ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lean Produktion (18), LUP975

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-11 - 2008-12-11
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 62%
Mycket bra»3 37%

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kastades in så det blev lite hastigt» (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.37


Under kursen

2. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 12%
Bra»6 75%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi har haft 3,5 timmar restid till träffarna. Detta har gjort att veckorna blir långa när fredag är en utbildningsdag.» (Mindre bra)
- Kan ibland bli stressigt att kombinera med de vanliga arbetet.» (Bra)
- Uppläget var överlag bla.» (Bra)

3. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»6 75%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- På det hela var det bra» (Bra)
- Intressant och mycket lärorikt.» (Mycket bra)

4. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 87%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 3.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Generellt var det bra men bitvis tyckte jag att föreläsarna var så tidspressade så det blev bara "korvstoppning". Mer tid hade varit önskvärt.» (Bra)
- Generellt hög kvalitet på föreläsningar» (Bra)
- Något varierande. Ibland gav vissa föreläsare för mycket information på för kort tid.» (Bra)

5. Vad tyckte du om kursinnehållet?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 12%
Bra»6 75%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer praktiska övningar på företag skulle vara bra» (Mindre bra)
- Generellt bra» (Bra)

6. Vad tyckte du om kursträff 1 (dag 1-2)

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»4 66%
Mycket bra»2 33%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Vad tyckte du om kursträff 3 (dag 5-6)

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»6 75%
Mycket bra»2 25%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket lite tid för diskution dag 6 när vi skulle göra värdeflödesanalysen. En viktig del i leanarbetet som det skulle varit avsatt mer tid till.» (Bra)
- Dagarna på Partab var bäst på hela kursen.» (Mycket bra)

8. Vad tyckte du om kursträff 2 (dag 3-4)

8 svarande

Dåligt»1 12%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 62%
Mycket bra»2 25%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- TPM avsnittet var inte bra! Föreläsningen var långsam och ogenomarbetad. Frågetällningar saknade riktig bakgrund. Det kändes inte Lean» (Dåligt)

9. Vad tyckte du om kursträff 4 (dag 7-8)

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 14%
Bra»5 71%
Mycket bra»1 14%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kvalitetföreläsningen var inte bra. Mest traglande och svårt att få fram syftet med föreläsningen. » (Mindre bra)
- Ena killen som föreläste om olika "verktyg" var så inne i dom och menade att verktygen var så bra men inte Lean produktion??? Påpekade om detta att verkygen är ingenting värda om man inte kan se helheten, men han värderade inte leantänket så högt! Denna kurs var ju ämnad åt Lean så vi vart lite konfunderade ang. detta.» (Bra)

10. Vad tyckte du om kursträff 5 (dag 9-10)

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 87%
Mycket bra»1 12%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Scania bra! iTid mindre bra» (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.11


Efter kursen

11. Svara på följande:

Matrisfråga

- Min egna insats kunde ha varit något bättre men bristen på information om vilken nivå och kravspecear gör det svårt att leverera.»

Är du nöjd med dina egna insatser?
8 svarande

Ja»6 75%
Nej»2 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.25

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
8 svarande

Ja»8 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
8 svarande

Ja»5 83%
Nej»1 16%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.16

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
8 svarande

Ja»7 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1


Övrigt

12. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

13. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

8 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 62%
Mycket bra»3 37%

Genomsnitt: 3.37

- För oss som bor lite närmare så hade det varit godare med en macka på morgonen hellre än fikabröd.» (Bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.14
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från