ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI i Inledande matematik Z, Gibraltar

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-14 - 2008-12-05
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Marie Bernelo»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.

28 svarande

Ja»21 75%
Nej»7 25%

Genomsnitt: 1.25

- Har fått en djupare förståelse om problemlösningen. Detta har varit ett mycket bra komplement då mesta delen av föreläsningarna blir till teoridel.» (Ja)
- Stimulerande lärosätt» (Ja)
- Man har fått en hjälp i att förstå mer. Väldigt bra att diskutera sig fram till en lösning, istället för att sitta själv och fastna på en uppgift.» (Ja)
- det gav en del aha-upplevelser ibland. Olika smarta sätt att lösa uppgifter tex.» (Ja)
- Inte lika stressigt som på föreläsningarna, kan ta det lungt och fokusera på att förstå» (Ja)
- Man får en bra repetition av vad som gåtts igenom på föreläsningarna.» (Ja)
- Si,n har "attackerat" matten från ett annat håll och gjort den mer begriplig.» (Ja)
- Fått hjälp med saker man inte förstod» (Ja)
- alla :P» (Ja)

2. Jag har deltagit på SI-möten i Z1-Inledande matematik:

28 svarande

0 möten»5 17%
1-3 möten»8 28%
4-6 möten»10 35%
7 eller fler möten»5 17%

Genomsnitt: 2.53

3. Jag har deltagit på SI-möten för att:

28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Öka mina kunskaper i ämnet»20 71%
Få tillfälle att studera med kurskamrater»12 42%
Ha större chans att klara tentan»16 57%
Få bättre betyg»11 39%
Lära mig studieteknik»5 17%
Annat (kommentera nedan)»8 28%

- Få lära sig vilken typ av uppgifter som man ska kunna lösa och vanliga tillvägagångssätt.» (Öka mina kunskaper i ämnet, Få tillfälle att studera med kurskamrater, Ha större chans att klara tentan, Få bättre betyg, Lära mig studieteknik, Annat (kommentera nedan))
- Jag har inte deltagit» (Annat (kommentera nedan))
- Få möjlighet till bra problemlösningsteknik.» (Öka mina kunskaper i ämnet, Ha större chans att klara tentan, Annat (kommentera nedan))
- Få fler uppgifter att lösa och diskutera kring.» (Öka mina kunskaper i ämnet, Ha större chans att klara tentan, Annat (kommentera nedan))
- Det är ett roligt sätt att räkna matte» (Öka mina kunskaper i ämnet, Ha större chans att klara tentan, Få bättre betyg, Annat (kommentera nedan))
- Prova om det var något för mig» (Annat (kommentera nedan))
- har inte varit där så jag vet inte» (Annat (kommentera nedan))

4. Jag har valt att utebli från SI-möten för att:

28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag visste inte att SI fanns i denna kurs»0 0%
Jag vet inte vad SI går ut på»0 0%
Mötestiderna passade mig dåligt»5 17%
Arbetssättet passar mig dåligt»2 7%
Mötet innehåller inte det jag behöver»4 14%
Jag tror inte SI kan ge mig något»1 3%
Jag tror att jag snabbare förstår kursen på egen hand»5 17%
Jag har redan en fungerande studieteknik»5 17%
Jag upplevde inte att jag hade tid»8 28%
Annat: (ange vad)»1 3%

- dåliga tider ibland» (Mötestiderna passade mig dåligt)

5. Har du haft möjlighet att påverka innehållet i SI-mötena?

25 svarande

Ja, i mycket hög grad»10 40%
Ja i någon grad»11 44%
Nej, inte särskilt mycket»0 0%
Nej, inte alls»0 0%
Vet ej»4 16%

Genomsnitt: 2.08

- Handledarna har frågat vad vi vill ta upp nästa gång, mycket bra » (Ja, i mycket hög grad)
- men det är bra så.» (Ja i någon grad)

6. Tror du att du kommer ha nytta av det du lärt dig på SI-mötena även i andra kurser och sammanhang?

26 svarande

Ja, i mycket hög grad»5 19%
Ja i någon grad»12 46%
Nej, inte särskilt mycket»4 15%
Nej, inte alls»3 11%
Vet ej»2 7%

Genomsnitt: 2.42

- Själva principen fungerar väl lite sisådär. Givetvis spelar det ju roll vilka man sitter i grupp med. SI-principen kommer nog trots det användas för att kunna få förståelse för ämnen där jag känner att mina kunskaper behöver förbättras för att få ett ordentligt "grepp" om vad som egentligen görs.» (Ja i någon grad)

7. Mina SI-ledare har varit:...(1= stämmer inte alls, 4 = stämmer helt)

Matrisfråga

- Inte varit där»
- Det har hänt att de har kommit aningen oförberedda vid något tillfälle... detta har de dock varit medvetna om själva och också påpekat det. Oftast vill de ju att man ska lösa uppgifterna på egen hand. Ibland vill man dock ha en knuff i rätt riktning vilket inte alltid har varit lätt att få (kanske kan bero på att det varit stökigt vid det tillfället?)... man har snarare fått höra att man ska fortsätta resonera inom gruppen (vilket man kanske gjort en kvart utan resultat).»
- vet inte har inte varit där»

1
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kunniga i ämnet»4 14%
Väl förberedda»3 10%
Trevliga»4 14%
Hjälpsamma»4 14%
Annat (ange nedan)»2 7%

2
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kunniga i ämnet»3 10%
Väl förberedda»8 28%
Trevliga»1 3%
Hjälpsamma»1 3%
Annat (ange nedan)»2 7%

3
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kunniga i ämnet»8 28%
Väl förberedda»10 35%
Trevliga»3 10%
Hjälpsamma»4 14%
Annat (ange nedan)»2 7%

4
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kunniga i ämnet»13 46%
Väl förberedda»6 21%
Trevliga»17 60%
Hjälpsamma»15 53%
Annat (ange nedan)»2 7%

8. Vilket betyg satsar du på i matematik?

27 svarande

betyg 3»9 33%
betyg 4»9 33%
betyg 5»9 33%

Genomsnitt: 2

- Godkänt är alltid godkänt och allt annat är ett plus» (betyg 3)
- Satsar alltid på högsta oavsett om jag "kan" nå det eller inte, varför satsa lägre?» (betyg 5)
- Man siktar så högt som möjligt så får man se hur långt det räcker. Det är inte fy skam med en trea eller fyra... det viktigaste är att klara sig men målet är alltid en femma!» (betyg 5)

9. Vad tycker du har varit särskilt bra med SI-verksamheten?

- Inte varit där»
- Att grundligt kunna gå igenom typexempel tillsammans med sina klasskamrater samtidigt som man oftast kunnat få vägledning om det kört fast!»
- Roligt och stimulerande»
- att man kunde påverka innehållet så bra.»
- Att vi har gått igenom det som ha varit aktuellt och att vi har fått lära oss en del knep för att lösa kluriga tal»
-
- Man får en möjlighet att diskutera tillsammans om ett mindre antal typtal, och även diskutera erfarenhter med äldre studenter som själva läst kursen.»
- allt»
- Att man får hjälp med saker man inte förstår, får lite mer tid att gå igenom saker»

10. Vad tycker du har varit särskilt dåligt med SI-verksamheten?

- Inte varit där»
- Måndagslektionerna har ibland spårat ur... det har blivit tjatigt och bara skrivits en massa saker utan att man egentligen greppat vad som stått. Studenterna har troligtvis varit den största orsaken till detta...»
- Lite halvflummigt ibland»
- ibland för enkelt.»
-
- vet inte»
- Inget»

11. Övriga kommentarer.

- Inte varit där»
- mer SI till studenterna - det ger resultat! (och observera att det inte bara är studenter som klarar sina studier mindre bra som går dit...)»
-


Kursutvärderingssystem från