ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Skepps och Underhållsteknik, LNB482

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-19 - 2007-11-19
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Ove Germundsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»3 42%
Cirka 20 timmar»2 28%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»1 14%

Genomsnitt: 2.28

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 28%
100%»5 71%

Genomsnitt: 4.71


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 14%
Målen är svåra att förstå»1 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 14%

Genomsnitt: 2.71

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 16%
Ja, i hög grad»4 66%
Vet ej/har inte examinerats än»1 16%

Genomsnitt: 3

- hade ej tenta i denna kurs» (?)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»4 57%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Föreläsningarna var ok. men inte mer. Man tappade intresset rätt snabbt. Samt att Amos lektionen i Simmen va knapphändig, Amos är inget lätt kapittel och det tåls nog läggas ner mer än 10 minuters förklaring på vad som skall göras och framförallt hur. Skärpning!» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 3

- Helt okej kursmaterial, väldigt behändigt med att den fanns i PDF, en sak är bara att den var väldigt sen. Den kom inte föränn 4 veckor in på kursen, vilket gjorde att det hela blev rätt stressigt i slutet.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 85%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 3.14

- Han fickinte ha kvar sin förra sida vilket tog lite tid att lära om » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 28%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»1 14%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 3.14

- Dålig handledning i tec-sim och allmänt rörig kurs.» (Ganska dåliga)
- Läraren fanns till hands, ibland. Mkt rökpauser och långa promenader. Kunde varit bättre.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 14%
Lagom»3 42%
Hög»3 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 14%
Godkänt»4 57%
Gott»2 28%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Som sagt tidigare, rörig kurs med otydlig handledning. Speciellt i tec-sim.» (Dåligt)
- men inte mer.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Amos uppgifterna och klassnings-"läran"»
- arbetssättet med inlämningen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En lite bättre genomgång av Amos.»
- Mer lärarledda lektioner i AMOS.»
- tydligare mål»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från