ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lean Produktion (17), LUP975

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-11-11 - 2008-12-11
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

12 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 16%
Bra»10 83%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bekräftelse, kalleelse,vägbeskrivning,syftet var bra. Där i mot så var det väldigt luddigt om vad vi skulle läsa igenom till kommande kurs» (Mindre bra)
- Mitt imellan bra och mindre bra igentligen. Min invändning är att antagningsbeskedet kom väldigt tätt inpå kursstarten och ingen bekräftelse på kursanmälan kom vilket skapade en osäkerhet om huruvida ansökningen ens kommit fram. » (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.83


Under kursen

2. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

12 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 8%
Bra»10 83%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Är inte knuten till industriföretag, men tycker inte heller att kursinnehållet ska anpassas för mycket till något annat.» (Mindre bra)
- Hade varit bra om man fått info om litteratursstudierna lite tidigare» (Bra)
- För mycket hemuppgifter på kort tid.» (Bra)
- Mycket bra med instuderingsfrågor med inlämningskrav. Då blir det verkligen av att jag läser litteraturen. Ett litet minus dock för att merparten av litteraturen är på engelska. Det funkar men blir lite bökigare för oss "icke-studenter" som saknar drivet.» (Bra)

3. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

12 svarande

Dåligt»1 8%
Mindre bra»2 16%
Bra»7 58%
Mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 2.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dålig struktur och informtion under kursens gång. Tog t ex flera månader att rätta en mail-adress. Information kring och rättning av uppgifter har varit dålig och tagit lång tid.» (Dåligt)
- Kursledare var enbart teoretiker och kunde inte redovisa och svara på ex hur företag skulle agera efter sina situationer. Vad var bra resp dåligt !!. Det fanns bara situationer ifrån "LIKER" som kunde svara på detta.» (Mindre bra)
- Jag fick mycket inspiration att ta tag i verkligheten på mitt företag och intressanta uppslag vid diskussioner och erfarenhetsutbyte med de andra kursdeltagarna. » (Bra)

4. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

12 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 8%
Bra»10 83%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gästföreläsningar har dock upplevts som bra. Upplevde att kursledaren var osäker på ämnet.» (Mindre bra)
- Vissa föreläsningar var lite väl långdragna och utan tid för reflektion i grupp.» (Bra)
- Bra med kompendierna som föreläsarna delade ut» (Bra)
- Kompetenta och lättlyssnade föreläsare som kändes "tillgängliga" - inte för akademiskt och krångligt. Vanliga helt enkelt. Jag uppskattar särskilt att flera av föreläsarna även har gedigen erfarenhet av arbetslivet utanför universitet/högskola att addera till forskning och teorier.» (Bra)

5. Vad tyckte du om kursinnehållet?

12 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 8%
Bra»11 91%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Borde vara på svenska för att snabba upp inläsningen.» (Mindre bra)
- Innehållet är bra men presenterades inte alltid på ett intressant sätt.» (Bra)
- Bra balans mellan de ingående blocken. Nöjd.» (Bra)

6. Vad tyckte du om kursträff 1 (dag 1-2)

12 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 16%
Bra»9 75%
Mycket bra»1 8%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite rörigt med kurslokalsbyten, utebliven AV-utrustning m.m.» (Bra)

7. Vad tyckte du om kursträff 3 (dag 5-6)

12 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 9%
Bra»9 81%
Mycket bra»1 9%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kul att vara på annat företag och lösa övningsuppgifter. Lär mycket av det.» (Bra)
- Intressant att få se andra branschers verksamhet» (Mycket bra)

8. Vad tyckte du om kursträff 2 (dag 3-4)

12 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 8%
Bra»11 91%
Mycket bra»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Långa pass att bara sitta och lyssna» (Mindre bra)
- Bra med studiebesök på industriee som kommit en bit på väg inom Lean» (Bra)
- Blocket om TPM var intressantast för mig!» (Bra)

9. Vad tyckte du om kursträff 4 (dag 7-8)

12 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 16%
Bra»10 83%
Mycket bra»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Första delen med kvalitet bra, andra delen lite dryg då föreläsaren inte hade några kompendier att dela ut + att vi fick sena hemuppgifter till träff 5, » (Mindre bra)
- Intressanta ämnen. Förändringsledning är centralt!» (Bra)

10. Vad tyckte du om kursträff 5 (dag 9-10)

12 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 63%
Mycket bra»4 36%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra gästföreläsning av Scania. » (Bra)
- Intressanta föreläsare.» (Mycket bra)
- Jätteintressanta föreläsningar från BT och framförallt Scania. Även mycket lärorikt att lyssna på de anda kursdeltagarnas redovisningar.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.97


Efter kursen

11. Svara på följande:

Matrisfråga

- Rättning av inlämnade uppgifter tog för lång tid. Rättning bör göras veckan efter inlämning enligt mitt tycke för att hålla allt uppdaterat.»
- En reflektion jag gjort i efterhand är att det nog skulle vara värdefullt att göra någon/några uppföljningsträffar som inspirationsdagar ett tag efter avslutad kurs. Det är ju självklart upp till oss deltagare att dra ihop något men skulle kännas seriösare om detta kunde ligga inom kursens ram.»

Är du nöjd med dina egna insatser?
12 svarande

Ja»10 83%
Nej»2 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.16

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
12 svarande

Ja»11 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
12 svarande

Ja»8 72%
Nej»3 27%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.27

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
12 svarande

Ja»10 100%
Nej»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1


Övrigt

12. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

12 svarande

Dåligt»1 8%
Mindre bra»4 33%
Bra»6 50%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 2.58

- För liten lokal i förhållande till antalet deltagare.» (Dåligt)
- Marieberg var ej optimalt för ändamålet. Vi var för många för kurslokalen.» (Mindre bra)

13. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

12 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 8%
Bra»8 66%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 3.16

- Småsur kursgårdsvärd. Maten rätt trist på Marieberg. » (Mindre bra)
- Lite dåligt uppdaterad webportal. Den första tiden fick vi inte alla mail som skickades ut. Samt att rättning av uppgifterna har tagit tid.» (Bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.95
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från