ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Regler- och mätteknik K3, ESS 215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-15 - 2009-01-26
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Torsten Wik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»4 16%
Cirka 20 timmar»8 33%
Cirka 25 timmar»9 37%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.45

2. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i

24 svarande

0%»1 4%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»7 29%
100%»14 58%

Genomsnitt: 4.33

- har småbarn» (0%)
- Eller snarare knappt det» (50%)
- Bra övningar, men ont om tid, vilket ger oss få exempel att kolla på när man sedan räknar hemma. (Hon hinner inte med alla hon ska göra)» (100%)
- Bra, men Karin behöver inte skriva så mycket text, det e bätte hon hinner med det hon ska istället.» (100%)

3. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»1 4%
75%»6 26%
100%»14 60%

Genomsnitt: 4.39

- Grym föreläsare, bra föreläsninganteckn. Fortsätt så!» (100%)
- Eller snarare knappt det» (100%)

4. Vilken prioritet gav du kursen i denna läsperiod?

Svara endast om du också läste KRT och KMV.

24 svarande

Högst»12 50%
Näst högst»6 25%
Lägst»6 25%

Genomsnitt: 1.75

- Prioriterade ganska lika tidsmässigt mellan KRT och Regler, men den jag helst ville ta var regleren så det får bli mitt svar.» (Högst)
- Regleren skulle jag inte vilja ha efter mig, skulle jag välja bort ngn kurs så skulle jag inte välja bort denna, men tydligen är resten av klassen av annan åsikt. Konstigt tycker jag.» (Högst)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 41%

Genomsnitt: 2.91

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 61%
Nej, målen är för högt ställda»7 38%

Genomsnitt: 2.38

- Det är en tung kurs med ganska få poäng på själva reglerdelen och dessutom så får den ta över ellära då den kursen inte längre existerar och vi delvis saknar förkunskaper.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 30%
Ja, i hög grad»7 35%
Vet ej/har inte examinerats än»6 30%

Genomsnitt: 2.9

- Teoridelen var bra o relevant. Även om jag blev lite förvånad över lamda-regulatorn. 2:a delen har jag lite svårare för, ingen riktig bode eller nyqvist-uppg. O sen gillar jag inte filteruppg, eltekniken är ju inte ens 1/12 del av kursen? (räknat på Föreläsningar o övningar), varför inte ge oss mer elteknik?! Var jättesvårt» (I viss utsträckning)
- Jag valde att inte skriva eftersom jag inte hade tid att förbereda mig pga de andra kurserna.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

23 svarande

Ingen»0 0%
Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganske stor»12 52%
Mycket stor»10 43%

Genomsnitt: 4.39

- Har inte varit där men normalt sätt vet jag att övningarna ger nästan mest av allt. De är mycket viktiga för att man ska få bra förståelse.» (?)
- Övningarna hade kunnat "speedas" upp lite, ibland segt tempo. Använd OH för att slippa rita upp komplicerade blockscheman!» (Ganske stor)
- Karin var jättetrevlig och bra på att förklara!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

24 svarande

Ingen»0 0%
Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 16%
Ganske stor»8 33%
Mycket stor»11 45%

Genomsnitt: 4.2

- Torsten var jättebra och tydlig. Det gick lagom fort fram.» (Mycket stor)

10. Vad skulle förbättra inlärningen mest?

23 svarande

Räknestuga några tillfällen»19 82%
Fler räkneövningar (demonstration)»3 13%
Fler föreläsningar»1 4%
Datoruppgifter»0 0%
Fler experiment»0 0%
Inlämningsuppgifter»0 0%

Genomsnitt: 1.21

- Jag tycker upplägget har varit mycket bra med stora möjligheter för studenten att själv kunna ta asnvar för sin inlärning och gå på föreläsningar och övningar.» (?)
- Räknestuga utan tvekan» (Räknestuga några tillfällen)
- det skulle vara mycket bättre om vi kunde ha lösningspärm så som man har i KRT så att man kunde kopiera lösningarna. de är till stor hjälp om man ha dem när man löser uppgifterna» (Räknestuga några tillfällen)
- Ränkestuga är nödvändig för att alla skall komma igång tidigt och hänga med i kursen och då tycka att den är intressant och lärorik. INFÖR RÄNKESTUGA!» (Räknestuga några tillfällen)
- Några räknestugor skulle inte skada, inte alltid man kan söka sig till konsultationstiderna. Sen skulle jag gärna se att Mättekniklabben gjordes om, iaf labbhandledningen - var ju jättesvårt att komma igång! Man fick fråga om uppsättningen på varje uppg! O sen var man iofs rätt trött o lite grinig med tanke på labbtiden. De övriga labbarna var bra, men jag skulle gärna sett att 2:a labben var lite mer, det var ju först då man började fatta. För oss tog labb del 2, 1h.» (Räknestuga några tillfällen)
- Lösningsförslag åtminstonne på varannan uppgift. För annars hinner man inte räkna allt.» (Fler räkneövningar (demonstration))

11. Till hur stor hjälp har Givarkompendiet varit för din inlärning?

24 svarande

Ingen»2 8%
Mycket liten»4 16%
Ganska liten»11 45%
Ganska stor»6 25%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 3

- Har inte ens tittat i det.» (Ingen)
- Har ej läst det.» (Ingen)
- Står säkert jättemycket bra grejer, men det var inte en så stor del av kursen så det materialet prioriterade jag bort - tyvärr.» (Mycket liten)
- Men det var inte mkt som gicks igenom på föreläsningarna, vilket var dåligt. Med tanke på att vi faktiskt ska läsa mätteknik oxå. Dåligt, kemitekniker kan ingen el från början heller.» (Ganska stor)

12. Till hur stor hjälp har övningsuppgifterna varit för din inlärning

24 svarande

Ingen»0 0%
Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»15 62%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 4

- Har inte räknat mer än ett par uppgifter, men de har varit bra.» (Ganska liten)
- Dock hann man inte med alla tal, man fastnade allt för ofta på ett o samma tal då man kört fast.» (Ganska stor)
- Bra uppg. Men varför ska de hoppa fram o tillbaka hela tiden? Det vore jätteskönt (psykiskt) o för reptetionssyften (o struktur för den delen), om man delade upp uppg i Kap 1, Kap 2, Kap 3 med lite olika teman osv. För som det var nu så såg vi ingen struktur i övnhäftet. Om nu inte Karin hinner med alla uppg så kan väl ni ha lite lösta ex i övningskompendiet i början av varje kap? Det har varit bra i tidigare kurser från Kemisk Reaktionsteknik.» (Mycket stor)

13. Har tipshäftet varit till hjälp i din inlärning?

24 svarande

Ingen»1 4%
Mycket liten»4 16%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»9 37%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 3.45

- Har bara tittat på en uppgift där och den gav mig ingenting.» (Ingen)
- Fast det beror på att jag inte räknat så många uppgifter.» (Ganska liten)
- Kunde ha varit fullständiga lösningar istället» (Ganska stor)
- Kunde varit lösningar på varannan. Åtminstonne.» (Ganska stor)
- Grym! För det första så sökte man sig inte till facit direkt, o behövde inte då "förstöra" uppg. Riktigt bra grej!» (Mycket stor)

14. Hur väl fungerade laborationsuppgifterna i mätteknik?

24 svarande

Inte alls»3 12%
Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»13 54%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 3.45

- Riktigt dåligt! Man hade aldrig sett apparaturen tidigare och vips så ska man lösa uppgifter helt själv. Stressigt och det tog tid att fatta vad man hade gjort och hur en kopplingsplatta faktiskt funkar! Den gav mig i princip inget. Inget som var relevant för tentan iaf. Sen kände man sig bara dum som kemist där med.» (Inte alls)
- Laborationshandledningen gav inte mkt hjälp, man kom inte igång! O handledarna kunde ju inte hjälpa alla samtidigt, mkt frustrerande labb som gjordes på en oerhört jobbigt tidpunkt. Men kolla över labbhandledningen eller ge mer elteknik-förkunskaper!» (Inte alls)
- Det var dåligt att labben var på kvällen, man var för trött och det var väldigt ointressant. Handledarna verkade tycka att vi var dumma. Känner inte att jag lärde mig något.» (Inte alls)
- Tråkiga handledare med dålig inställning.» (Mycket dåligt)
- Borde varit en ordentlig genomgång i början, ingen visste vad någonting var och det var alldeles för sent på kvällen, man var jättetrött och oengagerad. » (Ganska dåligt)
- En stor del av tiden gick åt till att man var tvungen att fråga handledaren hur de olika apparaterna fungerade, vilka uttag i apparaterna som skulle användas och liknande» (Ganska dåligt)
- Bra, dock var tiden den var lagd på fruktansvärt dålig (17-21)» (Ganska bra)

15. Hur väl fungerade laborationsuppgifterna i reglerteknik?

22 svarande

Inte alls»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 59%
Mycket bra»9 40%

Genomsnitt: 4.4

- Gjorde de inte» (?)
- Till del 2 på tanklabben hade vi inte gått igenom teorin/exempel till hur man löste förberedelseuppgifterna förrän samma dag, det var lite negativt, dock var vi den första gruppen. Det var dock bra förberett av Karin som hade gjort klart värden till oss för att hon visste att vi inte skulle hunnit med.» (?)
- Lärde mig rätt mycket.» (Ganska bra)
- Kanon bra! Framförallt om man var i en liten grupp max.12 man lärde sig jättemkt och ledaren var grym. Massor av pluspoäng här! Lärorika och roliga. » (Mycket bra)
- Mycket givande laboration där man fick lära sig mycket och fick motivation. Bra jobbat Karin!» (Mycket bra)
- Den gav bra förståelse. » (Mycket bra)

16. Bidrog repetitionshäftet till din inlärning?

23 svarande

Inte alls»3 13%
Mycket lite»2 8%
Ganska lite»2 8%
Ganska mycket»6 26%
Mycket»10 43%

Genomsnitt: 3.78

- Repetitionshäftet?» (?)
- Har inte gjort» (Inte alls)
- Jättebra med lite repetition.» (Mycket)
- Det var mycket bra.» (Mycket)
- Repetionshäfte? Tentorna eller? De var bra för inlärningen» (Mycket)
- Fick repetera mycket som jag glömt bort.» (Mycket)

17. Till hur stor hjälp har kursboken varit för din inlärning?

24 svarande

Ingen»1 4%
Mycket liten»5 20%
Ganska liten»8 33%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 3.2

- Lite formler bara.» (Mycket liten)
- Den ger en översikt om men om man verkligen vill förstå något eller har prolblem med att lösa en uppgift kan inte boken hjälpa en. Vilket helt enkelt i mitt tycke gör den värdelös.» (Mycket liten)
- Boken kräver att man har tagit in förkunskaperna innan, jag skulle hellre sitta med föreläsningsanteckningnarna (OH-slides) istället för boken, den e grymt opedagagogiskt upplaggd. Men efter atta ha förstått grunderna så kan man förstå vad boken vill förmedla.» (Mycket liten)
- Boken är sådär, Lennartssons bok är bättre» (Ganska liten)
- Få fullständigt lösta exempel.» (Ganska liten)
- Beror på att jag ej läst mycket i den.» (Ganska liten)
- Ganska svårförstådd bok, men allt står där.» (Ganska stor)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»12 50%

Genomsnitt: 3.5

- Mtrl utdelat i tid, många gamla tentor osv, bra administrerat!» (Mycket bra)
- Sjysst av Torsten att dela ut OH-materialet! » (Mycket bra)
- All eloge till en föreläsare som lägger upp lösningar direkt när tentan är slut. Resten har funkat super även det» (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 29%
Ganska bra»8 33%
Mycket bra»5 20%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.25

- Dåligt med bara en tid/vecka för konsultation» (Ganska dåliga)
- Inga räknestugor och endast 1h konsultation i veckan var för lite, man tar sig inte riktigt tid att gå bort och fråga om det inte är nåt riktigt viktigt heller, eftersom det är en bit iväg...» (Ganska dåliga)
- Inför räknestuga!» (Ganska dåliga)
- Karin har ställt upp med frågor både vid konsultation o via mejl. Fortsätt så!» (Mycket bra)

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»11 45%
Har ej sökt samarbete»3 12%

Genomsnitt: 3.7

- Många skippade ju tyvärr regleren, så man var en liten tajt grupp som höll ihop.» (Har ej sökt samarbete)

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 29%
Hög»13 54%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.87

- Lagom arbetsbelastning, men varför så mycket nytt på slutklämmen av kursen? Varför inte lite intensivare i början? Att dra upp nya grejer på föreläsningen v.7 gillar iaf inte jag...» (Lagom)
- Känns betydligt större än 6 poäng.» (För hög)

22. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 4%
Hög»5 20%
För hög»18 75%

Genomsnitt: 4.7

- Ganska uppenbart, mer poäng än det finns veckor.» (För hög)
- Katastrof. Med alla assigments i KRT:n. För mkt.» (För hög)
- Men det är ju inget nytt att det här är dödens läsperiod och man aldrig tror man ska överleva den.» (För hög)
- Det fungerar inte med tre så svåra och stora kurser samtidigt, alla jag känner har lagt ner en av dem.» (För hög)
- 2 tunga räknekurser, en FLUMMIG miljökurs, man börjar ju undra vad man gjort för ont för att behöva genomlida detta. Väldigt många hoppar ju en av kurserna, mycket dålig schemaläggning!!! » (För hög)
- DEt blir tungt att ha både KRT och Regler samtidigt som man ha ytterligare en kurs» (För hög)


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 12%
Godkänt»8 33%
Gott»7 29%
Mycket gott»6 25%

Genomsnitt: 3.66

- Bra - om tentan varit snällare.» (Dåligt)
- Bra föreläsare, bra övnings/labbhandledare.» (Gott)
- Nu vet man vad Regler är, inte helt osannolikt att man kan läsa vidare på området.» (Mycket gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningarna»
- Torsten, och övningshäftet, samt att det fanns jättemycket gamla tentor med fulständiga lösningar, det är fruktansvärt bra att ha ur lärosynpunkt!»
- bra föreläsningar och bra övningar. Det va en ganska bra tenta, men alla områden kändes inte helt intäckta kanske...»
- Reglerlabbarna!!»
- Övningarna»
- Torsten är mycket bra föreläsrae»
- Reglertekniklabben, demoövningarna.»
- ALLT»
- Torsten som föreläsare»
- Torsten och Reglertekniklaborationerna»
- upplägget på föreläsningarna»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler räkneövningar så man hinner med alla uppgifter»
- Räknestugor bör läggas in.»
- genomgång av tentatal på den/de sista övningarna»
- Tentamen och ta bort mättekniklabben, sen lägg in mer fokus på givarhäftet/ellära under föreläsningarna. Man uppfattade det mindre viktigt eftersom han knappt pratat om det.»
- Inget mer än att man trycker på att det finns andra kursböcker som kan vara behjälpliga om man tycker Glads bok är för informationsfattig.»
- att man ska läsa antigen KRT och KMV eller RTM och KMV. både RTM och KRT är mycket svåra kurser.»
- Att det inte fanns lösningsförslag till uppgifterna samt möjlighet till räknestuga»
- Inte lika många föreläsningar, inför räknestuga.»
- Det som tidigare nämnts»
- Räkneövningar skulle ha varit bra!»
- Bättre genomgång av elläran och inför mättekniklaben, den var svår att förstå.»
- Utförligare beskrivning om hur apparaterna skall kopplas i mättekniklaborationen»
- inför några tillfällen till räknestuga, gära i slutet av perioden.»

26. Övriga kommentarer

- Jag var mycket imponerad av Torsten som föreläsare och kan helt och hållet hålla med mina gamla klasskamrater som fullkomligt älskade honom förra gången han hade kursen.»
- lösningspärm till uppgifterna ska finnas.»
-


Kursutvärderingssystem från