ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI enkät till SI ledare

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-11 - 2008-11-30
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Marie Bernelo»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Jag har varit SI-ledare på...

22 svarande

Elektro»8 36%
Maskin»8 36%
Automation och mekatronik»3 13%
Väg och vatten»0 0%
Informationsteknik»0 0%
Kemi programmen»0 0%
Data»3 13%

Genomsnitt: 2.45

2. Jag var senast SI ledare...

22 svarande

05/06»2 9%
06/07»3 13%
07/08»5 22%
08/09»12 54%

Genomsnitt: 3.22

- Ska även vara SI-ledare lp3 09» (07/08)
- Började läsperiod 1 ht 08» (08/09)

3. Jag har varit SI-ledare i...

22 svarande

1 läsperiod»11 50%
2 läsperioder»4 18%
3 läsperioder»1 4%
4 läsperioder eller fler»6 27%

Genomsnitt: 2.09

- min andra nu» (1 läsperiod)
- 1.5 för att vara exakt» (1 läsperiod)
- Är SI-ledare min andra period nu» (1 läsperiod)

4. Varför valde du att vara SI-ledare?

22 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag tyckte att det verkade roligt.»21 95%
Jag tyckte SI-konceptet var intressant.»11 50%
Jag hade egna positiva erfarenheter från att gå på SI-möten.»10 45%
Jag ville hjälpa andra studenter.»18 81%
Det verkade vara ett bra extrajobb med bra lön.»16 72%
Jag såg det som en bra merit.»16 72%
Jag ville lära mig kurserna bättre.»8 36%
Jag ville prova på ledarskap.»9 40%
Jag ville prova på lärarrollen.»10 45%
Jag är intresserad av utbildningsfrågor och peagogik.»9 40%

- Många Bockar där:D» (Jag tyckte att det verkade roligt., Jag tyckte SI-konceptet var intressant., Jag hade egna positiva erfarenheter från att gå på SI-möten., Jag ville hjälpa andra studenter., Det verkade vara ett bra extrajobb med bra lön., Jag såg det som en bra merit., Jag ville prova på ledarskap., Jag ville prova på lärarrollen., Jag är intresserad av utbildningsfrågor och peagogik.)
- Ja, allt stämmer ju» (Jag tyckte att det verkade roligt., Jag tyckte SI-konceptet var intressant., Jag hade egna positiva erfarenheter från att gå på SI-möten., Jag ville hjälpa andra studenter., Det verkade vara ett bra extrajobb med bra lön., Jag såg det som en bra merit., Jag ville lära mig kurserna bättre., Jag ville prova på ledarskap., Jag ville prova på lärarrollen., Jag är intresserad av utbildningsfrågor och peagogik.)

5. Var fick du din SI-ledarutbildning?

22 svarande

På Campus Lindholmen»11 50%
På Campus Gibraltar»11 50%

Genomsnitt: 1.5

- Har endast läst kursmaterial från utbildningen samt fått hjälp av andra med utbildning» (På Campus Gibraltar)

6. Tycker du att SI-ledarutbildningen gav dig tillräckligt med kunskaper för att du skulle kunna börja arbeta som SI-ledare?

22 svarande

Ja, helt och hållet»7 31%
Ja, så gått som»14 63%
Nej, inte riktigt»1 4%
Nej, inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.72

- Hade aldrig varit på SI-möte först jag var SI-ledare själv» (Ja, så gått som)
- Det går ju inte att täcka precis allt så klart» (Ja, så gått som)
- man är ju alltid lite osäker i början, men det kändes snabbt bättre. » (Ja, så gått som)
- se ovan» (Ja, så gått som)
- en del kommer ju med erfarenheten med» (Ja, så gått som)
- Jag var fortfarande väldigt osäker efter utbildningen men sedan mötena drog igång har det blivit bättre och bättre.» (Nej, inte riktigt)

7. Jag har som SI-ledare lärt mig/blivit bättre på...

22 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

innehållet i de kurser jag handlett»17 77%
att prata inför grupp»8 36%
ledarskap»10 45%
att uttrycka mig och förklara saker»19 86%
att förstå andra»11 50%
att studera effektivt»5 22%
att samarbeta med andra»10 45%
kritiskt tänkande»8 36%
problemlösning»13 59%
Annat (kommentera nedan)»0 0%

8. Hur mycket ansvar har SI-ledarskapet inneburit för dig?

22 svarande

För lite»0 0%
Lagom»22 100%
För mycket»0 0%

Genomsnitt: 2

- Skönt upplägg» (Lagom)

9. Hur mycket stöd upplever du att du fått som SI-ledare?

22 svarande

För lite»1 4%
Lagom»21 95%
För mycket»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Har haft väldigt bra stöd från de andra SI-ledarna på maskin.» (Lagom)
- har funnits situationer åt båda hållen» (Lagom)

10. Har du fått tillräckligt med adekvat feed-back på hur du agerar som SI-ledare av metodhandledaren?

22 svarande

Ja»17 77%
Nej»5 22%

Genomsnitt: 1.22

- kunde vart mer om hur det funkar ute på mötet» (Ja)
- Inte fått så mycket, men inte heller känt behov av det.» (Ja)
- Har iofs inte så mycket att jämföra med.» (Ja)
- Jag tror det, eleverna verkar tycka att det fungerar iaf.» (Ja)
- Inget besök på SI-mötena ännu.» (Nej)
- Första året fick vi bra feedback från Fredrik, andra året föll den delen bort.» (Nej)
- Ingen personlig feedback, endast generell.» (Nej)
- feedbacken överifrån har varit otydlig med från mötesdeltagarna är det lättare.» (Nej)

11. Vilka typer av utbyten har varit viktigast att få från de andra SI-ledarna?

22 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Att ha någon att diskutera ämnet med.»14 63%
Att få idéer till uppgifter.»17 77%
Att få idéer till mötesupplägg.»13 59%
Att få idéer om hur man skall vara som SI-ledare.»12 54%
Att få idéer om vad syftet med SI är.»2 9%

- Har gjort uppgifter tillsammans och delat på mycket av arbetet. Tror inte 2 h förberedelse skulle räcka annars.» (Att ha någon att diskutera ämnet med., Att få idéer till uppgifter., Att få idéer till mötesupplägg., Att få idéer om hur man skall vara som SI-ledare.)
- Hade gärna haft mer av de två sista med, men i vår grupp kom det i stort sett aldrig upp.» (Att ha någon att diskutera ämnet med., Att få idéer till uppgifter., Att få idéer till mötesupplägg.)

12. Vilka typer av utbyten har varit viktigast att få från metodhandledaren?

22 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Att ha någon att diskutera ämnet med.»1 4%
Att få idéer till uppgifter.»3 13%
Att få idéer till mötesupplägg.»15 68%
Att få idéer om hur man skall vara som SI-ledare.»17 77%
Att få idéer om vad syftet med SI är.»11 50%

13. Vilka av följande påståenden tycker du stämmer?

22 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag skulle inte varit SI ledare om det inte var betalt.»12 54%
Man borde kunna få kurspoäng för att vara SI-ledare.»6 27%
Mina SI-erfarenheter är nyttiga för framtida arbetsliv.»17 77%
SI är en bra idé för att studenter stödjer studenter.»20 90%
Det är viktigt att SI-ledarna har goda ämneskunskaper.»15 68%
SI-verksamheten borde ges större utrymme i utbildningen.»8 36%
SI-verksamheten bör till största delen vara studentdriven.»10 45%

- Något som aldrig verkar nämnas i sammanhanget är SI-ledarens sociala kompetens. Jag tycker det är oerhört viktigt att man är en social person som kan "få med sig" mötesdeltagarna och göra dem intressanta.» (Jag skulle inte varit SI ledare om det inte var betalt., Mina SI-erfarenheter är nyttiga för framtida arbetsliv., SI är en bra idé för att studenter stödjer studenter., Det är viktigt att SI-ledarna har goda ämneskunskaper., SI-verksamheten bör till största delen vara studentdriven.)
- Att ha goda ämneskunskaper är många gånger en fördel då man har att göra med förstagångsbesökare. Jag tror att de inte förstår att en SI-ledare egentligen inte behöver kunna ämnet och tycker nog att det då är oseriöst. Men generellt så tror jag inte att man måste ha goda ämneskunskaper då SI-ledaren och besökarna är väl införstådda i vad det handlar om.» (Jag skulle inte varit SI ledare om det inte var betalt., Man borde kunna få kurspoäng för att vara SI-ledare., Mina SI-erfarenheter är nyttiga för framtida arbetsliv., SI är en bra idé för att studenter stödjer studenter., Det är viktigt att SI-ledarna har goda ämneskunskaper., SI-verksamheten borde ges större utrymme i utbildningen., SI-verksamheten bör till största delen vara studentdriven.)
- Kanske bryter ämneskunskapskravet lite mot grundtanken med SI, men i mattekursen vi hade så upplevde jag det som väldigt svårt att lotsa deltagarna rätt på de områden där jag själv var svag.» (Mina SI-erfarenheter är nyttiga för framtida arbetsliv., SI är en bra idé för att studenter stödjer studenter., Det är viktigt att SI-ledarna har goda ämneskunskaper.)

14. Vad har varit bäst/roligast med att vara SI-ledare?

- När det har kommit mycket folk och man känt sig uppskattad»
- Mötena! Efter varje möte är jag fylld av motivation och studielust. Jag blir glad helt enkelt. Och så har jag fått bra överblick i kurserna, vilket jag saknade när jag läste dem själv.»
- Att lära känna nya människor, att kunna hjälpa andra så som jag har fått hjälp.»
- Träffa nya vänner i andra årskurser Fräscha upp kunskaper från gamla kurser»
- Att inse att man själv har lärt sig väldigt mycket under sin tid på Chalmers. Enorm utveckling personligen.»
- att få hjälpa folk att lära sig, att se studenter förstå något de haft svårt för är roligt!»
- Att få insikt i hur andra tänker, dela med sig av sina egna erfarenheter och diskutera.»
- Att vara med om halleluja moments när en mötesdeltagare verkligen gör kunskap till sin egen»
- Trevliga grupper! Utmanande men givande.»

15. Vad har varit sämst/tråkigast med att vara SI-ledare?

- När det kommer lite folk på mötena och man börjar fundera på om det är för att man är en dålig SI-ledare trots att det ofta beror på någonting annat.»
- Det tar en del tid förståss, och som chalmersstudent har man inte alltid så mycket tid över. »
- Det är nog att sitta hemma och göra bra uppgifter. Men det är inte tråkigt men minst kul.»
- När man själv har fullt upp med skola har ibland SI-verksamheten upplevts som stressande. Dock i väldigt liten utsträckning må tilläggas!»
- Bemötande från studievägledning på program. Vi sågs nog inte alltid som anställda på instutitionen utan snarare som studenter som rotade runt och var i vägen. Men i stort har det inte varit något tråkigt eller sämre med SI»
- tyvärr har man ju ibland ont om tid för att man har mkt i skolan själv och då känns det inte lika roligt och det kan vara svårare att motivera sig. »
- Har inte känt av några negativa sidor än»
- ibland svårt att motivera nya grupper att pröva SI»


Kursutvärderingssystem från