ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Si-verksamhet Gibraltar

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-11 - 2008-11-30
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Marie Bernelo»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Jag har deltagit på SI-möten i E1-Inledande matematik:

29 svarande

0 möten»1 3%
1-3 möten»2 6%
4-6 möten»14 48%
7 eller fler möten»12 41%

Genomsnitt: 3.27

2. SI har ökat min förståelse för ämnet.

29 svarande

Ja»26 89%
Nej»3 10%

Genomsnitt: 1.1

- Fått mig att se saker från lite andra vinklar.» (Ja)
- Jag förstår inte frågan "På vilket sätt".» (Ja)
- Bättre genomgång» (Ja)
- Mer träning ger mer förståelse» (Ja)
- disskutera med andra» (Ja)
- Man får mer tid att tänka till» (Ja)
- Inte för mycket förståelse har nåtts genom dessa möten. Det känns som om SI-matten är en bra ide, men den skulle kunna förbättras genom att upp man verkligen går igenom alla uppgifter på tavlan sen, detta brukar inte uppfyllas.» (Ja)
- Man har behövt tänka till lite mer och diskutera med dom andra i gruppen» (Ja)
- Inte riktigt säker fkt... men anser att det gett mig mer utrymme till att tänka efter mer vad vissa saker egentligen betyder.» (Ja)
- Genom övning» (Ja)
- Uppgraderat mitt sinne med mer matematik, jag förstår nu enklare hur jag skall räkna vid olika tillfällen» (Ja)
- Frågorna är ofta lite svårare så man får tänka till lite mer.» (Ja)
- Att diskutera sig fram till svar gör att det blir lättare att förstå problemen man ställs inför.» (Ja)
- Har fått saker bättre förklarade för mig än under föreläsningar.» (Ja)
- allmänt» (Ja)
- Att få resonera och dryfta ideér med likasinnade ger en bra inlärningseffekt » (Ja)
- Enda stället man kunnat fråga om problem på tyvärr. Dessa lektioner är dom enda som varit jättebra hitills.» (Ja)
- Grafisk förståelse» (Ja)
- Lärt mig mycket bara genom att sitta och disskutera/lyssna på hur andra tänker och löser problem» (Ja)
- Lite i början hur man skulle tänka med derivata» (Ja)
- var bara där två gånger, men uppgifterna var nyttiga.» (Ja)

3. Jag har deltagit på SI-möten för att:

29 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Öka mina kunskaper i ämnet»24 82%
Få tillfälle att studera med kurskamrater»13 44%
Ha större chans att klara tentan»24 82%
Få bättre betyg»18 62%
Lära mig studieteknik»5 17%
Annat (kommentera nedan)»6 20%

- Bonuspoäng på tentan» (Öka mina kunskaper i ämnet, Ha större chans att klara tentan, Få bättre betyg, Annat (kommentera nedan))
- För att få bonuspoäng» (Öka mina kunskaper i ämnet, Ha större chans att klara tentan, Annat (kommentera nedan))
- få bonuspoäng» (Ha större chans att klara tentan)
- Bonus poäng.» (Öka mina kunskaper i ämnet, Få tillfälle att studera med kurskamrater, Ha större chans att klara tentan, Annat (kommentera nedan))
- få extra poäng till tentan» (Annat (kommentera nedan))
- få ett poäng till tentan» (Ha större chans att klara tentan, Få bättre betyg, Annat (kommentera nedan))
- bonuspoäng» (Öka mina kunskaper i ämnet, Få tillfälle att studera med kurskamrater, Ha större chans att klara tentan, Få bättre betyg, Annat (kommentera nedan))

4. Jag har valt att utebli från SI-möten för att:

29 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag visste inte att SI fanns i denna kurs»0 0%
Jag vet inte vad SI går ut på»0 0%
Mötestiderna passade mig dåligt»4 13%
Arbetssättet passar mig dåligt»1 3%
Mötet innehåller inte det jag behöver»1 3%
Jag tror inte SI kan ge mig något»1 3%
Jag tror att jag snabbare förstår kursen på egen hand»2 6%
Jag har redan en fungerande studieteknik»4 13%
Jag upplevde inte att jag hade tid»5 17%
Annat: (ange vad)»0 0%

5. Har du haft möjlighet att påverka innehållet i SI-mötena?

29 svarande

Ja, i mycket hög grad»1 3%
Ja i någon grad»13 44%
Nej, inte särskilt mycket»7 24%
Nej, inte alls»1 3%
Vet ej»7 24%

Genomsnitt: 3

- Men arbetssättet har alltid varit det samma som sig bör.» (Ja i någon grad)
- men det har också varit bra.» (Nej, inte särskilt mycket)
- Jag har ingen ambition att påverka innehållet, det klarar de nog bättre själva.» (Vet ej)
- jag har inte ens försökt påverka» (Vet ej)

6. Tror du att du kommer ha nytta av det du lärt dig på SI-mötena även i andra kurser och sammanhang?

29 svarande

Ja, i mycket hög grad»5 17%
Ja i någon grad»16 55%
Nej, inte särskilt mycket»3 10%
Nej, inte alls»1 3%
Vet ej»4 13%

Genomsnitt: 2.41

- men det borde finnas liknande SI till fler ämnen.» (Ja, i mycket hög grad)
- Svårt att säga nu, allt man lär sig har man ju inte alltid nytta av och vilka delar som man faktiskt kommer ha nytta av är svårt att se nu. » (Vet ej)

7. Mina SI-ledare har varit:...(1= stämmer inte alls, 4 = stämmer helt)

Matrisfråga

- Jag tycker logiken i denna uppgift haltar. Skalan är ökande mot instämmande men kolumnerna är uppställda i fallande ordning. Förvirrande tycker jag.»
- Det övergripande intrycket har varit bra. Uppgifterna vi fått har varit kluriga och vettiga. Tyvärr har det mer än en gång uppstått direkta räknefel av SI-ledarna. Trevliga och hjälpsamma är de felsta av dem!»

1
29 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kunniga i ämnet»0 0%
Väl förberedda»0 0%
Trevliga»1 3%
Hjälpsamma»2 6%
Annat (ange nedan)»0 0%

2
29 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kunniga i ämnet»3 10%
Väl förberedda»3 10%
Trevliga»2 6%
Hjälpsamma»5 17%
Annat (ange nedan)»0 0%

3
29 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kunniga i ämnet»9 31%
Väl förberedda»12 41%
Trevliga»2 6%
Hjälpsamma»5 17%
Annat (ange nedan)»0 0%

4
29 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kunniga i ämnet»17 58%
Väl förberedda»14 48%
Trevliga»25 86%
Hjälpsamma»18 62%
Annat (ange nedan)»0 0%

8. Vilket betyg satsar du på i matematik?

28 svarande

betyg 3»13 46%
betyg 4»8 28%
betyg 5»7 25%

Genomsnitt: 1.78

- Jag vill ha en 5a. Realismen säger dock en 3a eller 4a. » (?)
- Om jag får betyg 3 är jag nöjd men samtidigt försöker jag att lära mig så mycket som jag hinner med. Jag stoppar knappast på grund av att jag anser att jag vid ett visst tillfälle kan klara betyg 3.» (betyg 3)
- Svår fråga, satasr väl i första hand på att förstå kursen och klara den. Ibland kanske betyget då tom blir bättre och det skadar ju inte» (betyg 3)
- det är vad man lär sig som är viktigt inte betyget» (betyg 3)
- 3 är målet. Över är endast bonus.» (betyg 3)
- Hinner som det är nu inte med mer än en 3:a. Det betyder ju dock inte att man inte försöker få högre.» (betyg 4)
- borde sikta femma´,, men har ej den motivationen ännu.» (betyg 4)
- Så högt som möjligt sen vet jag mycket väl att de inte kommer gå i alla kurser» (betyg 5)

9. Vad tycker du har varit särskilt bra med SI-verksamheten?

- Att man får denna möjligheten.»
- Den har löst upp en del knutar och frågeställningar som jag haft. Förvisso kanske man skulle fått löst dessa knutar genom övningarna men de finns ju idag inte i praktiken (de är mer föreläsningar.)»
- Att under ett möte fick vi gå igenom boken och skriva lite om vad vi tyckte var svårt och vad vi borde satsa mer på.»
- Diskussionerna om små saker som kommer upp och som gör att man verkligen förstår dem och blir säker på dem.»
- Att ha möjligt att diskutera det muntligt vilket man förmodligen inte hade gjort annars.»
- Man får mer tid att tänka till, att diskutera i grupp är ett bra sätt att lära sig.»
- Diskussion om olika uppgifter»
- Diskussionen»
- Att den funnits»
- SI-ledarna har varit bra»
- Att SI-ledarna nyligen gått igenom samma kurs som man själv läser vilket gör att de förstår ens situation. »
- Möjligheten att träna på uppgifter som är viktiga inom ämnet och kan komma på tentor.»
- att den här möjligheten fanns»
- Arbetssättet»
- Klockrena lektioner, synd att lektionerna läsperiod 2 har fått sånna dumma salar dock. Dessutom bör inte SI-lektioner bli placerade klockan 8 (många dyker inte upp då, dyker någon upp så äre för få folk för att få en fungerande SI-verksamhet)»
- Att det är fokus på förståelse.»
- Intressanta problem och att man får lite tips av mer erfarna studenter»
- Det har varit en trevlig atmosfär.»
- gillade den gången vi gjorde en egen tenta»

10. Vad tycker du har varit särskilt dåligt med SI-verksamheten?

- Då jag är hörselskadad anser jag att ljudnivån är på tok för hög.»
- inget speciellt»
- De två gången SI-ledarna räknat fel och stått på sig att de haft rätt.»
- Som allt annat så tar det tid och är dessutom kanske inte jätte roligt, men jag tror det handlar om att prioritera.»
- Inget speciellt»
- Genomgång av uppgifterna»
- Man fick inte alltid svar på alla frågor.»
- Inget.»
- inget»
- Avslutningen vid varje tillfälle kunde göras bättre. T ex att ledarna räknar/går igenom minst två-tre tal (av eleverna valda) på tavlan.»
- ingenting.»
-
- Ibland stämmer inte ledarnas lösning med lärarens»
- inget direkt»

11. Övriga kommentarer.

- Jag tycker de har gjort bra ifrån sig och det har hjälpt mig på traven.»
- I övrigt mycket bra!»
- Bra initiativ av Chalmers!»
- tycker matten totalt sätt har varit riktigt dåligt upplagd. För det första tjatar vår lärare hela tiden om vad vi har läst på gymnasiet och eftersom många läst fler mattekurser än de som krävs för att söka in på programmen så tror vår lärare att vi kan det. Dessutom gick vår lärare igenom dom sakerna som var nya för oss sist, dvs veckan innan vi skulle tenta. Tror knappt någon klarade den frågan som handlade om detta. Dom som gjorde det hade nog läst dom där extrakurserna på gymnasiet, på vår skola fanns existerade inte ens dessa kurser.»
- Mycket bra verksamhet som bör fortsätta existera. Till skillnad ifrån den verksamhet man fick möjlighet att medverka i på teknisk basår.»


Kursutvärderingssystem från