ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret - matematik del B, LMA162 0204

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-09 - 2009-01-19
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat*

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Varken eller»4 6%
Ganska bra»25 38%
Mycket bra»34 52%

Genomsnitt: 4.4

- Fortfarande högt tempo... kanske nödvändigt, men gillar det inte» (Varken eller)
- I början var han sen väldigt ofta men det bättrade han sig på.» (Varken eller)
- högre tempo än innan» (Ganska bra)
- Blir lätt stimmigt när människor släpps in precis när lektionen skall börja, annars har det gått bra.» (Ganska bra)
- för mycket teori och defenitioner och för lite exempel på uggifter» (Ganska bra)
- Thomas är en mycket bra föreläsare!» (Mycket bra)
- Mycket bra lärare» (Mycket bra)
- Thomas är mycket bra och jag hoppas vi får ha honom nästa period också.» (Mycket bra)
- Bra föreläsare. Tydlig.» (Mycket bra)
- Jonny är bra på att föreläsa och det är lätt att hänga med, och också få en överblick på vad han ska prata. Han är också bra på att involvera eleverna i arbetsgången med vissa uppgifter, genom att ställa frågor till oss.» (Mycket bra)
- Johnny är bra!» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar var du på?*

65 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»1 1%
40-60%»1 1%
60-80%»7 10%
80-100%»56 86%

Genomsnitt: 4.81

3. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen), vad berodde detta på?

- tid»
- sjukdom, tillfälligt förhindrad»
- Lathet.»
- Jag var på 100% av föreläsningarna. Mycket bra.»
- Trafiken, vägbygge på 45:an som ibland blockerar all trafik i nån timme»
- har kanske missat någon, försovit mig eller varit hos läkaren»
- Sjukdom och trötthet/lathet. »
- Tandläkarbesök.»

4. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

63 svarande

För lite övningar»25 39%
Väl avvägt»37 58%
För många övningar»1 1%

Genomsnitt: 1.61

- Ej närvarat på övningar, ger mig inget.» (?)
- Skulle gärna ha en till övning i veckan kanske där det är lite mer fritt och inte gruppberoende. Slår ihop 3 grupper på en övning.» (För lite övningar)
- en till övning per vecka hade varit det optimala» (För lite övningar)
- man hinner knappt få hjälp under övningstillfällerna pga att vi antingen är för många elever, eller så tar det för lång tid hos varje elev.» (För lite övningar)
- vi ha möjlighet att gå på fler» (För lite övningar)
- skulle önska att ha föreläsning och övning antingen innan eller efter lunch. de är mer sammanhängande plus att man inte behöver lägga pengar till lunch. (förutsätter att man inte har andra schemalagda timmar samma dag)» (Väl avvägt)
- Men fler föreläsningar skulle inte skadat» (Väl avvägt)

5. Hur har övningarna fungerat?*

65 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»22 33%
Ganska bra»31 47%
Mycket bra»9 13%

Genomsnitt: 2.7

- Lärarna var stressade och den ena kunde inte grundläggande regler.» (Mycket dåligt)
- Mer genomgång av typtal hade varit bra. Färre personer i grupperna så man har en chans att få hjälp är ett annat tips.» (Mycket dåligt)
- Gick aldrig på dem» (Ganska dåligt)
- Många tillfällen då lärare ej dykt upp» (Ganska dåligt)
- Svårt att få hjälp varför jag föredragit att plugga på egen hand!» (Ganska dåligt)
- För lite hjälptid. läraren stressad över att hinna hjälpa alla vilket gjorde att man inte riktigt kunde koncentrera sig på att förstå..» (Ganska dåligt)
- I grupp 8 var det ganska stökigt stundtals. Mycket folk.» (Ganska dåligt)
- se ovan.» (Ganska dåligt)
- För mkt folk i gruppen, svårt att få tillräckligt med hjälp.» (Ganska dåligt)
- det har inte vait så många som hunnit få hjälp då övningsledaren spenderar lång tid hos varje elev,» (Ganska dåligt)
- Stressade lärare ibland och förklarar inte alltid färdigt.» (Ganska dåligt)
- Vår övningsledare stannade väldigt länge på varje enskild individ. Detta gjorde att kön för att få hjälp var längre än man orkade vänta.» (Ganska dåligt)
- för mycket folk... som inte hör till gruppen...» (Ganska dåligt)
- Varför tvingas jag svara på en sån här fråga när jag inte har varit på en enda övning?» (Ganska dåligt)
- Svårt att få hjälp, det borde finnas fler ledare per antal elever.» (Ganska dåligt)
- Tycker att grupp tre ska få ha en riktig övningslärare som de övriga grupperna har. Han verkar inte kunna så mycket som han borde.» (Ganska dåligt)
- Kompetenta lärare, men för få tillfällen för hjälp! Kölistan hinner aldrig gås igenom, och skriver man inte upp sig snabbt som attan kan man bara glömma att få hjälp.» (Ganska dåligt)
- Svårt att avgöra då jag brukar sitta utanför övningssalen men komma in om jag har frågor. Då får jag hjälp i alla fall.» (Ganska bra)
- Inte varit på några» (Ganska bra)
- Jättebra övningsledare MEN många studenter som går i andra grupper kommer till vår grupp och fyller klassrummet så att vi som hör till gruppen ibland inte får plats. Förra gången fick jag och några till sätta oss i en annan grupp pga alla som inte skulle vara där.» (Ganska bra)
- Lite för mycket folk ibland» (Ganska bra)
- Nu när matematiken blivit svårare och grupp 8 blivit väldigt stor så hinner man oftast inte få hjälp. Men övningsledarna är väldigt duktiga.» (Ganska bra)
- Väldigt mycket folk på vissa övningar.» (Ganska bra)
- Peter Zoltan som vi har är duktig på att lära ut och är mycket bra när han går igenom saker på tavlan.» (Mycket bra)
- I alla fall för oss i grupp 3, andra jag har pratat med tycker inte alls att det fungerar bra. Men vi har en jättebra övningsledare som har tålamod och tar sig tid och lyssnar, och detta märks extra tydligt när han är borta och någon annan hoppar in... som inte är lika bra.» (Mycket bra)

6. Hur många övningar var du på?

65 svarande

0%»6 9%
25%»7 10%
50%»8 12%
75%»20 30%
100%»24 36%

Genomsnitt: 3.75

7. Hur upplever du upplägget på övningarna?*

65 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lite tavelgenomgång.»21 32%
Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.»27 41%
För lite tid för eget arbete.»1 1%
För lite tid till att ställa frågor.»28 43%

- gick inte på dem» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- upplägg? finns det? Jag tycker inte det verkar vara något upplägg eller något planerat. Läraren är jättebra iaf.» (För lite tavelgenomgång.)
- som sagt, ibland kansk bara 6-7 pers har fått hjälp under ett övningstillfäle.» (För lite tavelgenomgång., För lite tid till att ställa frågor.)
- Det är nästan bara eget arbete och det tycker jag är bra, man behöver den tiden.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Vår övningsledare stannade väldigt länge på varje enskild individ. Detta gjorde att kön för att få hjälp var längre än man orkade vänta.» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Har inte varit på övning...» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- är sällan genomgångar på tavlan» (För lite tavelgenomgång.)
- Det tar alldeles för lång tid för vissa övningsledare att hjälpa en student, Det hör inte till ovanligheten att en student kan ta 20-30 min. jag gick i grupp 9.» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Läraren hinner inte hjälpa alla som vill ha hjälp.» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Man fick komma först till lektionen och skriva upp sig först på tavlan om man ens skulle ha en chans att få ställa frågor. Behövs verkligen fler lärare eller mindre grupper. » (För lite tid till att ställa frågor.)

8. Hur var arbetsbördan på kursen?

65 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
19 29%
42 64%
5 (För hög)»4 6%

Genomsnitt: 3.76

- hårt, men det ska det vara. Det är jätte bra att man får ett tufft första år.» (3)
- Märkbart högre tempo, kanske eftersom det var lite tyngre saker vi har gått in på nu» (4)
- betydligt högre tempo i jämförelse med första läsperioden anser jag. mer teori.» (4)
- högt tempo som sagt» (4)

9. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

65 svarande

Högst 5 timmar»11 16%
6 - 10 timmar»22 33%
11 - 15 timmar»20 30%
16 - 20 timmar»8 12%
Minst 21 timmar»4 6%

Genomsnitt: 2.56

- har varit dum helt enkelt» (Högst 5 timmar)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 6%
Varken eller»13 20%
Ganska stor»25 38%
Mycket stor»23 35%

Genomsnitt: 4.03

- För lite info och exempel i litteraturen» (Ganska liten)
- Ibland förklarar dom lite väl invecklat i boken.» (Varken eller)
- Boken är utformad väl för kursen, finns nästan alltid exempel för talen man räknar med även sådant som inte alltid tagits upp på föreläsningar» (Mycket stor)
- Mycket bra kurslitteratur!» (Mycket stor)
- Det går inte utan boken» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

64 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»3 4%
Varken eller»17 26%
Ganska bra»23 35%
Mycket bra»19 29%

Genomsnitt: 3.84

- Jag hittar inte ens utdelat material, matematikhemsidan är luddig och diffus!» (Mycket dåligt)
- kurshemsidan är katastrofal, borde tasbort, den fyller inte sin uppgift.» (Mycket dåligt)
- sakerna ligger ju på hemsidan men de hade kunnat vara lite snyggare upplagt...» (Ganska dåligt)
- bättre med en kurshemsida direkt på studieportalen. Dåligt uppdaterad sida!» (Ganska dåligt)
- används väldigt lite, men känns inte som om det behövs användas heller» (Varken eller)
- Skulle vilja sett att fler exempeltentor lades upp inför tentan. Talen att arbeta med tog slut långt innan tentan.» (Varken eller)
- Kunde vara bra om kurshemsidan för matte såg likadan ut som de andra ämnena.» (Varken eller)
- Lite jobbigt att det ligger på en egen sida. » (Varken eller)
- Gärna tentor tidigare.» (Ganska bra)
- Kunda lagt ut någon mer gammal tenta, lite snålt med bara två stycken.» (Ganska bra)

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Varken eller»8 12%
Ganska bra»22 33%
Mycket bra»34 52%

Genomsnitt: 4.36

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

65 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»7 10%
Ganska bra»33 50%
Mycket bra»24 36%

Genomsnitt: 4.21

- dock lite svårare än del a. » (Ganska bra)
- Bra att läraren alltid var i tid på föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Har varit svårt att sitta själv och lösa uppgifter ibland, det känns för svårt.» (Ganska bra)
- Väldigt bra kurs, väldigt bra lärare.» (Mycket bra)
- Bra föreläsare» (Mycket bra)
- Men väldigt jobbig!» (Mycket bra)
- (Mycket bra)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- läraren»
- Det mesta»
- johnny! vadå genom vadå blir vadå! blir vi gladare av de?! =D»
- Föreläsningarna»
- Allt»
- Jonny»
- Jonny är en jättebra föreläsare»
- johnny!»
- Bra exempel på genomgångarna»
- Ha kvar Jonny som föreläsare»
- Thomas som föreläsare»
- SI, och övnigarna»
- Gärna fler övningstillfällen.»
- Väldigt bra föreläsningar! »
- Föreläsaren.»
- Jonny Lindström»
- det mesta»
- I princip allting. »
-
- antalet övningar»
- möjligheten till facit för förra årets tenta. »
- Jhonny»
- Johnny»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag skulle vilja se fler grafiska exempel i boken, framförallt till trigonometriska ekvationer så man får lite grepp om vad det är man faktiskt räknar på, skulle vara väldigt bra tankehjälp, och förståelse bättrar inställningen till vad man arbetar med.»
- om möjligt, schemaläggningen»
- Mer övningar och mindre arbetsbörda»
- Mer hjälp på övningslektionerna. »
- en extra förläsning i veckan. eller liknande..»
- vet inte.»
- litteratur»
- Mer genomgångar på övningarna»
- Fler övningsledare.»
- Klass 7:s övningslärares kunskap och metoder.»
- Kommer inte på något»
- mer övningstillfälle i förhållande till föreläsningar, minst 50/50»
- längre repetions tid»
-
- att ha flera lärare blev en rktig pankaka. det gjorde att föreläsarna inte hade koll på och vad vi inte kunde vilket ställde till problem. föreläsningarna i organsk kemi var fruktansvärt dåliga med väldigt dålig struktur och kasst upplägg. föreläsaren hade dessutom väldigt dålig kontakt med oss vilket gjorde att hon inte fattade att vi inte förstog.»
- * Lite mer genomgång på organiska kemin * Hade uppskattat att ha samma föreläsare och inte byta hela tiden »
- fler exempelövningar»
- boken borde skrivas om, svårt att förstå ibland vad som menas i boken.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från