ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Teknisk Biologi, KLI060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-02 - 2008-12-31
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Ingrid Undeland»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»20 62%
Cirka 20 timmar»2 6%
Cirka 25 timmar»4 12%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»5 15%

Genomsnitt: 2.03

- 15 är nog rätt nära...» (Högst 15 timmar)
- inte ens det tror jag. förutom projektarbetet var det inte så mycket att göra.» (Högst 15 timmar)
- varierande per vecka så klart, mer mot slutet av kursen» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 21%
100%»25 78%

Genomsnitt: 4.78

- Lite mer än 75% men inte riktigt 100%. Kanske 85% möjligen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 62%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 18%

Genomsnitt: 1.87

- Har läst dem men minns ej vad det stod.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»13 72%
Nej, målen är för högt ställda»4 22%

Genomsnitt: 2.16

- Antalet schemalagda timmar motsvarar eventuellt kursens poängtal, men poängen motsvarar ej den tid som förväntas läggas ned på projektet. Har lagt ner mycket mer arbete i denna kurs för 1.5hp än i någon annan kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Såg att jag visst inte skulle skriva här. Jag tycker att det är för mycket som skulle göras för en sån liten kurs. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är helt galet höga krav på projektarbetet, på tok för avancerade ämnen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- jag anser att det är väldigt mycket arbete för så få högskolepoäng. projektarbetet tog jätte mycket tid och det känns som att man inte får pengar för mödan. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen borde ger mer poäng. Det krävs långt många flera arbetstimmar än vad de 3 hp motsvarar för att genomföra det projektarbete som krävdes.» (Nej, målen är för högt ställda)


Undervisning och kursadministration

5. Hur har du upplevt seminarieserien?

32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 9%
Ganska bra»20 62%
Mycket bra»11 34%

- Många av seminarierna var mycket intressanta och inspirerande.» (Mycket bra)
- Det var väldigt lärorikt att få en insikt i vad bioteknik innebär och vilka möjligheter som finns efter utbildningen.» (Mycket bra)
- Seminarierna var helt okej faktiskt. Som en introduktion i bioteknik tycker jag att närvaro på X antal seminarier samt något LITET projekt hade räckt.» (Ganska bra)
- ibland var föreläsarna ganska dåliga för att de pratade om saker som var svårt att ta till sig. det var även jobbigt nrä man hade flöreläsningar hela eftermiddagen, svårt att hålla sig uppmärksam» (Ganska bra)
- Blev för långa eftermiddagar, bättre om de var utspridda på fler dagar. » (Ganska bra)
- Lite för många föreläsningar på en gång under samma eftermiddag. Man orkar inte lyssna 1 4 timmar en fredagseftermiddag hur intressant ämnet än är.» (Ganska bra)
- Imponerad av kvaliteten på föreläsarna» (Mycket bra)
- En hel eftermiddag blev väldigt långt och det var svårt att hålla intresset uppe.» (Ganska bra)
- Väldigt intressant och kul att få en inblick i vad vi troligtvis kommer jobba med.» (Mycket bra)

6. Har du några specifika kommentarer kring "företagseftermiddagen"?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Väldigt bra att se hela spektrat från nystartat tvåmansföretag till etablerat storföretag. »
- Väldigt inspirerande och det var kul att det fanns med representanter från flera olika sorters företag, både små och stora. »
- Kanske lite för många företag. Bättre att satsa på färre och mer ingående information i stället kanske.»
- Tyckte detta var den minst intressanta delen av föreläsningsserien.»
- Den var lite för lång.»
- Mycket intressant.»
- Bra, men för långt! hade varit bättre att dela upp det på två eftermiddagar»
- fredagseftermiddagar är inte den bästa tiden att ha många föreläsningar i streck på.»
- Ha kvar den!»
- Mycket intressant. »
- Det var väldigt kul att höra från företagen, kändes mycket inspirerande.»
- Kommer inte ihåg namnet på killen som föreläste sist den eftermiddagen men försök få ta på liknande som honom i framtiden. Mycket inpirerande att lyssna på en ung entusiast och företagare!»
- Jag tror att det skulle vara bättre att dela upp den på två tillfällen. Det blev lång tid för att sitta och lyssna, man orkade inte riktigt.»

7. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Skulle vara roligt mer fler frågeställningar i slutet av ett seminarie som gav upphov till diskussion och inte bara en slags frågestund.»
- En del föreläsare borde uppmuntras att komma förberaedda.»
- Ta bort företagsföreläsningarna. Jag är iallafall personligen mycket mer intresserad av forskningsområden än industriella tillämpningar... detta är dock en högst personlig åsikt.»
- Vet ej.»
- Vet ej hur schemat läggs, men det skulle nog uppskattas nästa år om en del av föreläsningarna lades på förmiddagarna. »
- Kanske inte så långa pass. På fredag eftermiddag är man trött, så det är lätt att man inte är så fokuserad under en längre tid om man bara sitter och lyssnar.»
- fredag eftermiddag är inte den bästa tiden...»
- Mer spridda föreläsningstillfällen. Mer schemalagda timmar till att arbeta med projektet. Det tog mer tid än vad som var avsatt för det.»
- Det kanske var ett företag för mycket eftersom det kändes tidspressat och drog ut på tiden.»
- Nej»

8. Vad tyckte du om utformningen på inlämningsuppgiften

32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»1 3%
Ganska dålig»3 9%
Ganska bra»21 65%
Mycket bra»9 28%

- Den kändes lite tråkig. Vissa resonerade som så att de var tvungna att gå på två av föreläsningarna och skippade resten. » (Ganska dålig)
- Hyffsat. Kunde ha varit» (Ganska bra)
- Funkade.» (Mycket dålig, Ganska bra)
- Jag tyckte att den kändes ganska meningslös.» (Ganska dålig)
- Skulle vara trevligt med mer feedback från sin handledare, men antar att det är upp till en själv att få fram.» (Ganska bra)

9. Hur tycker du projektarbetena har varit?

32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»6 18%
Ganska bra»21 65%
Mycket bra»4 12%

- Det blev lite rörigt i början, men det artade sig och blev riktigt intressant. » (Ganska bra)
- Folk gjorde inte vad de skulle, höll inte deadline osv. Kändes lite jobbigt att ens eget betyg hänger så mycket på hur bra man är på att tjata på andra. Skulle vara bra om det var tydligare vad man skulle göra i den situationen. Bra ämnen. Dock kändes arbetet väldigt omfattande för en trepoängskurs. Marina är en fantastisk handledare! Bra med presentationer på slutet så att man fick en bild av vad alla andra gjort. » (Ganska bra)
- Vi hade turen att få en väldigt engagerad och inspirerande handledare, vilket hjälpte oss väldigt mycket. Tyckte även att det var bra att vi fick en föreläsning i hur en muntlig presentation bör framföras i samband med projektet.» (Mycket bra)
- Kändes bara som om det var jobbigt. Det är så hilmla mycket annat nu i början. Kanske lite dålig information om hur information skulle hittas mm.» (Ganska dåliga)
- Man behövde lägga ner på tok för mycket jobb på rapporterna för att de skulle nå de kraven som ställdes på dem. För en trepoängskurs med högsta betyg G anser jag inte detta rimligt.» (Mycket dåliga)
- mcyket tid att lägga ned och få så lite poäng. det är svårt att hinna få ihop ett så pass stort arbete på så kort tid. vår handledare satt väldigt stor press på oss så det var inte roligt att arbeta med det utan bara pest och pina. » (Ganska dåliga)
- Det var väldigt intressant att fördjupa sig i ett ämne men arbetet var alldeles för stort och tog för mycket tid från annat skolarbete. Jag tycker dock inte att man skall ta bort det helt men kanske banta ner det lite. » (Ganska bra)
- Lärorikt, men borde ge mer poäng med tanke på arbetsinsatsen. Det är svåra ämnen vi arbetat med med tanke på våra förkunskaper. Men handledningen i min grupp var bra.» (Ganska bra)
- bra att redovisning och inlämnig låg mitt i läsperioden» (Ganska bra)
- Väldigt intressanta områden att välja mellan, enda negativa är att omfattningen på arbetet kanske borde motsvara mer än 1,5 hp» (Ganska bra)
- Inget fel på uppgiften i sig intressanta ämnen även här. Känns dock som om det är väldigt mycket arbete under en preiod som redan är rätt tung. Mycket jobb för 1.5 poäng.» (Ganska bra)
- Jag tycker att det var för stora projekt för en så liten kurs.» (Ganska bra)
- Jag tycker att det var ganska stor skillnad i svårighetsgrad mellan projekten, både i avseende på hur lätt det är att hitta information om ämnet och hur kompilcerat ämnet är. Vissa projekt var på svenska medan andra fick skriva på engelska vilket försvårar arbetet. Är nyttigt att skriva på engelska men tycker att det då borde gälla alla så alla har samma förutsättningar.» (Ganska dåliga)

10. Har du några idéer om hur projekarbetena kan förbättras (timing för när de delas ut, ämnen, utförande mm)?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Att det fanns mer att välja på och allt inte behövde bli valt så att man slipper få utlottade projekt.»
- Mindre grupper tror jag är en viktig faktor. Lättare att samarbeta som tex 3 än som 5.»
- Jag tyckte att dessa delar fungerade väl. »
- Mer information om vad läraren kräver för ett bra arbete, exempelvis hur källförteckningarna ska se ut m.m.»
- Lättare ämnen, saker vi faktiskt vet -någonting- om på förhand.»
- lite mindre arbete, mer tid och att handledarna har kontroll på var det är för krav som ställs så att alla har lika höga förväntningar på sig »
- Ge mer poäng för projektarbetet- eller sänk kraven, avgränsa frågställningarna i projektarbetena mer.»
- Nej, jag tycker att tiden har räckt.»
- Dela inte ut ämnena en fredag efter klockan fem när alla ska iväg på en nollningsaktivitet och har bråttom därifrån.»
- De borde delats ut tidigare. Dessutom hade någon slags "halvdeadline" varit bra, då man uppmuntrat eleverna till att inte skjuta upp allt till precis innan inlämningen.»
- Det var svårt att prioritera projektet, med tanke på att den första tentaveckan låg just då omkring. Kanske flera hållpunkter hade hjälpt till att inte skjuta på det så mycket. »
- Bra upplägg som det var. Bra med gott om tid framför allt.»
- Som sagt inget fel på utformningen av uppgiften.»

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»11 35%

Genomsnitt: 3.22

- Jag ville ha ett dokument med klart och tydligt vad man skulle göra och när. Hittade dock inget sådan, så det var lite otydligt. » (Ganska dåligt)
- Borde stått mer på hemsidan» (Ganska bra)
- Besökte inte webbsidan särskilt mycket. Hade gärna haft en separat stencil med projektarbetsuppgiften.» (Ganska bra)
- Föreläsningspresentationer utskrivna. ej använt övrigt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»12 37%
Mycket bra»11 34%
Har ej sökt hjälp»7 21%

Genomsnitt: 3.71

- Handledarna kunde engagera sig lite mer och ha ett möte innan rapporten skulle ha lämnats in.» (Ganska dåliga)
- Mest Marina som handledare som jag vände mig till men hon var som sagt väldigt duktig och hjälpsam.» (Mycket bra)

13. Hur fungerade kontakten med din projekthandledare?

32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»1 3%
Ganska dålig»5 15%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»13 40%

- Vi hade inte så värst mycket kontakt, men den fungerade mycket bra när vi väl hade det. » (Ganska bra)
- Han var svår att få tag i.» (Ganska dålig)
- hon ställde höga krav ohc förstod inte att vi hade svårt att hitta infromation. hon hade en väldigt kritisk ton till oss vilket gjorde at man fikc dålig inställning till henne. hon antog en massa saker och visste inte rikigt vad det var för krav osm egentligen ställdes vilket gjorde att vårt arbete var klart en vecka tidigare än utsatt datum. » (Ganska dålig)
- Kom med mycket kommentarer efter att arbetet lämnats in, men var oanträffbar före.» (Ganska dålig)
- Hade varit kul om varje projekthandledare tvingats att komma till sina redovisningar. Innan redovisningen har vi hela tiden kunnat boka möten inom kort tid och kunnat ta upp rågor och diskussioner med handledaren som guidat oss väl.» (Ganska bra)

14. Hur fungerade samarbetet inom projektgruppen?

32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»22 68%
Mycket bra»6 18%

- Det blev lite rörigt och folk blev lite irriterade på varandra, på grund av konflikt av arbetsfördelningen. » (Ganska dåligt)
- Folk höll inte deadlines, kom inte på utsatt tid, gjorde slarviga delar som vi andra fick rätta till. Det var väldigt stressande att det inte räckte att man gjorde sin del, man visste aldrig om någon annan hade gjort vad de skulle så man var tvungen att vara beredd på att rätta till andras misstag.» (Ganska dåligt)
- Jag kände att engagemanget i uppgiften varierade mellan gruppmedlemmarna, men till slut blev allting gjort i alla fall. » (Ganska bra)
- En del var mer engagerade än andra, verkade som om vissa saker skulle serveras åt dem.» (Ganska bra)
- Vissa i gruppen gjorde betydligt mer än andra och det var en del osämja över hur rapporten skulle se ut.» (Ganska dåligt)
- alla var inte lika delaktiga.» (Ganska bra)
- Det är svårt då man har olika ambitionsnivå.» (Ganska bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»14 43%
Hög»8 25%
För hög»9 28%

Genomsnitt: 3.78

- i snitt lagom men periodvis ganska hög» (Lagom)
- Bra arbetsbelastning men skulle ändå motsvara mer poäng!» (Lagom)
- Det kändes ganska ansträngande på grund av mycket annat att göra samtidigt, inte för att kursen i sig var tung. » (Hög)
- Det kändes som att det var lite för mycket att lägga den här kursen i läsperiod ett första året eftersom man först har nollningen som tar tid och sedan jättemycket att göra innan man hunnit komma in i det höga studietempot. Det var dock mycket skönt att man bara kunde få underkänt eller godkänt och inte ett högre betyg.» (Hög)
- Väldigt koncentrerat i slutet pga projektarbetet» (Hög)
- i förhållande till kursens storlek» (Hög)
- Anser att projektarbetet var för omfattande för en kurs på så få poäng.» (För hög)
- Som sagt, tre poäng... galet mycket mer arbete. Arbetskraven är att jämföra med ALA.» (För hög)
- se tidigare kommentarer » (För hög)
- För hög för så lite poäng.» (För hög)
- Både jag och gruppen upplevde det som väldigt mycket jobb för den "lilla" kursen. Beror egentligen ej på kursen i sig utan på de övriga kurserna vi läser samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 9%
Godkänt»11 34%
Gott»12 37%
Mycket gott»5 15%

Genomsnitt: 3.53

- Mycket dåligt på grund av projektarbetet, innan det tyckte jag jättebra om kursen.» (Mycket dåligt)
- För mycket att göra för så få poäng när vi redan har enormt hög belastning på andra kurser som ger mer avkastning.» (Dåligt)
- känns som det är väldigt mycket arbete för en sådan liten kurs.» (Dåligt)
- Framförallt kändes seminariedelen stimulerande och inspirerande. » (Gott)
- Mycket intressant kurs. Bra att den ligger under första terminen så att vi får en inblick i vad det är vi egentligen ska göra efter utbildningen.» (Mycket gott)
- Inspirerande» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Många intressanta föreläsare och företag!»
- Föreläsningsserien»
- Seminarierna var mycket bra. »
- Jag tyckte att företagssessionen var ett bra inslag som borde bevaras. »
- Seminarierna har varit mestadels underhållande och intressant.»
- Seminarieserien var bra. Bra att få inblick i olika ämnesområden.»
- De fria timmarna...»
- Seminarierna.»
- Projektarbetet»
- Seminarieserien och absolut företagssessionen.»
- Seminarierna var bra, de täckte flera stora områden.»
- Att det är avsatt tid i schemat för arbete med projektet.»
- föredragen från de rena biotech företagen, typ Arterion.»
- företagsföreläsningarna.»
- Företagsseminarium»
- kvaliteten på föreläsarna och de intressanta områdena som projekten handlar om»
- Företagseftermiddagen.»
- Företagsseminaren var bra.»
- Föreläsningseftermiddagen. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare info om vad som ska göras och när. »
- Inte fullt så avancerade projektarbeten»
- Mer allmäna diskussioner och lite mindre tyngd på projektet.»
- Göra mindre projekt»
- Projektarbetet, det har legat olägligt. Det har varit för mycket att göra.»
- Mer fria timmar...»
- Enklare projekt.»
- projekten »
- Ge mer poäng för projektarbetet- eller sänk kraven, avgränsa frågställningarna i projektarbetet mer från början.»
- Jag tycker att det mesta har fungerat bra.»
- Se fråga 7.»
- inte så många föredrag om bioetanol»
- omfattnigen på projektarbetet.»
- Inte ha så långa pass»
- Dela ut projekten tidigare, precis innan tentaveckan har ingen tid att börja arbeta med dem.»
- Dela ut projektet tidigare.»
- Man kanske skulle kunna dela upp seminaren på fler tillfällen om möjligt, »

19. Övriga kommentarer

- Mycket intressant kurs!»


Kursutvärderingssystem från