ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lean Produktion (19), LUP975

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-11 - 2008-12-11
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 15%
Bra»10 76%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- stämde inte med vad kursen sedan gav.» (Mindre bra)
- Bekräftelse kom väldigt sent (fick efterfråga den själv!) Kurslitteraturen (böcker) kom inte innan starten som utlovat. Fick endast utdrag i "sista minuten". Dvs svårt att förbereda sig orderntligt!» (Mindre bra)
- Hade behövt en bättre vägbeskrivning. » (Bra)
- Tydligt och klart.» (Bra)
- Viss dokumentation saknades vid första kurstillfället» (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.92


Under kursen

2. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 61%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra med kurshemsida och att dokumentationen finns där!!! Bra upplägg generellt: Uppdelat på flera träffar med en månad emellan. Feedback på inlämnade uppgifter har dock generellt sett tagit för lång tid. (Vissa var snabba andra mindre snabba ...) Vissa presentationer kom inte ut på kurssidan för än långt efter träffen (även här lite personberoende). Inlämningsuppgifterna skulle inte laddas upp som hemsidan säger. Utan till lärarna (papper/e-post). Sidhänvisningarna till kursböckerna haltar lite (alla tre böckerna).» (Bra)
- Saknade utskrivna notes från en del föreläsare. Det är svårt att hinna med att lyssna och att göra en massa anteckningar samtidigt.» (Bra)
- Bra med månatliga träffar, då hinner man plugga och göra uppgifterna utan att vara för stressad, samtidigt som man hade det mesta kvar i huvudet.» (Mycket bra)

3. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 15%
Bra»8 61%
Mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 3.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket av bilindustri, för mycket av "verktyg" och för lite av de mekanismer som ger resultat.» (Mindre bra)
- Hade förväntat mig mycket mer fokus på hur man förändrar ett företag/organisation Inget verktygsfokus. Verktygen skapar inget Lean i sig» (Mindre bra)
- Det hade varit intressant att lägga tonvikten på de mjukare värdena, istället för att lägga ner så mycket tid på enskilda verktyg, som t.ex. TPM (vilket tog alldeles för stor andel av kursen).» (Bra)
- Jag lärde mug mycket nytt om lean och fick en djupare förståelse av konceptet. Framför allt "filosofi-biten" visste jag nästan inget om! Fick äntligen gör "lean-spellet" och prova på värdeflödesanalys/kartläggning" (som alla pratar om) Bra!» (Bra)
- En del lärare var inte särskilt bra, men så är det ofta. Avsnittet om ständiga förbättringar/underhållsarbete utifrån forskning om gruvmaskinerna kunde varit roligare. » (Bra)

4. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»13 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt forserade, mkt mtrl som skulle igenom , lite korvstoppning och lite tid för diskussion och reflektion.» (Bra)
- Generellt sett bra presentationer. Kalas att ha dem sedan. Lite "ojämnt". Olika föreläsare hade lite olika nivå. Lite väl mycket ordagran uppläsning av visad powerpoint-presentation. Vissa ämnen (lärare) var väl teoretiska/djuplodande ibland. Ex "TMP" gick väl djupt (mycket 3-bokstavförkortningar och formler)» (Bra)
- TPM - för mycket fokus på detta område» (Bra)
- Ibland mycket fokus på verktyg osv. Vissa moment fick opropotinellt mycket utrymme.» (Bra)
- Särskilt Lars Medbo och Dan Carlsson.» (Bra)

5. Vad tyckte du om kursinnehållet?

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»13 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer av de delare som får ledning och människor att presetera» (Bra)
- "Psykologibiten" borde kommit tidigare. Toyotas fokus på människan vore bra att få insikt om i början. (Var uppe övergergripande i träff 1, men "motivatuions-/organisationsdelen" kom först i träff 4)» (Bra)
- Ibland mycket fokus på verktyg osv. Vissa moment fick opropotinellt mycket utrymme.» (Bra)
- Skulle vilja att ännu mer fokus läggs på mjukvaran , alltså människan i leanprocessen.» (Bra)
- Dock för mycket produktionsteknik och kvalitet. Jag skulle vilja haft mer av de "mjuka" avsnitten.» (Bra)
- Vissa delar vart för ytliga och kan tas bort tex. DFSS.» (Bra)

6. Vad tyckte du om kursträff 1 (dag 1-2)

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»9 69%
Mycket bra»3 23%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- snurrig och att allt inte var på plats, gick tid till onödiga delar annars bra info» (Mindre bra)
- Se fråga 5» (Bra)

7. Vad tyckte du om kursträff 3 (dag 5-6)

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»10 76%
Mycket bra»2 15%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- väldigt pressad» (Mindre bra)
- Dag 6: Vi hade en räkneövning som var väldigt komplex och drogs fort. Jag tror inte någon han fatta hur det hängde ihop! (Jag han inte ens skriva ner alla sifforna, än mindre tänka på vad vi gjorde)(Förbrukningsstyrd produktion - Kapacitetsanalys)» (Bra)

8. Vad tyckte du om kursträff 2 (dag 3-4)

13 svarande

Dåligt»1 7%
Mindre bra»3 23%
Bra»8 61%
Mycket bra»1 7%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket TPM - Övningsuppgifter: Att räkna på OEE hör inte hemma överhuvudtaget på en sån här kurs. Studiebesök på SKF var dock mycket bra!» (Dåligt)
- Något för stor fokus på TPM. » (Mindre bra)
- Jag har för mig att det var detta tillfälle när det var fokus på TPM. Detta kapitel kunde gärna bantas ned och ersättas med något om Lean inom administrationen.» (Mindre bra)
- Kändes som TPM-konceptet inte ville vara en del av LEAN. Konstigt anser jag dessutom kändes upplägget och presentationen förlegad. Uppdatera och vakna.» (Mindre bra)
- "TMP" gick väl djupt (mycket 3-bokstavförkortningar och formler) På i synnerhet små företag, blir detta väl detaljerat. Kanske skulle vara en egen födjupnings-kurs?» (Bra)

9. Vad tyckte du om kursträff 4 (dag 7-8)

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 61%
Mycket bra»5 38%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dag 8: Fick aldrig den hemuppgift som utlovades. Svårt att få kontakt med Kathe ... (e-post) Övrigt - Se fråga 5» (Bra)
- Kathe Nonås föreläsning underströk verkligen essensen i lean.» (Mycket bra)
- Kathe Nonås var en höjdare! Gav mycket att ta med sig hem. Kursen borde fokusera mycket mycket mer på dessa frågor. Svårigheten med att lyckas med lean ligger i den underliggande förståelsen av vad en leankultur handlar om. Leana verktyg har använts mer eller mindre framgångsrikt länge men det har aldrig skapat lean:a företag. Knuten ligger i kultur och synsätt. Tänket runt lean.» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om kursträff 5 (dag 9-10)

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»8 61%
Mycket bra»4 30%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- mkt tunt och verkade det som in slängt lite utfyllnad» (Mindre bra)
- Intresant att höra andras projektredovisningar!» (Bra)
- Saknar att vi inte tex vid träff 1 eller 2 fick ett bra exjobb presenterat dels för intresse samt för att förstå vad som förväntades.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.11


Efter kursen

11. Svara på följande:

Matrisfråga

- Varit väldigt stimmulerande att få genomföra denna utbildning!»
- Jag vet inte om jag är godkänd eller ej. Verkar ta lång tid att rätta inlämningsuppgifter.Skulle vara bra att få reda på det vid avslutningen. Vet ni när det det är klart?»
- Senast en vecka efter sista kurstillfället skulle vi haft besked om rättning m.m. Det är 6 veckor sedan»

Är du nöjd med dina egna insatser?
12 svarande

Ja»10 83%
Nej»2 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.16

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
12 svarande

Ja»10 90%
Nej»1 9%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.09

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
13 svarande

Ja»10 90%
Nej»1 9%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.09

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
13 svarande

Ja»11 91%
Nej»1 8%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.08


Övrigt

12. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»3 23%
Mycket bra»10 76%

Genomsnitt: 3.76

- Fantastiska!» (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

13 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 38%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 3.61

- God mat, kaffe o smörgås/kaka - jättebra!» (Bra)
- Uppdatera all utbildningsmaterial. Se till att det står rätt i kalleser och arbetsuppgifter. Förväntar mig att få lite mer serverat än en vanlig student kursen kostar mkt pengar och tar mkt tid.» (Mycket bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.09
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från