ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret - Kemi, LET923 0104

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-09 - 2009-01-19
Antal svar: 79
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

79 svarande

Mycket dåligt»4 5%
Ganska dåligt»18 22%
Varken eller»16 20%
Ganska bra»36 45%
Mycket bra»5 6%

Genomsnitt: 3.25

- Mycket dåliga föreläsare!» (Mycket dåligt)
- Hela kursen kändes som mom det krävdes redan baskunskaper när den började. vi gick igenom allt för lite grundbegrepp. Dåligt med så många olika föreläsare!» (Mycket dåligt)
- dåliga lärare» (Mycket dåligt)
- Lite rörigt med många föreläsare, många exempel tas direkt ur boken. Skulle inte vara fel med andra exempel så det känns mer meningsfullt att komma på föreläsningarna. Känns ibland spretigt, det som pratas om och mycket tid går åt till att prata runtom ämnet och undantag till allt, så man känner sig lite osäker på hur man ska betrakta det de pratar om.» (Ganska dåligt)
- med alla jädrans offer till konstiga lärare, underligt?» (Ganska dåligt)
- Konstiga föreläsare och otydligt vad som är viktigt.» (Ganska dåligt)
- Väldigt opedagogiskt och "tråkiga" lektioner. Svårt att hålla koncentrationen uppe.» (Ganska dåligt)
- förvirrat med många olika föreläsare.» (Ganska dåligt)
- Hade varit bättre med en eller två föreläsare istället för fyra. Kändes väldigt osammanhängade och svårt att relatera tillbaka tilldet man lärt si ggången innan då föreläsaren inte drar dessa paraleller. Föreläsare för kap 6 0ch 13 hade väldigt dåligt upplägg.» (Ganska dåligt)
- Väldigt långtradiga med mycket onödig information. Tröttnade efter några föreläsningar och deltagandet från min sida minskade.» (Ganska dåligt)
- Han som var kursansvariga var den ända föroläsaren som jag fick ut något av. De andra bara svamlade och det var svårt att förstå.» (Ganska dåligt)
- för många olika föresläsare» (Ganska dåligt)
- Vissa lärare var dåliga på att lära ut, tyvärr. » (Ganska dåligt)
- Pedagogiken hos vissa föreläsare kan bättras betydligt med vissa var grymt duktiga. Skulle vilja helst vilja ha samma föreläsare hela läsperioden.» (Varken eller)
- Vissa föreläsare var klart bättre och mer engagerade än andra. De fick dessutom lektionerna att bli mer intressanta!» (Varken eller)
- För många olika föreläsare, ostrukturerat.» (Varken eller)
- Det behöver inte vara så att de är dåliga på att föreläsa, kanske är det vi som borde vara bättre förberedda. Ibland gick det för snabbt framåt» (Varken eller)
- Vi har haft flera olika föreläsare, jag tycker inte att någon av dem har varit särskillt bra. Men Ok. En föreläsare Jan-Erik Svensson har vid flera tillfällen refererat till gud som orsak till visa omständigheter i naturen. Han får ha vilken religös tro han vill. Men jag tycker att det är mycket opassande att han nämner det under vetenskapliga föreläsningar.» (Varken eller)
- för många föreläsare. Det har inte varit fel på deras kunskaper, men på flera av föreläsarnas attityder och inspiration.» (Varken eller)
- en del föreläsare mycket bra ex ulf, en del mycket dåligt, t ex mannen med mustasch som man inte hörde vad han sa» (Varken eller)
- tycker att jan erik o verkade vara mest kunnig. ulf relativt bra med! tyvärr måste jag säga att den äldre damens föreläsningar, kändes lite veligt. det var mkt att gå igenom o en väldans massa olika exempel på kolkedjor hela tiden o inte så mycket vikt vid att verkligen förklara hur reaktionerna skedde utan bara från A-->B. gunnar var lite lik där. jag känner att man behöver lärare med hög energi när man läser ett helt nytt ämne!» (Ganska bra)
- dock är det väldigt stor skillnad på föreläsarna. en del fångar eleverna och engagerar++. andra är flummiga och verkar oförberedda---» (Ganska bra)
- Vissa lärare var inte optimala för föreläsningar (Organisk kemi och Bindningsenergi) därav svårt att lära in dessa » (Ganska bra)
- Vissa föreläsare bör anstränga sig att skriva mer tydligt» (Ganska bra)
- dock blivit en aning förvirring pga olika föreläsare som säger olika saker om samma saker.» (Ganska bra)
- Väldigt spridd nivå på föreläsarna.» (Ganska bra)
- vissa föreläsare var, så att säga, mycket bättre än andra...» (Ganska bra)
- Stor skillnad mellan olika föreläsare!» (Ganska bra)
- Vissa föreläsare är väldigt bra och pedagogiska, medans andra brister på det.» (Ganska bra)
- Damen som föreläste om organisk kemi borde försöka få färeläsningarna att utgå lite mer från läroboken. Väldigt inkonsekvent och otydlig i hur hon skrev på tavlan. Det var många som inte fattade någonting. Övriga föreläsare bra.» (Ganska bra)
- Mer tid borde kanske ha lagts på kapitlet om kemiska bindningar. Det var svårt att få grepp om. Viktiga kapitel kräver mer tid, andra kapitel inte fullt så mycket tid.» (Ganska bra)
- Vissa föreläsare är ju bättre än andra...» (Ganska bra)
- Jag tycker att flera av våra kemi-föreläsare är alldeles för röriga när de föreläser, och det känns inte som att de har någon genomtänkt struktur i sitt utlärande. Ett undantag är dock en av föreläsarna, som jag inte minns namnet på, men han pratar om gud ibland. Han frågar även ofta under föreläsningarna ifall vi har några frågor eller funderingar, och det är jättebra eftersom många fler passar på att fråga då. » (Ganska bra)
- vissa föreläsare var mindre organiserade än andra och där av var det svårare att hänga med.» (Ganska bra)
- Väldigt ojämn kvalite på föreläsarna. Två av fyra var jättebra (ulf och den andra "killen"), Gunvor och Ginnar var svåra att förstå, svårt att jänge med, och de var lite för komplicerat.» (Ganska bra)
- Ganska jobbigt med flera olika föreläsare» (Ganska bra)
- Det kändes ibalnd som föreläsaren var "överkvalificerad" » (Ganska bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

79 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»3 3%
40-60%»6 7%
60-80%»7 8%
80-100%»63 79%

Genomsnitt: 4.64

- Vissa föroläsare var alldeles för dåliga på att lära ut.» (20-40%)
- Annars går det ju inte.» (80-100%)

3. Hur har övningarna fungerat?

78 svarande

Mycket dåligt»5 6%
Ganska dåligt»9 11%
Varken eller»19 24%
Ganska bra»28 35%
Mycket bra»17 21%

Genomsnitt: 3.55

- Dåliga övningsledare som inte lät oss arbeta utan hade en egen föreläsning.» (Mycket dåligt)
- Grupperna har slagits ihop flera gånger och då har vi varit alldeless för många på en lärare. Jag har upplevt övningsledarna okunniga och tafatta.» (Mycket dåligt)
- fick inte jobba sj» (Mycket dåligt)
- lärare sjuka och de har dålig koll på var vi ligger i kursen.» (Ganska dåligt)
- För mycket folk oftast, då det ibland varit en lärare på två grupper. För mycket genomgång på tavlan på övningarna, behöver mer tid till att fråga saker.» (Ganska dåligt)
- förvirrat. har inte fått den hjälp jag behövde.» (Ganska dåligt)
- Våran övningsledare är så flummig och jag blir bara yr av att höra honom.» (Ganska dåligt)
- Ingen bra lärare. » (Ganska dåligt)
- Inte varit där» (Varken eller)
- Mycket bra med genomgång på tavlan och frågor om uppgifter. (Gunnvor)» (Ganska bra)
- Det var väldigt bra att ha mindre genomgångar på övningstillfällena som samanfattade viktiga delar. Gunnvor hade även med sej material och visade mindre experiment på övningstillfällerna osm var mycket bra för att öka förståelsen.» (Ganska bra)
- Vid vissa tillfällen hoppade läraren mellan två lektioner, det var svårt att få hjälp.» (Ganska bra)
- Bra med genomgångar innan man får tid till eget arbete och hjälp till att besvara frågor. Men det borde finnas fler tillfällen till att fråga om hjälp!» (Ganska bra)
- Det har varit bra att få en viss repetition på det som varit på föreläsningarna. » (Ganska bra)
- lite mycket prat, för lite tid till frågor» (Ganska bra)
- Itai har varit helt grym. härlig energi o stor vilja att lära ut. att han inte hade någon föreläsning var MYCKET SYND!!!» (Mycket bra)
- Till skillnad från föreläsningarna är övningarna mycket sakt på sak, mycket exempel och annat som får en att faktiskt förstå (i grupp 4 i alla fall), vår övningsledare förklarade tydligt och lättbegripligt. Vi hade också väldigt bra genomgångarn inför labbarna » (Mycket bra)
- dock samma sak där. fått höra andra saker där än på föreläsningar.» (Mycket bra)
- Grupp 9» (Mycket bra)
- Väldigt bra övningsledare, Britt-Marie tror jag hon hette.» (Mycket bra)
- Det är väldigt bra att man har en egen ledare för varje grupp, På så sätt kan man få mer hjälp.» (Mycket bra)
- God insats från Ulf» (Mycket bra)

4. Hur har laborationerna fungerat?

79 svarande

Mycket dåligt»4 5%
Ganska dåligt»10 12%
Varken eller»11 13%
Ganska bra»25 31%
Mycket bra»29 36%

Genomsnitt: 3.82

- för mycket folk, fick ju armbåga sig fram» (Mycket dåligt)
- Ingen struktur alls. Inget var förberett när vi kom och vi var för många elever i salen. Jag känner inte att övningarna gar något alls, man blev bara irriterad av oordningen.» (Mycket dåligt)
- alldeles för mycket folk, stressigt och högljut» (Mycket dåligt)
- De skulle behövas lite mer struktur på lektionerna.» (Ganska dåligt)
- Långa kö-tider och svårt att få hjälp pga få lärare och många elever!» (Ganska dåligt)
- lab 1-3 var jobbiga. aldeles för mycket folk i samma sal. mycket tid har gått åt för att vänta. sista labben helt ok. inte fått så mycket uppmuntran utav vissa lab-ledare, ej fått bra förklaringar då man bett om hjälp eller inte förstår, snarare en ryck på axlarna. men obs, endast vissa lab-ledare. » (Ganska dåligt)
- alldeles för många personer i labbet, rörigt, högljutt och svårt att komma åt lärare för frågot» (Ganska dåligt)
- Helt okej, lite dåligt med material så man får vänta lite väl länge. Dela upp det i två perioder istället för att ha 4 timmar så ha 2 timmar för halva gruppen och 2 timmar för andra!» (Varken eller)
- för mycket folk. allmänt kaos. ingen personlig hjälp.» (Varken eller)
- För många som labbade samtidigt.» (Varken eller)
- ibland rörigt då många varit på den station man ska använda. » (Varken eller)
- Tycker laborationerna kändes meningslösa och överflödiga. Har å andra sidan inga intentioner att läsa kemi någonsin igen.» (Varken eller)
- vilka "handledare" man hade spelade stor roll. » (Varken eller)
- Väldigt många elever som ska labba samtidigt.» (Varken eller)
- Vid de första tillfällena var det väldigt bra, tydlig genomgång och bra hjälp. Den sista gången var det väldigt komplicerade uppg och INGEN genomgång. Ledarna gav olika besked, vissa visste inte svar på frågan och bara svarade något. Kändes oserriöst. Det var den enda labben som jag efteråt kunde säga att jag inte fattade något alls av en av uppgifterna.» (Varken eller)
- har varit roligt.» (Ganska bra)
- För många elever, trångt på labbarna.» (Ganska bra)
- På tok för mycket folk. Trångt!» (Ganska bra)
- » (Ganska bra)
- Lagom tempo, lagom på de flesta sätt.» (Ganska bra)
- trångt och lite "stressad miljö" för att få ut det mesta av labbarna.» (Ganska bra)
- Hade varit skönare med mindre grupper bara.» (Ganska bra)
- Kanske lite trångt på labbet ibland.» (Ganska bra)
- Lite rörigt i mellan åt.» (Ganska bra)
- bra ordning och mycket hjälpsamma kemilärare!++» (Mycket bra)
- Lärarna har förklarat ra hur det ska gå till och har varit bra på att besvara frågor och förklara under laborationens gång. Den intressantaste laborationen var när vi räknade ut hur mycket c-vitamin en apelsin har för att det var något konkret som var lätt att förstå vad man faktiskt gjorde.» (Mycket bra)
- Bra labb-ledare, stort + till L-G» (Mycket bra)
- Läraren LG var grym!» (Mycket bra)
- Extra tillfället fungerade ypperligt! Eloge till labbledarna» (Mycket bra)

5. Hur var laborationerna inlärningsmässigt?

79 svarande

Inte alls givande»13 16%
Givande»46 58%
Mycket givande»20 25%

Genomsnitt: 2.08

- inget som man fick nån större nytta av, meningslöst bara» (Inte alls givande)
- mkt bra att se med ögat hur sakerna sker o inte bara läsa in fakta hela tiden. mkt positiv till labbar!» (Givande)
- Att man inte fick skriva labborationsrapporter tycker jag är synd. Jag tror man lär sig mycket på det, man repeterar det man gjorde under labben, diskuterar och drar slutsatser. Dessutom är labborationsrapporter säkert en naturlig del i utbildningen om man fortsätter att läsa kemi.» (Givande)
- pga egen stress så har inte alltid inlärningen var i fokus utan mer resultatet, att bli färdig och katt komma hem.» (Givande)
- Däremot tycker jag inte att det tillfälle där man kan ta igen en missad labb ska ligga efter tentan, vilket den gjorde. » (Givande)
- man hade lärt sig mer om ovan nämnt ordnades» (Givande)
- Men ofta lite i enklaste laget» (Givande)
- Väldigt bra, man lärde sig mycket.» (Mycket givande)
- Väldigt bra att göra någonting i praktiken, jag lärde mig mer på det.» (Mycket givande)


Din egen arbetsinsats

6. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

79 svarande

Högst 15 timmar»12 15%
Cirka 20 timmar»22 27%
Cirka 25 timmar»25 31%
Cirka 30 timmar»13 16%
Minst 35 timmar»7 8%

Genomsnitt: 2.75

- borde varit mer för min egen del.» (Högst 15 timmar)

7. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

79 svarande

0%»1 1%
25%»3 3%
50%»8 10%
75%»24 30%
100%»43 54%

Genomsnitt: 4.32

- vad?» (0%)
- Inga övningar» (75%)
- oftast bättre att jobba själv under övningtimmarna, då man kan sitta i grupp och koncentrera sig bättre. Just för att det är i stort sett en fortsättning på föreläsningen på övningslektionerna. » (75%)
- Jag räknar inte med övningarna, det är ju bara extra.» (100%)
- Jag har uteblivit från ungefär 5 föreläsningar (tidiga morgonar har jag mycket svårt för att komma iväg)» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

8. Hur begripliga är kursens mål?

77 svarande

Jag har inte sett/läst målen»32 41%
Målen är svåra att förstå»3 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 23%

Genomsnitt: 2.36

- det är väldigt mycket olika delar som skall läras in på kort tid, men jag tycker det hålls bra på en bra nivå!» (?)
- Tror jag. Eller så har jag läst dem och så var det kryptiskt som det ofta är i sådana texter.» (Jag har inte sett/läst målen)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»46 86%
Nej, målen är för högt ställda»5 9%

Genomsnitt: 2.05

- Pågrund av tidigare kunskaper» (Nej, målen är för lågt ställda)
- dock är det på gränsen till för mycket.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag har läst kemi A på gymnasiet tidigare och därför lite enklare att förstå än för andra som inte har gjort den tidigare.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kemi har varit ett riktigt svårt ämne att förstå sig på, speciellt då jag inte hade några förkunskaper. Tar tid att över huvud taget förstå grunderna. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Känns som lärarna startade på en aldeless för hög nivå. De trodde att vi hade massa förkunskaper, vilket vi inte hade...» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag hade inga förkunskaper och redan på andra föreläsningen kändes det väldigt svårt. Men förstår att dte rä ett måste att gå snabbt fram för att hinna med allt men det fungerade inte för mig.» (Nej, målen är för högt ställda)

10. Testade examinationen om du uppnått målen?

63 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 17%
Ja, i hög grad»22 34%
Vet ej/har inte examinerats än»30 47%

Genomsnitt: 3.3

- Så gott det går med En tenta på En, för gymnasiet, 100h kurs...» (I viss utsträckning)
- Även om jag inte läst målsättningen med kursen tycker jag att prover var varierat och hämtade frågor från hela kursens innehåll.» (Ja, i hög grad)
- Däremot täcker exempeltentan från förra året många olika ämnen. Bra med många småfrågor till en kurs som täcker såpass brett» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»20 25%
Ganska stor»31 39%
Mycket stor»24 30%

Genomsnitt: 2.94

- tack för de två sista repetitionerna med ulf. mycket som klarnade. hade velat ha mer repetition.» (Ganska liten)
- Ibland kunde lärarna glömma bort tydligheten vid föreläsningarna» (Ganska liten)
- Övningarna har varit bra och hjälpt en fatta mycket» (Ganska stor)
- det som man får utav lektionerna är att få reda på vad de tycker är vitkigt, men om jag blivit klokare på lektionerna, det vet jag inte.. » (Ganska stor)
- Har lärt mig mer på övningarna än på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- som sagt, beror på föreläsare. En del har jag fått fatta själv även om jag varit på typ alla föreläsningar» (Ganska stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»7 8%
Ganska stor»35 44%
Mycket stor»35 44%

Genomsnitt: 3.3

- Fruktansvärt dålig litteratur» (Mycket liten)
- Ägde/äger inte kurslitteraturen» (Mycket liten)
- Formelsamlingen är naturligtvis mycket nyttig, fast eftersom föreläsningarna drar mycket ur boken har man inte behövt läsa så noga på ämnen föreläsningarna har täckt.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen är inte anpassat efter kursen då vi läser kursen mycket snabbare. Många saker var dåligt förklarade i boken, vilket gör att man blir beroende av diskussioner med lärare (det är svårt att fråga någon när man pluggar hemma).» (Ganska stor)
- vissa stycken är bra andra mindre bra» (Ganska stor)
- Bra att man håller sig till boken i undervisningen, och inte bara får förlita sig på föreläsaren som ibland är mindre bra.» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

79 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»47 59%
Mycket bra»28 35%

Genomsnitt: 3.29

- Mer exempeltentor!» (Ganska dåligt)
- Fler föreläsare kunde delat ut over-heads som de använde på föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Hade kunnat vara fler exempeltentor så man får olika exempel på hur en tenta kan se ut.» (Ganska bra)
- Får gärna lägga ut provtentor tidigare.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

79 svarande

Mycket dåliga»5 6%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»35 44%
Mycket bra»22 27%
Har ej sökt hjälp»14 17%

Genomsnitt: 3.46

- Fler lärare på övningarna skulle behövas» (Mycket dåliga)
- Fler tillfällen till att få hjälp och ställa frågor!» (Ganska bra)
- återigen har övningarna täckt upp nästan alla frågetecken man haft efter föreläsningarna. Lätt att få hjälp och för det mesta har det inte behövts efter genomgångarna på övningen vi i grupp 4 hade i början av alla övningar.» (Mycket bra)
- Bra, förutom då det ibland var en lärare på två grupper.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

79 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»22 27%
Mycket bra»52 65%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.73

- Det fungerar bra med de andra studenterna på labbarna. Inga provrör eller anteckningar som kastas åt sidan eller sådant fånigt.» (Ganska bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

79 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»36 45%
Hög»35 44%
För hög»6 7%

Genomsnitt: 3.56

- Täcker många delar av kemin, så man skulle inte hinna gå för djupt in i något ämne ändå» (Lagom)
- den blev hög för mig på slutet eftersom jag inte började i tid med det som jag borde gjort, kontinuerligt.» (Lagom)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

78 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 2%
Lagom»27 34%
Hög»36 46%
För hög»12 15%

Genomsnitt: 3.71

- se föregående fråga.» (Lagom)
- iaf i slutet. Men så blir det väl alltid» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

79 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Dåligt»13 16%
Godkänt»27 34%
Gott»31 39%
Mycket gott»5 6%

Genomsnitt: 3.27

- Mycket väl underkänt. Dåliga övningslärare och dåliga föreläsare! Försök hålla er till en enda, inte flera stycken.» (Mycket dåligt)
- Tråkiga föreläsare. Otydligt vad som är viktigt att kunna. Det känns inte som föreläsarna tar hänsyn till att vi inte har läst någon kemi tidigare.» (Dåligt)
- för många lärare. Väldigt mycket info att ta in på 7 veckor. Särskilt för de som inte har någon förkunskap i Kemi, vilket jag inte har. » (Dåligt)
- Jag skulle antagligen vara mer positiv om jag gillade kemi mer, så mina åsikter täcker ju inte allas.» (Godkänt)
- lite rörig» (Godkänt)
- tack vare ulf.» (Godkänt)
- Röriga föreläsningar, men lärarna ger ett gott intryck ändå.» (Godkänt)
- (Gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- ulf»
- se 20»
- labbarna! och övningstillfällena»
- Tveklöst övningarna så som de är utformade nu.»
- mix av föreläsare är bra för att få perspektiv på det man lär sig. laborationerna»
- Föreläsningarna»
- Laborationerna.»
- Ulf, helt klart den bästa förläsaren»
- Boken! hade vi skrivit vår egna kurslitteratur som i mekaniken hade jag nog inte klarat kursen.»
- övningarna var mycket bra»
- labbarna»
- Mer av Ulf»
- övningstillfällen»
- Övningstillfällena och läxhjälpen.»
- Övningsledarena var jättebra som gick igenom övningar , tentor och dyl på övningstillfällena.»
- Övningstillfällen, ev mer laborationer.»
- Ulf, Jan-Erik och L-G»
- Britt-Marie.»
- Labrationerna.»
- Labben!»
- Itai Panas»
- Föreläsarna var duktiga.»
- Kemihjälpen från andra kemielever på Chalmers. Alltid positivt med extra hjälp och bra att få någon annans syn på saker och ting. Jättebra med ett extra hjälptillfälle precis innan tentan!»
- labb, fast mer strukturerat...»
- Det mesta är bra, lärarna ger ett bra intryck ifrån sig och så.»
-
- lika många övningar och laborationerna»
- Laborationerna»
- labrationerna»
- uppladdning av facit till förra årets tentamen på kurshemsidans utdelade material »
- antalet laborationer»
- Repetition innan tenta veckan.»
- Ulf och labbledarna från extra labben»
- Kemiboken»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- sänk tempot! gäller även andra discipliner,missar man en lekton missar man mycket och är svårt att komma ikapp, orimligt kombinera arbete och plugg( för de som måste jobba)»
- Inte lika många olika föreläsare. Deras metoder var olika och man måste hinna vänja sig vid olika föreläsare för att förstå deras tankegångar, vilket blev väldigt svårt. »
- att Itai bor ha föreläsningar»
- Fler räkneexempel på det som gås igenom på föreläsningarna.»
- jag saknade si möten för kemi.»
- kanske att korta ner avsnitten om organiskemi. de går in på djupet för mkt och man tappar intresset.»
- Mer övningstillfällen»
- prova att har bara de bra lärarna istället för många lite små konstiga»
- Byt samtliga lärare på kursen.»
- Förläsarna, såväl Gunner som den gamla tanten var dåliga, veliga osv.»
- Nya föreläsare! lär från matematiken och mekaniken.»
- Mer grundligt genomgående i början av kursen för alla som inte har tidigare kunskaper i kemi. Bätte övningstillfällen. Ha en eller två föreläsare inte mer än tre i alla fall. Dessutom skulle alla våra föreläsare genomgå en pedagogisk och handskrivnings kurs! Väldigt svårt att tyda vad dom skriver.»
- man bör ha samma föreläsare under hela kursen. Även om man får en som inte är så insatt i alla del ämnen så blir det ändå bättre tror jag. Kemi A är ändå en ytlig kurs i kemi så känns inte som man behöver specialister i alla områden.»
- Mer pedagogiska föreläsare.»
- Vissa lärare som bara gör det svårare att förstå och inte kan förklara»
- Om möjligt skulle jag personligen ha föredragit fler och kortare laborationstillfällen. Fyra timmar i sträck är en rätt lång tid att arbeta så koncentrerat och samtidigt lära sig.»
- En bättre bok, som är anpassad till den höga takten. Lite negativt med så många olika föreläsare.»
- Ny litteratur»
- Mer strukturerade föreläsningar. Bättre kommunikation mellan föreläsarna.»
- Lektionerna måste ha ett grymt mkt mer pedagogiskt upplägg för att eleverna ska orka lyssna och förstå. Man kan inte ställa ett sömnpiller att föreläsa för 200 pers även om han/hon är bra på det han/hon pratar om. Man måste även kunna förmedla detta till andra.»
- SI-möten borde finnas. färre föreläsare»
- Inte så många overhead-papper på kap 9 och 10 som i år och gärna fler stödord på tavlan. Ta några få overhead som man ser bra. Jag blev alldeles trött av att lyssna och inte ha något att fästa blicken på.»
- Vissa föreläsare borde skriva och sammanfatta mer på tavlan, och andra borde ha mer struktur på sina föreläsningsanteckningar.»
- Inte så många olika föreläsare. det binder inte samman de olika teman så bra.»
- Damen i organisk kemi.»
- Använd bara den kursansvariga som föroläsare så tror jag fler kommer förstå.»
- inget»
- Fler tillfällen till att få hjälp och ställa frågor! »
- gärna en föreläsare»
- färre lärare. Mer introduktion för de som inte läst kemi, kursen kräver faktiskt inga förkunskaper.....»
- Mer struktur i undervisningen. »
-
- endast en lärare som håller i föreläsningarna, blir mer sammanhängande då.»
- fler föreläsningar med ulf, fler tillfällen till övningslektioner, mindre föreläsningsgrupper, ta bort mannen med mustasch från föreläsningarna, mindre grupper till labb.»
- Större möjlighet att fråga om hjälp»
- jag tycker att ni skall byta alla lärarna. de kanske är duktiga på sin sak, men absolut inte bra på undervisa. nya och kunniga lärare»
- lite lägre tempo på avsnitten om organisk kemi»
- minska på mängden lärare»
- Inte så stora grupper på labbarna, det var kaos. Men fick knappt ngt gjort och det var kö till allting, vid ett tillfälle var det precis att min grupp fick ett labbskåp. Detta fick vi dock dela på 5 pers. »
- Att man hat flera olika föreläsare.»
- Något mer avancerade labbar»
- Lärarna, någon av de var bra, men några inte. Man förstod ingenting på vissa föreläsningar.»

21. Övriga kommentarer

- inga»
- tack till ulf som lättar upp stämmningen hos eleverna med sina dåliga skämt!! =)»
-
- det var väll ganska kul å labba i alla fall»
- Senare föreläsningar om möjligt, många som går basåret har inte fått bostad i Gbg och måste därför pendla. Då en föreläsning börjar 08:00 måste jag , som bor i Stenungsund, gå upp kl. 05:40.»
- Intresset för kemi försvinner lätt om lektionerna inte blir lite "lättsammare".»
- Jag tycker inte att det är okej, med chalmers naurvetenskapliga profil, att en viss lärare (jan-erik svensson) minst en gång per föreläsning hänvisar till gud som någon slags kunskapskälla. Att "gud har bestämt" eller "gud har skapat". Han har till och med skrivit upp en formel på tavlan där "gud" har ingått. Jag tycker det är oacceptabelt att hänvisa till gud i en naturvetenskaplig kurs. Läraren i fråga får gärna ha vilken religös tro som han behagar, att gud har skapat universum osv,, men det är faktiskt skam att lära ut detta till studenter. Har talat med ulf om detta under terminen, men ingenting har hänt. Vet att det är många elever i klassen utöver mig själv som har reagerat mycket starkt emot detta.»
- fatar konceptet med att få en expertläare till varje del men det fungerar inte i praktiken för elever med 0 bakgrundskunskap.»
- Jag skrev min tentamen i sal 226 i hus svea. Minns ej namnet på tentavakten. Men jag blev mycket störd flera gånger under skrivningens gång som hon störde oss för att kompletera informationen om ifyllningen av blanketten m.m. Jag anser att all information skall gås igenom med gruppen INNAN skrivningen börjar och sedan skall man inte bli störd mera. En gång är acceptabelt men jag kände mej störd och blev okoncentrerad på grund av henne flera gånger under skrivningen. Det har jag inte upplevt på de tre skrvningarna jag har gjort innan.»
- Föreläsarna hade en tendens att bara namedroppa, man förstod sällan. På övningarna och föreläsningarna skulle förläsaren skoja till det ibland, det är bra men ibland gick det uppåt 30 minuter att han/hon berättade om t.ex. ett julbord. Man vill inte åka till skolan som tar över en timme för att lyssna på hans julbord, ganska ointressant.»
- mycket intressant att se och höra om kemi i alla dess former.»
-
- hade uppskattat att ha samma föreläsare under hela kursen och inte byta hela tiden, även om anledningen var att de är "experter" på sina områden så är kursen för övrigt ingen alltför djupgående kurs. »
- Det kändes som om föreläsarna ibland antog att många av oss hade läst kemi på gymnasiet och trodde att detta var ren repetition. Men så är ju absolut inte fallet. Vissa självklara saker för lärarna är verkligen inte självklara för oss. »


Kursutvärderingssystem från