ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biological Physics, FKA116

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-21
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Anna-Karin Gustavsson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Evaluation

The grading is interpreted 1 = bad, 4 = good


Your own effort

1. How large part of the teaching offered did you attend?

7 svarande

0%»0 0%
25%»1 14%
50%»1 14%
75%»3 42%
100%»2 28%

Genomsnitt: 3.85

- I missed other classes because of clashes with a different course» (75%)

2. How much time did you spend on the course each week including lectures and laboration work?

7 svarande

<15»1 14%
15»1 14%
20»3 42%
25»0 0%
>25»2 28%

Genomsnitt: 3.14

3. How was the course workload?

6 svarande

0 0%
1 16%
4 66%
1 16%

Genomsnitt: 3

- I don"t understand the options. The workload was very low.» (?)
- Orealistiska läshänvisningar, ingen tid över till att räkna uppgifter, förutom inlämningsuppgifterna. Labbrapporterna tog mycket tid.» (4)


Goals and their fulfillment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

4. How understandable are the course goals?

7 svarande

I have not seen/read the goals»1 14%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»4 57%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»2 28%

Genomsnitt: 3

- I kursplanen anges endast föreläsningsanteckningar och utdelat material som litteratur, vilket är fel då vi även använde en kursbok. Kursplanen säger även att tentamen skall vara skriftlig, men denna möjlighet erbjöds inte eleverna.» (The goals give some guidance, but could be clearer)

5. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this and the following question only if you know the course goals.

4 svarande

0 0%
1 25%
2 50%
1 25%

Genomsnitt: 3

- I don"t understand the options. The coarse was extremely easy for me as an engineering physics student. I think the level could be rised a lot. This is the easiest coarse I have ever taken. (But interesting. I just wished it had contained more.)» (?)

6. Was it hard to get started with course? 1 = easy, 4 = hard

7 svarande

1 14%
3 42%
2 28%
1 14%

Genomsnitt: 2.42

- It wasn"t that much difficult but the fact that laboratory works demand more biological skills» (2)
- Since I had no previous background of biological physic, it was hard to get started with the course.» (4)

7. Did the examination(s) assess whether you have reached the goals?

6 svarande

2 33%
1 16%
1 16%
2 33%
Do not know/Have not yet attended examination»0

Genomsnitt: 2.5

- Yes» (?)
- Jag tycker inte att muntan gav mig möjlighet att visa att jag uppnått målen på kursen, då den i princip bara behandlade en uppgift.» (1)
- Do not understand the scale 3 means quite good» (3)
- It stresses on parts of the course which were the main target» (4)


Course administration

8. How well did the course administration, web page, handouts etc. work?

7 svarande

2 28%
1 14%
2 28%
2 28%

Genomsnitt: 2.57

- Not very good. The home page could have been used a lot more.» (1)
- It was not that help full the web page of the course because all the hand out were provided in class» (2)
- Do not understand the scale 4 means that they worked well» (4)


The course litterature

9. Was it easy to understand and educational?

6 svarande

0 0%
3 50%
1 16%
2 33%

Genomsnitt: 2.83

- It was on very low level. I would have understood it perfectly well in high school. Very much words, but not so much content.» (?)
- It was little hard to understand the course book.» (2)
- Lite svårt att sålla diskussioner från ren fakta. Ibland presenteras felaktiga uppgifter i form av diskussioner mellan två fiktiva personer, vilket gör att det är lätt att feltolka fakta.» (2)
- Do not understand the scale 4 means that it worked well» (4)

10. Was the reading instructions clear and realistic?

6 svarande

2 33%
1 16%
1 16%
2 33%

Genomsnitt: 2.5

- Yes» (?)
- För mycket att läsa! Alla läshänvisningarna hade inte alls anknytning till föreläsningarna.» (1)
- It was explicite and clear with directives» (4)
- Do not understand the scale 4 means yes» (4)

11. Was it relevant for the course content?

6 svarande

0 0%
2 33%
3 50%
1 16%

Genomsnitt: 2.83

- Yes, for the exam.» (?)
- För mycket att läsa! Alla läshänvisningarna hade inte alls anknytning till föreläsningarna.» (2)
- Do not understand the scale 4 means yes» (4)


Lectures

12. How was the number of lectures? 1 = too few, 4 = too many

7 svarande

0 0%
6 85%
1 14%
0 0%

Genomsnitt: 2.14

- Good» (2)
- A bit messy! To much talk without writing on the board.» (2)
- Could have been some extra lectures to discuss subjects in greates details » (2)

13. How was the order of the lectures, time spent on each part, organisation?

7 svarande

1 14%
3 42%
3 42%
0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Lectures were too short. We needed more explanations since they are new to most of us.» (1)
- Very much focus on discussion. I have nothing against discussions, but I think it is a waste of time on lectures.» (2)
- De små diskussionsuppgifter som tas upp på lektionerna får sällan en genomgång av hur det var meningen att man skulle lösa problemet och i vilken storleksordning svaret är. Detta leder till att om man inte från början visste hur problemet skulle lösas, så sitter man som ett frågetecken även efter uppgiften. Peter: gå igenom svaren och tillvägagångssättet noga inför klassen istället för att bara nicka till en del och ge andra ledtrådar.» (2)
- Good with "discussion questions"!» (3)
- Do not understand the scale 3 means that the order was good but, as mentioned above, there could have been some extra lectures.» (3)

14. Did you have opportunity to ask questions?

6 svarande

0 0%
0 0%
2 33%
4 66%

Genomsnitt: 3.66

- Yes» (?)
- It wa spossible to ask questions and the teachers and supervisors were always available» (3)
- Do not understand the scale 4 means yes» (4)
- Det går bra att fråga, men det är inte alltid man får ett svar utan istället en uppmaning att fundera vidare. Jag upplever detta som ett problem.» (4)

15. Did the lecturer bring up the most essential in the course?

6 svarande

0 0%
1 16%
1 16%
4 66%

Genomsnitt: 3.5

- I learnt how principles in physics can be applied to cells and microstructures» (4)
- Do not understand the scale 4 means yes, that was part of the problem, the subjects could have been explored more then the bare essentials. » (4)

16. Were the home problems relevant and educational?

6 svarande

0 0%
1 16%
3 50%
2 33%

Genomsnitt: 3.16

- Yes, but extremely easy.» (?)
- Do not understand the scale 2 means sometimes yes sometimes no» (2)
- they help to practice and estimate some unrealistics values» (3)

17. Judgement on the lecturer Peter?

Why did you not give the lecturer a higher/lower grade?

7 svarande

0 0%
1 14%
5 71%
1 14%

Genomsnitt: 3

- Peter ger oftast inga klara svar på frågor. » (2)
- Sometimes hard to follow on the blackboard. Not structured notes.» (3)
- Do not understand the scale 4 means that Peter is good but, as has been said, more time could have been spent to greater explore subjects. » (4)


Laboratory tasks

18. How was the number of scheduled lab occasions? 1 = too few, 4 = too many

7 svarande

0 0%
3 42%
4 57%
0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Lagom!» (2)
- I would like to answer perfect, but that obviously is not an option.» (3)
- There is no alternitvie so 3 means just enough» (3)


Extraction and characterisation of Myoglobin

19. Were the instructions for the lab good?

6 svarande

0 0%
0 0%
2 33%
4 66%

Genomsnitt: 3.66

- Yes» (?)
- The instructors were available and helpful during the experiments» (4)
- Do not understand the scale 4 means yes they were good » (4)

20. Did the laboration feel relevant?

6 svarande

0 0%
0 0%
1 16%
5 83%

Genomsnitt: 3.83

- Yes» (?)
- For a student with a different background than biology it was so important and necessary » (4)
- Do not understand the scale 4 means yes » (4)

21. How well did the laboration connect to the lectures?

6 svarande

0 0%
4 66%
0 0%
2 33%

Genomsnitt: 2.66

- it was a bit difficult to connect the labs with the theoretical part of the course» (2)

22. Did you have enough time to do the lab? 1 = too little, 4 = too much

7 svarande

0 0%
1 14%
6 85%
0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Perfect» (3)
- Depending on the experiment the time allocated was relevant» (3)
- There is no alternitvie so 3 means just enough» (3)

23. Difficulty? 1 = easy, 4 = hard

7 svarande

1 14%
4 57%
2 28%
0 0%

Genomsnitt: 2.14

- There is no alternitvie so 3 means just enough» (3)


Catalase enzyme activity of chicken liver

24. Were the instructions for the lab good?

6 svarande

0 0%
1 16%
2 33%
3 50%

Genomsnitt: 3.33

- Yes» (?)
- Oklarheter om k_cat från labbkompendiet.» (2)
- The instructors were available and helpful during the experiments» (3)
- Do not understand the scale 4 means yes they were good » (4)

25. Did the laboration feel relevant?

6 svarande

0 0%
0 0%
3 50%
3 50%

Genomsnitt: 3.5

- Yes» (?)
- For a student with a different background than biology it was so important and necessary » (3)
- Do not understand the scale 4 means yes » (4)

26. How well did the laboration connect to the lectures?

6 svarande

1 16%
2 33%
1 16%
2 33%

Genomsnitt: 2.66

- It was a bit difficult to connect the labs with the theoretical part of the course» (2)

27. Did you have enough time to do the lab? 1 = too little, 4 = too much

5 svarande

0 0%
2 40%
3 60%
0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Perfect» (?)
- There is no alternitvie so 3 means just enough» (?)
- Depending on the experiment the time allocated was relevant» (3)

28. Difficulty? 1 = easy, 4 = hard

6 svarande

1 16%
2 33%
3 50%
0 0%

Genomsnitt: 2.33

- There is no alternitvie so 3 means just enough» (?)


Maxi Project

29. Were the instructions for the lab good?

6 svarande

Totalt:

0 0%
0 0%
5 83%
1 16%

Genomsnitt: 3.16

Fördelat på olika grupper:

Diffusion in membranes: (3 st)
10 0%
20 0%
33 100%
40 0%

Genomsnitt: 3

Protein folding: (2 st)
10 0%
20 0%
32 100%
40 0%

Genomsnitt: 3

- Yes» (?)
- Yes they were good but still it was a knew area so it was hard to know what was a realistic experiment » (3)

Fluorescently labelled proteins: (1 st)
10 0%
20 0%
30 0%
41 100%

Genomsnitt: 4

30. Did the laboration feel relevant?

6 svarande

Totalt:

0 0%
0 0%
1 16%
5 83%

Genomsnitt: 3.83

Fördelat på olika grupper:

Diffusion in membranes: (3 st)
10 0%
20 0%
30 0%
43 100%

Genomsnitt: 4

Protein folding: (2 st)
10 0%
20 0%
31 50%
41 50%

Genomsnitt: 3.5

- Yes» (?)
- Do not understand the scale 4 means yes » (4)

Fluorescently labelled proteins: (1 st)
10 0%
20 0%
30 0%
41 100%

Genomsnitt: 4

31. How well did the laboration connect to the lectures?

6 svarande

Totalt:

0 0%
1 16%
2 33%
3 50%

Genomsnitt: 3.33

Fördelat på olika grupper:

Diffusion in membranes: (3 st)
10 0%
20 0%
32 66%
41 33%

Genomsnitt: 3.33

Protein folding: (2 st)
10 0%
21 50%
30 0%
41 50%

Genomsnitt: 3

- It was possible to have a connect in the lecture During the experiments it was found a Free energy which was discussed in the lecture» (2)
- Do not understand the scale 4 means well» (4)

Fluorescently labelled proteins: (1 st)
10 0%
20 0%
30 0%
41 100%

Genomsnitt: 4

32. Did you have enough time to do the lab? 1 = too little, 4 = too much

7 svarande

Totalt:

0 0%
3 42%
4 57%
0 0%

Genomsnitt: 2.57

Fördelat på olika grupper:

Diffusion in membranes: (3 st)
10 0%
22 66%
31 33%
40 0%

Genomsnitt: 2.33

Protein folding: (3 st)
10 0%
20 0%
33 100%
40 0%

Genomsnitt: 3

- There is no alternitvie so 3 means just enough, sure you could have used more time but you can always use more time.» (3)

Fluorescently labelled proteins: (1 st)
10 0%
21 100%
30 0%
40 0%

Genomsnitt: 2

- If we had more time, we would do much more than what we did.» (2)

33. Difficulty? 1 = easy, 4 = hard

6 svarande

Totalt:

1 16%
2 33%
3 50%
0 0%

Genomsnitt: 2.33

Fördelat på olika grupper:

Diffusion in membranes: (3 st)
10 0%
22 66%
31 33%
40 0%

Genomsnitt: 2.33

Protein folding: (2 st)
11 50%
20 0%
31 50%
40 0%

Genomsnitt: 2

- There is no alternitvie so 3 means just enough» (?)

Fluorescently labelled proteins: (1 st)
10 0%
20 0%
31 100%
40 0%

Genomsnitt: 3

34. Comments on the laboratory part, smaller labs and Maxi project:

- Although it was my first wet lab experiments as most of us, I had a nice time and I learned many things. »


Supervisors

35. How was the contact with your supervisor?

7 svarande

Totalt:

0 0%
1 14%
1 14%
5 71%

Genomsnitt: 3.57

Fördelat på olika grupper:

Kristofer Bodvard: (1 st)
10 0%
20 0%
30 0%
41 100%

Genomsnitt: 4

Anders Gunnarsson: (1 st)
10 0%
21 100%
30 0%
40 0%

Genomsnitt: 2

Magnus Jonsson: (2 st)
10 0%
20 0%
30 0%
42 100%

Genomsnitt: 4

Björn Brian: (3 st)
10 0%
20 0%
31 33%
42 66%

Genomsnitt: 3.66

- Brian always discussed student"s ideas with them and provide guidelines» (4)
- Do not understand the scale 4 means good» (4)

36. What is your judgement on your supervisor?

Why did you not give your supervisor a higher/ lower grade?

7 svarande

Totalt:

0 0%
2 28%
0 0%
5 71%

Genomsnitt: 3.42

Fördelat på olika grupper:

Kristofer Bodvard: (1 st)
10 0%
20 0%
30 0%
41 100%

Genomsnitt: 4

- He always guide us to the correct path and explained what we don"t know very well. » (4)

Anders Gunnarsson: (1 st)
10 0%
21 100%
30 0%
40 0%

Genomsnitt: 2

Magnus Jonsson: (2 st)
10 0%
20 0%
30 0%
42 100%

Genomsnitt: 4

- Svarar på frågor och ger vägledning när det behövs! Man behöver aldrig dra sig för att komma till honom med problem.» (4)

Björn Brian: (3 st)
10 0%
21 33%
30 0%
42 66%

Genomsnitt: 3.33

- It felt as he did almost know as little about this as we did, but he was kind.» (2)
- It was nice have Brian as supervisor, good and friendly interactions» (4)
- He was good/patient with us even when this was quite a knew subject. » (4)


Group Work

37. How was the group size? 1 = too small, 4 = too big

7 svarande

0 0%
0 0%
7 100%
0 0%

Genomsnitt: 3

- There is no alternitvie so 3 means just enough» (3)

38. How much did you participate in the work group? 1 = too little, 4 = too much

7 svarande

0 0%
1 14%
6 85%
0 0%

Genomsnitt: 2.85

- The group work was equally distributed to members » (3)
- There is no alternitvie so 3 means equal to the others» (3)

39. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

7 svarande

0 0%
2 28%
1 14%
4 57%
I did not seek collaboration»0

Genomsnitt: 3.28

- En av gruppmedlemmarna slingrade sig en hel del.» (2)
- My group was made from students of different background and it was intersting to have mutual teaching and help » (4)
- Do not understand the scale 4 means good» (4)


Examination

40. Would you have preferred another examination form than project presentation, oral exam and report?

If yes, what and why?

7 svarande

yes»2 28%
no»5 71%

Genomsnitt: 1.71

- Our individual ability should be checked although we worked as a group.» (yes)
- På en skriftlig tenta har man tid att tänka efter ordentligt innan man svarar och sudda och börja om! Den möjligheten har man aldrig på en munta.» (yes)
- This approach help the student to develop other abilities and allow them to interact with the audience» (no)


Overall impression and specific recommendations

41. What is your general impression of the course?

6 svarande

0 0%
0 0%
5 83%
1 16%

Genomsnitt: 3.16

- Extremely easy» (?)
- It is an interesting course from which is possible to learn more Physics in Biology» (3)
- Do not understand the scale 3 means good but I feel that the different ares could have been explored in greater deatials, I know it is an introductary couse but I think you can go a little deeper. » (3)

42. What should definitely be preserved to next year?

- The content»
- Labroratory and Maxi project!!»
- The examination procedure and the labs»
- Maxiproject»
- Laboratory works should be preserved.»
- Maxi-projektet»

43. What should definitely be changed to next year?

- The level»
- Lectures, some more structure. What is important - write more about it on the board!»
- No thing has to change but just improvement in the theoretical part of the course to help the student get the immediate relationship with the lab. »
- If there is money more lectures. »
- More explained lectures required.»
- Läshänvisningarna! Se över vad som verkligen är relevant - de kan antagligen skäras ner till hälften. Peter måste gå igenom gruppdiskussionerna efteråt så att man kan ta anteckningar om man inte har hängt med.»

44. Additional comments

- Very interesting course!!»
- It would be a plus if the literature is not restricted to a single book to help the student get the know from different ways»


Kursutvärderingssystem från