? varvat med handledningar och övningar? i ekonomin?? Kursen bör förövrigt inte ligga samtidigt som arbetet, vi hade ingen förkunskap när vi började. Det vi senare tillgodogjorde oss till duggan skulle ha varit till en stor hjälp redan från början. » (Mycket dålig)
- Projektarbetet skulle ha legat före duggan, enligt min åsikt.» (Ganska dålig)
- Det skulle ha funnits fler tillfällen, där föreläsaren gick igenom räkneex. som demostrationerna i matte. Föreläsningarna var inte så givande även om de var roliga. Flera gånger fick vi höra samma information upprepas, till exemepel om caset. » (Ganska dålig)
- Obligatoriska övningar utan klara mål ger knappast någon motivation» (Ganska dålig)
- Har inte gâtt pâ nâgon handledningmen jag tror att det kan ha hjälpt mânga andra. » (Ganska bra)
- dock lite rörigt, flera föreläsare som inte pratar med varandra innan. de sa samma sak/ utlämnade samma saker. » (Ganska bra)
- handledningen hade konstiga tider och löftet om att handledningen pågår tills inga ytterligare frågor finns infriades aldrig.» (Ganska bra)

15. Vad tyckte du om duggan?

83 svarande

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»5 6%
Ganska bra»53 63%
Mycket bra»24 28%

Genomsnitt: 3.2

- Vi hade ingen dugga.» (?)
- Inte alls den svârighetsnivân man fâtt intrycket att den skulle vara pâ. Informationen vi fâtt innan tydde pâ att det i princip skulle vara som en tenta, vilket inte var fallet. Upplägget med en dugga mitt i läsperioden gjorde ocksâ att andra kurser blev lidande.» (Ganska dålig)
- Kanske aningen för lätt, men inte alltför lätt.» (Ganska bra)
- Något snedvriden poängsättning.» (Ganska bra)
- Lite väl svår» (Ganska bra)
- inga överraskningar» (Ganska bra)
- Lagom nivå» (Mycket bra)
- den var lagom svår och testade det man förväntade sig utan att vara för förutsägbar.» (Mycket bra)

16. Vad tyckte du om projektarbetet?

85 svarande

Mycket dålig»3 3%
Ganska dålig»8 9%
Ganska bra»49 57%
Mycket bra»25 29%

Genomsnitt: 3.12

- Uppgiften för projektarbetet var vagt formulerad och dess riktlinjer var undermåliga. Vidare är det svårt att få underlag till arbetet då många företag är motvilliga till att lämna ut uppgifter som är nödvändiga till projektet.» (Mycket dålig)
- Som tidigare nämnt, betygsättningen.» (Ganska dålig)
- Projektarbetet skulle ha lagts först för att kunna ha tid att skriva bra case. Man lär sig inför duggan genom att skriva litteraturstudien till caset.» (Ganska dålig)
- Dålig handledning. Tillfälle för feedback låg för tidigt och ingen grupp jag känner till lämnade in något eftersom duggan låg tidigt. Då duggan var gjord gavs ingen feedback - dåligt!» (Ganska dålig)
- Det var lite svârt att fâ information och jag kände mig lite osäker pâ vad som förväntades av oss.» (Ganska bra)
- intressant arbete där vi fick göra något mer praktiskt» (Ganska bra)
- Man lärde sig mycket. » (Ganska bra)
- Ganska kort om tid. Speciellt fram till första handledningen. Det är svårt att börja med arbetet innan duggan är över. Sen hade vår grupp problem att hitta företag.» (Ganska bra)
- Men att slå ihop både ett projekt som en dugga på samma kurs är väldigt tufft. Man känner sig stressad och uppskattar nog inte var del för sig lika mycket i jämförelse om det skulle vara två olika kurser. Alltså lite myckett för en enda kurs.» (Ganska bra)
- Det var kul och intressant, men tog väldigt mycket tid.» (Ganska bra)
- Jag tror projektarbete är ett bra sätt att lära sig. Bra att man fick välja grupp själv.» (Ganska bra)
- dålig information om vad arbetet skulle innehålla. » (Ganska bra)
- Tyckte faktumet att vi skulle lämna in arbetet så kort tid efter duggan gjorde att det blev lite hafsigt. » (Ganska bra)
- Det enda jag har att klaga på är bedömningen, som med duggan. Även här upplevde jag att bedömningen var för hård, som om den vore godtycklig från rapport till rapport eller att examinatorn inte ville ge för många elever femma.» (Ganska bra)
- Det är som alltid med projektarbeten lätt att åka snålskjuts utan att få någon påföljd från kursledare otroligt jobbigt för dom av oss som jobbar åt hela gruppen.» (Ganska bra)
- Min grupp var inte vad jag hoppades på» (Ganska bra)
- väldigt intressant, en liten invändning är väl att det kan vara svårt att hitta företag, även om man förstår att det inte är gångbart att kursansvarig ska hitta företag till alla grupperna så är det ju aldrig kul att göra en teoristudie, och jag tror det är viktigt att just komma ut och prata med företagen om det vi håller på med, annars blir det lätt att man inte får något perspektiv och fastnar i sin lilla värld.» (Mycket bra)

17. Vad tyckte du om handledningen av projektarbetet?

84 svarande

Mycket dålig»12 14%
Ganska dålig»31 36%
Ganska bra»30 35%
Mycket bra»11 13%

Genomsnitt: 2.47

- Vi hade ett hanledarsamtal och detta var alldeles efter att vi börjat med projektet. Som tur var var vi en av de sista grupperna sâ vi hade hunnit ha en intervju med företaget vi undersökte. Det kändes trots detta som de inte kom med sâ nyttig kritik i och med att vi endast hade halvfärdiga texter.» (Mycket dålig)
- Den kom allt för tidigt för att man skulle kunna ha samlat på sig nog med information att diskutera.» (Mycket dålig)
- I och med att vår grupp inte hade haft vår intervju gav vår handledning nästan ingenting. När vi försökte ändra handledningstiden gick detta ej att lösa» (Mycket dålig)
- För lite feedback. Man borde få kunna be om mer handledning om man behöver» (Mycket dålig)
- Handledningen gav liten hjälp till arbetet, i kort var det brist på konstruktiva förslag och mycket ordklyveri. Dessutom tycks det mig råda viss dissonans mellan hur arbetet bedöms till handledningen jämfört med slutprodukten.» (Mycket dålig)
- Vilken handledning? Fick knappast nån hjälp eller pepp» (Mycket dålig)
- För kort tid, hade inte läst vårt arbete trots att vi skickade 24 h innan (var iofs en söndag), men fick ingen direkt respons som vi kände att vi kunde gå vidare med tyvärr. Vi hade velat ha mer konkret typ stryk det här och utveckla det här stycket osv.» (Ganska dålig)
- Den kom alldeles för tidigt, vi (och många med oss) hade för lite fakta för att få riktig feedback!» (Ganska dålig)
- Vår handledning var schemalagd på tok för tidigt så vi fick inte så mycket ut av våran handledning.» (Ganska dålig)
- Men informationen vi fick angående arbetet var bra.» (Ganska dålig)
- Med full förståelse om att Hans Löfsten och Fia Börjesson fokuserar på olika saker var det ändå svårt att veta vem man skulle lyssna på. De hade olika synpunkter på mycket saker.» (Ganska dålig)
- Skulle ha funnits två handledartillfällen, så att man kunnde få respons på sina förändringar» (Ganska dålig)
- Jag tycker inte det var speciellt mycket handledning.. det var ett tillfälle en bit in i projektet. jag tror det hade varit mycket bättre med ett tidigt och ett senare, bara så att man snabbt kan få hjälp ifall det är något, och sedan har något att visa upp. Nu blev det något på mellanhand, man hade knappt varken eller. Handledningstillfället låg så att man precis löst sina problem själv (mer tidskrävande) men inte hade något att visa upp.» (Ganska dålig)
- Vi fattade fel två gånger, pga bristande information» (Ganska dålig)
- Koncentrerades för mycket på hur Hans ville ha det istället för att göre ett allmänt bra arbete» (Ganska dålig)
- Handledningen var det inget fel på, dock låg våran första och enda handledningstid så tidigt att vi inte hade hunnit skaffa ett företag ånnu. Till Hans Löfstens credit skall sägas att han var hjälpsam med feedback utöver handledningstiden och den feedback som gavs var som sagt bra.» (Ganska bra)
- Hans var mycket snabb med att ge feedback även när man mailade frågor sent på kvällen.» (Ganska bra)
- Vi bad knappt om någon handledning, men vi fick goda tips av Fia, när vi bad om det.» (Ganska bra)
- Hans svarade snabbt när man behövde hjälp och gav bra feedback. Det var dock svårt att få tag i honom om man hade någon snabb fråga under dagen mailkontakt gällde vilket var lite tråkigt.» (Mycket bra)

18. Vad tyckte du om Kommunikationsinslaget?

84 svarande

Mycket dålig»20 23%
Ganska dålig»28 33%
Ganska bra»24 28%
Mycket bra»12 14%

Genomsnitt: 2.33

- Vet ej.» (?)
- Det kändes nästan löjligt att lägga tid på det, då det kunde behandla exempelvis särskrivning osv. Sådant man fick lära sig i högstadiet.» (Mycket dålig)
- tråkigt och basalt, vore komma i annan form (om alls)» (Mycket dålig)
- Inslaget hade kunna varit bra, men faller pladask. Detta beror delvis på oklarheter och ironisk nog oerhört dåligt kommunikation från den ledande lärares sida. Oklart för väldigt många studenter vad gäller obligatoriska lektioner och övningar. Föreläsningarna påminner mest om en lektion i svenska i åttonde klass. Förstår att det är angeläget att ge undervisning i språkanvändning och fackspråk, och förstår att inlämnande rapporter antagligen lämnar mycket kvar att önska, men detta inslag är inte svaret på det problemet. Feedback-momentet dock mycket bra och givande. » (Mycket dålig)
- Att göra en lektion om att hitta fel i meningar obligatorisk är för mig ett skämt. Det syftar inte till annat än att skapa motvilja mot inslaget, som för övrigt inte gav någonting.» (Mycket dålig)
- Oklart vad som frågades efter och hur det skulle uppnås» (Mycket dålig)
- Tog bara onödig tid, förutom oppositionen» (Mycket dålig)
- kändes onödig och låg på lågstadienivå. komuniukationhsläraren var lite väl petig, med ett stort arbete och en dugga har ma n d sjukt streessigt redan dpå kan man inte lägga då mycket tid på kommunikationsinslag också» (Mycket dålig)
- Lärde mig inget jag inte visste förutom hur man skriver internet källor i harvard systemet. Men jag kan tänka mig att det är bra för andra eftersom många har ett ganska dåligt språk då de skriver.» (Ganska dålig)
- Jag vet inte vad jag lärt mig av denna del. Pâ handledarsamtalet fick vi nästan ingen respons och föreläsningarna var intressanta man inte lärorika.» (Ganska dålig)
- Bra att ge respons på varandras arbeten. Övriga obligatoriska lektioner kändes som svenska A. Onödigt.» (Ganska dålig)
- Tanken tycker jag är bra och responsen på rapporten var värdefull. Men jag kan inte säga att jag lärde mig någonting av föreläsningarna och övningarna.» (Ganska dålig)
- Kändes inte relevant i kursen. Hade varit ett bättre upplägg om man mer grundläggande fått lära sig hur man skriver ett projektarbete och vad ett case är. Då i stort sett alla saknar tidigare erfarenhet av detta skulle det lämpa sig bättre än att lära sig om hur man skriver en artikel vilket vi inte kommer göra ändå. » (Ganska dålig)
- Inte särskilt givande.» (Ganska dålig)
- men det borde ha varit frivillig att gå på» (Ganska bra)
- Det är givetvis viktigt med struktur och att det ska vara lättläst osv, men ibland var det ett evinnerligt tjat. Det räcker om man tar det en gång och så får folk fråga om det är några oklarheter.» (Ganska bra)
- God tanke att ha med det, även om man inte fick ut så mycket av det.» (Ganska bra)
- Kommer plocka med mig kunskaper till kommande case.» (Mycket bra)
- Det är bra att vi får lära oss hur man skriver korrekta rapporter, speciellt så tidigt. Dessutom var det väldigt bra att vi hade en slags opposition.» (Mycket bra)
- Lagom stor roll och bra att ha med sig redan från början med tanke på hur många projekt som väntar oss.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

85 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»10 11%
Ganska bra»37 43%
Mycket bra»21 24%
Har ej sökt hjälp»17 20%

Genomsnitt: 3.52

- Lite för få tillfällen kanske för att få hjälp. På sista hjälptillfället var det överfullt av elever, så det var svårt att få hjälp då.» (Ganska dåliga)
- Oftast blev det givetvis så att man frågade sina kurskamrater, men det fanns ju möjlighet till handledning inom kalkyldelen. Inom projekt-/case-delen fanns inte riktigt samma möjlighet.» (Ganska bra)
- Helt och hållet Jan Möllers förtjänst, återigen.» (Mycket bra)
- Bra planering och mycket arbete i början gjorde att man kunde få tag i bra hjälp snabbt.» (Mycket bra)
- behöver ingen hjälp» (Har ej sökt hjälp)
- till och från» (Har ej sökt hjälp)

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

85 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»30 35%
Mycket bra»51 60%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.62

- Vi var på väldigt olika nivåer och hade olika ambitioner, vilket var svårt att veta då grupperna valdes. Hade säkert fungerat bättre om betygssättningen varit annorlunda för då hade det känns okej att de som bara ville ha en 3a la ner mkt mindre tid på det än var exempelvis jag gjorde.» (Ganska dåligt)
- Fungerade helt ok förutom att en person under grupparbetet inte gjorde någonting utan parasiterade på övriga gruppen.» (Ganska bra)
- Var främst i grupparbetet jag sammarbetade. Vissa i gruppen gick att arbeta med, andra inte då de inte brydde sig om sitt resultat.» (Ganska bra)
- halva gruppen gjorde inte ett bra jobb vad gäller projektarbetet och det ledde till att övriga gruppmedlemmar fick dra i hela arbetet från en fyra till en femma trots överenskommelse om att sikta på femma från början. Men den del av gruppen som gjorde vad som skulle göras fungerade bra.» (Ganska bra)
- Då vi fick välja vilka vi ville arbeta med blev det rätt öppet och avslappnat i gruppen och vi kunde samarbeta bra.» (Mycket bra)

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

85 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»56 65%
Hög»23 27%
För hög»4 4%

Genomsnitt: 3.32

- allt var ju så himla lätt så det var ingen arbetsbelastning att tala om» (För låg)
- ekonomin kändes överkomlig, man var inte tvungen att offra hela sin lediga tid åt att plugga det... det har vi matematiken för.» (Lagom)
- Speciellt arbetet tar mycket kraft och energi.» (Hög)
- När jag säger hög syftar jag främst på projektarbetet.» (Hög)
- Tidskrävande att behöva räkna uppgifterna så många gånger då förklaringen inte är den bästa under föreläsningarna.» (Hög)

22. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

85 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»39 45%
Hög»35 41%
För hög»10 11%

Genomsnitt: 3.62

- ...bara ojämn!» (Lagom)
- Men det var pga av matten.» (Hög)
- Speciellt runt duggan. Då hade vi fortfarande matteföreläsningar, vi skulle ha dugga och dessutom matlab. Lärarna kunde ibland bli en aning irriterade för att det var dålig uppslutning. » (Hög)
- Den blev ganska hög eftersom inte hela gruppen gjorde sitt jobb och uppgifterna i ekonomi tog ganska lång tid.» (Hög)
- Mattens fel» (För hög)


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

84 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»3 3%
Godkänt»26 30%
Gott»42 50%
Mycket gott»12 14%

Genomsnitt: 3.72

- Mycket bra kurs om man vill lära sig den där smörjan.» (Godkänt)
- En oblanserad kurs där projektarbetets lösa ramar och undermåliga handledning drar ned helhetsbetyget enormt.» (Godkänt)
- Kursen var bra, men när man gör precis allt det är meningen att man ska göra och lär sig allt man ska kunna känns det ändå omotiverande att man trots detta inte kan uppnå en femma.» (Godkänt)
- Om man omarbetar kommunikationsinslaget stiger betyget.» (Gott)
- Rolig kurs» (Mycket gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inget»
- Gästföreläsningarna.»
- Övningsboken, det intressanta projektarbetet»
- Den "praktiska" case-delen var mycket lärorik och duggan var hyfsat rättvist upplagd! Kommunikationsinslaget var nyttigt och gästföreläsaren var riktigt inspirerande. Kompendiet vi fick att arbeta med var det blandade känslor till. Å ena sidan var det billigt och hade fakta från flera olika källor, medan det inte fanns något register att slå i och vissa (ganska många!) sidor var halvt försvunna från kopieringen.»
- övningshäftet»
- Att man har både en dugga och ett projektarbete.»
- Jan Möllers utsvävningar.»
- Möller»
- duggan»
- Kompetensen hos föreläsarna och grupparbetet.»
- Kommunikationsmomentet, gästföreläsning»
- Övningshäftet med facit (dock kan detta med fördel tas upp mer på föreläsningar). Jan Möllers mycket underhållande föreläsningar (dock kan dessa med fördel bli lite mindre underhållande och lite mer fokuserade).»
- att duggan och inlämningen ligger på separata datum, så att bägga kan prioriteras»
- Gästföreläsaren angående Balanced Scorecard»
- Övningsboken - mycket bra!»
- Övningsboken! Antalet föreläsningar och dess powerpoints. Ger en bra sammanfattning av kursen.»
- Gästföreläsningen om balanced score card»
- behåll projektarbetet, det lärde man sig mest på»
- Jag Möller som med sina väl avvägda föreläsningar gör ämnet mer intressant och föreläsningarna både lärorika och roliga. Vidare är Möller tydlig vad gäller struktur och de krav som ligger på studenten. Detta i skarp kontrast med läraren i kommunikation som enligt mig fullständigt misslyckas med detta. »
- gästföreläsningen om balanced scorecard»
- övningshäftet»
- Jan Möller»
- Duggan»
- Läraren»
- Upplägget av kursen.»
- Jan Möller, en mycket bra lärare som får eleverna att vilja lyssna.»
- Caset, intressant»
- Kurslitteraturen»
- Blandningen av praktik och teori.»
- Jan Söderstens kunskapsbank. caset/projektet är jättegivande.»
- Projektabete där man själv får välja grupp.»
- Kurslitteratur(kompendie samt övningshäfte)»
- gästföreläsningen om balanced scorecard var mycket poitivt»
- »
- Övningsboken och Möllers tydliga och lättförståliga power points som fanns tydligt uppmärkta på kurshemsidan.»
- Språkinslaget, övningsboken, oppositionen.»
- Grupparbetet»
- Gäst föreläsningen och även en del av exemplen som Jan tar upp.»
- övningsboken var bra»
- dugga kan göras större»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- hmm..ja...byt ut lärarna»
- Kanske annan kursbok, om det nu ens behövs en då det kändes som att föreläsningar och kompendie täckte det allra mesta. Tycker det ibland känns som man har en kursbok för sakens skull. Studenternas ekonomi hade nog gärna sett ett annat tänk på det området.»
- Betygsättningen inom grupparbetet.»
- Upplägget med projektet. Det är väldigt svârt att komma till ett företag och intervjua en ekonomiansvarig när man inte läst klart kursen än. Det blir svârt att ställa relevanta frâgor.»
- Kompendiet måste förbättras!»
- Kurskompendiet: Väck!»
- Kommunikationsdelen. Bra att ge respons på varandras arbeten, men skippa tidigare obligatoriska lektioner om saker man lärde sig i svenska A. »
- Case före dugga. Räknegenomgångar av exempel, följa steg för steg.»
- Fler övningstillfällen samt tydligare genomgångar. Bättre litteratur.»
- Jan och Hans bör kontrollera med varandra vad ska föreläsa om så att de inte tar upp samma saker. »
- Bättre fördelning av lektionstid mellan det svårbegripliga och det inte fullt lika svårbegripliga.»
- kompendiet och upplägget av kursen...då man hade duggan så tidigt man knappt hade gått igenom ngt ordentligt!»
- Kurslitteraturen»
- Se över kompendiet. Ev använda någon form av ordlista, uppslagsdel.»
- Ordningen på kurshemsidan bör förbättras. Material bör läggas ut i tid om studenterna lovats det. Kurskompendiet bör även ses över då jag och många av mina kamrater ansåg att mycket av innehållet inte togs upp alls i kursen.»
- ta bort kommunikationsinslaget, lägg det som en separat del med en föreläsning och kanske en liten praktisk uppgift. »
- Bort med kommunikationsmomentet och senarelägg konsultationen.»
- Föreläsningarnas innehåll. (Har inte fått ut något av föreläsningarna) Kompendiet bör kompletteras. Ta bort kommunikationsdelen.»
- Upplägget på kompendiet. Ett bra koncept att slippa köpa olika böcker men ett bättre upplägg som är mindre rörigt vore bra. Mindre utsvävningar under föreläsningarna så man kan känna att det är värt att gå dit. »
- Föreläsningarna bör börja utsatt tid och inte 8 - 10 minuter senare speciellt inte efter mitten rasten. Man kommer i tid och är förberedd och visa därigenom respekt för våra studier. »
- kurs upplägget måste ses över»
- Kommunikationsinslaget bör förändras»
- mer undervisning om grunderna i företagsekonomi eller att man visar tydligt vilka förkunskaper som förväntas »
- läshäftet»
- Kompendiet, var svårt att läsa och osammanhängande.»
- Kurslitteraturen»
- Litteraturkompendiet»
- Kompendiet bör förändras. Jag upplevde inte att det gjorde så mycket nytta.»
- Det borde göras något åt projektarbetet och språkinslaget.»
- Kurslitteratur, Föreläsningsplanering»
- Föreläsningarna, mindre tomt snack och mer kunskapsförmedlning. Bättre och tydligare kommunikation mellan de olika föreläsarna, det kändes inte som om de arbetade tillsammans.»
- Mer övningsexempel på föreläsningar»
- Kommer inte på något specifikt.»
- lite mer personlig handledning kanske, man fick inte direkt möjlighet att träffa sin handledare mer än en gång.»
- Nytt kompendium.»
- Dåligt kopierat kompendium, fler hjälptillfällen i slutet av läsperioden.»
- Eventuellt fler räkneexempel på föreläsningarna»
- kursmaterialet, kompendiet var riktigt dåligt»
- »
- kompendiet - gör det först och främst läsbart!»
- Kurskompendiet»
- Ta bort Jan Möllers anekdoter. Inför gransking av resultaten mycket tidigare, istället för sex veckor efter inlämningen och åtta veckor efter duggan.»
- En bättre fördelning över handledartider (avs. grupparbetet)»
- Mer förklaring på hur man räknar då det är ett ganska stort inslag i kursen.»
- blir konstigt och stressat när projektarbetet ligger i slutet av kursen och en dugga ligger mitt i. Kanske kan skjuta på arbetet och lägga det i lp3 och lägga caset i externanalys i lp4. Jan möllers föreläsningar borde innehålla mindre historier och mer ekonomi. Om argumentet är att hålla oss vakna är det bättre att göra undervisningen mer intressant genom att dra upp tempot t.ex. så att du måste hänga med och vara vaken för att förstå. Sen tycker jag att det är vårt ansvar som elever att hålla oss vakna.»
- projektarbetet kan göras till ett mindra enskilt arbete som endast går ut poå att analysera kalkyler exempelvis»


Kursutvärderingssystem från