ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI- i Inledande matte Maskin/Gibraltar

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-14 - 2008-12-05
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Marie Bernelo»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.

32 svarande

Ja»16 50%
Nej»16 50%

Genomsnitt: 1.5

- bra förklaringar av oklarheter, annan syn på hur man kan lösa problem ledaren tar ner det till en mer bra förklarande nivå» (Ja)
- Genom att diskutera ökar förståelsen.» (Ja)
- Jag har upplevt det effektivare att gå på SI än att studera på egen hand. (Mer inlärt/tid)» (Ja)
- Förståelse i högre grad samt uppmuntran till grupparbete.» (Ja)
- Var ej med.» (Nej)
- ej deltagit» (Nej)
- Har ej deltagit på dessa övningar.» (Nej)
- Ej deltagit» (Nej)

2. Jag har deltagit på SI-möten i M1-Inledande matematik:

32 svarande

0 möten»7 21%
1-3 möten»12 37%
4-6 möten»10 31%
7 eller fler möten»3 9%

Genomsnitt: 2.28

3. Jag har deltagit på SI-möten för att:

32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Öka mina kunskaper i ämnet»19 59%
Få tillfälle att studera med kurskamrater»10 31%
Ha större chans att klara tentan»15 46%
Få bättre betyg»7 21%
Lära mig studieteknik»2 6%
Annat (kommentera nedan)»3 9%

- Se om jag tyckte att det var bra för mig.» (Annat (kommentera nedan))
- Har ej deltagit på dessa övningar.» (Annat (kommentera nedan))
- skulle bara prova en gång» (Annat (kommentera nedan))

4. Jag har valt att utebli från SI-möten för att:

32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag visste inte att SI fanns i denna kurs»0 0%
Jag vet inte vad SI går ut på»0 0%
Mötestiderna passade mig dåligt»6 18%
Arbetssättet passar mig dåligt»7 21%
Mötet innehåller inte det jag behöver»4 12%
Jag tror inte SI kan ge mig något»6 18%
Jag tror att jag snabbare förstår kursen på egen hand»9 28%
Jag har redan en fungerande studieteknik»9 28%
Jag upplevde inte att jag hade tid»11 34%
Annat: (ange vad)»4 12%

- Jag behövde få räknat själv i boken då jag hade massor med tal som behövde göras.» (Annat: (ange vad))
- jag låg inte i fas med matten och kunde på så vis inte förstå hur man skulle behandla uppgifterna.» (Annat: (ange vad))
- Studerar bättre hemma.» (Mötestiderna passade mig dåligt, Arbetssättet passar mig dåligt, Jag tror inte SI kan ge mig något, Jag tror att jag snabbare förstår kursen på egen hand, Jag har redan en fungerande studieteknik, Jag upplevde inte att jag hade tid, Annat: (ange vad))
- ingen generell orsak» (Annat: (ange vad))

5. Har du haft möjlighet att påverka innehållet i SI-mötena?

27 svarande

Ja, i mycket hög grad»3 11%
Ja i någon grad»8 29%
Nej, inte särskilt mycket»4 14%
Nej, inte alls»3 11%
Vet ej»9 33%

Genomsnitt: 3.25

- Man har fått uppgifter man skulle lösa. Vet inte om man hade kunnat påverkat innehållet om man hade velat. Jag tyckte det var bra som det var och ansåg inte att det krävdes någon förändring.» (Nej, inte alls)
- har inget intresse av att påverka det. Förlitar mig på SI ledarna.» (Nej, inte alls)

6. Tror du att du kommer ha nytta av det du lärt dig på SI-mötena även i andra kurser och sammanhang?

27 svarande

Ja, i mycket hög grad»1 3%
Ja i någon grad»10 37%
Nej, inte särskilt mycket»4 14%
Nej, inte alls»3 11%
Vet ej»9 33%

Genomsnitt: 3.33

- Det är bra att inse vikten av att tillsammans med de andra i kursen sitta ner och prata om problemen istället för att sätta sig själv och försöka lösa problemen. » (Ja, i mycket hög grad)

7. Mina SI-ledare har varit:...(1= stämmer inte alls, 4 = stämmer helt)

Matrisfråga

- Har ej deltagit på dessa övningar.»

1
32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kunniga i ämnet»1 3%
Väl förberedda»1 3%
Trevliga»3 9%
Hjälpsamma»2 6%
Annat (ange nedan)»0 0%

2
32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kunniga i ämnet»3 9%
Väl förberedda»4 12%
Trevliga»1 3%
Hjälpsamma»2 6%
Annat (ange nedan)»0 0%

3
32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kunniga i ämnet»11 34%
Väl förberedda»7 21%
Trevliga»5 15%
Hjälpsamma»7 21%
Annat (ange nedan)»0 0%

4
32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kunniga i ämnet»7 21%
Väl förberedda»9 28%
Trevliga»14 43%
Hjälpsamma»11 34%
Annat (ange nedan)»0 0%

8. Vilket betyg satsar du på i matematik?

31 svarande

betyg 3»7 22%
betyg 4»15 48%
betyg 5»9 29%

Genomsnitt: 2.06

- För tillfället nöjer jag mig om jag klarar tentorna, men det är alldrig fel att satsa högre heller.» (betyg 4)
- Satsar självfallet på 5a. Rimligare att anta är dock en 4a» (betyg 5)
- Klart att man alltid satsar på 5:a, det är en väldigt felformulerad fråga... däremot är det kanske inte troligt att jag får mer än en 3-4 om jag inte ligger mer i fas under själva läsperioden.» (betyg 5)

9. Vad tycker du har varit särskilt bra med SI-verksamheten?

- extra tilfälle under tenta veckan»
- Att den finns för de som känner att de behöver SI»
- repetition av hela veckans matte ledaren»
- N/A»
- Grupparbetet, möjligheten att själv påverka vad som innehåller, samt kunna prata med elever som själva redan genomgått kursen och därigenom se hur de själva reagerat för olika de olika momenten.»

10. Vad tycker du har varit särskilt dåligt med SI-verksamheten?

- Schemaläggningen. Det är inte bra att SI:n ligger sist på dagarna då det är många som prioriterar bort den då. Mycket bättre som det är nu i period två att lektionerna ligger mitt på dagen mellan andra föreläsningar.»
- Att den ligger på däliga tider. Fredag 15 till 17 tror jag ingen vill sitta och disskutera matte, tyvärr. »
- N/A»

11. Övriga kommentarer.

- tkr att fredrik från Z är en mkt bra ledare»


Kursutvärderingssystem från