ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Cad o Programmeringsteknik 08/09, VSM171

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-10 - 2008-12-19
Antal svar: 79
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Mats Ander»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Förkunskaper

Kurserna kräver inga förkunskaper, men för att anpassa tempo och fokus är det bra att få en uppfattning om hur förkunskaperna ser ut.

1. Har kursen ställt för höga krav i att hantera Windows-systemet?

Map filhantering, katalogstruktur, zip-filer etc.

79 svarande

Ja»8 10%
Nej»71 89%

Genomsnitt: 1.89

- ibland har viss kunskap tagits för givet» (Ja)
- till viss del ialla fall. » (Ja)
- det är nog sånt man bör kunna. men jag kunde inte sånt från början så det gjorde allt mycket svårare» (Nej)
- om någon har haft problem har vi hjälpt varandra» (Nej)

2. Har kursen ställt för höga krav i matematik och fysik?

T.ex räta linjens ekv, medelvärde och standardavvikelse, spänning etc.

79 svarande

Ja»14 17%
Nej»65 82%

Genomsnitt: 1.82

- både ja och nej. det mesta var lättförståeligt och rätt basic, men delar av vektorproblemen hade vi ännu inte gått igenom i matten när vi skulle räkna på dem i matlab...» (Ja)
- I inlämningsuppgift 2 kändes det som tyngden lades på mattematik och inte programmering.» (Ja)
- Bra att få formlerna. Har ej använt mig av begreppet standardavvikelse tidigare till exempel.» (Nej)
- På gränsen ibland, men visst har det gått bra.» (Nej)
- Möjligen trappformeln i inlämningsuppg. 2 (MatLab). Fick inte alls förståelse över det matematiska som beräknades, men instruktionerna anvisade väl vilka beräkningar som skulle göras och hur de skulle användas.» (Nej)
- standardavvikelse hade ja glömt bort va de var för nått..» (Nej)
- men vissa termer, t.ex. standardavvikelse, skulle kunna förklaras bättre.» (Nej)
- så länge man får formlerna och uppgiften är bra förklarad går det bra» (Nej)
- Det enda jag inte kände igen var standardavvikelse.» (Nej)

3. CAD: Har du erfarenhet av CAD-system från tidigare?

79 svarande

Ja»25 31%
Nej»54 68%

Genomsnitt: 1.68

- litt AutoCad» (Ja)
- Det hade definitivt varit bättre att fokusera på att lära sig 2D-CAD. 2D finns alltid i grunden, för lite tid till att lära sig 3D, dessutom är 3D-program mer förändliga.» (Ja)
- dock ej revit» (Ja)
- autoCAD och inventor» (Ja)
- Catia V5» (Ja)
- Fast bara väldigt grundläggande från gymnasiet.» (Ja)
- därför var det väldigt svårt att hinna följa med under övningstillfällena.» (Nej)

4. Progr: Har du erfarenhet av programmering från tidigare?

79 svarande

Ja»25 31%
Nej»54 68%

Genomsnitt: 1.68

- Grundkurs i Java och lite Matlabkunskaper.» (Ja)
- Litt Excel VBA» (Ja)
- C++» (Ja)
- HTML-kodning» (Ja)


Undervisning

5. CAD: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Föreläsningar och datorövningar.

78 svarande

Mycket liten»6 7%
Ganska liten»18 23%
Ganska stor»32 41%
Mycket stor»22 28%

Genomsnitt: 2.89

- Det kändes som de som fick mest hjälp under datorövningarna när vi ritade lagerbyggnaderna fick bäst betyg, det var ju mest att kopiera vad handledarna gjorde.» (Ganska liten)
- väldigt svårt att hänga med och komma ihåg det som ni gick igenom på föreläsningarna. Datorövningarna var bättre men fortfarande svårt att förstå o hänga med.» (Ganska liten)
- Eftersom Revit är mer brukarvänligt än Matlab gick det bra, trots det höga tempot.» (Ganska stor)
- Om det är laborationerna som avses med "undervisning" så var de bra. Föreläsningarna däremot kändes inte så meningsfulla då de inte direkt handlade om hur man gjorde saker i CAD-programmet.» (Ganska stor)
- det var ju den inlärningen jag fick liksom, men övningarna var FRUKTANSVÄRT dåliga med tanke på att det var en som satt döär framme och sa vad man skulle göra och då följde man ju bara efter utan att lära sig. plus att hon gjorde fel, vilket vi fick betala för med vårt betyg! » (Ganska stor)
- föreläsnignar: ganska liten datorövningar: ganska stor» (Ganska stor)
- övnigarna gav mest! lätt att sovne på föreläsningen» (Ganska stor)
- Övningstillfällena har gett mycket mer än föreläsnngarna har. Jag får ut mycket mer när jag får sitta och klicka själv. » (Ganska stor)
- mycket stor hjälp för övningar, betydligt mindre för föreläsningar» (Mycket stor)
- övningarna har varit mycket givande och varit något man absolut inte velat missa. föreläsningar har till viss del vart svåra och förstå till och från.» (Mycket stor)
- Bra att kombinera föreläsning och övning vid samma tillfälle. (lärarledd övning)» (Mycket stor)
- Man fick den hjälp man behövde.» (Mycket stor)
- Väldigt bra upplägg på CAD-övningarna, oftast väldigt tydligt, bra med sådan ordentliga genomgångar. » (Mycket stor)

6. Progr: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Föreläsningar och datorövningar.

79 svarande

Mycket liten»8 10%
Ganska liten»22 27%
Ganska stor»33 41%
Mycket stor»16 20%

Genomsnitt: 2.72

- Svårt att hänga med på föreläsningar, anteckningar bara att glömma. Övningarna har nästan enbart handlat om att göra övningsuppgifterna.» (Mycket liten)
- föreläsnignar: ganska liten datorövningar: ganska stor» (Ganska liten)
- samma där som ovan» (Ganska liten)
- Jag tyckte inte föreläsnigarna gav mig någonting alls. Det skulle ha varit ett bättre alternativ att ha övning på den tiden så att amn skulle hinna med fler uppgifter.» (Ganska stor)
- Både labbar och föreläsningarna var bra.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna visar möjligheter, lärdom ges av att sitta och försöka själv. Trial and error.» (Ganska stor)
- övningarna har varit till stor hjälp medan föreläsningarna har inte hjälp mig så mycket. » (Ganska stor)
- Det har varit bra föreläsningar och jag har förstått allt då, men det har varit väldigt svårt när jag sedan själv skulle göra något liknande.» (Ganska stor)
- Har varit bra information på föreläsningarna, men jag tror att det hade varit bättre att istället hålla dessa i en datorsal så att alla får göra övningarna som läraren föreläser om. Det är svårt att förstå ett datorprogram utifrån en muntlig föreläsning även om innehållet är bra. Fler övningstillfällen som är schemalagda» (Ganska stor)
- Samma som ovan.» (Ganska stor)
- främst datorövningar» (Ganska stor)
- övningarna var helt klart mest lärorika! föreläsningarna gav inte specielt mycket. lätt att sovne när det är helt mörkt i rummet och läraren sitter och knopprar på en dator. kanske förklara mer om hur datorn tänker??» (Ganska stor)
- Samma här som för CADen. Nästan ännu mer eftersom jag kunde mer programemring än CAD när jag började. Har haft Jim B som övnigsledare och han har varit jättebra!» (Ganska stor)
- Bra och skojiga föreläsningar. Ibland svårt att följa med. Jättebra att materialet/koden läggs upp på hemsidan.» (Mycket stor)
- mycket stor hjälp för övningar, mindre för föreläsningar» (Mycket stor)
- övningarna har varit mycket givande och varit något man absolut inte velat missa. föreläsningar har till viss del vart svåra och förstå till och från.» (Mycket stor)
- framförallt övningarna, med killen på torsdagsmorgnarna! han är jättebra!!!!» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar och bra övningsledare (Jon)!» (Mycket stor)

7. CAD: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»21 26%
Ganska liten»33 42%
Ganska stor»22 28%
Mycket stor»2 2%

Genomsnitt: 2.06

- vilken kurslitteratur??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? det var nog främst det som gjorde kursen såååååå dålig! inget man kunde gå tillbaka och titta i så man faktiskt lärde sig nåt. nej instället fick man GISSA sig till vad man skulle göra. men det var tydligen tanken med kursen......... FRUKTANSVÄRT DÅLIGT!!!!» (?)
- saknade någon form av kompendium eller liknande.. var mycket gissningar och hade vart bra för förståelse. liknande i matlab» (Mycket liten)
- Vilken kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Vi borde ha fått ett häfte som summerade de viktigaste funktionerna i CAD-programmet. Saker som att zooma in och liknande lätta funktioner, hade jag ingen aning om fanns förrens i slutet av kursen. Iom att jag aldrig har hållt på med CAD tidigare var det svårt. Det kändes som att det var självklart att vi visste hur man tex zoomade.» (Mycket liten)
- skulle ha varit bättre om vi haft mer kursmaterial.» (Ganska liten)
- Vi hade ingen särskild litteratur, starthäftet var bra.» (Ganska liten)
- Den största hjälpen var att man kunde fråga övningsledarna. » (Ganska liten)
- Vi hade inga böcker i CAD:en ju... hade vart bra o ha nått sånt tror jag.» (Ganska liten)
- Om de ritningar vi fått ut räknas som kursmaterial.» (Ganska stor)

8. Progr: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 6%
Ganska stor»34 43%
Mycket stor»40 50%

Genomsnitt: 3.44

- Bättre om man försöker använda MatLabs help-kommando.» (Ganska liten)
- Matlab-boken har varit mycket bra och är lätt att orientera sig i.» (Ganska stor)
- Boken vi har är nödvändig.» (Ganska stor)
- Bra bok! (Jönsson)» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- mycket bra litteratur!» (Mycket stor)
- Lär sig bättre i böckerna än o gå på föreläsningarna» (Mycket stor)
- Både boken och utdelade extra övningar har varit till stor hjälp.» (Mycket stor)

9. CAD: Vilken övningsgrupp tillhörde du/ Vilken datasal jobbade du i ? (mestadels)

79 svarande

Torsdagar VÖ23 (Stefano och Caroline)»21 26%
Torsdagar VÖ33 (Malin och Hans)»23 29%
Måndagar VÖ23 (Stefano och Caroline)»23 29%
Måndagar VÖ33 (Malin och Hans)»12 15%

Genomsnitt: 2.32

- Jag är osäker om det var mån eller tors, iaf i vö33 med grupp B.» (Torsdagar VÖ33 (Malin och Hans))
- Hans var lurig. Malin var bra.» (Torsdagar VÖ33 (Malin och Hans))
- Stefano och Caroline i alla fall. Osäker på veckodag» (Måndagar VÖ23 (Stefano och Caroline))
- gick väldigt fort från att övningsledaren satt och tryckte knapp för knapp till att vi skulle tänka själva. svårt att förstå alla funktioner i programmet.» (Måndagar VÖ23 (Stefano och Caroline))
- är lite osäker på vilken dag men jag hade hans och caroline» (Måndagar VÖ33 (Malin och Hans))

10. Progr: Vilken övningsgrupp tillhörde du/ Vilken datasal jobbade du i? (mestadels)

78 svarande

Grupp A torsdagar VÖ23 (Jim B)»24 30%
Grupp B torsdagar VÖ33 (Johanna L)»15 19%
Grupp C tisdagar VÖ23 (Jon T)»19 24%
Grupp D tisdagar VÖ33 (Håkan J)»20 25%

Genomsnitt: 2.44

- Mycket bra övningsledare som föklarade bra och hjälpte på ett bra sätt!» (Grupp A torsdagar VÖ23 (Jim B))
- Jim va den bästa läraren nånsin!» (Grupp A torsdagar VÖ23 (Jim B))
- han är aaaaaasbra!!!!!!!!» (Grupp A torsdagar VÖ23 (Jim B))
- jim du var väldigt bra på o förklara!» (Grupp A torsdagar VÖ23 (Jim B))
- varit i båda tordagssalarna. » (Grupp B torsdagar VÖ33 (Johanna L))
- bytte lite mellan grupperna» (Grupp B torsdagar VÖ33 (Johanna L))
- svårt för att förklara varför man gör saker» (Grupp C tisdagar VÖ23 (Jon T))
- Bra med schemalagd övningstid! Bra övningsledare.» (Grupp C tisdagar VÖ23 (Jon T))
- Håkan är väldigt trevlig, pedagogisk och hjälpsam!» (Grupp D tisdagar VÖ33 (Håkan J))
- Håkan är bra!» (Grupp D tisdagar VÖ33 (Håkan J))


Målsättningar och färdigheter

11. CAD: Hur begripliga är kursdelens mål?

78 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 29%
Målen är svåra att förstå»10 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»30 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 19%

Genomsnitt: 2.47

- Inte vad jag minns iallafall.» (Jag har inte sett/läst målen)
- visste egentligen ingenting om hur mycket vi behövde göra...» (Målen är svåra att förstå)
- om målet är att man ska lära sig programmet är det definitivt svårt att förstå!» (Målen är svåra att förstå)

12. CAD: Har du använt Revit på eget initiativ för att lösa problem utanför kursen?

79 svarande

Ja»7 8%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»31 39%
Nej»41 51%

Genomsnitt: 2.43

- kan liksom inte programmet. har inte ritkigt lust tat sitta och gissa hela dagarna,,, » (Nej)

13. CAD: Tycker du att skissövningen ligger rätt i kursen?

78 svarande

Ja»61 78%
Nej, skissövningen borde ligga tidigare i kursen.»17 21%

Genomsnitt: 1.21

- För mig utan förkunskaper var det bra att den kom lite senare. Hade då haft möjlighet att se många olika typer av ritningar och även skapa egna i Revit. Hade varit svårt att rita i början av september utan förkunskaper.» (Ja)
- Men det borde plannerats lite bättre så att man kund suttit i en ritsal eller liknande och inte vid dator-bordet.» (Ja)
- skulle kunna varit mer genomgång innan om vad som förväntades.» (Ja)
- mycket roligt att lära sig» (Ja)
- » (Ja)
- För att få uppfattning om rittekniska kunskaper.» (Nej, skissövningen borde ligga tidigare i kursen.)
- känns inte som att skissövningen gav så mycket överhuvudtaget» (Nej, skissövningen borde ligga tidigare i kursen.)

14. Progr: Hur begripliga är kursdelens mål?

Kursmålen finns specificerade i dokumenten Målsättning_övn_XX.pdf

79 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 36%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»28 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 22%

Genomsnitt: 2.44

15. Progr: Bör det finnas ytterligare en inlämningsuppgift?

Inlämningsuppgifternas syftar att ge träning i att arbeta med lite mer realistiska problemställningar och ge träning i problemlösningsprocessen (där just att definera problemet är en viktig del), samt att ge utrymme för feedback från lärare. I praktiken hamnar man dock i en situation där inlämningsuppgifterna görs på bekostnad av annan träning, t.ex att göra övningar i kursboken enligt principen "Earliest Deadline First".

79 svarande

Ja»19 24%
Nej»60 75%

Genomsnitt: 1.75

- Man här definitivt lärt sig mer på inlämningesuppgifterna än ur boken men man måste samtidigt ha lite mer tid att kunna plugga ur boken. Blir lätt att man prioriterar bort programmeringen» (Ja)
- Eventuellt ersätta föreläsning med mindre uppgifter på datorn, som kanske bara tar 1-2 lektioner. Mycket bättre att lära sig vid skärmen!» (Ja)
- Sätt lite mer press på eleverna med inlämningsuppgifter. Kanske ett par mindre program men just att man får lära sig tänka på vad man vill uppnå och hur. Tex på uppgifter kan vara skriva ner text till filer osv.» (Ja)
- JAG TYCKER ATT DET BÖRDE BÖRJA MED LÄTTARE UPPGIFTER O SÅS MÅNINGUM» (Ja)
- Gärna en inlämningsuppgift som är lite enklare.» (Ja)
- tycker dessa är mer givande. möjligt att pressa in fler schemalagda övningstider i början så man kommer genom boken? med tanke på mer realistiska problemställningar kunde dessa varit enklare matematiska formler med färre variablar, så det blir lättare att förstå hur programmet fungerar och inte behöva koncentrera sig om matte?» (Ja)
- tre något mindra uppgifter hade kanske varit bättre än de två vi har haft för att träna ännu mer på att förstå uppgifter.» (Ja)
- tror det blir svårt att hinna med en till om man ska kunna lära sig tillräckligt mycket innan för att egentligen förstå vad det är man gör på inlämningen och inte bara fråga kompisar och läraren» (Nej)
- Jag tycker att det är lagom med två inlämningsuppgifter.» (Nej)
- 2 övningar är precis lagom för att man även ska kunna hinna med andra slags övningar» (Nej)
- Det är kort om tid och det blir i så fall ännu svårare att hinna med de övningar fram till och med kap. 13» (Nej)
- fler inlämnings uppgifter skulle nog göra ingrepp på övriga utbildningen och tror att det räcker med två» (Nej)
- Jag tycker fördelningen i dag är bra» (Nej)
- tycker det kändes kagom som det var» (Nej)
- men det är bra med dom som finns» (Nej)
- Lagom många/stora uppgifter.» (Nej)
- Just för att jag inte tror att man hinner med uppgifterna i boken annars. » (Nej)

16. Progr: Har du använt Matlab på eget intiativ för att lösa problem utanför kursen?

Obligatoriska kursmoment såsom laborationen i envariabelanalysen är ej "eget intiativ".

79 svarande

Ja»22 27%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»38 48%
Nej»19 24%

Genomsnitt: 1.96

- Mycket bra program, bra att vi har fått tillgång till att ha det på personliga datorer.» (Ja)
- har mest gjort rätt oseriösa grejer i och för sig, typ primitiva spel» (Ja)


Sammanfattande frågor

17. CAD: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursdelen?

79 svarande

Mycket dåligt»4 5%
Dåligt»7 8%
Godkänt»34 43%
Gott»22 27%
Mycket gott»12 15%

Genomsnitt: 3.39

- Inget kändes seriöst.» (Dåligt)
- Rörig undervisning på lektionstid. Svårt att hänga med. Mycket prat om beteckningar på balkar o.s.v. innan vi ens knappt visste om en balk ligger eller står upp. » (Godkänt)
- Kunde ha varit bättre. Revitundervisningen kändes lite märklig då det kändes som att man mest satt och "härmade" det som gjordes av läraren.» (Godkänt)
- Det behövs MYCKET tydligare instruktioner om vad som skall vara med i inlämningsuppgiften och inte för de olika betygsnivåerna. Nu hade det sagts olika saker i de olika salarna och det gick "rykten" om hur det skulle vara och inte.» (Godkänt)
- väldigt introducerande kurs. kunde jobbat mer med programmet. haft ett hefte som beskriver olika funktioner? och träna på specielt viktiga» (Godkänt)
- roligt program, men kursen kunde vara mer omfattande» (Gott)
- Trevlig kursdel.» (Gott)
- Det är svårt att undervisa om ett datorprogram. Mer schemalagd övningstid och övningsuppgifter till revit hade uppskattats» (Gott)
- lite flummig betygssättning kanske, kändes som att olika betygsättare kommenterade helt olika grejer. Kändes också som vissa lärare var mycket bättre på cad-programmet än vissa andra.» (Gott)
- roligt och lärorikt. Däremot borde den varit längre.» (Gott)
- Önskar delen med revit kunde vart lite längre både för att det verkar vara ett verktyg som används mycket i branchen men även för att det var bra för att relatera till verkligheten» (Mycket gott)
- känns som att tempot i genomgångarna varit så segt så att man hållit på att somna. under cad genomgångarna på gymnasiet gick vi igenom mer på en vecka än vad det gjordes under hela kursen på chalmers» (Mycket gott)
- Gärna lite mer CAD i utbildningen, jag har hört att man har stor användning av det i arbetslivet.» (Mycket gott)

18. Progr: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursdelen?

79 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 5%
Godkänt»22 27%
Gott»37 46%
Mycket gott»16 20%

Genomsnitt: 3.82

- Stressigt och komplicerat. Självklart bra med mycket eget ansvar men avancerat för nybörjare.» (Dåligt)
- väldigt svårt!» (Godkänt)
- fler övningar färre föreläsningar. lär sig mer av att öva» (Godkänt)
- Håkan är bra på att förklara och det märks att han gillar att lära ut. Han känns väldigt empatisk.» (Gott)
- det är svårt att undervisa om ett datorprogram. som nämnt tidigare hade kursen vunnit mer på lärarledda övningar istället för orginella föreläsningar i föreläsningssal.» (Gott)
- föreläsnignarna kändes ofta rätt sega, det är bättre att bara läsa i boken och programmera själv än att kolla på när någon annan gör det» (Gott)
- Bra lärare, bra bok, roligt ämne.» (Mycket gott)

19. CAD: Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Skissövningen bra, rolig inlämningsuppgift. Bra början att få något konkret att relatera till.»
- övningstillfällena»
- Hur övningarna lades upp. Blev mer och mer komplicerade. Bra.»
- Genomgången av revit med den inhyrda konstruktören som vi ahde iår. Var lättare att förstå då.»
- Behåll allt, men förbered bättre kursmaterial i Revit.»
- Det fria skapandet. Till exempel rituppgiften med penna där platsen fick utformas efter eget behag. Gav känsla av arbetsliv.»
- Den första övningen som hade ett bra intstruktionshäfte som gjorde att man fick en bra introduktion till Revit.»
- 3D modelleringen»
- 1:a uppiften»
- CAD-kursen var i min mening en ganska ologisk kurs, vad jag förstår var det första gången vi använde Revit, och mitt intryck var att övningsledarna hade svårt att veta var ribban skulle ligga.»
- Revituppgifterna»
- det behövs fler litteratur böcker med lätts övningar så man känner att det sätter fast»
- Vi hade en föreläsning med en kille som visade Jönköpingskonserthus i 3D från Revit. Det var motiverande med sådana besök så bevara det!»
- ALLT!»
- Genomgångar i datorsalen»
- samma inlämningsuppgift»
- tycker att allt var bra»
- uppgifterna»
- Skissuppgifterna»
- vet ej»
- övningarna»
- Introduktionslektionen.»
- allt och lite till»
- övningen med fabrikslokalen»
- övningarna var bra»
- Ordentliga genomgångar på övningarna»
- övningar»
- jadu.. den första övningen vi hade då man såg steg för steg hur man skulle göra i det där kompendiet. Då förstod man lite vad man gjorde iallafall...»
- Formalia. Hur man fyller i/ läser ritningsstämpel. Vad det finns för olika typer av ritningar.»
- allt»
- Skissövningen och Inlämningsuppgiften.»
- Uppgiften som blev som ett litet projekt.»

20. Progr: Vad bör främst bevaras till nästa år?

- lärarledda övningar»
- inlämningsuppgifterna. Bra och roligt att ha en större uppgift att jobba med.»
- De inlämningsuppgifterna som vi ahr haft. De har varit lörorika.»
- Hela kursen var bra. Inlämningarna var roliga»
- Håkan, boken.»
- övningarna»
- Håkan, han föreläser med humor och då minns man lättare!»
- Jag tycker att kurslitteraturen är mycket bra, kanske hade man kunnat lägga lite mer fokus på övningar i boken och lite mindre på inlämningsuppgifter.»
- trappan»
- Inlämningsuppgifterna»
- fler övningar som är ledtråd till uppgifter »
- Håkans smått underligga men roliga programmeringsexempel, typ Julklappslistan.»
- Att vi har tillgång till material som gjorts på föreläsningar på kurshemsidan.»
- samma föreläsare och samma kurslitteratur»
- inlämingsuppgifterna var bra o givande.»
- bra med föreläsnningar och övningar varje vecka»
- Läraren Håkan.»
- Jim, övningsledaren!»
- Övningarna var väldigt lärorika»
- inlämnignsuppgifterna + Jim»
- Övningstillfällena samt inlämningsuppgifter»
- övningsledaren»
- jim!!!»
- övningarna»
- Inlämningsuppgifterna, de gav mest.»
- inlämmningsuppgifter»
- inlämningsuppgifter och extrauppgifterna»
- uppgifterna kändes som att dom var relevanta och givande»
- Håkan»
- övningar»
- övningsuppgifterna. Dom va det roligaste. Det andra kan ni ta bort :P hehe»
- föreläsningar, övningar, inlämningar, muntlig redovisning»
- Jäätebra med inlämningsuppgifter så man får tänka lite själv!»
- Inlämningsuppgifterna»

21. CAD: Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre koll på övningstillfällena, strukturera upp undervisningen där mera. Tag fram instruktioner eller någon typ av manual för några av de vanligaste funktionerna. array, group,o.s.v.»
- mer information om uppgifterna»
- att föreläsningarna tydligare anknyter till övningarna, lättare att ta till sig då.»
-
- att lärarna vet vad uppgiften går ut på och att de vet hur den ska lösas på ett bra sätt. dessutom vore det bra med några små övningsuppgifter med lösningar till så att man kan testa sig själv.»
- Tydligare information om vad som gäller. Mer meningsfulla föreläsningar som faktiskt demonstrerar hur man använder programmet. Bättre organisation av datorövningarna. Det vore bättre med en skriven instruktion till hur man kommer igång att rita sitt hus (i stil med den få den första övningen fast in fullt så utförlig kanske). Nu blev det jättejobbigt eftersom övningsledarna sa typ "tryck på den knappen" och sedan fick alla sitta och vänta på att alla skulle göra det vilket tog typ jättelång tid.»
-
- Revit känns som ett olämpligt program, även om 3D kanske ligger i tiden så tycker jag vanliga AutoCAD känns mer precist och proffsigt. Om AutoCAD är photoshop kan Revit jämföras med Paint.»
- mer material»
- Klarer mål, hur mycket behöver göras, känns som det har kommit endringer efter ett tag om vad som kr¨,vs for olika betyg»
- Färre föreläsningar»
- En mer enhetlig rättning där alla ställer samma krav, och även i ett tidigare skede redovisar vilka misstag man bör fixa till om man siktar lite högre. »
- Mer CAD. bra förberedelse inför arbetslvet»
- Ha en person som vet vad en konstruktör gör som föreläsare/övningsledare.»
- byt ut övningsledarna de var dåliga»
- mer självstänigt arbete och inte så mkt att läraren säger vilken knapp man ska klicka på. kanske mindre avancerat hus och därmed mindre vägledning....»
- om man inte har använt cad innan finns det ingen möjlighet att kunna hinna följa med på övningstillfällena. Det är för svår kurs och man fick alldeles för lite hjälp.»
- Datorövningarna. De måste ha ett lägre tempo.»
- fler övningsledare, det var kaos under övningstillfällena»
- fler övningsuppgifter till revit»
- mer övning»
- utlärningsmetoden(det är väl ändå bättre att vi lär oss programmet än att vi sitter och gissar???) och kurslitteratur tack! »
- konsekvent betygssystem»
- Kanske en roligare lokal att skapa än en lagerlokal.»
- bättre kommunikation med lärare och elever»
- Den stora bedömningsskillnaden men Malin och Stefano var riktigt dålig tycker jag. Stefano var mycket hårdare och sådant som Malin sagt var Ok sa han var fel medan de som blev bedömda av Malin fick samma "fel" godkända. »
- tempot i genomgångarna, det går att söka reda på information vid sidan av om man inte hänger med. öka tempot!!!! det är intressant så det vore roligt om man hade hunnit lära sig lite mer»
- Betygssättningen blev väldigt orättvis då Stefano hade mycket högre krav än vad Caroline hade! många likvärdiga ritningar fick olika betyg!»
- Ett eget betyg i denna delkurs»
- fler övningar»
- svårt på övningar att få hjälp(bara en lärare som kunde programet), mycket att man klickar på saker och ingentligen av ren gissning för att försöka få fram något»
- undervisningen i övningsgrupperna. Att ni går igenom långsammare så att alla kan hänga med på datorn samtidigt!»
- Mer övningar, mindre föreläsningar.»
- Gruppövningarna vid datorerna var förvirrande och kändes inte väl planerade, det var svårt att följa med i undervisningen»
- Inget jag kommer på.»

22. Progr: Vad bör främst förändras till nästa år?

- Svårt att planera undervisningen själv på egen hand. En tydligare planering med uppgifter skulle vara önskvärd, gärna utskriven och utdelad som i matematik. Enklare diagnos, typ duggor.»
- inget»
- mer beskrivning om hur matlab kan komma att användas i arbetslivet.»
- Inga föreläsningar, utan mer tid för att öva»
- byt något föreläsningstillfälle till övning i början av kursen»
- föreläsningarna är bra men man får inte ut så mycket av dem om man inte redan kan en del, det optimala hade vait om man kunde få dem i datasalarna»
- det borde vara mer strukturerad övning i början. typ föreläsning i datorsal. svårt att förstå om man aldrig programmerat innan.»
- Kan faktiskt inte komma på något dåligt just nu.»
-
- Som sagt, mer fokus på övningar i boken.»
- föreläsningarna»
- ingen kommentar»
- Inget.»
- mer tid till att arbeta med övningar i boken. Större möjligheter till att få hjälp av övningsledare»
- klarare direktiv inför tentan. känns oklart o nervöst.»
- vet ej»
- fler övningstillfällen på schemat som är lärarledda.»
- fler övningstillfällen istället för föreläsningar»
- kanske lite lättare inlämningsuppgifter.. »
- intensivare föreläsnignar? »
-
- vet ej»
- Ett eget betyg i denna delkurs, eftersom jag anser att CAD o programmering i de formerna vi har sysslat med skiljer sig från varandra ganska mycket.»
- fler övningar»
- Mindre föreläsningar och mer övningstillfällen!»
- Mindre arbetsbelastning»
- Mer övning, mindre föreläsningar.»
- Ta upp relevanta problem på föreläsningarna »
- Kanske en liten inlämningsuppgift till»

23. Övriga kommentarer

- Då dessa båda delämnen känns relevanta bör det kanske funderas över att ge båda mer tid?»
- Vore bättre om man inte behövde fylla i denna enkät redan samma dag som matlabtentan eftersom man gärna vill veta resultatet eller åtminstone ha gjort tentan innan man fyller i.»
-
- ingen kommentar»
- Programeringsdelen var bra. CAD-delen behöver göras grundligare om det överhuvudtaget ska vara någon idé att genomföra den. Annars hade det varit bättre att ta all tid till programering.»
- Svår kurs»
- Detta påverkade inte mig men i CAD-delen sades det att om man gjorde utbyggnaden av lagerlokalen skulle det räcka för en fyra. När arbetet var inlämnat ändrades detta pga att flera hade "byggt" denna utbyggnad och flera fick 3:or. Detta påverkade inte mig personligen men jag förstår att folk blev besvikna.»
- Det har varit intressant och lärorikt»
- nej»


Kursutvärderingssystem från